elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena baran a Muž škorpión

Posted by elizabethin na 20. apríla 2012

Muž Štír proniká životem až do samého jeho jádra. Má téměř nadlidskou schopnost čelit skutečnostem kolem sebe a kolem druhých, a tak vás může poněkud zmást, pokud vám občas dovolí nakouknout do “zákulisí”, abyste mohli pozorovat, co se ve skutečnosti děje za jeho maskou neotřesitelné sebedůvěry. Co učiní žena, které se Štír svěří s podobným tajemstvím? Pokud je tou ženou Beran, potom se do něj zamiluje s neuvěřitelnou intenzitou.On jí může dovolit, aby s ním sdílela části jeho osobnosti, které dosud nikomu neodkryl, neboť si na ní cení, že její povaha postrádá ženskou lstivost.

Je jí vděčný za svěží nevinnost a víru v něho a je dojat její věrností. Tento muž tak nějak cítí, že dívka Beran, na rozdíl od svých sester v jiném znamení, nikdy nepoužije znalost jeho vnitrního já proti němu samému. Pomsta je zbraní, kterou žena Beran nikdy neužívá. Jelikož odplata je něco, čeho Štír sám hojně využívá a co chápe, o to víc si na Beranovi cení jeho chladný postoj k odplatě. Následkem toho může dosahovat láskyplný vztah mezi Beranem a Štírem takové hloubky, čisté vášnivé oddanosti a duchovní spřízněnosti, s jakou se lze setkat jen zřídka. Jelikož žádný z nich není nikdy spokojený, dokud v číši jejich milostného citu zbývá alespoň ještě několik kapek rozkoše, po citové stránce se k sobě hodí dobře. Po stránce duchovní jsou si však tak cizí, jak si jen mohou představitelé lidského rodu být. Jeho plutonská mysl je bystrá, kritická, opatrná a skeptická, zatímco její duševní marsovské procesy jsou bezstarostné, přímé, impulzivní a nekomplikované. Tato rozdílnost mezi mentalitami se může ubírat dvěma různými cestami.

Bud’ může jejich vztahu dodat na vzrušení a půvabu v souladu s pravidlem, že protiklady se přitahují, nebo může “výjimka potvrzovat pravidlo” a mezi nimi vznikne tak široká propast, že spolu nebudou schopni komunikovat, a to ani v té rovině, v níž si rozuměli. Kterou z těchto dvou cest se bude jejich vztah ubírat, to záleží téměř výlučně na aspektech mezi Slunci a Lunami v jejich horoskopu. Než se však jejich láska stane vztahem věčným, položí tento muž několik pátravých otázek, a vězte, že nikdo jiný nedokáže pokládat pátravé otázky tak důkladně jako Štír, a to přesto, že je pokládá jen svýma očima. Přijme od něj ona tvrdou, nepřikrášlenou pravdu, kterou jí předloží s pokorou a úctou? Nikoli. Nepřijme. (On a s pokorou? To je jistě nesmysl.) Nezlomí ji třeba i to nejjemnější bodnutí jeho žihadla? Nikoli. Nic ji nezlomí. Žena může na bolest reagovat dětinským trucováním, ale také divokou zuřivostí. Začne natahovat moldánky, když on stráví pár hodinek s pěknou dívkou v důvěrném rozhovoru o astrologii a starověkých čarodějnických obřadech? Ale kdepak. Žádné natahování moldánek. Ona to bude řešit úplně jinak. Po svém.

Jsem ochotna zapomenout, že mi tuto poslední otázku vůbec položil, pokud je na ni ochoten zapomenout i on. A radím mu, aby byl. Problém vyvstává tehdy, když muž zjišťuje, že tuto ženu není nikdy schopen naučit dokonale ovládat své emoce tak, aby se mohla přiblížit jeho chladnokrevné vyrovnanosti. V té chvíli pro něj mohou ztratit přitažlivost takové její ctnosti, jako je vitalita a nespoutaná nezávislost, i když ho dříve tak lákaly. Pokud mezi nimi jde vše hladce, její agresivní způsoby mu imponují a dokonce mu i vyhovují, ale jakmile ho začne nutit k tomu, aby se proti své vůli přizpůsobil nějakému citovému vzorci, který není v souladu s jeho přirozeností, otočí se jako Štír, jemuž jste šlápli na ocas a udeří. Štíři jsou známí svou touhou pomstít se tomu, kdo na ně šlápne, i když tak nebylo učiněno úmyslně. Ale stejně, kdo by šlapal Štírovi na ocas úmyslně? Leda Beran. Pokud je Štír konfrontován se situací, kterou vnímá jako nesnesitelnou, neztrácí čas tím, že by se snažil překážku vytlačit z cesty jako Býk, že by vymýšlel, jak ji obejít jako Váhy, nebo by se s ní smířil coby s osudem jako Ryby.

Štírova duše dojde klidu pouze tehdy, když danou překážku naprosto zničí. Například pokud se mu někdo snaží vnutit nějaké náboženské dogma, které je v rozporu s jeho vlastními zásadami, neunavuje se tím, že by brojil proti oné jediné dané církvi, ale je připraven vymýtit kořeny všeho náboženství a stává se militantním ateistou. Pokud se mu do domu vloupe zločinec a něco mu ukradne, potom to, že zločinec upadne do rukou zákona, je pro něj zadostiučinění téměř nepatrné. On sám se stal obětí nepoctivosti, a tedy je nepoctivost nutno zcela vymazat z povrchu zemského i kdyby to mělo pro nejopovrženíhodnější zločince znamenat trest smrti i kdyby měly být šestileté děti zavírány do vězení za to, že v samoobsluze ukradly čokoládu. Pokud je raněn jeho láskyplný cit, pak jen prosté zničení bývalé dívky a její nové známosti není nic, co by ho plně uspokojilo. Štír upne neuvěřitelnou sílu své vůle na sžíravou hořkost a pohrdání vůči všem důvěrným vztahům a vůči samé instituci manželství. Štír nic neprovádí jen napůl (včetně oddanosti, věrnosti a poctivosti, samozřejmě).

Muži ovládaní Plutem bud’ staví své schody přímo do nebe – nebo budují tunel vedoucí rovnou cestou do pekla. Proto ostatním připadají tolik zajímaví. Připouštím, že “zajímaví” asi není úplně nejvhodnější slovo, ale každá žena ovládaná Marsem si domyslí, co mám na mysli. Je to jakýsi půvab spojený s jejich mužností a silou. Přesto bych radila dívce Beranovi, která se chystá sblížit se s mužem Štírem, aby nejdříve důkladně prozkoumala jeho plutonský charakter a teprve pak vystavila svůj jasně plápolající Oheň jeho záplavě proudících Vod. Pokud tedy bude ochotná o tom vůbec přemýšlet. Neboť magnetismus Štíra prakticky zaručuje tomuto muži úspěch ve všem, do čeho se vloží, včetně lásky. Zůstat lhostejným tváří v tvář milostnému nátlaku Štíra vyžaduje tak chladnokrevnou objektivnost, kterou Berani obvykle nedisponují, a to se ještě navíc jedná o vzorec 6-8. Beran je pro Štíra šestým domem služby. Štír je pak pro Berana osmým domem sexu.

A v tom to celé spočívá. Ona mu slouží mnoha způsoby, zatímco on jí poskytuje sexuální naplnění. Přirozeně že tato vzájemná výměna není vždy tak jednoduchá a prostá a v zásadě v ní takový vztah vytvoří podivuhodný sklon k tomu, aby se tomuto muži podrobila, neboť on uspokojuje její nejniternější touhu po tělesném důkazu naprosté a věčné lásky, kterou ona tolik potřebuje. Jejich vzájemná sexuální přitažlivost může vytrvat až do pozdního věku, aniž by cokoli ztratila na své vášnivosti, a i po smrti může hořet stejně intenzivně, jasným spirituálním plamenem. Jde o dvojici, u níž je velice pravděpodobné, že si spolu občas vyjdou do kina na pornofilm s nezastíranými erotickými scénami. Nevěřte všemu, co se o Štírech píše. Takovéto veřejné odhalování soukromí obyčejně uráží vrozený Štírův smysl pro důvěrnost lidských vztahů, stejně jako uráží její idealismus. Jediná oblast, která mezi nimi z hlediska sexu může znamenat jisté potíže, je její tendence upozorňovat na jeho slabost pro ženy a obviňovat ho z nevěry – nebo pokud si jeho typicky štírovská podezřívavost zamane vykládat si její uvolněné a přátelské jednání s jinými muži jako flirtování.

Měl by si uvědomit, že ona je příliš poctivá a plná ideálních představ o lásce, a tak mu nebude nevěrná, leda snad že by ji k tomu někdo extrémně provokoval, ale i v takovém případě by mu to přiznala asi ještě dříve, než by k něčemu doopravdy došlo. Na druhé straně ona musí pochopit, že přes všechnu jeho vnitřní sexuální vášnivost je Plutova představa založena na čistotě a poctivosti. Pokud mlčení a hluboko ukrývané tajemství – jeho tak trochu skoupost (v porovnání k té její) ve spojitosti s utrácením peněz, jeho železné přesvědčení o tom, co je dobré a co špatné, i když se třeba liší od přesvědčení jejího, potom může nalézt u tohoto muže trvalé štěstí. Ovšem to jsou na ženu Berana až příliš velké nároky, neboť Berani neoplývají přílišnou tolerancí ani trpělivostí. Možná jí pomůže, když si uvědomí, že veškeré to neústupné přesvědčení o tom, co je dobré a co špatné, na němž tak intenzivně lpí, vzniklo v podvědomé rovině, z karmického semínka zvažování a přemítání, které mu zůstalo po předcházejícím znamení – Váhách -, a teprve až nyní bylo ukováno do pevné podoby.

Je to zkrátka součást jeho karmického spirituálního procesu růstu a on s tím nic nenadělá. Pokud on je ochoten přehlížet její záchvaty žárlivosti, její marnotratnost, neustále vyžadovanou pozornost a její tak trochu nevyzrálý přístup k problémům, potom v ženě Beranovi najde ženu svých snů. Štíři sice nejsou živočichem, který by byl přirozeně příliš ochoten něco přehlížet, nicméně pokud je její Luna či Ascendent ve znamení Vody či Země (kromě znamení Býka) a jeho Luna či Ascendent ve znamení Ohně či Vzduchu (kromě Vah), potom je možné, že společně naleznou místo, kam létají Orli … kouzelné květy, jež vykvétají na samém vrcholku Beranových skalisek.Ale i kdyby jim planety nebyly příliš nakloněny, mohou jednoduše použít své svobodné vůle a prostě se rozhodnout, že jejich vztah bude harmonický. Když Pluto s Marsem spojí své síly, neexistuje nic, čeho by nemohli dosáhnout, štěstí nevyjímaje. Když tento muž a tatožena vznesou ke svým hvězdám svou společnou prosbu, nebeská klenba se zachvěje, komety jim pošlou v ústrety svůj světelný pozdrav a trilióny třpytivých, malinkých hvězdiček jim v nádherné harmonii odpovědí svým “ano”.

zdroj-denne.sk


Baran (21. 3. – 20. 4.) všeobecne

Baran – ako ho spoznáte

Žena baran a Muž vodnár

Žena baran a Muž ryby

Žena baran a Muž býk

Žena baran a Muž baran

Žena baran a Muž blíženci

Žena baran a Muž rak

Žena baran a Muž panna

Žena baran a Muž lev

Žena baran a Muž váhy

Žena baran a Muž škorpión

Žena baran a Muž strelec

Žena baran a Muž kozorožec

Reklamy

6 komentárov to “Žena baran a Muž škorpión”

 1. Katka said

  skvele 🙂

  • katka ja musim povedat, ze aj baran a aj skorpion su nielen silne znamenia ale aj velmi citlive 🙂
   a tiez viem povedat, ako velmi dokazu zranit cloveka, naozaj do podstaty a do toho, co si svystretymi rukami im ponukol a uplne nezistne a z uprimneho srdca ukazal hmhm
   skusenosti su veru na nezaplatenie , dufam,z e si mala len tie dobre 🙂
   pekny den prajem 🙂

   • Katka said

    zatial ano.. ale je pravda, ze tie horsie si velmi nepamatam 🙂
    skorpioni su pre mna ludia, ktori mi dokazu vliezt pod kozu.. priam osudovo
    a ja ako baran.. hmm, mozno som tiez niekomu ublizila, no presne ako sa pise, my to berieme trosku inac, ze sme uprimni a v prave 🙂 nespominam si ale, ze by som niekoho znicila, zvlast ked sa niekto snazil alebo uprimne daval.. asi to zavisi aj od daneho cloveka
    krasny dnik, eli 🙂 tesim sa na dalsie opisy

   • Katka said

    tiez som par krat bola zranena a utapala som sa v tom velmi, kym som nepochopila, ze tie dusicky mi chcu pomoct.. nieco sa naucit a dalej rast.
    a tak sa teraz vo vsetkom snazim najst lekciu pre seba 🙂
    inak asi vsetky znamenia su citlive, no kazde je citlive na nieco ine a v prejave, ako to davaju najavo, niektori sa odhalia uplne, niektori si to riesia viac v sebe

    v poslednom case premyslam, ci si vyberame, v akom znameni sa narodime pod vplyvom toho, ake lekcie sa mame naucit.. skratka ze kazde znamenie je predurcene sa chovat urcitym sposobom, ma svoje slabiny a silne stranky a sposob, s akym sa vyrovnava so situacimi.. a ako s tym suvisi to, cez co ideme.. 🙂

   • katka ja si tiez myslim, ze prechadzame znameniami zverokruhu, ak nedojde ku zvladnutiu lekcii, co sme sa mali naucit, ale eln si odzijeme to co sme si tu v tomto zivote nadrobili 🙂
    tym sa potom dostavame bud do lepsich alebo horsich podmienok s tym, ze lekcia by mala byt sucastou naseho zivota ako aj jeho zvladnutia a podla toho ako nam to ide, rodime sa do dalsieho znamenia
    pekny den prajem 🙂

 2. Zuzana said

  Ja som aprilova baranka a proste ti škorpiòni…ach ten magnetizmus medzi tymito znameniami je nieco take co sa neda ani opisat..sme rozdielni a predsa tak rovnaki♈♏Vašen&autentickost- to je NAŠE!🔝🔝🔝🔝

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: