elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Archive for the ‘Smaragdové dosky’ Category

Smaragdová doska VIII : Kľúč Mystérií

Posted by elizabethin na 6. decembra 2012

563540_214832065306971_604310339_nTebe, Ó človeče, dal som svoje vedomosti. Tebe dal som Svetlo. Počúvaj teraz a získaj múdrosť prinesenú z vesmírnych úrovní zhora a nad.

Nie ako človek, stal som sa oslobodeným od dimenzií a úrovní. Zakaždým, beriem na seba nové telo. Zakaždým, mením svoju formu. Teraz viem, že nehmotné je všetko, čo je z hmoty.

Ohromná je múdrosť Siedmych. Mocní sú tí zhora. Prejavujú sa cez svoju moc, naplnení silou zhora.

Počúvaj tieto slová múdrosti. Počúvaj a urob ich svojimi vlastnými. Nájdi v nich beztvarosť. Nájdi kľúč k večnosti. Mystérium je iba skrytá vedomosť. Poznaj a odhalíš ju. Nájdi hlboko ukrytú múdrosť a buď pánom temnoty a Svetla.

Hlboké sú mystériá okolo teba, ukryté Staré tajomstvá. Hľadaj Kľúčmi mojej Múdrosti. Istotne nájdeš cestu. Brána k sile je tajná, ale ten, kto ju dosiahne, ju získa. Pozri sa do Svetla! Ó brat môj. Otvor a dostaneš. Pokračuj cez údolie temnoty. Prekonaj obyvateľa tmy. Vždy pozdvihuj svoj zrak k Úrovni Svetla, a budeš v Jednote so Svetlom.

Ľudia sú v procese zmeny do formy, ktorá nie je z tohoto sveta. Vyrastú v čase do nehmotnosti, na úrovne cyklov hore. Vedz, musíš sa stať nehmotným predtým, ako sa zjednotíš so Svetlom.

Načúvaj, Ó človeče, môjmu hlasu, hovoriacemu o cestách k Svetlu, ukazujúcemu cestu dosiahnutia, kedy ty budeš v Jednote so Svetlom. Hľadaj mystériá srdca Zeme. Uč sa Zákonu, ktorý existuje, ktorý udržuje hviezdy v rovnováhe so silou prvotnej hmly. Hľadaj plameň Života Zeme. Okúp sa v žiare jeho plameňa. Nasleduj cestu s tromi kútmi, až kým sa aj ty nestaneš plameňom.

Rozprávaj slovami bez hlasu tým, čo žijú dole. Vstúp do modro-osvetleného Chrámu a okúp sa v ohni všetkého života.

Vedz, Ó človeče, ty si súhrn, bytie zeme a ohňa. Nechaj svoj plameň žiariť jasne. Buď iba ohňom.

Múdrosť je v temnote ukrytá. Osvetlený plameňom Duše, nájdi múdrosť a buď Svetlom Zrodený, Slnkom Svetla bez formy. Hľadaj ešte viac múdrosti. Nájdi ju v srdci plameňa. Vedz, že len usilovaním sa môže Svetlo vliať do tvojho rozumu. Teraz hovoril som múdrosťou. Počúvaj môj Hlas a riaď sa ním. Odhrň Závoje temnoty. Zažiar Svetlo na Cestu. Prečítaj zvyšok tohto článku

Posted in Smaragdové dosky | 5 komentárov »

Smaragdová doska VII – Sedem Pánov

Posted by elizabethin na 8. novembra 2012

Počúvaj, Ó človeče, a načúvaj môjmu hlasu. Otvor svoj priestor mysle a pi z mojej múdrosti. Temná je cesta Života, ktorou cestuješ. Mnoho je jám, ktoré ti ležia v ceste. Vždy sa snaž dosiahnuť väčšiu múdrosť. Dospej k tomu a bude to svetlom na tvojej Ceste.

Otvor svoju Dušu, Ó človeče, Vesmíru, a nechaj ho vtiecť ako jednotu s tvojou Dušou. Svetlo je večné a temnota je prchavá. Vždy hľadaj, Ó človeče, Svetlo. Vedz, že vždy, keď Svetlo zaplní tvoje bytie, temnota sa pre teba čoskoro stratí.

Otvor svoju dušu Bratom Jasu. Nechaj ich vstúpiť a naplniť ťa Svetlom. Pozdvihni svoje oči k Svetlu Kozmu. Vždy drž svoju tvár smerom k cieľu. Iba získaním svetla všetkej múdrosti, si ty v jednote s Nekonečným cieľom. Vždy hľadaj večnú Jednotu. Vždy hľadaj Svetlo cieľa.

Svetlo je nekonečné a Svetlo je konečné, oddelené iba temnotou v človeku. Snaž sa roztrhnúť Závoj Temnoty. Prinášaj neprestajne Svetlo do Jednoty.

Počúvaj, Ó človeče, načúvaj môjmu Hlasu, spievajúcemu pieseň Svetla a Života. Vo všetkých vesmíroch, Svetlo prevláda, zahrňuje VŠETKO s jeho transparentmi plameňa. Hľadaj nekonečne dlho v Závoji Temnoty, niekde určite nájdeš Svetlo.

Ukryté a ponorené, stratené ľudskému poznaniu, hlboko v ohraničenom existuje Nekonečno. Stratené, ale jestvujúce, preteká všetkými vecami, žijúc, vo VŠETKOM je Nekonečný Rozum. V celom vesmíre je iba Jedna múdrosť. I keď zdanlivo rozdelená, je Jedna v Jednom. Všetko, čo existuje, prichádza zo Svetla, a Svetlo prichádza zo VŠETKÉHO.

Všetko vytvorené je založené na Poriadku: Zákon vládne vesmírom, kde Nekonečno prebýva. Vpred, z rovnováhy, prišli Ohromné Cykly, pohybujúc sa v harmónii ku koncu Nekonečna.

Vedz, Ó človeče, že ďaleko v časopriestore, Nekonečno samé sa stane súčasťou zmeny. Počúvaj a načúvaj Hlasu Múdrosti: Vedz, že VŠETKO je VŠETKÝM večne. Vedz, že časom môžeš nasledovať múdrosť a nájsť ešte viac svetla na ceste. Áno, zistíš, že vždy ustupujúci, tvoj cieľ ti bude unikať deň za dňom. Prečítaj zvyšok tohto článku

Posted in Smaragdové dosky | Leave a Comment »

Smaragdová doska VI – Kľúč Mágie

Posted by elizabethin na 28. augusta 2012

Načúvaj, ó človeče, múdrosti mágie. Načúvaj znalostiam síl zabudnutých. Dávno, v dobe prvého človeka, začala vojna medzi temnotou a svetlom. Ľudia, vtedy ako teraz, boli naplnení obomi, temnotou a svetlom; a kým v niektorých mala prevahu temnota, iným svetlo zapĺňalo dušu.

Áno, veky trvá táto vojna, večný boj medzi tmou a svetlom. Neľútostne sa bojuje po všetky tie veky, s použitím zvláštnych síl pred človekom ukrytých.

Boli adepti naplnení čiernotou, bojujúci vždy proti svetlu; ale iní tam sú, ktorí, naplnení jasom, vždy premohli temnotu noci. Kdekoľvek môžete byť po všetky veky a plány, isto máte vedieť o boji s nocou. Zostupujúce Slnká Rána, našli svet naplnený nocou. Tam, v tej dobe minulej, začal sa veky starý boj temnoty a Svetla.

Mnohí v tom čase boli tak naplnení temnotou, že len slabo plápolalo svetlo z tmy.

Spolčení v ráde, Bratia Temnoty, po celé veky, protivníci detí ľudí. Kráčali oni vždy v tajnosti a skryte. Nachádzaní, predsa nenájdení deťmi človeka. Vždy kráčali a pracovali v temnote, skrývajúc sa pred svetlom v temnote tmy. Mlčky, ticho používajúc svoju silu. Ticho, tajne používajú svoju moc, zotročujúc a pútajúc duše ľudí.

Nevidení oni prichádzajú a nevidení odchádzajú. Človek, vo svojej neznalosti, volá Ich zdola.

Temno je spôsob cestovania Temných Bratov, temno temnoty, nie noci, cestujúc nad Zemou, prechádzajú snami človeka. Silu získali z temnoty vôkol nich, aby volali iných obyvateľov mimo ich úrovne cestami, ktoré sú temné a človekom nevidené. Do priestoru mysle človeka siahajú Temní Bratia. Vôkol nej uzavrú závoj svojej tmy. Tam počas života tá duša žije v otroctve, zviazaná okovami Závoja tmy. Mocní sú oni v zakázanom poznaní, zakázanom, pretože je v jednote s tmou. Prečítaj zvyšok tohto článku

Posted in Smaragdové dosky | Leave a Comment »

Smaragdová doska V – Obyvateľ Undalu

Posted by elizabethin na 15. augusta 2012

Často sníval som o pochovanej Atlantíde, stratenej v dobách, ktoré pohltila tma. Z eónu na eón si ty jestvovala v kráse, jas svietil skrze temnotu tmy.

Mocný vládca, všetkému pozemskému vládnuci, Pán Zeme v dni Atlantskom. Kráľ národov, majster múdrosti, Svetlo skrze Suntal, Strážca Cesty, prebýval vo svojom Chráme, Pán Undalu, Svetlo Zeme v dni Atlantskom.

Majster, On, z cyklu mimo nás, žijúci  v telách ako jeden z ľudí. Nie ako pozemšťan, On má pôvod iný, Slnko cyklu, nad ľuďmi pokročilý.

Vedz ty, Ó človeče, že Majster Horlet, nebol nikdy jedno s deťmi človeka. Ďaleko v čase minulom, keď Atlantída prvý krát nadobudla moc, objavil sa tam jeden s Kľúčom Múdrosti, ukazujúc všetkým cestu Svetla.

Ukázal všetkým ľuďom cestu naplnenia, cestu Svetla, ktorá plynie medzi ľuďmi. Zvíťaziac nad temnotou, vedúc Dušu Človeka nahor k výšinám, ktoré boli v Jednote so Svetlom.

Rozdelil On Kráľovstvá na časti. Bolo ich desať, vládli im deti človeka. Nad ďalším postavil On Chrám, ktorý však nepostavili deti človeka. Prečítaj zvyšok tohto článku

Posted in Smaragdové dosky | Leave a Comment »

Smaragdová doska IV – Zrodenie Vesmíru

Posted by elizabethin na 20. novembra 2011

 Načúvaj, ó človeče, hlasu múdrosti,načúvaj hlasu Thotha, Atlanťana. Voľne dnes dávam ti svoju múdrosť, z času a priestoru tohoto cyklu; majster mystérií, Slnko rána, Thoth, učiteľ ľudí, je zo VŠETKÉHO.

Kedysi dávno, vo svojom detstve, ležal som pod hviezdami na dávno pochovanej Atlantíde, snívajúc o mystériách ďaleko nad ľuďmi. Potom v mojom srdci vyrástla túžba ohromná, podmaniť si cestu, ktorá viedla ku hviezdam.

Rok čo rok som hľadal múdrosť, hľadajúc nové poznanie, nasledujúc cestu, až nakoniec moja Duša, v obrovskej námahe vymanila sa zo svojho otroctva a odrazila sa preč. Slobodný bol som z otroctva ľudí zeme. Slobodný od tela, mihol som sa tmou. Konečne sa mi odomkol hviezdny priestor. Slobodný bol som od otroctva tmy.

Teraz až na konci vesmíru hľadal som múdrosť, ďaleko nad poznaním ohraničeného človeka. Hlboko do vesmíru, moja Duša cestovala voľne do kruhu svetla nekonečna. Neznáme, nad poznaním, boli niektoré z planét, ohromné a gigantické, nad snami ľudí. Prečítaj zvyšok tohto článku

Posted in Smaragdové dosky | 8 komentárov »

Smaragdová doska III- Kľúč k Múdrosti

Posted by elizabethin na 6. júna 2011

Ja, Thoth, Atlanťan, odovzdávam svoju múdrosť, svoje poznanie, svoju silu. Slobodne to odovzdávam deťom ľudí. Kiežby i oni takto ďalej  dovzdávali, aby závoj tmy sveta z jedného konca na druhý mohol byť prežiarený múdrosťou.

Múdrosť je silou a sila múdrosťou, jedna s druhou navzájom, zdokonaľujúc celok.Nebuď pyšný, ó človeče, na svoju múdrosť. Rozprávaj sa s nevedomým tak dobre ako s múdrym.

Pokiaľ niekto príde k tebe plný poznania, načúvaj mu a dbaj ho, lebo múdrosť je všetkým.Nebuď ticho, keď zlo je hovorené ako Pravda, ako že slnko svieti nad všetkým.

Ten, kto prekročí Zákon, bude potrestaný, lebo iba skrze Zákon prichádza sloboda ľudí. Nasleduj svoje srdce po celý život. Rob viac, než máš nariadené.

Aj keď získaš bohatstvo, nasleduj svoje srdce, lebo nič z toho nebude ti platné, pokiaľ tvoje srdce bude unavené. Umenšuj seba, nie však čas, kedy nasleduješ srdce. To je protivenie sa duši.

Tí, ktorí sú sprevádzaní, nezídu zo správnej cesty, ale tí, ktorí sú zblúdení, nemôžu nájsť cestu priamu. Ak ideš medzi ľudí, vytváraj si Lásku, začiatok a koniec srdca. Ak niekto príde k Tebe pre radu, nechaj ho voľne rozprávať, kiežby vec, kvôli ktorej prišiel, mohla sa udiať.

Ak váha otvoriť Ti svoje srdce, to preto, že ty, sudca, robíš chybu. Neopakuj márnivú reč, ani ju nepočúvaj, pretože to je vyjadrenie jedného v nerovnováhe. Nehovor viac o tom, aby on mohol pred tebou poznať múdrosť. Ticho je ohromným prospechom

Prečítaj zvyšok tohto článku

Posted in Smaragdové dosky | 33 komentárov »

Smaragdová doska II – Siene Amenti

Posted by elizabethin na 19. mája 2011

Hlboko v srdci Zeme ležia Siene Amenti, ďaleko pod ostrovmi potopenej Atlantídy, Siení Mŕtvych a siení života, kúpajúce sa v ohni nekonečného BYTIA. V hlbokej minulosti, stratené v časopriestore,Deti Svetla pozreli dolu na svet.

Uvideli deti človeka v ich porobe, spútané silou zvonku. Vedeli, že až oslobodením sa zotroctva, by sa človek mohol zdvihnúť zo Zeme k Slnku. Zostúpili dolu a stvorili si telá, berúc na seba ľudskú podobu.

Majstri všetkého bytia potom prehlásili: „Sme tými, ktorí stvorení z vesmírneho prachu, podieľajúc sa na živote z nekonečného BYTIA; žijú vo svete ako deti človeka, rovnako a predsa rozdielne od ich žitia.“

Potom pre svoj životný priestor, hlboko pod zemskou kôrou, odstrelili svojou silou ohromné priestory, mimo dosahu detí človeka. Obklopili ich silami a mocou, chrániac ich pred dosahom Siení Mŕtvych.Bok po boku vytvorili iné priestory, naplnili ich Životom a Svetlom zhora.

Potom vybudovali Siene Amenti, aby tam mohli večne zotrvávať, žijúc životom až do konca večnosti. Bolo tam dva a tridsať detí, synov Svetla, ktorí prišli medzi ľudí, snažiac sa oslobodiť od otroctva a temnoty tých, ktorí ostali zviazaní vonkajšími silami.

Hlboko v Sieňach Života rástol kvet, planúci, expandujúci, obracajúci tmu späť. Umiestnený v strede, lúč ohromnej sily, Životodarný, Svetlo dávajúci, napĺňal silou všetkých, čo sa priblížili. Umiestnili okolo neho tróny, dva a tridsať, miesta pre každého z Detí Svetla, umiestnených tak, že sa kúpali v jeho žiare, naplňovaní Životom z večného Svetla. Z času na čas tam umiestnili prvé stvorené telá, ktoré mohli byť naplnené Duchom Života. Sto rokov z každého tisíca musí byť Životodarný plameň Svetla vysielaný na ich telá. Zrýchľujúci, prebúdzajúci Duch Života.

Tam v kruhu aéonov, sedia Veľmajstri žijúci životom ľudstvu neznámym. Tam v Sieňach Života spiaci; ich Duša voľne plynie cez telá ľudí. Z času na čas, keď ich telá spočívajú v spánku, inkarnujú sa do ľudských tiel. Učiac a vedúc vpred a nahor, von z temnoty ku Svetlu. Prečítaj zvyšok tohto článku

Posted in Smaragdové dosky | 2 komentáre »

Príhovor ku Smaragdovým doskám

Posted by elizabethin na 12. mája 2011

Kedysi dávno, keď som hľadala materiály o Egypte a pyramídach som sa dostala aj ku Smaragdovým doskám. Hovorí sa, že ukrývajú v sebe múdrosť vekov, inak povedané datujú ich  vznik asi 36 000 rokov pred Kristom.  Písal ich Thóth, atlantský Kňaz-Kráľ, ktorý založil kolóniu v starovekom Egypte po potopení materskej krajiny. Bol staviteľom Veľkej Pyramídy v Gíze, mylne pripisovanej Cheopsovi (viď Veľká Pyramída od Doreala). Tu zahrnul svoje znalosti starovekej múdrosti a tiež bezpečil utajené záznamy a nástroje  Atlantídy.

Počas nejakých 16.000 rokov vládol rase Egypta, približne od roku 50.000 do roku 36.000 pred Kristom. V tom čase to bola staroveká barbarská rasa, medzi ktorou sa on a jeho nasledovníci usadili a pozdvihli na vysoký stupeň civilizácie.

Počas posledných vekov prechádzalo ego Thótha do tiel ľudí spôsobom opísaným na doskách. Ako taký sa inkarnoval trikrát, vo svojom poslednom bytí známom ako Hermes, trojzrodený.

Pozostávajú z dvanástich dosiek smaragdovej zelene, formovanej z látky vytvorenej prostredníctvom alchimickej transmutácie. Sú nezničiteľné, odolné voči všetkým prvkom a látkam. V skutočnosti je atómová a bunková štruktúra pevná, nikdy nenastala žiadna zmena. V tomto ohľade porušujú materiálny zákon ionizácie. Na nich sú vyryté znaky v starovekom atlantskom jazyku: znaky, ktoré odpovedajú na naladené myšlienkové vlny, uvoľňujúc asociovanú mentálnu vibráciu v mysli čitateľa. Dosky sú navzájom spojené obručami zo zliatiny v zlatej farbe visiace z tyče rovnakého materiálu.

Hm hmm už keď si toto prečítate na úvod, tak si poviete, taká  blbosť,  toto čítať nebudem,  radšej si prečítam EMMU, EVU, ZDRAVIE, ŠPORT,  pozriem televízne noviny, telenovelu  alebo niečo podobné a nie nejakú halucináciu ktovie od koho a odkadiaľ . Prečítaj zvyšok tohto článku

Posted in Smaragdové dosky | Leave a Comment »

Smaragdová doska I – História Thotha, Atlanťana

Posted by elizabethin na 10. mája 2011

Ja, Thoth, Atlanťan, majster mystérií, strážca záznamov, mocný kráľ, mág, žijúci z generácie na generáciu, chystám sa vložiť do Siení Amenti, ustanovené ako pomoc tým, ktorí prídu potom, tieto záznamy múdrosti Veľkej Atlantídy.

Vo veľkolepom meste Keor na ostrove Undal v čase dávno minulom, započal som túto inkarnáciu. Nie ako malí ľudia súčasného veku, žili a umierali mocní Atlantídy skôr z aeónu na aeón, obnovujúc svoje životy v Sieňach Amenti, kde rieka života tečie bez prestania vpred.

Stokrát som zostúpil po temnej ceste vedúcej k svetlu a rovnako mnohokrát vystúpil z temnoty do svetla, schopnosti a sily obnovené.

Teraz načas zostupujem a človek Khému (Khém je staroveký Egypt, pozn. prekl.) viac ma nepozná.  Avšak v čase dosiaľ nezrodenom znovu povstanem, mocný a vplyvný, žiadajúci zúčtovanie od svojich následníkov. Potom si daj pozor, ó človeče z Khému, pokiaľ si falošne zradil moje učenie, zvrhnem ťa z tvojich výšin do temnoty jaskýň, odkiaľ
pochádzaš.

Nevyzraď moje tajomstvá človeku zo Severu, ani človeku z Juhu, lebo dostihne ťa moja kliatba. Pamätaj a dbaj na moje slová, že sa isto jedného dňa vrátim a vyžiadam to, čo si strážil. Vždy, dokonca spoza času a spoza smrti, odmením či strestám ťa podľa zásluhy. Skvelý bol môj ľud v dávnych dňoch, skvelý v porovnaní s malým ľudom okolo mňa teraz; poznajúc múdrosť starého, hľadajúc hlboko v srdci nekonečna poznanie, ktoré prináležalo mladosti Zeme. Boli sme  rozumní vďaka múdrosti Detí Svetla, ktoré u nás prebývali. Silní vďaka moci vychádzajúcej z večného ohňa. A zo všetkých najväčší spomedzi detí človeka bol môj otec,

Thotme, strážca veľkého chrámu, spojnica medzi Deťmi Svetla, ktoré pobývali vnútri chrámu a rasami človeka, ktoré obývali desať ostrovov. Hlásna trúba, po tých troch, Obyvateľov Undalu, hovoriaca ku Kráľom hlasom, ktorý je treba poslúchať. Tam som vyrástol z dieťaťa v muža, otcom zasväcovaný do starých mystérií, dokiaľ nevzbĺkol vnútorný oheň múdrosti, kým nezahorel pohlcujúcim plameňom. Prečítaj zvyšok tohto článku

Posted in Smaragdové dosky | 4 komentáre »