elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena baran a Muž baran

Posted by elizabethin na 10. apríla 2012

Muž Beran je , alespoň podle vlastního mínění ještě nezávislejší, bystřejší a chytřejší než Beran dívka. A také za to vyžaduje uznání, ačko-li je to mínění jen jeho. Již od samého začátku cítí Beran muž touhu být ve vztahu k Beranu dívce dominantní. V jakémkoli sporu mezi Beranem chlapcem a Beranem dívkou vítězí vždy mužská složka tohoto slunečního znamení. Bud’ si chlapec dívku co nejdříve podmaní, nebo by měl raději říci sbohem. Nejdříve to může být vztah plný hádek a slz, ale později, když se dívka ustálí a až jí bude umožněno , nikoli až bude přinucena stát se ženou, vykvete v nádherný květ.

Nicméně požadovat na ní, aby se vzdala svého zaměstnání či kariéry a stala se ženou v domácnosti, zcela závislou na rozmarech svého manžela, to není nejideálnější způsob rozvoje jejího ženství, ani jeho mužství. Existují jiné možnosti. V případě, že sama ze svého vlastního rozhodnutí nechce obětovat své dřívější zaměstnání, aby mohla muži doma “zahřívat pantofle” nebo ho podporovat v jeho osobních cílech a na své vlastní přitom zapomenout (což se někdy stává), je pro manžela nejrozumnější, aby ji nechal dále chodit do zaměstnání. Zároveň je moudrým řešením dohodnout se vzájemně na tom, že z manželova příjmu se bude platit například nájem či hypotéka, jídlo a účty za různé potřeby, zatímco z jejího platu budou krýt nejrůznější zvláštní potřeby a uspokojovat marnotratnost, kte-rou oba oplývají dosytosti. Manžel Beran tak bude pevně přesvědčen o své mužské úloze v jejich vztahu, a to je již od začátku velmi důležité.

Myslím tím, že by mělo být jasně chápáno, že on je muž a ona je žena. Různých příležitostí k údivu nad skutečně dominantním o postavením v tomto vztahu bude až příliš, a proto nemá smysl situaci ještě více mlžit nějakými zmatky ohledně mužské a ženské role.Každá žena Beran má v sobě hlubokou, skrytou touhu po tom být chránnna svým mužem. Ve svých důvěrných snech je vždy krásnou, jemnou Gueneverou a on něžným, silným Lancelotem,nebo by alespoň byl, pokud by ze své Guenevery nechtěl mít frustrovanou Virginii Woolfovou, což je nepříliš lákavá představa. Takovou osobou se může stát každá žena, pokud jí muž bud’ příliš ustupuje, chce-li jí vyhovět, nebo pokud se snaží podrobit si ji. Ta první možnost není pravděpodobně příliš častá, nebot’ ustupování není typická poloha mužů Beranů, zato druhá možnost je daleko pravděpodobnější. Ovšem muž si musí uvědomit, že Guenevera touží po tom být poražena čistě v sexuálním a romantickém smyslu, a nemá to co do činění s osobností či jinými oblastmi jejího života.

Jeho marsovské machomužství, díky němuž Guenevera tají dech při procházce podél mořské pláže či v soukromí ložnice, je při jiných příležitostech naprosto nežádané. Žena Beran dodržuje ostrou hranici mezi podrobením romantickým a podrobením v jakémkoli jiném smyslu, a pokud si ji muž chce udržet, je vhodné; aby si toto uvědomil. Očekávat, že tato dáma bude poslušně vykonávat všechny jeho příkazy, není vůbec moudré, ale stejně nebezpečné je si jí vůbec nevšímat. Muž je schopen dopustit se všech těchto chyb a omylů, než přijde na to, že žena není ochotna překročit svou hranici ani o píď a nehodlá se ani podrobovat nějakému diktátorskému velení , neboť je z téhož těsta jako on sám.První věc, které si dívka Beran na svém mužském protějšku všimne, je to, že je ještě panovačnější a bojovnější než ona sama. Je to zcela zřejmé, a naštěstí je tomu tak. Pokud je tímto rozložením sil jin a jang poněkud zmatena, k pochopení bude stačit, když se na krátkou chvíli zamyslí nad svými oblíbenými pohádkami.

Jako malá holčička tato žena přece nikdy nepropukla v pláč, když čítávala o princi, jenž se s chrabrým srdcem pustil do hlubokých hvozdů, aby našel svou princeznu a aby ji probudil z osamělého spánku láskyplným polibkem. (Ženy Berani jsou bez rozdí-lu naměkko při pouhém pomyšlení na opravdovou lásku a jejich idealismus v této věci je stejně věčný jako jaro samo.) Ale nyní, mé drahé dívky Berani, pokud máte k sobě být opravdu upřímné, měla by tato pohádka stále své kouzlo, kdyby na koni místo prince seděla bojovná princezna a na vysvobození z moci zlé čarodějnice by čekal princ? Podobně by se měla žena Beran zamyslet i nad všemi ostatními pohádkami, v něž stále ještě věří. Jen si představte líbeznou Popelku, jak se se zarudlým obličejem, celá udýchaná snaží nazout střevíc svému princi. Matka Příroda dobře ví, kde je jejich pravé místo. Vztah muže a ženy Beranů má daleko větší naději na úspěch, pokud bude Marsův hrom znít spíše na straně muže. U něj totiž zní tak nějak přirozeněji pokud to ovšem nezačne přehánět.

Žena Beran je sama dostatečně neústupná, ale ví velmi dobře, že mužova tvrdost je jen zástěrkou pro jeho idealismus, jeho zoufalou vnitrní touhu po obdivu, po tom, aby ho někdo potřeboval.Proto by ho měla skutečně obdivovat, jak sedí rozkročmo na bílém koni a rozdává kolem sebe jednu panovačnou ránu za druhou, aby tak zakryl svou tajnou obavu z toho, že ho nikdo nikdy nebude milovat tak, jak on potřebuje pokud o to nebude žádat. Takovýto muž může být přes svou unáhlenost a nezávislost i velice něžný a jemný a je skutečným odborníkem na předstírání, že mu něco nevadí, i když je tím ve skutečnosti hluboce dotčen. Jelikož oba dobře znají všechny skryté stránky Marsu projevující se u toho druhého, mohli bychom si myslet, že jim to dopomůže ke zmírnění bojovného jiskření, ale ve skutečnosti je zapotřebí víc nežedné bolestivé zkušenosti, než dojdou k poznání, že neustálé hašteření mezi jejich egy nemá naprosto žádný smysl.

Často je přitom poslední takovou lekcí téměř ztráta toho druhého, přičemž v poslední minutě před onou katastrofou si uvědomí, že působením síly proti síle se nic nevyřeší.Pokud žena všechny své síly soustředí proti nepřátelům svého muže, a místo proti němu, dostane se jí za to jeho obdivu. Muž jí pak věnuje tok věrnosti, kolik věnuje ona jemu. Je to opravdu dobrý obchod, ale musí ním začít jeden z nich. Mohlo by se na první pohled zdát, že tito dva si po sexuální stránce dokonale rozumějí, neboť oba mají na lásku tytéž nároky ,aby byla jistým tělesně duchovním splynutím, o němž píší básníci, ztělesněním teorie duchovních blíženců, jež je pro každého Berana absolutním romantickým dogmatem. Ať již v “duchovního blížence” věří či ne, pokud Berani milují, nikdy nepochybují o tom, že jejich spojení vytrvá po celý život, i za hrob. Nicméně než se tento vrchol vzájemného souladu stane skutečností, je nutné překonat jistou vážnou překážku instinktivní, i když téměř vždy neúmyslnou sobeckost tohoto slunečního znamení.

Vše, co se oba chtějí dozvědět o sexu (ať již se on či ona bojí zeptat či nikoli), závisí na úmyslném či neúmyslném sobectví a zneužíváni partnera pouze k vlastnímu prospěchu.Otázka nestojí: jak mohu nejlépe vyhovět tomu druhému?, nýbrž jak on může co nejlépe vyhovět mně? Sex, sex, sex. Doktor David Reuben, Masters a Johnson, Kinsey a Freud, ti všichni se snažili sex vysvětlovat, zkoumat, studovat, analyzovat, pozorovat, fotografovat, nahrávat, psát o něm prostě vyzkoušeli všechno možné, snad kromě názorného předvádění na veřejných přednáškách, a jejich bratry ve zbrani při tom byly a jsou film, televize a různé časopisy. Většina žen a mužů však dodnes nedostala na své otázky uspokojivou odpověď.Pro tyto dva marsovské milence není špatný nápad koupit si jeden z těch velkých plakátů, na nichž je dvojice, jež jde ruku v ruce vstříc horám, oceánem obilného pole, navzájem si hledící do očí … dole s nápisem: LÁSKA ZAČÍNÁ V OKAMŽIKU, KDY SE POTŘEBY NĚKOHO JINÉHO STÁVAJÍ PRO NÁS DŮLEŽITĚJ,ŠÍ NEŽ NAŠE VLASTNÍ . . . a přibít si ho na zeď blízko postele, hned vedle nápisu SŇATEK ROMEA A JULIE, který visí, ať již ve skutečnosti či jen spirituálně, v ložnicích všech Beranů.

Romeo a Julie byli duchovni blíženci, a přitom nesobečtí blíženci. Není nutné, aby líbánky muže a ženy Beranů musely končit dvo-jitou sebevraždou jen proto, aby si vzájemně dokázali nesobeckost zcela postačí malá taktnost na obou stranách.Pokud potom budou tyto dětinské náznaky sobeckosti nahrazeny něhou, sexuální sdílení lásky mezi nimi se stane skutečným vzájemným extatickým prožitkem. Sex Beranů je plný podivuhodných rozporů, stěží vůbec pochopitelných, díky nimž je jejich partnerství neuvěřitelnou kombinací výbušné touhy, divoké a neovladatelné … ale zároveň i pošlapaných květin v louži, studeného větru a třpytivých sněhových krystalků. Tak sem to dospívá tehdy, když je mocné hromobití Marsovo obměkčováno naivitou a věčným údivem symbolického kojence Berana. Dochází tak ke vzniku jakési vzácné směsi bouřlivých emocí a pokoje klidného a tichého svítání. Kombinace primitivnosti a poezie. Alchymie vyváženosti spalující vášně a křehké nevinnosti je téměř posvátnou věcí.

Zcela zřejmě je sexuální spojeni mezi dvěma Berany ve svých nejlepších chvílích prožitkem, který stojí za to uchovávat, ale i ve svých horších okamžicích nepostrádá na … zajímavosti.Co udělá ona, když on flirtuje s jinými dívkami? Nu, co by asi udělal on, kdyby ona flirtovala s jinými muži? Totéž. Nastává citový výbuch, svou intenzitou pro lásku stejně ničivý, jako je ničivá pro naši planetu vodíková bomba. Každý Beran dává tomu druhému jasně najevo, že si nenechá svou svobodu jakkoli omezovat. Ovšem tato svoboda je jednostranná, neboť každý z nich kritizuje žárlivost toho druhého, ale zároveň je sám žárlivostí přímo posedlý. Berani chtějí mít koláč celý, ale zároveň z něj i ukusovat, a musejí tedy nejdříve absolvovat několik ukřičených, citově vzrušených scén, než pochopí, že nemohou mít obojí. Musejí se nejdříve naučit, že láska není hra či bitva, ve které vyhrává jeden, ale dar jenž jim je dán.

Berani od života vyžadují hodně věcí a většinou je také dostávají, ale nikdo, dokonce ani Berani nemohou vyžadovat lásku, aniž by se o ni sami přičinili.On sice žádnou lásku z její strany neakceptuje, ale trvá na tom, že se nesmí na jiné muže ani podívat, zatímco ona stejně jasně odmítá jeho žárlivost, ale zároveň: ať se těší, pokud ho nachytá, jak pokukuje po jiné ženě.Víte, jak se tomu říká? To je sobectví. Pokud jste Beran, možná jste o tom takto ještě neuvažovali, ale měli byste. Berani jsou žárliví i tehdy, když pouze uvidí úsměv na tváři svého spícího druha. O čem se mu (jí) to asi zdálo? Můžete věřit tomu, že tuto otázku si kladou ráno u snídaně tisíce Beranů. “Muselo se ti dnes v noci zdát něco moc příjemného. To jsi jistě byla ve svém astrálním těle se svým bývalým, co?” Odpověd’ pak většinou zní: “Do toho ti nic není. Mimochodem, všimla jsem si, že když jsem ti ráno dala pusu, koukal jsi do blba.

Nevrkal jsi zrovna náhodou telepaticky s tou holkou ze samoobsluhy.Na podobné téma se potom rozvíjí nekonečný počet variací vzájemného dialogu. Řešením takovéto situace je praktikování vlastní telepatické komunikace a neustálé přesvědčování (obou navzájem) o své nehynoucí věrnosti, neboť za podstatou celé beraní žárlivosti se skrývá souboj mezi podvědomým strachem symbolického kojence ze ztráty Iásky, často neoprávněným, a vědomou potřebou osobní marsovské nezávislosti. Pokud tedy on zapomene zavolat, že přijde později na večeři, kdo jiný než právě ona by měl pochopit jeho nutkání nechat se vést náhlým impulzem, aniž by to s ní předtím hodlal projednat na “schůzi výboru”?Jakmile je tedy muž váben aprílovým vánkem od rodinného krbu, potom i ona by mohla pocítit touhu po svých “skřivánčích” radovánkách, a jakmile se poté oba k sobě navracejí, mohou si vyměňovat kouzelné zkazky o divech, jichž se téměř dotkli, o zázracích, jež téměř pochopili.

Muž Beran, který se žene za nějakým novým, vzrušujícím cílem, právě odhaleným, je prostě věrný sám sobě a žena Beran, jež ctí pravdu, si musí přiznat, že by ve skutečnosti nedokázala milovat muže, který by nebyl věrný sám sobě. Tím novým, vzrušujícím cílem přitom vůbec nemusí být žena – žena se vzrušujícím cílem může stát později právě následkem neoprávněné partnerčiny žárlivosti. Pokud je její důvěra v něho bezmezná, pravděpodobně toho nebude litovat, neboť muž Beran, daleko více než muž kteréhokoli jiného slunečního znamení, se obvykle chová přesně tak, jak se od něj očekává. A tento vztah funguje i opačně.Před několika lety jsem dostala dopis od jedné ženy Skopce, která se vdala za muže Berana. Mají tři děti, jednoho Blížence a dva Býky. Štěstí, které lze nalézt ve vibracích spojení dvou prvních slunečních znamení, popsala tak dokonale (s jistým úsilím), že bych zde ráda uvedla část z jejího dopisu. Napsala: “… a když jsem svému manželovi, který je také Beran, nahlas četla z vaší knihy Sluneční znamení poslední odstavec kapitoly o Beranovi, kde se říká, že ,žena bývá trochu impulzivní, panovačná a samostatná, ale nemůžete přece mít všechno, zeptal se: ,A co jiného by měl muž chtít?` Můj manžel Beran mi rozumí a vždy je schopen mě podržet, i když občas vyhrožuji, že se s ním rozejdu, když se naše beraní rohy do sebe zaklesnou.

Je tomu tak proto jak se praví ve vaší knize , že když mu padnu do náruče a svět mi připadá chmurný a beznadějný, on mě pevně drží, utěšuje mě a nikdy, nikdy se mě neptá na to, co mu za to mohu nabídnout jako ten zatracený chlap ve znamení Vah, o kterém jste psala ve Slunečních znameních! Nikdy předtím jsem si neuvědomila, jak je to pro mne důležité.”Takže vidíte, že vztah mezi dvěma Berany může docela dobře fungovat. A ani jeden z nich přitom nemusí obětovat svou odvahu, osobnost či nezávislost. Ona žena, autorka tohoto dopisu, v závěru dodatkem napsala:”Chci vám ještě napsat, že byste měla do svého seznamu významných Vodnářů přidat také Ayn Randovou, protože ta je typickým Vodnářem. Určitě mi prominete, že se pletu do Vaší práce, protože víte, že Berani to prostě rádi dělají.”Tato žena je Beran každým coulem, je Beran, jenž si dokáže přiznat, že se nechává vést Marsem, a také se tomu dokáže zasmát, místo aby to popírala či aby to cítila jako hanbu.

Nejdříve musíme mít rádi sami sebe (což vyžaduje jak upřímnost, tak smysl pro humor), teprve pak nás může mít rád někdo jiný. Bohužel se musím přiznat, že když jsem opisovala výňatky z dopisu, ztratila jsem adresu té ženy. Doufám, že pokud bude číst tyto řádky, opět mi napíše. Pokud se muž a žena Berani řídí oním zlatým pravidlem a činí jiným tak, jak chtějí, aby jiní činili jim, a uvědomuji si, že jejich sluneční a mě-síční aspekty nejsou ve vzájemném rozporu, jejich vztah je odmění citovou vyspělostí a největším darem ze všech tím, že budou moci být jeden s druhým a přitom sebou samými, bez jakékoli obavy z toho, že budou odvrženi.Když se chytnou v hádce, je možné, že jí muž bude v zápalu vášně vyhrožovat, že ji opustí, ale pravděpodobně tak neučiní, nebo alespoň ne natrvalo. Jakmile se muž Beran jednou zamiluje do ženy Berana, všechny ostatní dívky se mu již zdají nudné. (Ve srovnání s ní možná mírnější, ale přece jen nudné.)Totéž cítí i ona, když mu hrozí odchodem, ale ve skutečnosti to nemyslí vážně.

Ovšem měla by zároveň vzít na vědomí, že on dokáže kácet stromy, bourat žulové masivy, stavět domy,řídit města, státyči národy,že dokáže vyměnit pneumatiky u vozu, být lékařemči právníkem, filmovým producentemči režisérem,že dokážeřídit traktor a shrabovat sníh před domem a to přinejmenším stejně dobře jako ona sama. Je sice pravda,že místoženy již dávno není doma u sporáku, ale zároveň je navěky pravda,že místoženy je v srdci jejího muže.

zdroj – denne .sk


Baran (21. 3. – 20. 4.) všeobecne

Baran – ako ho spoznáte

Žena baran a Muž vodnár

Žena baran a Muž ryby

Žena baran a Muž býk

Žena baran a Muž baran

Žena baran a Muž blíženci

Žena baran a Muž rak

Žena baran a Muž panna

Žena baran a Muž lev

Žena baran a Muž váhy

Žena baran a Muž škorpión

Žena baran a Muž strelec

Žena baran a Muž kozorožec

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: