elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena baran a Muž býk

Posted by elizabethin na 4. apríla 2012

Milostný poměr k muži Býkovi pro ženu Berana dozajista znamená poučnou zkušenost. Takováto žena je přesvědčena, že nepohyblivé věci (on) je třeba jednoduše odkopnout, přeskočit či roztavit s použitím síly žáru Marsu (ona).Ona spěchá – on sedí. Ona ho popohání – on trucuje. Ona na něj naléhá a on se ještě více stahuje sám do sebe. Dalším krokem pak klidně může být: ona pláče – on odchází. Pryč, navždy. Ale vztah mezi Beranem a Býkem může být také úplně jiný. Například ona se usměje – on roztaje.

Ona ho laská – on se k ní přitiskne. Ona ho obejme – on září štěstím. Všimněte si, že první krok činí vždy ona … jakýkoli krok. Mohou se sice hádat kvůli penězům (její marnotratnost jeho šetrnost) nebo mohou občas zkřížit své rohy kvůli Beranově potřebě vzrušení a Býkově touze po klidu, ale s jistým úsilím o přizpůsobení se rozdílnému metabolismu a osobním zvláštnostem toho druhého mohou oba (tato žena a tento muž) nalézt ve svém vztahu vzácné uspokojení. Protože ona vyžaduje a potřebuje dosti značnou svobodu, má v tomto ohledu štěstí, neboť Býk nebývá bezdůvodně žárlivý. Není žárlivý, ovšem je velmi vlastnický. Rozdíl mezi těmito dvěma vlastnostmi nám vysvětlí každý slovník nebo ho můžeme pocítit sami na sobě, pokud budeme s takovým partnerem nějaký čas společně žít. Ona je žárlivá. On je vlastnický.

Měli by se společně podívat do výkladového slovníku a vzájemně si pojmy vyjasnit.Ano, muž Býk je tvrdošíjný , tento astrologický fakt je nepopiratelný. Jeho někdy zaslepená býčí umíněnost dostává nepříjemně zelenou, pokud po něm dívka Beran chce, aby s ní například trhal sedmikrásky, když jemu se chce lenošit, pokud ho chce představit svým přátelům, když on si chce v klidu číst (přitom při jiné příležitosti by je byl ochoten bavit svým skvělým humorem), nebo pokud ona chce utrácet více peněz, než on vydělává. A přece, pokud Býk cítí lásku toho druhého, dokáže snášet s tradičním klidem veškerý “křik a rámus”, který pro něj neznamená nic více než nepříjemný zvuk. Za normálních podmínek dokáže takovéto situace zvládat bez jakéhokoli vzrušení, ať již je ona například zrovna na nože se svým šéfem nebo ji bolí zub nebo jí v restauraci spadne zásnubní prsten do bramborové kaše a ona to zjistí, až když přijdou domů, kdy je restaurace již zavřená a kdy se již o zbytek jejích nadějí postaral popelářský vůz, který všechny zbytky odvezl kamsi do neznáma.

Spokojený Býk se dokáže trpělivě vyrovnat s většinou Beranových vznětlivých útoků, pokud nejsou příliš časté a příliš tvrdé. Potom obyčejně vybuchuje jeho sice méně častý, zato však věčně skrytý a doutnající býčí vztek. Berani, kteří dosud nebyli býčímu hněvu vystaveni, by raději neměli pokoušet štěstí. A toto je nejvýznamnější astrologická výstraha, kterou bychom v žádném případě neměli brát jako žert. Pokud bude tento muž cítit něhu a bude mít pocit, že dívka vůči němu není bezohledná, přilne k dívce Beranovi a zůstane s ní i ve chvílích nejtemnějších bouří jako neochvějně stojící skála. Zůstane, s ní z čisté lásky, jež tragické následky Beranových omylů překrývá teplou ochrannou pokrývkou opravdové věrnosti. Ona se pak cítí, jako by se vrátila opět do tepla domova z dlouhé cesty plné strašidelných nástrah, po dlouhé době, kdy jí nikdo nerozuměl, nikdo jí nechápal.

On o ni dokáže pečovat, i když třeba její přechodná citová traumata není schopen dostatečně pochopit, a svou péči obyčejně násobí i dostatečně spolehlivým bankovním kontem a bezpečnou střechou nad hlavou (o ledničce plné jídla ani nemluvě), neboť on pro ně oba pozvolna buduje ještě jistější a ještě luxusnější budoucnost. V průměrném milostném či manželském vztahu mezi mužem Býkem a ženou Beranem je to ona, kdo dodává nápady a energii, a on, kdo poskytuje stálost a bezpečí. A to se týká jak finanční, tak i sexuální stránky jejich společného podniku.Ačkoli Býci jsou v lásce stejně praktičtí jako v čemkoli jiném, jsou srdečně milující, tiše romantičtí a hluboce sentimentální. Žena Beran, která dojde k mylnému přesvědčení, že její obyčejně zdrženlivý milenec či manžel Býk ji již ve skutečnosti nemiluje, čas od času nevychází z údivu nad například výstředním přáním k Valentýnovi či nad jiným nečekaným přáníčkem, jež bude s něhou a výmluvností ve verších vyjadřovat nesmělé býčí city.

A přece po počáteční vzájemné magnetické přitažlivosti mezi mužskými pozitivními a ženskými negativními silami dochází k určitému útlumu a ve fyzickém sdílení jejich společné lásky se mohou vyskytnout jisté problémy. Pro ženu Berana je sex jakýmsi vysvobozením duchovním, citovým, tělesným i spirituálním. Je zřetelnou demonstrací kombinované víry a síly Marsu a souvisí se silnou potřebou sebevyjádření. Sexuální aktivita je u ní spojena se vzrušujícími představami, které jakýmsi podivuhodným způsobem, známým pouze jí samé, dokážou uvést ve skutečnost každý její sen. Pro muže Býka je sex normální, běžnou funkcí, prostředkem k dosažení dvou základních věcí – uspokojení smyslových a erotických potřeb a potřeby mít děti, rodinu. Ona cítí nutkání uvolňovat marsovskou sexuální energii i tehdy, když nesměřuje k žádnému cíli a romantické představy pro ni mají zásadní význam. On pak nevidí v uvolňování energie žádný smysl, pokud toto uvolňování postrádá zjevný účel produkovat něco praktického a užitečného a typický Býk rozhodně snění za praktické či užitečné nepovažuje.

Z toho důvodu může dívka Beran postupně či náhle ztratit trpělivost s býčí touhou po otevřeně smyslném milování, jež je tak trochu bez představivosti a on se zase (ovšem v daleko pomalejším tempu) může cítit zmaten oním “letem ke hvězdám”, který je podle ní synony-mem vášně. Muž Býk je přesvědčen, že by ji na takovouto cestu vzít dokázal, ale zároveň cítí, že by na ní mohli zabloudit, neboť nezná přesně směr oné cesty … a koneckonců není mapy, která by mu směr ukázala. Tyto odlišnosti jejich osobností však dokáže sladit vzájemný harmonický vztah mezi jejich Slunci, Lunami a Ascendenty, a umožnit tak oběma dosáhnout bohatého naplnění skrze sexuální spojení, stejně jako v každé jiné oblasti jejich pospolitosti. Nicméně pokud je vztah mezi světelnými hvězdnými tělesy anebo Ascendenty spíše napjatý, může být pro ženu Berana velice těžké udržet muže Býka na svých pastvinách, pokud nevyvíjí neustálé a vědomé úsilí, aby se mu zavděčila, pokud se ho nesobecky nesnaží uspokojit, což je však vlastnost, která je v rozporu s přirozeností typického Berana.

Muž Býk, odejde-li od ženy, kterou miloval, cítí obrovskou bolest, ale jakmile si umane, že ji opustí, potom je navždy pryč. Troška dnešní něhy tak může předejít spoustě zítřejších slz. Přes všechny hádky, k nimž jsou tito dva ohledně společných i osobních financí téměř předurčeni, se žena velmi brzy dozvídá dojemnou pravdu o vztahu svého partnera k penězům; a jeho vztah k penězům se od jejího převelice liší (za předpokladu, že jsou oba typickými zástupci svého slunečního znamení a jejich horoskopy nekalí nějaké postavení planet, jejichž následkem dochází k výjimkám, jež potvrzují astrologické pravidlo). Na začátku se ona totiž domnívá, že její partner je držgrešle, a on je zase na oplátku toho názoru, že ona je lehkomyslná a rozhazovačná jako všechny ženy (neboť věří, že všechny ženy jsou uplácány z jakéhosi stejně marnotratného těsta). Postupně však tento jeho názor ztrácí na tvrdosti, jakmile si začne uvědomovat, že její rozhazovačnost je z velké míry motivována impulzivní velkorysostí a štědrostí.

Uvědomuje si to i přesto, že ona utrácí většinu peněz za svůj zevnějšek (Berani představují první astrologický dům, a proto všichni Berani tak úzkostlivě dbají na svůj vzhled). Ale většina jejích gest, to je štědrost sama, štědrost, která připomíná štědrost dítěte, jež cítí upřímnou radost, když může někoho něčím obdarovat, a získat tak odměnou šťastný úsměv. Poté muž pravděpodobně poněkud zmírní svůj nesmiřitelný názor na její utrácení, a pokud již měli čas na to, aby se jejich vztah vytvaroval do jistého trvalého modelu, potom ho tato její štědrost může přimět i k tomu, aby ji miloval tím více. Zároveň se s láskou snaží přizpůsobovat se její uvolněnosti a ona zase poznává, že není zase takový lakomec, za jakého ho dříve měla. Uvědomí si, že jeho “opatrnost na peníze” pramení z potřeby zabezpečit rodinu, z jeho hluboce zakořeněných obav z toho, že bude zítra “na ulici”, donucen spoléhat se pouze na dobročinnost druhých či vlády, což by se nepříjemně dotklo jeho hrdosti.

Žena Beran též pozná, že jakmile je její dříve zatvrzelý, i když vlídný a věrný Býk přesvědčen o tom, že nyní již je jejich budoucnost dostatečně zajištěna (ne příliš nadměrně, to je typické pro Štíra a Kozoroha), začíná být opravdu velkorysý. S výjimkou těch, kteří jsou postiženi Lunou či Ascendentem v živlu Země či Vody, jsou potom Býci náchylní k tomu rozdávat dary přátelům, rodině a půjčovat peníze těm, kdo to potřebují, aniž by trvali na jejich vrácení a to tak dlouho, dokud je v pořádku vajíčko v jejich vlastním hnízdě (přičemž mí-ra jistoty je pak pra každého Býka poněkud jiná). Ale klasický Býk se svým bezpečím příliš nehazarduje. Pokud se ho jeho žena bude snažit přesvědčit, že by se měli přestěhovat do lepšího domu či čtvrti a na uhrazení rozdílu mezi částkou z prodeje stávajícího domu a částkou potřebnou na dům nový si vzít půjčku, čeká ji vskutku nelehký úkol. Býk se zkrátka nehne z místa, pokud si není jist, že takovou zátěž bezpečně zdolá.

Býk ve všech slibech vidí jen tlachání a pouhý vzduch, což je materiál naprosto nespolehlivý a nelze z něj vytvořit nic konkrétního a trvalého. Nicméně pokud se mu podaří něco trvalého vytvořit, potom se rovným dílem dělí o všechno s každým, kdo to opravdu potřebuje, zvláště se svou rodinou, přáteli … a se svou ženou, kterou miluje. Možná přijdou časy, kdy se Býkova zatvrzelost může dívce Beranovi zdát jako ta nejhorší krutost. Například jí řekne před známými něco nepěkného, když se ona příliš předvádí. A to ji skutečně zasáhne do živého: Bude se pokoušet přimět jej, aby se jí otevřeně omluvil či alespoň aby řekl, že to tak nemyslel (neboť to tak skutečně nemyslel a ona to dobře ví), ale on jí tuto verbální útěchu se vzdorovitostí odmítá poskytnout. Ona však pokračuje se žádostmi a později i s prosbami, aby to, co řekl, odvolal, ale on je stále tišší a ještě uzavřenější a je jako kámen , nevidí, neslyší, nic necítí.A tehdy žena Beran vybíhá divoce ven, do noci, a vztekem pláče.

On je ten nejstudenější a nejkrutější chlap na světě, a mezi nimi dvěma je konec. Nemůže se k ní přece takto chovat. O několik bloků dále (zhruba dvacet nebo tak nějak, to záleží na hladině adrenalinu, který se v ní nashromáždil, když vystřelila z místa, kde ho opustila) uvidí kavárnu a vejde dovnitř, aby si sedla, aby byla chvíli sama a vyplakala se … bože, jak ona ho nenávidí! A potom zaslechne z reproduktorů jejich oblíbenou písničku a uvědomí si, o co všechno přichází, když ho opouští. A tak zaplatí účet, chvatně odchází a skončí ztracená a opuštěná na rohu ulice, kde se snaží stopnout taxík, který by ji zavezl zpět domů, plnou lítosti a také opravdového strachu. Už je pozdě, taxík nikde, a tak musí jít domů pěšky a má tak alespoň možnost všechno si cestou promyslet. Chvátá ulicí, jež se zdá ne-obvykle tichá a opuštěná. Ale … kdo je to tam v tom stínu? Kdo se to opírá tiše o dům a trpělivě na ničeká? On. Pořád je tu. Ona pocítí návalštěstí a běží přes ulici, aby se schovala do jeho bezpečné náruče. Dosud neodešel a neopustil ji. Všechno je zase v pořádku. Ne, skutečně neodešel – tentokrát. A pravděpodobně na ni bude stejně trpělivěčekat i po další prchlivé scéně. Ale jednoho dne … Pokud je chytrá, potom to nikdy nenechá dojít tak daleko.

zdroj – denne .sk

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: