elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena baran a Muž lev

Posted by elizabethin na 17. apríla 2012

Milostný poměr mezi Lvem a Beranem, ačkoli může být vřelým a nádherným zážitkem, je rozhodně provázen mnohými citovými bouřemi zvláště pokud jejich pýcha zmrzne ve studené rampouchy. Ovšem tyto rampouchy mezi těmito dvěma znameními Ohně velice rychle roztávají a bouře často vyčistí vzduch tak, že vše opět vypadá stejně zeleně a svěže jako předtím.Často to začíná následovně: Muž slíbí, že jí zavolá v pět hodin, a1e potom zatelefonuje až o půlnoci a ani se neomluví.

Řekne jí, že její make-up je otřesný, že nedokáže pořádně vyslovovat, a ať je zticha a aspoň chvíli ho poslouchá. (Ale uvědomuje si, co dělá?)Tím ťal do živého. Ona má už po krk jeho nesnesitelné arogance a náhle se rozhodne, že už nemá v jejím životě co dělat. Kdo je na něj zvědavý, kdo ho potřebuje, když se tak panovačně kolem sebe rozkřikuje jak Napoleon? (Ale je to právě ona, kdo ho potřebuje.) Přes veškeré své nezávislé řeči, že se “dokáže postarat sama o sebe”, totiž konečně našla někoho, kdo ví, že toho schopna není, a kdo odhalil její slabinu. Nemá smysl mu říkat, aby “se ztratil”, neboť to je právě to, co on neudělá. Později si žena uvědomí, jak vřele a něžně zněl jeho hlas, když se konečně ozval telefon, i když to bylo s takovým zpožděním. Vzpomene si, jak láskyplně ji káral za její růžové oční stíny a za to, že při vyslovování polykala některé hlásky.

Možnáže se nejednalo ani tak o nějakou nesnesitelnou povýšenost, ale o ochrannou péči plnou něhy . . . možná by mu měla odpustit. (A také mu většinou odpouští.)Nebude trvat příliš dlouho a on ji začne poučovat o všech možných věcech, o kterých neměla ani tušení do té doby, než přišel on, aby ji na její neznalost upozornil. Ba co víc – je šokována tím, že si v jeho poučování nakonec blaženě libuje. Samozřejmě že jakmile ji to poněkud omrzí, potom mu několikrát dá pocítit také sílu své povahy, prostě proto, aby vzájemné skóre trochu vyrovnala – a tehdy Lev pozná, jaké to je být v kleci se svým krotitelem. Nejdříve je překvapen, potom podrážděný … a pak rozzuřený. Ovšem nakonec se podrobí, nebo přinejmenším je ochoten ostré hrany svého komplexu nadřazenosti poněkud otupit. Ve skutečnosti mu její ohnivá povaha vyhovuje, alespoň dokud se nezačne plést do cesty jeho vlastní povaze, nebo ji dokonce nezačne zastiňovat.

Ale to se nikdy nestane, a tak není ničím znepokojen. Neboť dokáže Mars zastínit Slunce? Jedná se o silně magnetický vzorec slunečních znamení 5-9, a jakmile tedy tato dvě znamení Ohně společně spatří Venuši, jejich milostné vzplanutí je výbušné, ale zároveň je zdrojem oslňujícího světla, jež ozařuje jejich kouzelnou zahradu. Možná že jeho staré sny, kterých se již dávno vzdal, se přece jen mohou uskutečnit. Neboť její marsovská víra dokáže hory přenášet! Co se týče jejího despotického chování a nezávislosti, kterou dává najevo, jsou to pouze signály úzkosti, které má zachytit ten, kdo ji potom povede správným směrem. A není tento úkol jako stvořený právě pro Lvy – organizovat životy druhých a chránit je před jejich vlastními chybami? Ona z tohoto hlediska představuje velikou výzvu, a Lvi nikdy před výzvou neutíkají. Jeho mužnost může od ní utrpět několik silných ran, ale Lvi nejsou žádní slaboši.

On jí jednoduše ránu oplatí (obrazně) a dá jí patřičně najevo, že tím, kdo objednává taxi a má na starosti i ostatní důležité věci, je právě on. Jakmile však zkrotí její marsovskou energii, může si dopřát odpočinku – neboť ona mu dodává veškerý Oheň, kterého je mu v různých okamžicích potřeba – a on ho skutečně potřebuje velmi citelně. Jelikož on je praktičtější a rozumnější (pamatujte, že Lev je znamení pevné), ona ho občas bude obviňovat z přízemnosti a nabručenosti, ovšem nakonec ho trochu uvolní, a on ji na druhé straně poněkud ukázní, takže se dostanou vzájemně do přibližně stejné roviny. Většina jejich hádek vzniká neúmyslně, podvědomě (jen občas vědomě), a to jen z čistého potěšení, že se mohou opět udobřovat a vzájemně se ujišťovat o své lásce. Smiřování pro ně vždy znamená krásné kouzlo, které je poutá k sobě. Jejich přátelé se mohou podivovat, jak ti dva spolu vůbec dokážou žít, když se neustále hádají jako psi, ale oni dva vědí, o co jim jde.

Nicméně veškerý svůj společný čas rozhodně netráví v hádkách. Jelikož jsou ovlivněni vibracemi vzorce 5-9, prožívají spolu spousty nádherných okamžiků, které jsou krásné a bláznivé, veselé a kouzelné, pohádkově zázračné. On je téměř dojat její čistou bezelstností, která v jeho idealistickém srdci nachází mohutnou odezvu. Také její jiskřivé vzrušení je nakažlivé a dokonale souzní s jeho vlastním slunečním entuziasmem. Beran je symbolickým novorozencem zvěrokruhu (jak je uvedeno v kapitole Dvanáct tajemství lásky na začátku této knihy) a její naivita a nevinnost v něm probouzejí hluboce zakořeněnou něhu. Cítí potřebu chránit tuto jasně zářící, odvážnou duši, která, stejně jako skutečný kojenec, nemá nejmenší potuchy, jaké zrádné, šklebící se propasti na ně číhají, až do nich v neprostupné tmě vkročí.

On jí s láskou a se svou moudřejší, vyzrálejší rozvahou pomůže propasti obejít, neboť Lev je na karmickém kole života dále než Beran. Ona potom, jakmile okusí vřelost a bezpečí Iví věrnosti, přestane ve shodě se svou kojeneckou povahou uplatňovat vlastní potřeby a ztratí obavy z toho, že by mohla spadnout do černé jámy, aniž by byl nablízku někdo, kdo by ji zachytil. Pokud skutečně začne padat, zachytí ji jeho silné paže, a zrovna tak je jeho láska schopna uspokojit veškeré její potřeby. Ona tak má možnost k odpočinku, stává se pokojnější, tišší … a vyhřívá se v paprscích konejšivé ukolébavky Iví věrností a Iásky. Marsem ovládaná žena obdivuje sílu, ať již fyzickou či morální, a tento muž má obou na rozdávání. Nikdy by svou důvěru neupřela k žádnému jinému muži, jakkoli se snaží vymanit z jeho nadřazenosti. Beran a Lev v sobě navzájem probouzejí silné vibrace tělesné odezvy, které se ještě zesilují neustálou citovou stimulací.

Sexuální vyjádření mezi nimi může mít až zázračně uspokojivý účinek, neboť každý z nich splňuje to, co ten druhý od fyzické lásky požaduje: vášeň v kombinaci s láskyplným citem. To nejsou atributy až tak běžné, jak bychom si mohli myslet. Většina lidí totiž vyžaduje – nebo je schopna poskytnout pouze jedno nebo druhé, ale většinou nikoli oboje současně. Výsledkem může být opětovné probuzení citů, o nichž si oba již mysleli, že jsou pohřbeny pod vrstvou ideálů ztracených v dětství. Je to něco natolik opojného, že jsou za tímto nepředstavitelným štěstím oba ochotni jít za jakoukoli cenu – i za cenu slz či sklíčeného srdce … a poraněné pýchy. Lev není ochoten obětovat jedinou věc — svobodu. Chce se potulovat džunglí, nespoutaný řinčícími pouty žárlivosti, a stejněčiní i ona. Funguje tedy tato oboustranná touha po svobodě k vzájemnému prospěchu?Kdepak.

Zatímco ona mu musí uzdu značně povolit, on ji nechá připoutanou pouze na takovém kousku provazu, který je tak akorát dlouhý na to, aby se na něm mohla oběsit. Pro ženu Berana je to natolik frustrující, že svému milenci či manželu Lvu začne nastavovat i druhou tvář, ovšem pro hrdého Lva je vlastní ponížení ještě něco nesrovnatelně bolestivějšího, neboť ponížení je ctnost, kterou on sice neustále káže, ale téměř nikdy se s ní sám neztotožňuje. Tím, kdo jako první odpouští a jako první se snaží porozumět, musí být vždy ona, a já jí v tomto údělu přeji z celého srdce štěstí a odvahu, neboť jí bude štěstí i odvahy skutečně zapotřebí. Jejich sexuální kompatibilita nebude prosta jistých ostrých a sílících bolestí, ovšem dívka Beran oplývá podivuhodnou duchaplností a velice dobře je si vědoma, jak těžké je najít skutečného panice. Její srdce pod nadvládou Marsu je schopno řešit tento problém po svém.

I když se to zdá neuvěřitelné, sama sobě namluví, že je první ženou, které se on kdy dotkl, které kdy něco láskyplně šeptal do ucha či kterou kdy fyzicky miloval. Jelikož je však sex pro Lvy něco tak přirozeného jako dýchání, její naděje jsou samozřejmě zcela liché. Když ho pak přiměje, aby přiznal každý vášnivý vzdech své minulosti, všechna jména bývalých lásek včetně míst, kde se scházeli, teprve potom nabývá tato skutečnost na důraznosti. Dobrá, tak tedy miloval dříve i jiné ženy. Ona to přijme, i když je to pro ni bolestivě. (Berani se s nepříjemnými pravdami vždy smiřují s odvahou, jakmile poznají, že je to nevyhnutelné.) Ale hlavu Berana stále sužují i jiné myšlenky. Pokud se s těmito ženami miloval, přece to neznamená, že by je miloval dobrovolně. Třeba ho svedly, třeba ho některá vychytralá holka ve spánku přivázala k posteli, on se zoufale bránil a dodnes se v noci s hrůzou probouzí, když se mu o tom opakovaně zdá.

Nemá smysl očekávat, že Lev se bude nějakým způsobem hájit a že na tuto hru přistoupí, neboť na to je příliš hrdý a upřímný. Ne, nebyl připoután k posteli, ani nebyl sveden. (Mějte na vědomí, že zde hovoříme o milostných vztazích odehrávajících se předtím, než se ti dva potkali, čili hovoříme o nich v minulém čase. Pokud se týká milostných zápletek současných či budoucích, je zcela nemožné, aby ona takovou nevěru dokázala omluvit. Není to proto, že by nechtěla odpustit, ona prostě nemůže. Takoví už zkrátka Berani jsou.) Přinutí ho tedy, aby se zmínil o svých bývalých pletkách, tím, že povzbudí jeho nadměrnou ješitnost. Ale on ji nakonec bude přesvědčovat, že žádná z dívek neměla jeho srdce úplně, dokud nepotkal ji. Ona ho však třeba nebude poslouchat, neboť si už představuje divoké orgie. Ne, ve skutečnosti nepatří jí, jak ji přesvědčoval, byla to pouhá iluze. Jeho třpytivá rytířská zbroj nyní jako by zrezivěla a z jeho bílého koně je náhle kulhavýšedivý osel.

Pokud tedy sexuální harmonie mezi idealistickým Beranem a Lvem s bohatou milostnou minulostí vezme za své, je to právě v důsledku ztracených snů o čistotě partnera. A její minulý milostný život? Ale to je přece něco docela jiného! Ten lze vždy omluvit tuctem různých argumentů. (Stále vám říkám,že Berani jsou neúmyslně egoističtí.)Nabízejí se dvě různá řešení. První řešení: ona si uvědomí, že přítomnost, pokud je skutečně nádherná, nemůže být nikdy pošpiněna minulostí, která je již dávno pryč a je zapomenuta. Ovšem takovéto řešení je ve světle Marsova temperamentu vysoce nepravděpodobné, neboť je proti ženině povaze – pokud však její měsíční znamení či Ascendent není znamením poněkud lhostejnějším, jako jsou Blíženci či Váhy. (Také Luna či Ascendent ve Vodnáři by se z tohoto hlediska hodily, ale zde zase hrozí nebezpečí, že ona bude lhostejná až příliš, což zase povede k problémům zcela jiného rázu.)

A tak nejlepším řešením zůstává to, že Lev jí často a pravidelně zdůrazňuje, jaký negativní postoj chová ke svým bývalým milostným vztahům (aby se ona cítila před temnotou osamělosti jistá a v bezpečí) a zároveň vypočítává všechny aspekty sexuálního naplnění, jimiž ho ona obdařuje a které s těmi předešlými naprosto nesnesou srovnání. Její upřímný obdiv k jeho odvaze, přesvědčení a moudrosti v něm přiživuje pocit mužnosti (i když ona pocit jeho mužnosti občas řádně utlumí některou ze svých vlastností). Jeho neměnná nechuť k tomu, aby byl někým ovládán, v ní probouzí skrytý pocit ženskosti, o němž dříve neměla ani ponětí. Avšak přestože se svému Lvu podrobuje citově i sexuálně, nikdy se nevzdává své individuality a nezávislosti, a to ani v jeho prospěch. On potřebuje obrovské množství úcty, aby bylo jeho hladové ego nasyceno, ovšem ona úctu vnímá jako pokoru, což jest vlastnost, kterou nikdy příliš neoplývala.

Se Lvem se jí však dostane dostatek možností, aby se v ní mohla zdokonalit. Ona ví, že on je silnější než ona, a toto vědomí je pro ni vzrušující, ovšem jakmile on svou sílu začne využívat k mužskému šovinismu a k panovačné aroganci, okamžitě tím její obdiv ztrácí. Dívka Beran se nikdy nepodrobí žádné formě feudálního poddanství, ale pokud chce od svého pána a vládce dostat skutečnou svobodu, měla by se držet spíše zpátky. Jakmile totiž vznese námitky a požadavky na svá práva, on na ni zakřičí svou velkou a mocnou pravdu: “Mohu tě povznést na úroveň mě samého jedině tehdy, pokud nejdříve uznáš mou nadřazenost!” Pro bystrou dívku Berana by nemělo být nic složitého si tento rozkaz přeložit do vlastní řeči. Jednoduše to znamená, že hrdý král Lev, jehož nadřazená . svrchovanost je náležitě uznána, má poté tu moc posadit vedle sebe královnu Berana – na trůn stejně vysoký jako jeho vlastní – a umožnit jí, aby panovala po jeho boku.

(Ona pak může na hlavě nosit korunu s diamanty, i když žezlo si ponechává v ruce on sám.) Ona ho obdivuje, uctívá a miluje s náležitou intenzitou. Zároveň s oblibou zůstává sama sebou a ráda se zabývá vlastními záležitostmi i když mu může dovolit, aby jí ukázal, jak v nich postupovat. Mohou přijít i chvíle, kdy on její nadšení a naděje uhasí svou lví praktičností, a v jiných chvílích zase ona zraní jeho pýchu tím, že mu skočí do řeči nebo ho zapomene požádat o radu. V takových okamžicích ji zmrazí svou královskou pýchou a ona ho zase urazí výbuchem svého vzteku. Jakmile však rampouchy jeho uražené lhostejnosti roztanou a její zuřivost poleví, opět se mezi tyto dva navrátíštěstí. Když totiž zaplanou a poté zase uhasnou plameny rozhořčení, potom je nezdolnou touhou Berana a Lva padnout si navzájem do náruče plné odpuštění. Dosáhnou věčného a kouzelného zázraku jara.

Jak to již u dvojic vzorce 5-9 bývá, Beran a Lev zjišťují, že jejich vzájemná oddanost přerůstá v lásku a cit daleko hlubší, neboť silné vibrace jejich Sluncí, jež jsou v trigonu, jsou ovlivněny laskavostí vládce devátého domu, Jupitera. Každé spojení slunečních znamení vzorce 5-9, v němž jde o opravdu seriózní vztah mezi dvěma lidmi, do jisté míry laskavé paprsky Jupiterovy pociťuje. Pokud skutečně někoho hluboce milujete, myslím tím, pokud ho (či ji) milujete tak moc, že vše se zdá být součástí všeho ostatního, potom lépe rozumíte tomu, jak se cítí kdokoli jiný, potom víte, jak je to s lidmi, když je někdo raní, když jsou osamělí, a tak nějak byste se s nimi rádi podělili o svou radost a svou vyrovnanost. A jistým způsobem skutečně společně najdete způsob, jak toho dosáhnout. Láska je pro Berana a Lva opravdovým požehnáním díky tomu, co vidí, když se navzájem hluboce zahledí do svých očí.

On vidí ženu, zranitelnou natolik,že potřebuje jeho moudrost, i když dostatečně nezávislou na to, aby mu byla výzvou a stimulem. Ona pak vidí muže, který je natolik jemný, aby ji opatroval s něhou, i když je dostatečně silný, aby ji dokázal ochránit a přemoci. A oba dohromady vidí .. . něco jiného . . . jisté tajemství včerejška, jistý příslib zítřka … něco, co nedokážou definovat, něco, co je podmalováváno hudbou jejich vědomí. Sexuální vazba mezi Beranem a Lvem je naprosto v pořádku. Jakmile se ti dva dotknou jeden druhého a poté k Venuši na jitřní obloze vznesou své společné přání, celé galaxie hvězd se pozastaví a s radostí k nim vyšlou přání své vlastní … aby zrod lásky mezi nimi byl příslibem a zvěstovatelem dávných proroctví, jež světu slibují mír a pokoj … až spolu beránek se lvem ulehnou k odpočinku.

zdroj – denne.sk


Baran (21. 3. – 20. 4.) všeobecne

Baran – ako ho spoznáte

Žena baran a Muž vodnár

Žena baran a Muž ryby

Žena baran a Muž býk

Žena baran a Muž baran

Žena baran a Muž blíženci

Žena baran a Muž rak

Žena baran a Muž panna

Žena baran a Muž lev

Žena baran a Muž váhy

Žena baran a Muž škorpión

Žena baran a Muž strelec

Žena baran a Muž kozorožec

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: