elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena baran a Muž rak

Posted by elizabethin na 12. apríla 2012

Stejně jako každá žena narozená v mužském slunečním znamení, která navíc spadá pod vládu mužské planety (v tomto případě Marsu), má i dívka Beran své důvěrné pochybnosti o vlastním ženství. Již od prvních tanečních nebyla příliš svolná s tím, aby ji při tanci vedl partner.Většina kamarádů, kteří si s ní chtěli dát kolečko valčíku, jen zmateně koukala, neboť jim nebylo umožněno, aby mohli v jejich vztahu udávat rytmus a tempo, a z tohoto důvodu nakonec všichni odešli hledat si jiné děvče, které by bylo ochotné vyhovět jejich představám o vlastní nadřazenosti.

Děvče Beran je až příliš otevřené a upřímné na to, aby se snažilo podobat se svým submisivnějším sestrám, narozeným v jiných znameních, nechce předstírat, že jí není proti mysli přenechat veškerou iniciativu muži, a přitom se jen blaženě usmívat s hlavou na jeho rameni. Po několika srdcervoucích zkušenostech, že upřímnost není vždy nejlepší politikou, pokud jde o milostný vztah, začne mít žena Beran pochopitelné (a oprávněné) trauma a začne pochybovat, zda je jako žena . vůbec žádoucí. A poté přichází muž Rak, aby se jí dvořil (ano, dvořil) s úctou a galantností, jako by byl princ z pohádky. A nejen to – on ji dokonce rozesměje, a smích povahu ženy Berana ještě více prozáří, takže je díky němu daleko milejší ke svému okolí. Již od začátku je mu jasné, že ona ho vzrušuje a uchvacuje, a to bez ohledu na to, kdo z nich dřív prochází dveřmi či kdo z nich začíná hovor nebo kdo komu zavolá jako první.

A ona Konečně! Konečně může říkat to, co si skutečně myslí a on ji i přesto miluje. Není divu, že je to pro ni naprosto opojný prožitek. Je to skutečně poprvé, kdy se cítí, jako by opravdu patřila k opačnému pohlaví. A když ji navíc utvrdí i v tom, že není zlou čarodějnicí, ale líbeznou Sněhurkou (jak si vždy přála), může to být skutečně nádherný pocit. Ovšem jen na okamžik. Za předpokladu, že mezi světelnými tělesy, Ascendenty a jinými důležitými konstelacemi jejich horoskopu, je skutečně harmonický aspekt, má opravdu dostatečnou naději na to, aby se její sny vyplnily. V opačném případě může Sněhurka brzy zjistit, žežije o samotě v lese s pouze jediným ze sedmi trpaslíků – Bručounem – a stále marněčeká na prince.Žena Beran nikdy nedosáhne trvalého klidu, dokud nenalezne muže, který by chtěl, aby ho milovala otevřeně a svobodně, který by nevyvolával věčné hašteření o to, kdo dá komu polibek na dobrou noc jako první; dokud nenalezne muže, který by nebyl rozmrzelý, kdykoli ho náhle přeruší svým rozradostněným nadšeným brebentěním.

Potřebuje muže, který by pochopil, že pokud jí dovolí, aby byla sama sebou, ona ho zahrne takovou obdivnou láskou, kterou on potřebuje ke svému pocitu mužnosti a síly. Ovšem zamumlat na každou její otázku: “Jak si přeješ, drahá”, a přitom se stranou uculovat, to je pouhé pokrytectví, pouhá parodie upřímné nesobecké lásky. Její láska je totiž upřímná, ale pokud je ustavičně omezována malicherným dohadováním o tom, v čem je rozdíl mezi mužskostí a ženskosti, scvrkává se v neklidnou frustraci. Ona ho miluje celým svým srdcem, duší, myslí a celou svou bytostí je to snad málo? Není to málo. A nemělo by to být málo ani pro chlapce Raka. Ale Raci mají s Berany i jiné neshody. Obě znamení jsou nadměrně žárlívá. V žárlivosti si však libuje více Rak než Beran, a to je důležité. Pro Raka je žárlivost jednoduše důkazem, jak moc je milován a jak moc ho partnerka potřebuje, a s touto ženou se muži Rakovi dostává podobných důkazů skutečně dostatek – občas i více, než je vůbec schopen unést.

I pro ženu Berana může žárlivost někdy znamenat jakýsi pocit citového bezpečí – alespoň občasná žárlivost, ovšem jakmile je jí nadbytek a stává se z ní jakási svazující sobeckost, potom ohrožuje její životní styl – který je svobodný a družný – stejné jako ho může vážně ohrožovat její milenec či partner Rak, jakmile pomine doba dvoření a galantností a jakmile si je jistý,že ona je již pouze jeho. Samozřejmě je také pravda,že jeho povahový račí rys, jenž mu velí “držet a nepustit”, jakmile dojde na lásku, je zároveň známkou sklonu k věrnosti. Ona pak proti tomu dozajista nic nenamítá — vždyť podle jejího názoru je právě věrnost to základní, co lze od pravé lásky očekávat. Teprve když se z jeho věrnosti a lásky postupně stává neodbytnost, teprve potom má pocit uvěznění a teprve potom se brání.Pro obě z těchto dvou slunečních znamení je charakteristická láska k penězům a touha po slávě a uznání, i když Rak svou ctižádost skrývá přece jen lépe než Beran.

Ačkoli mají společný základní cíl: citové bezpečí a finanční úspěch, jejich způsoby, jakými ho chtějí dosáhnout, se zásadně liší – a stejně rozdílné jsou i jejich názory, co udělat s nashromážděnými penězi. (Zatímco ona je chce utratit nebo je uložit a postupně z nich čerpat, on by je rád ušetřil tak, aby jejich hodnota ještě vzrostla.) Neshody mezi nimi přitom mohou nastat ještě před tím, než kdokoli z nich nějakého materiálního úspěchu skutečně dosáhne. Zatímco Beran je optimistický, pozitivní, jistý si vítězstvím, Rak je často pesimistický, negativní a plný strachu z budoucnosti (Rak tomu říká být “rozumně opatrný”) – a pokud oba v něčem potřebují při vzájemné komunikaci tlumočníka, pak je to právě v této oblasti. Pro Berana je nemožné pochopit, jak může Rak doufat ve vítězství, přestože zároveň očekává porážku.

Pokud chce Skopec skutečně pochopit tento račí přístup k životu, dokonale mu ho vysvětluje výrok fyzika a filozofa Jeana Baptisty Baudina: “Snažit se získat majetek a zároveň být připraven na chudobu, neustále pochybovat o svých schopnostech, abychom nakonec docílili toho, po čem toužíme, to je jako dosáhnout východu tím, že cestujeme na západ.” Stačí se podívat do encyklopedie Kdo je kdo v průmyslu a obchodu a přesvědčíme se, že mezi významnými osobnostmi tohoto odvětví je nejčastějším datem narození právě červenec (společně s Býky a Kozorohy) – neboť Rak má něco, co dokonale nahrazuje Beranův optimismus a odvahu – vytrvalost a tvrdý, houževnatý krunýř. .Pokoušet se toto vše vysvětlit ženě Beranovi však nemá velký smysl, protože ona je velice dobře obeznámena s tím, co je to “odhodlání”, ale zato nepříliš dobře rozumí slovu “vytrvalost”, neboť je v zásadním rozporu s jejím nejvýraznějším povahovým rysem netrpělivostí.

Vytrvalost totiž předpokládá ochotu čekat, a žena Beran odmítá čekat na cokoli. ať již jde o autobus, o zelenou na semaforu, o příchod jejího současného partnera na domluvenou schůzku či o příchod jejího manžela z práce domů, pokud je již vdanou ženou. Stačí jen pětiminutové zpoždění a ona už roztáčí telefony, volá s panickou hrůzou na policii nebo alespoň nervózně popochází po pokoji a je připravena vrhnout se na něj s výčitkami, jakmile se objeví ve dveřích. Obecný přístup jejího partnera či manžela Raka ke ctižádosti a úspěchu, at již má co dělat s trpělivostí či ne, je pro ni nepochopitelný. Ona věří v jednoduchost, v to, že lidé se mají postavit ke svému cíli čelem a jít za ním přímo – a ona také skutečně jde přímo na východ. Jak může ten blázenčekat,že se dostane do New Yorku, když jede směrem na Kalifornii? Jasně, svět je kulatý, takže se tam tudy možná doopravdy jednou dostane, ale tímto směrem to bude trvat mnohem déle.

Toto dilema může vyústit v několik možných závěrů. Bud’ ji přestane bavit jeho rozmrzelost a rozhodne se, že pokud nechce, aby se v jeho “vodním” račím pesimismu utopily poslední zbytky jejích “ohnivých” ambicí, musí se s ním rozejít, nebo se ho bude snažit rozveselit a zbavit ho jeho periodicky se opakujících melancholických nálad pomocí své mocné marsovské víry. Bude jeho ducha povznášet svou odvahou a temperamentem – jako by mu stále připomínala ono staré přísloví, že pokaždé, když ovce zamečí, přijde o sousto sena. Na druhé straně on se může bránit jejím impulzivním emocím a marnotratnosti, může se před ní zavírat o samotě se svou sbírkou známek či může vyrážet z domova na dlouhé výlety se svými starými rybářskými pruty – nebo se ji také může s něžností a trpělivostí snažit učit, že opatrnost je někdy užitečná, a že pokud člověk místo nějakého impulzivního rozhodování počítá raději nejdříve do deseti, má to tu výhodu, že konečný výsledek není nikdy nula. Jinou nepříjemností mezi nimi může být sklon tohoto muže k tajnůstkářství.

žena Beran totiž není zdaleka tak příznivě nakloněna představě mlčenlivé sfingy jako on, takže jakmile jí on odmítá povědět, na co například zrovna myslí, ona si okamžitě začne představovat ty nejfantastičtější věci a své mučivé představy vystupňuje až do hotové marsovské hysterie. On potom brzy zjistí (doufejme), že bude mít daleko větší klid, když ji vždy raději poví pravdu a když s ní bude mluvit “na rovinu”. Pokud si bude dáI hrát na tajnůstkáře, ona bude po jeho tajemství chvíli marně slídit, dokud neuvidí, že to nemá smysl a že to celé nestojí za námahu – a potom ho pravděpodobně opustí. Zničehonic. Bez většího či vůbec žádného varování. Vzpomeňte si, že Beran zbytečně neztrácí čas s řešením situace, kterou předtím analyzoval jako neřešitelnou. Pak jejich vztah obyčejně končívá tak,že on dáI skrývá pod pokličkou své tajnosti, ona ujíždí pryč a v hlavě jí přitom zní verše Edny St. Vincent Míllayové: “Díky bohu, svět je veliký, já uháním z domova v dál a v Camelotu zapomenu na muže, jehož jsem milovala vŘímě.” Tehdy muži zbudou jen oči pro pláč. Potom je tu také maminka. Pokud je jeho matka ještě naživu, potom v ní dívka Beran může shledávat ostrou konkurenci, co se týče udržování jeho lásky a pozorností.

Možná se to neprojeví v prvních chvílích jejich vztahu, ale rozhodně se tomuto soupeření nevyhne navždy. A pokud je jeho zbožňovaná matka již v nebi, potom mohou skrze třpytivé sklíčko jeho vzpomínek všechny matčiny vlastnosti dosahovat téměř dokonalosti. Jeho maminka si nikdy neškrobila sukní, nikdy nepekla placaté koláče, nikdy nezpívala falešně, nikdy zbytečně neutrácela a nikdy se nerozčilovala. Nikdy. Ani jedinkrát. Jeho matka vždy ukládala stranou drobné, sama si na sebe šila, a to jí ještě dodávalo na kráse, sama si navlékala korále, líčila se jen velmi střídmě a vždy věděla, co říct, aby ho rozveselila, když byl smutný. Vždy. Je podivuhodné, že v jistém smyslu může tato “věc s maminkou” fungovat k jejich oboustrannému prospěchu. Takovýto nedostižný ženský vzor je totiž obrovskou výzvou, a dívka Beran přece nikdy neodolá žádné výzvě! Může se pak stát stejně dokonalou, jakou je -či byla jeho matka, jen proto, aby dokázala,že Berana nikdo v ničem neporazí.Také v jejich sexuálním životě je zapotřebí jistých regulací.

Když je jejich láska ještě docela čerstvá, díky jeho něžnému přístupu k jejím touhám a potřebám se dívka Beran cítí středem pozornosti, a tudíž citově bezpečná. (Oba mají neuvěřitelně silnou potřebu citového bezpečí.) Zpočátku je muž Rak skutečně pohádkovým milencem. Rak dokáže mít úžasnou představivost, být stejně obratný a bystrý v posteli jako v bance. Je hluboce uchvácen její otevřeností a absencí jakýchkoli předsudků v oblasti sexu. Bez ohledu na své minulé zkušenosti si dívka Beran do svého přístupu k milování vždy nově přináší jakousi čistou nevinnost navíc, když miluje, miluje divoce a vášnivě a skutečně se s naprostou upřímností nabízí celá, což zase jemu napomáhá k pocitu citového bezpečí. Ovšem je možné, že po několika dnech, během nichž se on bude chovat mrzutě a bude odmítat její láskyplné návrhy, ona na prvotní nadšení jejich vztahu a jejich vzájemnou fyzickou přitažlivost zapomene.

Na její erotický entuziasmus má totiž velice špatný vliv to, co vypadá jako odmítání (i když to ve skutečnosti odmítání není). Je to zkrátka záležitost Luny. V takových chvílích udělá žena nejlépe, když prostě počká, až se Luna změní, a když nebude jeho emoce příliš dráždit. Během těchto dočasných měsíčních fází, které mohou čas od času zatemnit jejich štěstí, by se měla vyvarovat především vlastního vzteku a rozhodně by neměla říkat věci, které by ho mohly ranit a kterých by později mohla litovat. V takovém případě se muž Rak stahuje hluboko do svého krunýře, kde zůstává dlouho ukrytý, neboť tito muži jsou velice citliví – přes veškeré vtípky, kterých jsou na toto téma schopni. Sexuálně zabarvená “bolest” v něm může na velice dlouhé období vyvolat melancholickou pasivitu. Nebo ještě hůře může začít hledat útěchu ve vábivé písni alkoholové Sirény.

Na straně jedné v tomto vztahu dokáže být Rak velice zábavný a dokáže si dělat obrovskou psinu i z věcí naprosto seriózních. Jeho nádherná citlivost, ochranná péče a džentlmenství dokáže v dámě Beranovi probudit skutečně ryzí ženství. Bude ve skrytu duše pyšný na její odvážnou mysl a bystrého ducha, i když bude třeba remcat nad její nezralostí, ovšem bude na ní stále závislejší a její citová podpora v dobách, kdy v něm Luna čas od času probudí staré hrůzy z dětství, mu bude skutečně výraznou pomocí. Na straně druhé ho ona možná bude mít za příliš mrzoutského, podrážděného a úzkostlivého, zatímco on bude přesvědčen, že ona se o sebe nedokáže sama postarat. Rak může čas od času utápět své zklamání v alkoholu, jenž je pro vodní znamení vždy skutečným nebezpečím zatímco ona zase čas od času nemusí zvládnout svou výbušnou povahu a bolest, kterou takto způsobí, je potom třeba léčit až příliš dlouho.

Muž Rak se za své city nestydí – miluje hudbu, umění a poezii, a když je jeho srdce pohnuto, potom se mu do očí vkrádají slzy – zatímcožena Beran ježenou, která sama vyžaduje velký kus něhy, láskyplné péče; neboť ona je bez ohledu na svůj věk z citového hlediska malým dítětem. Pokud dokážou zkřížit temperament Berana s houževnatostí Raka, potom jsou spolu schopni dosáhnout hotových zázraků. Slunce v jejich horoskopech jsou v kvadratuře, a tak jejich vztah vyžaduje skutečně mnoho trpělivosti a mnoho lásky. Ale není trpělivosti a lásky zapotřebí všem?

zdroj – denne.sk


Baran (21. 3. – 20. 4.) všeobecne

Baran – ako ho spoznáte

Žena baran a Muž vodnár

Žena baran a Muž ryby

Žena baran a Muž býk

Žena baran a Muž baran

Žena baran a Muž blíženci

Žena baran a Muž rak

Žena baran a Muž panna

Žena baran a Muž lev

Žena baran a Muž váhy

Žena baran a Muž škorpión

Žena baran a Muž strelec

Žena baran a Muž kozorožec

Reklamy

4 komentáre to “Žena baran a Muž rak”

 1. Katka said

  uplne to sedi :))) vdaka

 2. katka aj na mna to sedelo vsetko ach jaaaj 🙂
  tieto popisy su velmi pekne a ja ich rada citam, lebo su o vztahoch a ludoch
  tak dufam, ze sedia len pozitivne casti a je ich vela a s tymi menej dobrymi uz vies ako pracovat a otocit ich na prospesnu vec vo vztahu 🙂
  ja som sa snazila a tocila a neviem co a nezabralo nic hmmhmh
  tak potrebujem asi ineho clovek 🙂
  pa moja a nech sa dari aj tebe katka 🙂

  • Katka said

   haha tak ja to mam veeelmi podobne.. u mna to teda nie je z nicoho nic, ako sa tam pise, ja som sa tu tocila tiez dost dlho, no na vztah treba skratka dvoch
   ked jeden pokracuje na svojej ceste a druhy stoji alebo ide opacne, tak tam uz sa mozes snazit, kolko chces, vela toho nenarobis 🙂 a je to v poriadku, kazdy mame svoju cestu a svoj vyvoj, ked pochopime svoje lekcie, prirodzene sa posuvame dalej
   a nema cenu nechat si nicit svoje svetlo a zostavat niekde, kde sa clovek neciti dobre, milovany a podporovany.. my sa tu mame ucit a radovat sa, nie trpiet 🙂
   mozeme si povedat, ze sme urobili, co sme mohli, zobrat si z toho, co potrebujeme a pohnut sa dalej, k tomu, co naozaj chceme a tam, kde mozeme dalej rast ♥
   a asi nie je to zalezitost len znameni – zvlast v tejto dobe – ked si zvysime svoje vibracie, tak zacneme pritahovat aj ine energie a na to, aby mohli prist, treba urobit najprv priestor 🙂
   a mozno je to mix vsetkeho dohromady.. kazdopadne, tieto opisy su velmi dobre, neskor sa pustim aj do ostatnych.. dakujem ti za ne 😉
   Krasny vecer, moja, a vikend plny spokojnosti a pohody prajem! 🙂

   • katka uplne s tebou suhlasim 🙂
    zivot je komplikovany, ale ked som ho zjednodusila v sebe, zistila som ze sa zjednodusil aj navonok 🙂 a zijem ovela spokjnejsie a vyrovnanejsie 🙂
    krásny zaciatok tyzdna prajem 🙂

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: