elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena baran a Muž blíženci

Posted by elizabethin na 11. apríla 2012

Jsou ženy Berani a muži Blíženci, kteří se bezstarostně drží za ruce a poskakují spolu po ulici jako děti. Jsou však i jiné ženy Berani a muži Blíženci, kteří se častují neustálými sarkastickými poznámkami a zuřivými nadávkami od chvíle, kdy vstanou, až do okamžiku, kdy jdou spát a pak se spolu ještě často hádají ve spaní. Citové splynutí Marsu a Merkura v milostném prožitku často produkuje podivuhodnou sílu neustálé něhy, jež je však přerušována ostrou bolestí a utrpením, a kvůli tomu může být takovýto vztah jak triumfem, tak katastrofou.

Je tomu tak proto, že Blíženci, na rozdíl od ostatních dvou znamení Vzduchu, naprosto přímo a jasně vyjadřují svůj údiv i své pohrdání. Ale zároveň tomu tak může být proto, že Beran, na rozdíl od ostatních dvou znamení Ohně, je v daném okamžiku poháněn vášní, ať je to láska či nenávist, a nikdy neuvažuje o tom, že zítra by svého jednání mohl litovat. Pro tento vzorec slunečních znamení 3-11 jsou charakteristické přátelské a velice komunikativní vibrace, jež ovlivňují lidi, kteří jsou spolu spojeni. Není pochyb, že se občas hádají, a to dokonce ičasto, ale i ty nejbouřlivější hádky v sobě nesou semínko jara a příslib do budoucna. Jejich neshody jsou většinou verbálního charakteru a velice hlasité, ale tak nějak ne příliš vážné. Je to téměř, jako by si byli oba vědomi možnosti příměří, jehož lze dosáhnout uprostřed bitvy.Tito dva by o sobě nejspíš mohliříci … Někteří lidé se milují se zábranami, jako by se měli jednoho dne nenávidět, ale my jsme se nenáviděli s něhou a péčí, jako bychom se měli jednoho dne milovat.

V lásce Berana a Blížence je jen velice málo zábran. Když se do sebe zamilují Beran s Blížencem, ani jeden z nich neztrácí čas přemýšlením, zda je pro ně dobré vztah co nejdříve ukončit či zda jej udržet. Díky oné počáteční přitažlivosti, díky onomu magnetickému poutu mezi jejich svobodnými povahami se jeden k druhému obracejí s naprostou důvěrou, aniž by si dělali jakékoli starosti s tím, kdy má jejich vztah skončit. Pokud by však mělo opravdu dojít k ukončení vztahu ať již kvůli rozchodu, rozvodu či smrti , potom vzpomínky na každou bolest, kterou si navzájem způsobili, brzy vyblednou v porovnání se vzpomínkami na lásku, kterou tato znamení pocit’ují stejně upřímně a se stejně slepou vírou, jaká je v srdci dítěte na Štědrý večer. Je to nádherný aspekt vibrace vzorce 3-11, díky němuž j sou základy ryzího přátelství a porozumění pokládány již prvním “ahoj”.Velkým problémem může být žárlivost.

Typická dívka Beran je tak žárlivá, jak jen žena může být, ale jen velmi zřídka si to uvědomuje. Tato žárlivost však nepramení z nějaké touhy vlastnit, nýbrž z hrůzné obavy symbolického “kojence” Berana z odvrhnutí (které by pro kojence znamenalo smrt) a z potřeby neustálého ujišťování o tom, že je milován (milována). Tento přehnaný beraní strach ze ztráty lásky lze lépe pochopit právě z hlediska těchto podvědomých pocitů dětské bezbrannosti a naprosté závislosti na neustálém a bezmezném láskyplném citu. Je to cit, který je vždy přítomen a který se vždy skrývá za předstíranou odvahou, za snahou o nezávislost a samostatnost … odvaha, nezávislost a samostatnost však nejsou opravdové, nýbrž jsou pouze zbožným přáním, které má Berana chránit před ještě větší zranitelností.Typický muž Blíženec není žárlivý vůbec (pokud jeho horoskop není postižen Venuší či Marsem nebo pokud není jeho Luna či Ascendent v Beranu).

A v tom je právě ten problém. Ona by si totiž tajně přála, aby žárlivý byl. On to však může nanejvýš předstírat. Ať již si to žena Beran uvědomuje či ne, líbí se jí, když ve svém muži vyvolává žárlivost. Žárlivost je totiž potvrzením toho, jak je pro něj důležitá (takovéto ubezpečování není radno Beranovi poskytovat příliš často). Její muž Blíženec se jí z tohoto hlediska dokáže zavděčit pouze tehdy, když ona překročí své hranice až příliš důrazně. Ale po většinu času je až příliš zaměstnaný převlékáním šatů, změnami svých nálad, myšlenek, snů a názorů, a tak nemá čas se rozhlédnout a povšimnout si nějakého nevinného flirtování, které ona provozuje v naději, že se jí podaří jeho chladný, rezervovaný postoj k životu – a k ní samé – uvést do varu. Naproti tomu, pokud by si před ní zaflirtoval on, strhla by se vichřice. Stačilo by třeba jen trochu důvěrněji se pozdravit s uklízečkou. Pokud vezmeme v úvahu jeho lásku ke svobodě a jeho přirozenou družnost, je nám jasné, že muž Blíženec není ochoten něco podobného tolerovat.

Zatímco se ona musí naučit nějakým způsobem ovládat svou žárlivost nebo ji skrývat (pokud ho nechce ztratit), on by měl chápat toto její chování – které není ničím jiným než strachem z toho, že jí chybí ženskost, díky níž by si dokázala udržet jeho věrnost (pokud on nechce ztratit ji). Dodnes je mezi lidmi natolik silně vžitá představa, že “každý muž touží” po mladých, svůdných, potrhlých holkách, že nemůžete mít ženě Beranovi za zlé, když kvůli své citlivosti, otevřenému přístupu k lásce a nedostatku ženské lstivosti začíná být neurotická – a to obzvláště proto, že je narozena v mužském znamení.Žena Beran je odvážná, energická a ambiciózní to všechno jsou mužské vlastnosti. Muži žijí v přesvědčení, že mají na tyto charakterové rysy monopol. Ale copak jste nečetli žádné prohlášení hnutí za práva žen? (Vůdcem takového hnutí by mohla být zcela určitě právě žena Beran.)

Pokud se chcete dozvědět, co potřebuje žena Beran, aby jí byla přiznána ženskost, potom si přečtěte knihu The Total Woman (Totální žena) jakési Marabel, jejíž druhé jméno jsem zapomněla, ale pokud budete podle jejího návodu jen sedět a drmolit kolem dokola “miláčku, jsi báječný”, aniž byste udělala cokoli po svém, můžete se tak akorát totálně znemožnit. Taková ženskost se líbí pouze Marabel a všem mužským šovinistům. Já si ale myslím, že žena Beran může pro zachování své ženskosti udělat hromadu jiných věcí, jako třeba prát, žehlit, vařit, přebalovat dítě, chodit po nákupech, klábosit s kamarádkami, žehlit, prát, vařit, rodit děti – nebo se už opakuji? Promiňte, už jsem se totiž začínala nudit. Jako žena Beran jsem nikdy nechápala, proč muži ženě nadávají “kariéristka” jen proto, že má vlastní názor.

Pokud většina mužů dává před skutečnou ženou přednost poslušnému robotovi, pak je to jejich problém. Ženy Berani, společně se svými sestrami ve znamení Střelce a Lva, se však někdy v tomto ohledu “mužskýmšovinistickým prasatům” přinejmenším vyrovnávají, a to tehdy, když se z nich stávají “ženské feministické svině”.A proč o tom zde píšu? Bystrým mužům Blížencům jsem tak poskytla novou zbraň. Jsem přesvědčená o tom, že dokážeme totéž co muži, a některé věci i lépe. Ty druhé věci zde snad nemusíme rozvádět. Všichni o nich víme. Nebo snad ne? Proboha! Tak tedy s trpělivostí a něhou v sobě ženy po devět měsíců nosí děti, přičemž jsou schopny snášet větší bolest než muži, jsou obdařeny “zdravým rozumem” a esoterickou logikou, která jim velí, že válka ještě nikdy nic nevyřešila, jsou schopny vycítit nebezpečí a zlo dlouho před tím, než se skutečně objeví – toto je jen několik vlastností, jež potvrzují naši nadřazenost nad mužskou podstatou.

Jsme též citlivější, intuitivnější a máme samozřejmě také více soucitu než muži – i když jsme zároveň realističtější. Ovšem ne tak sentimentální. (Vy jste nevěděli, že muži jsou sentimentální? Jsou sentimentální do té míry, že naučili ženy, aby v životě spatřovaly také poezii a krásu.) Je správné, pokud si budou “ženské feministické svině” uvědomovat svou rovnost s mužským pohlavím a svou nadřazenost nad ním, ale zároveň by měly též uznat rovnost a nadřazenost mužského pohlaví nad ženským zase v některých jiných oblastech. Neboť v tom právě spočívá skutečné ženství, stejně jako skutečné mužství.Ženě Beranovi je s její upřímnou vírou v zázraky určeno, že jednoho dne skutečně najde muže, který hledá opravdovou ženu, a tímto mužem může být právě Blíženec. Takový muž bude sice pravděpodobně rozpolcený, ale zároveň bude mít nutkavou potřebu hrát intelektuální souboje s ženou, kterou miluje, a rozhodně nebude dávat přednost pokorným Sirénám, jež by k němu vzhlížely s tichým obdivem, neboť tichý obdiv je daleko snadnější než souboj vedený ženskou chytrostí.

Takový muž se nejdříve zamiluje rozumem, potom svým srdcem a teprve potom následuje tělesná žádost. V tomto pořadí priorit se vyvíjí každá milostná zápletka Blíženců, zatímco u ženy Berana je toto pořadí poněkud jiné. Žena Beran se nejdříve zamiluje srdcem, potom rychle následuje rozum a za ním tělesná žádost. První fáze jsou tedy u nich vzájemně prohozeny, ale to není tak důležité jako skutečnost, že nakonec se scházejí na zcela totožné frekvenci dosažení duchovní a citové spřízněnosti. Je to neobyčejně příznivý vzorec. Jelikož on neustálou duchovní výzvu dívky Berana oceňuje (Beran ovládá hlavu a Blíženci mysl, mimo jiné), ona se nakonec naučí mu důvěřovat a pochopí, že on ji miluje takovou, jaká je. Poté mu již může odkrýt to, co dosud neukázala žádnému jinému muži – že dokáže být milá a něžná, a to na muže, jenž je vůči ní jistým způsobem nadřazený, ale který jí zároveň dává dostatečně jasně najevo, že ji též obdivuje pro její vlastnosti, které se těm jeho vyrovnají a jsou tedy zrovna tak ušlechtilé.

Te to sice kousek velice krkolomný, ale pokud je ho vůbec někdo schopen, potom je to právě muž Blíženec. Jeho přirozenýšarm a výřečnost (někteří to nazývají mazáním medu kolem huby) jsou schopny udržovat v klidu její marnivost a ego – a docela jistě dokáže zvládnout každou hádku, kterou se ona chystá rozpoutat. Proto mezi nimi k hádkám dochází spíše výjimečně.Žena Beran může mít problémy, když se bude snažit přizpůsobit nedochvilnosti muže Blížence. Sama je v tomto ohledu sice poněkud nedbalá, ale Berani mají dosti sobeckou tendenci k zuřivosti, pokud jim někdo oplácí jejich vlastní mincí.Jednou jsem si domluvila schůzku s jistým mužem Blížencem a on se opozdil o celé tři hodiny. Předvídala jsem, co uvede na svou omluvu (což je jedna z výhod toho, je-li člověk astrolog), a zatímco jsem na něj čekala, napsala j sem o něm krátkou říkanku. Je mi to líto, že na mne čekáš, je to jen hodinka pouhopouhá.

Měla sis mezitím číst něco pěkného, tak bych to alespoň udělal já.Když nakonec přišel, přečetl si ji a zvolal: “Jak můžete vědět, co jsem se vám chystal říct?” Dívka Beran, která se zamiluje do rozpolceného muže Blížence, by si měla velmi pečlivě prostudovat význam slova “společenský” a “věrný” a uvědomit si, jaký je mezi nimi rozdíl. Stejně tak by měla prozkoumat význam slov “svoboda” a “láska” a pochopit, že pro Blížence jsou tato dvě slova synonymy. Ušetří si tak mnohé zbytečné hádky. Pokud se týče jejich tělesné kompatibility, on je jedním z mála mužů, kteří jsou schopni zosobňovat jakési iluzorní vlastnosti, s nimiž si žena Beran nezbytně spojuje sex. 4na si totiž sex idealizuje prostřednictvím všech knížek, které kdy četla, všech filmů, u kterých kdy plakala dojetím, a každé zářící naděje, kterou kdy živila hluboko ve svém srdci. Je přesvědčena, že v okamžiku, kdy oba splynou v jediný celek, musí začít slavnostně vyzvánět zvony, a s ním je možná doopravdy uslyší, neboť jeho představivost je schopná vyhovět všem jejím romantickým snům o Popelce.

Díky tomuto druhu porozumění se okamžitě jeden do druhého zamilují, často na první pohled (neboť ani jednomu ze znamení nelze vyčítat pomalost při jednání). Ovšem později, když on jako netečný Blíženec přestane uspokojovat její celkové pojetí nyní již nikoli pouze imaginárního sexu, potom už nemusí k udržení jasného plamene její lásky stačit jen představy. Potřebuje něco hmatatelného. Možná začne pociťovat, že před ní jakoby skrývá nějakou maličkou část svého já, a to i v těch nejintimnějších chvílích, a možná bude mít i pravdu. Ona sama, jako Beran, jejž žene instinkt cele se obětovat, neskrývá nic, a tento instinkt se velkou většinou odráží i v její potřebě dávat a přijímat lásku. Pokud on v ní tento (pro Berany) přirozený tělesný pud nedokáže svým ležérním přístupem k milování probudit, potom ona může začít pociťovat neskutečnost svých představ a může se začít kousat nudou – nebo ještě hůře, může se stát chladnou.

Tato oblast je velice složitá a jejich vztah má daleko větší naději, pokud Luna a Ascendent jeho horoskopu jsou ve znamení Ohně. V opačném případě ona zpočátku (díky jeho idealismu) překonává své zábrany, ale posléze se jemu může znelíbit dále ji učit tomu, k čemu ona tak nezměrně inklinuje. Princ Blíženec sice probudí princeznu Berana polibkem, ale ona opět upadá do spánku, pokud postrádá vášeň. V takovém případě se může Beranův oheň proměnit v led, což je ovšem nevýslovná škoda, pokud vezmeme v úvahu, jakou vřelostí by žena Beran mohla oblažovat své okolí, kdyby dostala možnost rozvinout svou “ohnivou” povahu. Během jedné z jejich partií mentálního šachu, při níž se on bude chovat nemožně, se možná ona pokusí říci: “Uvědomuji si, že jsi přesvědčen, že jsi pochopil, co j sem právě řekla, ale nejsem si j i stá, zda j si opravdu porozuměl tomu, co jsem ti nechtěla naznačit ze strachu, že bys nepochopil to, co jsem si myslela, že si myslíš.”

Pokud se bude tvářit zmateně, potom mu možná řekne: “Ted’ vidíš, jaké to je, když si vy dva, oba, mluvíte sami se sebou.” Možná že také schválně nechá někde v jeho dosahu tuto knížku, otevřenou na stránkách této kapitoly, aby se dozvěděl, jak nudný bude jeho život, pokud do něj nevloží celé své srdce. Je však též možné,že neodolá a přímo mu knížku podá ařekne,že si ji má okamžitě přečíst. Něco takového by Popelka nikdy neudělala.


Baran (21. 3. – 20. 4.) všeobecne

Baran – ako ho spoznáte

Žena baran a Muž vodnár

Žena baran a Muž ryby

Žena baran a Muž býk

Žena baran a Muž baran

Žena baran a Muž blíženci

Žena baran a Muž rak

Žena baran a Muž panna

Žena baran a Muž lev

Žena baran a Muž váhy

Žena baran a Muž škorpión

Žena baran a Muž strelec

Žena baran a Muž kozorožec

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: