elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena baran a Muž váhy

Posted by elizabethin na 18. apríla 2012

Jak jsem se již v této kapitole zmínila, Beran a Váhy jsou si na karmickém kole života znameními vzájemně opačnými. Podle astrologického pravidla je každý z nás k jedinci opačného pohlaví, který je narozen v jeho opačném slunečním znamení, silně přitahován, ale s jedincem stejného pohlaví tohoto znamení obyčejně příliš dobře nevycházíme. Mohlo by se tedy zdát, že žena Beran a muž Váhy si budou přirozeně dokonalými milenci, předurčeni k tomu, aby spolu žili šťastně až do smrti.Dokonalými milenci si vzájemně skutečně jsou. Žít ve věčném štěstí pravděpodobně ovšem nebudou, leda by mezí jejich Slunci a Lunami byl harmonický vztah, a v takovém případě si mohou uchovat svou lásku v původní intenzitě opravdu na celý život – to již záleží pouze na jejich vůli. Jinak ovšem, pokud je v jejich horoskopu mezi jejich Slunci a Lunami aspekt nesouhlasný, bude vztah jen krátkým setkáním a poté se rozejdou. Setkání může být plné něhy, ovšem nebude trvat dlouho. Po rozchodu se každý z nich dá svou vlastní cestou, zcela opačným směrem, čímž se oba dostanou tam, odkud vyšli – tedy do vzájemné opozice. Pro astrologa by bylo jen plýtváním času neustále zdůrazňovat fatální kouzlo, kterým muž Váhy působí na ženy. Toto kouzlo dokáže s trvalým úspěchem používat již od svých třinácti let (či ještě dříve) a lichotky vždy přijímá se zářivým úsměvem a se spokojeností. Dobrá, je si zkrátka vědom požehnáni, které mu bylo dáno Venuší. Ovšem zdaleka si už nemusí být vědom toho, že toto požehnání se může lehce stát kletbou, pokud popudí ženu Berana. Dlouhá řada žen, které se za ním otáčejí, kamkoli se hne, dokáže z dívky Berana, jež byla krotkým a něžným beránkem, učinit hotovou dračici, které z nozder šlehají plameny. Marsovská žárlivost je často iracionální a na Venušin styl může mít velice negativní vliv. A přece, ještě dříve než se s ní rozejde (protože mu kazí zábavu), měI by se na malý okamžik zamyslet nad slovíčkem “láska”.

Čím déle je láska zakotvena uvnitř lidské duše a čím déle je jí v nitru dovoleno se rozvíjet, tím silnějším a tím více uspokojujícím citem dokáže být. Pokud je láska potlačována a poté je v jedné chvíli plně uvolněna, aby se naplnil cit k jisté výjimečné osobě, dokáže být zdrojem duchovního klidu a tělesné extáze. Zamilovat se s velkou láskou a oženit se jen kvůli samému manželství, to bývá nejčastější chybou Vah. Ona může být krásná a přitažlivá, ale pokud není dostatečně bystrá, aby mu mohla oponovat a hádat se s ním, potom se jeho třpytící se mysl potahuje rzí. Něčeho takového se ovšem s dívkou Beranem nedočká, neboť si s ní užije takového množství hádek a neshod, že by jim to vystačilo na několik životů.Když muž Váhy začne pociťovat nepokoj a touhu po svobodných a osamělých nočních toulkách, po harému plném žen, je nanejvýš nepravděpodobné, že se ho žena Beran nesměle zeptá, proč jde pryč, ale spíše na něj od plic spustí něco jako: “Co si sakra myslíš, že se mi budeš potulovat po nocích, Charlie?!” On jí odpoví, že jde hledat další mořské mušle, protože pláže jsou jich teď za tmy plné, a ona mu jistě připomene, že mušle j sou prázdné a nic v nich není.

Bude vhodnější, když mu nezačne vztekle spílat (což by ho mohlo vyděsit natolik, že by koukal být co nejdřív pryč, aniž by si stačil s sebou odnést své kazety s nahranou vážnou hudbou a svůj oblíbený modrý koupací plášť), neboť svého vítězství dosáhne daleko snáze tím, že utiší svůj marsovský temperament a použije jako zbraně jeho vlastní logiku Vah, což není nic nečestného, protože on ji proti ní používá neustále. “Podívej se, miláčku, život, to je něco víc než jen jeden nekonečný večírek plný vína, zpěvu a žen. Když si tedy hodláš užívat různých náhodných známostí, pamatuj, že jakmile svoje víno vypiješ, zůstane ti v ruce jen prázdná láhev, a bude po večírku. Samozřejmě, ty ji vždy dokážeš znovu naplnit ze svých nevyčerpatelných zdrojů, že miláčku? Tvoje schopnost opravdové lásky je přece skutečně nevyčerpatelná, ne? Proč bys svou potřebu romantických dobrodružství, která je ti tak vlastní [toto funguje daleko lépe, než když si na sebe oblékne jeho modrý koupací plášť – zvláště v takovémto okamžiku, nemohl nasměrovat k nějaké kreativní činnosti, jako je umění, hudba, literatura či divadlo? Pokud bys chtěl, mohla bych ti v tom pomoci. Můj mozek je na tom stejně dobře jako ten tvůj – i když naše těla jsou jiná – protože ty jsi muž a já žena.” Poslední poznámka je zcela nezbytná, neboť jakmile muž Váhy začne přemýšlet o rozdílnostech pohlaví, je více čí méně bezmocný.

Ne že by typická žena Beran byla příliš ochotná řídít se předcházející radou. Daleko pravděpodobnější je, že na něj zakřičí: “Běž si! Myslíš si, že tě někdo potřebuje?!” Načež ho vystrčí ze dveří, zabouchne je, zamkne je, jeho kazety s vážnou hudbou a modrý koupací plášť vyhodí oknem ven a potom bude celý večer plakat plná vzteku a lítosti. Nicméně jsem zde tuto radu uvedla alespoň pro ty dívky Berany, které jsou přesvědčeny, že jsou již citově natolik vyzrálé, že budou schopny s tímto mužem v popsané situaci hovořit v klidu. Je to totiž jediný způsob, jak s Váhami jednat. Slušnost, logika a rozvaha. Žádný ohňostroj. Ten by mohl rozstřílet jeho smysl pro harmonii, narušit jeho rovnováhu a přinejmenším pořádně rozkolísat misky jeho vah. Kromě toho, pokud jste pozorně četli předešlou část, jistě si vzpomenete, že znamení Vzduchu se dokážou stát tornádem, před kterým by se měl raději skrýt i Beran. Toto spojení Ohně a Vzduchu, Berana a Vah, však oplývá tolika dobrými stránkami, že by to byla ostuda, kdyby svůj společný čas promarnili hašteřením. Typická žena Beran nehledá muže siláka, ale chce muže, jehož síla tkví v mysli. Muž Váhy takovým mužem je. Stimuluje ji a oponuje jí jak duchovně, tak citově. Jí je zapotřebí pouze zvolit si téma a on ze sebe okamžitě vysype tisíc a jeden argument pro a proti. Jelikož ji vzrušuje i sebenepatrnější náznak polemiky, upřímně si bude jejich vzájemnou debatu vychutnávat, dokud budou oba dodržovat pravidla a dokud nezačnou jeden druhému dávat rány pod pás a napadat Achillovu patu.

Pro něj bude tato rada daleko přijatelnější než pro ni, neboť takt, ohleduplnost vůči ostatním a zdvořilost je něco, co Váhy cítí jako naprosto přirozené, zatímco Beranům právě toto činí značný problém. Tato žena není ve své podstatě sobecká – ona si svou bezohlednost neuvědomuje. Nikdy nemá v úmyslu být hrubá či nepříjemná, a to tím méně k muži, kterého miluje. Prostě jen nedokáže počítat v duchu do deset~, než něco řekne, a dokáže být tvrdohlavá. Nezapomínejme, že Beran je slunečním znamením shovívavého diktátora, a to platí pro obě pohlaví. Shovívaví a dobrotiví diktátoři se vždy zajímají o své poddané, mají soucit, jsou štědří a jejich zájmem je hojnost a dostatek pro všechny. Ovšem nikdy se svých poddaných neptají na to, co jim ve skutečnosti chybí. Nezajímá je to. A stejně jako shovívavý diktátor tak také Beran, aniž by ho dostatečně zajímalo, co ve skutečnosti lidem chybí, dohlíží na to, aby potřebné dostali – neboť Beran ví lépe než oni, čeho je jim zapotřebí. Srdečnost a arogance je vskutku dosti zmatečnou kombinací, ale oplývají jí všechna znamení Ohně, žijíce tak, že jejich přátelé, příbuzní a partneři je sice milují, ale jsou okamžiky, kdy by je nejraději uškrtili. Když někdo dívce Beranovi řekne, že nemá rozum a že je impulzivní, a pokud jí to řekne s taktem, s jemností a láskou, nikdy to nepřeslechne, rychle si svou chybu uvědomí a udělá, co je v jejích silách, aby se chyby co nejrychleji zbavila (Berani se vše snaží udělat co nejrychleji)

. Pokud ji však někdo bude nutit nebo jí přikazovat, aby změnila nějaký svůj chybný názor, nikdy to neudělá. Je to totiž něco jako ústup a Berani nikdy před ničím neustupují. Mars, planeta války, a ustoupit? Nikdy! Jelikož všechny její pohnutky, strategii a chování ovlivňuje Mars, který je jejím vládcem, nemůžete od této dámy očekávat, že by se poslušně podrobila něčí nadvládě. Pokud někdo dokáže z dívky Berana učinit jemného krotkého beránka (kromě Lva a někdy Blíženců, Střelce a Vodnáře), potom je to právě muž Váhy. Bude ji jemně opravovat, bude se ji snažit upozorňovat na, chyby něžně a s láskou a v devíti případech z deseti to bude účinkovat jako kouzlo. V tom desátém případě by se měl muž Váhy raději sbalit a být rád, že je rád. Nelze zkrátka vyhrát nad vším, ovšem problém je ten, že Váhy chtějí vyhrát vše – každou hádku, každou neshodu, každý konflikt. Stejně tak i Berani. Pokud tedy jeden z nich čas od času s elegancí nepřizná svou porážku, pak v jejich vztahu nikdy nenastane mír a pokoj – přičemž pokoj je to, co muž Váhy potřebuje stejně zoufale, jako jeho milovaná žena Beran potřebuje ke svému životu vzrušení. Pokud se mu ona bude snažit zajistit klid, který on potřebuje, může z toho sama leccos vytěžit, neboť tento pokoj dokáže milosrdně do svých konejšivých obláčků pohltit i ji samu, a zmírnit tak její zklamání, utěšit její obavy či vzdor.

Stejný prospěch může mít i on., pokud jí poskytne vzrušení, které je potřeba zase ženě Beranovi, neboť vzrušení ho může vyburcovat z letargie, typické pro Váhy, a může tak udržovat misky jeho vah v rovnováze, místo aby jedna z nich klesala dolů a druhá stoupala. Nepřekonatelný optimismus muže ve znamení Vah (pokud jeho nálada neklesla na misce vah kamsi na dno, až k podrážděnosti) nachází v srdci ženy Berana spontánní odezvu, neboť se zcela shoduje s její vlastní vírou v zítřek. Zrovna tak i její naivní přesvědčení, že cokoli si umane a na co se dostatečně dlouho soustředí, se určitě splní, najde živnou půdu i u něj a často ho pohne až k slzám (neboť je velice sentimentální). A právě proto ho ona tak miluje kvůli jeho sentimentu, protože se v něm pojí jak síla, tak i něha, které ona tolik potřebuje. Ovšem jakmile se on dostává do jednoho ze svých neklidných období, jakmile kvůli své Venuší ovládané povaze potřebuje mezí jednotlivými dlouhými energickými a aktivními fázemi odpočinek, během něhož přestává docela vnímat svět kolem sebe, dochází ženě Beranovi trpělivost a obviňuje ho z lenosti. Její vlastní povaha je naprosto jiná, její metabolismus je neustále nabitý vitalitou a jen zřídkakdy si potřebuje odpočinout – nebo se mu to tak alespoň zdá. Jeho laskavost a přátelskost jsou dvě vlastnosti, které na něm ona miluje nejvíce, a jsou to přesně tytéž vlastnosti, které on zase nejvíce miluje na ní.

Oba jsou přátelští, laskaví, milí. Ve světě plném chladných, odměřených a lhostejných Iidí to není nic běžného a bezvýznamného a to vytváří velice silné základy jejich vztahu. Jelikož jde o vzorec 7-7, jen velice málo hádek mezi mužem Váhami a ženou Beranem proběhne na cestě do ložnice či z ložnice. (Obzvláště pokud mu ona koupí obrovskou vodní postel.) Pro muže Váhy je totiž představa, že se nechává romanticky unášet na jednom z těch vlnivých, pohupujících se vodních vynálezů, dosti blízko jeho představám o ráji. Mohou spolu bojovat v kuchyni, v pracovně, v předsíni, na dvorku, na zahradě, ve sklepě, na půdě či v garáži, ale jakmile je čas dát si pusu na dobrou noc, dochází mezi nimi k okamžitému smíření. Nicméně toto usmíření, které vychází z nepopiratelné vzájemné sexuální,, přitažlivosti mezi nimi, nemusí (bez pomoci harmonie mezi jejich Slunci a Lunami) trvat věčně. On je poetický, pozorný, okouzlující, má představivost a smysl pro romantiku, a z toho všeho ji až mrazí v zádech a chvějí se jí nohy. Jejich tělesný vztah se jí zpočátku může zdát jako zhmotnění všech milostných básní, nad kterými kdy snila, když čekala, až v životě potká muže svých snů. Ale to je právě ten problém – muž Váhy je mužem “snů”.

Jeho přístup k sexu je duchovní, nehmotný a vzdušný. Muži Váhy vyhledávají zářivé ideály a jakési dokonalé prožitky erotické exprese, někdy až tak dokonalé, že se vznášejí nedostupně vysoko nad její hlavou – a ona touží po něčem hmotném, čeho je možné se dotknout. Dvě vroucí paže a plamenná vášeň jsou dostatečně hmatatelné a zároveň je možno o nich i snít, ovšem éterická láska a estétská sexualita dívku Berana ponechává tak nějak chladnou. Ženy Berani potřebují k tomu, aby se ve svém tělesném vztahu cítily dostatečně naplněny, spousty láskyplných pozorností a vášnivé milování, a s tímto mužem jako by byly tak nějak prázdné, jako by jim něco scházelo. Nedokážou vyjádřit, co jim chybí – snad poslední verš oné milostné básně. Pokud je její Luna ve Váhách, Blížencích, Vodnáři, Střelci či ve Lvu, nebo pokud jeho Luna je v Beranovi, Střelci, Blížencích, Lvu či Vodnáři – potom onen poslední verš mohou skutečně nalézt. Pokud Luna kohokoli z nich je v jakémkoli jiném astrologickém znamení, potom je budoucnost jejich vztahu ve hvězdách.

Rozhodně ale bude jejich vzájemné hledání hledáním nádherným. Muž Váhy, který se ve školce s oblibou učil nazpaměť básničku o panáčkovi, který svou ženu zavřel do vydlabané dýně, aby mu nemohla utéct, by měl začít číst trochu jiné básničky, neboť žena Beran rozhodně nebude poslušně a spokojeně sedět ve vydlabané dýni, zatímco on se bude procházet po městě a okouzlovat děvčata či zatímco bude tříbit svou mysl Vah schovaný v městské knihovně. Rozhodně by neměl očekávat, že manželství s ní zcela převáží misky jeho vah – pokud nepůjde o dokonalý duchovní a citový vztah, ovšem přesto, pokud je upřímný, by si měl uvědomit,že je to vztah, který skutečně potřebuje. Ovšem až poté, co skončí všechny večírky, na které je zván.

zdroj -denne.sk


Baran (21. 3. – 20. 4.) všeobecne

Baran – ako ho spoznáte

Žena baran a Muž vodnár

Žena baran a Muž ryby

Žena baran a Muž býk

Žena baran a Muž baran

Žena baran a Muž blíženci

Žena baran a Muž rak

Žena baran a Muž panna

Žena baran a Muž lev

Žena baran a Muž váhy

Žena baran a Muž škorpión

Žena baran a Muž strelec

Žena baran a Muž kozorožec

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: