elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena baran a Muž ryby

Posted by elizabethin na 3. apríla 2012

Nechci nikomu brát iluze, avšak tato kombinace obyčejně funguje lépe, pokud je Beran muž a Ryby dívka. Žena Beran totiž potřebuje rozhodného muže s hroší kůží, který je dostatečně agresivní na to, aby jí byl schopen říci: “Bud’ zticha a poslouchej.” A s touto dívkou je něčeho takového zapotřebí velice často. Samozřejmě že i zde se mohou vyskytnout výjimky, které budou potvrzovat astrologické pravidlo.

Například muž Ryba s Lunou či Ascendentem ve znamení Ohně, jako je Beran, Střelec či Lev, by mohl oplývat jakousi směsí ohnivé panovačnosti a zároveň jemného chování, aby z takovéto popudlivé dívky dokázal udělat krotkého beránka. Nu, možná zase ne až tak krotkého, ovšem určitě daleko poslušnějšího a tvárnějšího, než jakým by byla ve vztahu k většině jiných mužů. Jistým způsobem je to právě to, co ona ve skrytu své duše hledá a po čem touží – někdo, kdo ji bude pevně ovládat – příležitostně – (a tím jí dá pocit ženství), někdo, kdo ji nechá mít vůdčí slovo (druhou polovinu času) a kdo bude něžným, okouzlujícím princem jejích snů (po zbytek času, pokud nějaký čas zbude). Ona potřebuje silného ochránce a druha, jenž se jí bude rovnat inteligencí, milence, který si ji sexuálně podmaní, a zároveň klidného muže, jenž se nebude snažit spoutat její vášnivou osobnost, muže, který jí ponechá prostor.

Také by bylo krásné, kdyby byl básníkem. A samozřejmě, také by měl být připraven chránit ji před nepřáteli, a dokonce by ji měl ochraňovat s dychtivostí (dokud jim ona neodpustí a poté by je měl milovat), stejně jako í ona je připravena chránit ho proti jeho nepřátelům (ať již o to stojí či ne). A také k ní musí mít obdiv a úctu a často jí to dávat najevo. Musí být typem muže, který rád naštípe dříví a spraví cokoli, co se pokazí (včetně jejího srdce), typem muže, který je schopen se postavit každému nebezpečí s chladnou hlavou a každou krizi umí vyřešit s odvahou. Musí být též bezúhonný a čestný, musí jí být věrný a jeho poctivost musí být bělostná jako lilie. (Nesmí to však být bačkora nebo nějaký ustrašenec.)

Pokud by to bylo jen trochu možné, nejraději by byla, kdyby byl něčím mezi Rhettem Butlerem a Mohammedem Alim, mezi Abrahamem Lincolnem a jejím oblíbeným světcem, a možná by mohl mít i něco z Charltona Hestona, Marlona Branda a Steve McQueena. Téměř každé Vánoce, alespoň ty, které si pamatuje, pečlivě napsala své přání Ježíškovi, ale ten ji ani jednou nevyslyšel a pod stromeček jí nosil všechny možně zbytečné krámy.Když se nad jejími požadavky zamyslíte, muž Ryba má zkrátka úplně stejnou šanci dostát jejím romantickým ideálům jako každý jiný muž to jest žádnou. To ovšem muže Rybu neznervózní – neboť Ryby žádnou naději nevyžadují. Dívka Beran je plná humoru a svěžesti. Je pěkná, ale popudlivá, plná elánu a ohně a srdečnosti a štědrosti – všeho dohromady.

Potřebuje ale někoho, kdo na ni bude pro dobro její vlastni i pro dobro muže, který ji miluje, dohlížet, kdykoli začne být pod vlivem Marsu příliš rozpustilá. Muži Ryby obyčejně nevypadají příliš přesvědčivě, když řeknou něco jako: “Mlč a poslouchej.” Ryby jsou daleko více ve svém živlu, zabývají-li se abstraktní fyzikou či matematickými teoriemi, propočítávají-li relativitu času ve vztahu k prostoru nebo když si v duchu recituji Tennysona. Nicméně je možné, že se Beran a Ryba potkají, že se do sebe zamiluji, že si budou šeptat do ucha láskyplné něžnosti a že spolu budou žít šťastně až do smrti. To vše se může stát. Neděje se to sice často, aIe stát se to může. Kde je vaše víra v zázraky? Muž Ryba daleko pravděpodobněji než jiný muž upřímně pochopi ono okouzlení, v němž každá dívka Beran žije a které z romantických důvodů potřebuje.

Ona si ho za to nesmírně váží, věří jeho snům a jeho představám, na jeho citlivost a něžnost reaguje se záchvěvy vzrušení a pociťuje neodolatelnou potřebu bránit ho před těmi, kteří ho nespravedlivě posuzují jako zahálčivého snilka bez budoucnosti. (K tomu má skutečně dostatek příležitostí !) Většina lidí si nechala přehnaným astrologickým zjednodušováním vymýt mozek do té míry, že muže Rybu berou pouze jako typického kandidáta do anonymního sdružení alkoholiků nebo do skupinové terapie. Je sice pravda, že se narodil ve velice komplikovaném slunečním znamení. Hvězdy mu zvěstovaly, že si bude muset zvolit svou vlastní cestu skrze mlhu svých snů, a též mu bylo prorokováno, že během života, kterým si plave a v němž se snaží ze všech sil hledět si jen vlastních věcí (což může být nakonec to vůbec nejtěžší), uvázne v chapadlech problémů jiných lidí

 Jeho vládnoucí planeta Neptun jako by ho neustále vedla jen do situací tak mysteriózních a tak opletených záhadami a polopravdami, že by se celým tím neřádstvem nedokázal prokousat ani tým spiritistů. To platí pro Ryby obojího pohlaví. Promluvte si o tom s Tedem Kennedym, Elizabeth Taylorovou či Pamelou Masonovou. Všichni jsou Ryby a všichni to již poznali. Vše. A více než jednou. Dívka Beran, kterou přestává bavit vyhýbavost jejího muže Ryby, by se měla zamyslet nad tím, jak by se chovala ona, kdyby se narodila ve znamení, které někteří astrologové uštěpačně nazývají “popelnicí zvěrokruhu”. Není to žádná velká legrace nést na sobě břemeno vědomí, že jste ztělesněním všech ostatních jedenácti slunečních znamení, a tento muž se navíc musí vypořádat i s břemenem častých prorockých vizí, které matou jeho mysl.

Navíc ho jeho neptunský soucit dokáže zavést i do situací, které nelze nazvat jinak než podivné, a jelikož nechce, aby lidé věděli, že je ve skutečnosti tak sentimentální, nutí ho to vytvářet kolem sebe různé obranné valy a falešné představy, že je mrzout, neruda či ožrala nebo se vydává na vzdálené psychedelické “výlety” (dostatečně vzdálené od tohoto nepřívětivého světa). Ovšem mnoho kreativních spisovatelů, imaginativních umělců a abstraktních myslitelů (jako Einstein) bylo právě Rybami, které se naučily své neptunské vibrace zvládat. Tento muž si totiž může vybrat mezi několika různými vodními proudy, stejně jako všechny Ryby, podaří-li se jim vymotat se z matoucích proudů bočních. Nebezpečí, se kterým je spojen vztah mezi ženou Beranem a mužem Rybami, tkví v tom, že může dojít k záměně pohlaví.

Muž Ryby může být sice stejně mužný a svalnatý jako kterýkoli muž jiný, ale problém spočívá v tom, že na muže je až příliš přecitlivělý. To žena Beran může být stejně ženská, něžná a krásná jako kterákoli jiná dívka, ale zároveň je na ženu až příliš cílevědomá, odhodlaná a nezávislá. Kvůli svému instinktu vyhýbat se konfliktům se proto může muž Ryba raději podvolit, než aby se Ohni dívky Berana zpříma postavil, a to se jí nebude líbit. Berani se cítí bezmocní a ještě více je rozběsní, jestliže se z nějaké rozepře mají vyboxovat stínovým boxem. Nevědí, co mají dělat, jestliže je partner ignoruje, a Ryby jsou v technice pasivního odporování skutečnými odborníky.Také se jí může protivit jeho neochota komukoli se postavit, neboť je zcela mimo její chápání, jak může někdo všem jenom ustupovat, zatímco zcela mimo jeho chápání je zase to, jak může někdo neustále stát na nohou a stále s někým bojovat, na někoho útočit nebo proti útočit, a plýtvat tak energií.

Pokud je jeho mírnost vyvedena do extrému, může to vyústit až v situaci, kdy ona na něho vychrlí několik jízlivých a nepříliš lichotivých poznámek, které sice nebude myslet vážně, nicméně které mohou hluboce zranit jeho city. K takové hádce stačí sebemenší záminka.Ryba: Moje obrazy budou příští týden vystaveny v muzeu Art Show, vidíš? Tady je program. Píše se tu: Vystavena budou též nová díla Frieda Hota. Beran: Tak to určitě nebudeš ty. Ty se přece jmenuješ Fred Haught. Ryba: Myslím, že nevěděli, jak se píše moje příjmení, a v křestním jméně to bude jen tiskařská chyba. Pořád přemýšlím, co udělám. Beran: Ne, neříkej mi, co uděláš. Budu hádat. Změníš si jméno, vid’? Ryba: No, na něco takového jsem tedy ještě nepřišel. Myslíš, že bych měl? Beran: Myslím si, že bys měl chytnout pod krk ředitele toho muzea a říct mu do očí: Hele, ty ňoumo, napsali jste do programu špatně moje jméno.

Okamžitě necháte ten program vytisknout znovu, nebo si svoje obrazy odvezu z výstavy domů. Ryba: Ale já se k němu přece nemůžu takhle chovat. Je to pro mě velká příležitost vystavovat obrazy na takové výstavě. Beran: Jenže jestli to neuděláš, potom nebudeš mít možnost vystavovat mne jako svoji ženu. Já rozhodně NEMÍNÍM BÝT V MUZEU UVÁDĚNÁ JAKO MANŽELKA FRIEDA HOTA, TAKŽE BUĎTO OKAMŽITĚ PŮJDEŠ ZA TÍM ŘEDITELEM A BUDEŠ SE DOŽADOVAT TOHO, NA CO MÁŠ NÁROK, NEBO SE ZÍTRA STĚHUJU. ROZUMĚL JSI?On nebude namítat. Bude souhlasit a půjde do muzea. Jenže se už nevrátí. Raději bude Fried Hot, než se nechat zaživa usmažit ohnivým marsovským temperamentem.

Samozřejmě, jde o extrémní příklad, ale přece jen dostatečně vykresluje překážky, se kterými se oba milenci musí vyrovnat, jestliže mezi nimi došlo k obrácení dominantní a pasivní role. Jestliže je v jejich horoskopu kompatibilní aspekt mezi Sluncem, Lunou či Ascendentem, potom jejich vztah může fungovat ideálně. Ona má v sobě dostatek Ohně, aby v něm mohla probudit víru v sebe sama a ve své sny – a on má zase dostatečné množství Vody na to, aby mohl ukonejšit všechny její obavy, aby jí zajistil citovou bezpečnost. Pokud je však mezí jejich světelnými tělesy či Ascendenty aspekt nepříznivý, potom je pravděpodobně čeká nemálo problémů. Žena Beran je utkána z jemnějších vláken, než by se mohlo zdát těm, kteří vidí pouze její povrchní sebedůvěru.

Je mnohem více než jenom nezmarem plným elánu – je rozkoší, kterou pocítila, když zastrčila nos do voňavé kytičky fialek, které nasbírala v tmavém rohu dvorku, v království skřítků, když jí byly tři roky … je kotětem, které kdysi dávno našla mrtvé na silnici … je červeným a žlutým balónkem, je deštivým dnem svého dětství … je miminkem, které jí dovolila v náruči pochovat paní, jež seděla vedle ní v autobuse, když jí bylo devět a ona si v duchu představovala, že je Panenka Maria ..: je třpytivým sněhem ve světle pouliční lampy, o kterém si myslela, že jsou to démanty … je výpraskem, jejž jí ve čtvrté třídě uštědřil učitel dřevěným ukazovátkem . .. je východem slunce, na který kdosi zapomněl … je písničkou, kterou si kdosi pamatuje … je první pusou, kterou dostala … a je toho ještě daleko více, čím vším je. Je básničkou, kterou se muž Ryba snažil napsat, ale kterou se mu nedařilo dokončit, přestože by mohl, kdyby jí jen dovolil, aby mu pomohla dopsat poslední verš.

Sexuální vztah mezi nimi je plný věčné a krásné vzájemné přitažlivosti, pro niž je charakteristická výbušná aktivita, ale i mrazivý klid. Může to být však i přitažlivost mezi potenciálním vítězem a potenciální obětí, pokud jsou hvězdy v jejich horoskopu těžce poškozeny. Ovšem s příznivým postavením planet se mohou dívka Beran a muž Ryba radovat z neobyčejně šťastné tělesné chemie, která dokáže překonat příležitostné hašteření i zraněné city. Jejich filozofický přístup k životu může být sice odlišný, ale jejich cíle ve společném vztahu jsou stejné – oba zoufale potřebují neobyčejně silný sexuální prožitek a oba jsou sentimentální a imaginativní. Vyjadřováním své lásky skrze sexuální spojení dokážou oba naplnit tajné představy toho druhého, stejně jako utíkat do své soukromé říše divů a zavírat za sebou dveře před zbytkem světa.

Muž Ryba, který chce dívku Berana učit tomu, jak si pokojně vzplývat v jeho jezírku, musí se jí nejdříve ve všem vyrovnat a toto srovnání nikdy nesmí narušit. Jeho záliba v tajnůstkářství a v polopravdách, aby ušetřil její city (či svoje vlastní), je něčím, co tato dívka nemůže vystát. Ona totiž vždy vykládá na stůl všechny své karty a tomu, kdo si v rukávech schovává nějaká esa, nikdy zcela neuvěří. Pokud tedy muž Ryba není ochoten hrát s ní otevřenou partii, měl by si najít k pokeru nějakého jiného protihráče. Pokud on jednoho dne zjistí, že jí není schopen cokoli zatajit, ani své nejvnitřnější pocity, a cítí potřebu svěřovat se jí se všemi tajnými touhami – potom ji miluje. Je to první známka kapitulace, kterou od něj jeho dívka dostává. Nicméně to ještě není záruka toho, že muž Ryba bude kapitulovat do té míry, že s ní bude ochoten jít k oltáři.

Tento muž se silně zdráhá jakých koli komplikací citových či právních. V oné “citové komplikaci” vidí ustavičné spory, nezatížené zatím naštěstí břemenem “komplikace právní”. Jenže běžná Neptunova definice manželství je “důvěrné přátelství uznané policií”. Nakonec však přece jen skočí na návnadu a nechá si nasadit manželský chomout, ale rozhodně se bude polapený v síti vzpírat daleko méně, pokud se bude dívka Beran chovat, jako by spolu stále měli pouhý poměr, nic, co by bylo “schváleno policií”. Znám v Kalifornii jednoho muže Rybu, který se rozhodl mít místo rodiny siamskou kočku (typická Ryba se hrozí rodinné odpovědnosti, stejně jako se děsí CIA či FBI). Tato Ryba s kočičkou má následující motto, které často propaguje: “Kočičí hovínka vyjdou levněji než dětské plínky.”

Beran bude tedy nucen ve vztahu s Rybou předstírat, že žijí pouze v citovém spojení, že nejde o nic víc, i když jsou již třeba řádně oddáni (nikdy by před ním neměla říkat, že si ho vzala, protože pro něj je to totéž co vzala mi svobodu). Pokud to však vyhovuje jeho romantickým citům, pokud ho to činí šťastným a přispívá k jeho pocitu svobody, tak proč mu neumožnit, aby i nadále žil ve svém světě a vysněném staromládenectví? Může zkoušet ji opouštět a poté se k ní opět vracet, jelikož si není jist, jakým způsobem jí dát nejlépe najevo svou oddanost. Ale ona ze všeho nejvíce potřebuje, aby ji miloval a rozuměl jí, aby o ní nikdy nepochyboval – a aby ji přijímal takovou, jaká skutečně je. To je v podstatě i to, co chce on sám. Jediné stíny, které tedy leží mezi Beranem a Rybou, j sou jeho neptunské iluze, které pro něj znamenají realitu, zatímco její marsovská realita, jež je skutečností, je pro něj iluzí. Stinná je také jeho pasivita ve vztahu k její netrpělivosti – a nakonec i jejich vzájemně citlivé, zranitelné povahy. Ovšem tato temná místa jim nedokáže osvětlit nikdo jiný než oni sami – oněch stínů je možno zbavit se pouze zevnitř, stejně jako je tomu často v pohádkách. Zvláště v těch se šťastným koncem.

zdroj – denne.sk


Baran (21. 3. – 20. 4.) všeobecne

Baran – ako ho spoznáte

Žena baran a Muž vodnár

Žena baran a Muž ryby

Žena baran a Muž býk

Žena baran a Muž baran

Žena baran a Muž blíženci

Žena baran a Muž rak

Žena baran a Muž panna

Žena baran a Muž lev

Žena baran a Muž váhy

Žena baran a Muž škorpión

Žena baran a Muž strelec

Žena baran a Muž kozorožec

Reklamy

2 komentáre to “Žena baran a Muž ryby”

 1. Duša-n said

  Teraz aby si niekto nemyslel, že je to dokonalé, idem to nabúrať. 😆
  Ale ako to platí pri homosexuáloch?? 👿 Mám sa zapasovať do tohoto, podľa toho u koho, ktorá energia prevláda viac? 🙂

  • ahoj dusanko
   no ja by som povedala, ze podla toho ci citis prevahu zenskej energie v sebe, alebo muzskej a akej pozicii sa citis, ci si ty ten dominantny takze si v roli muza, alebo sa citis skor byt tym prisposobivejsim, s prevahou zenskej energie v sebe, submisivnejsim teda prijimas tu zensku rolu, podla toho sa skus riadit a malo by to pomoct
   vies existuju aj zeny s prevahou muzskeho aspektu a vtedy radim pozriet sa na ich horoskop ako na muzsky a pomaha to, najdu sa v nom a su prekvapene hmmhmh
   pekny den prajem 🙂

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: