elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Archive for the ‘Mytológia a Bohovia’ Category

Ako rýchlejšie Pochopiť svoj vývoj v Živote? IV.časť

Posted by elizabethin na 1. januára 2016

Favim.com-824

V prelomových, ale zároveň aj ťažkých časoch, v ktorých žijeme, si v konečnom dôsledku ľudia začínajú silnejšie uvedomovať potrebu duchovnosti vo svojom živote. Vychýrená anglická ezoterička Alice A. Baileyová vo svojej práci The Labours of Hercules (u nás zatiaľ nevyšla!) vysvetľuje skrytý význam Heraklových úloh v symbolike dvanástich znamení zverokruhu.

Ako rýchlejšie Pochopiť svoj vývoj v Živote? I.časť

Ako rýchlejšie Pochopiť svoj vývoj v Živote? II.časť

Ako rýchlejšie Pochopiť svoj vývoj v Živote? III.časť

Čo zosobňuje Hydra?

Úlohou znamenia Škorpióna je prekonanie deväťhlavej Hydry s jednou nesmrteľnou hlavou. Z jednej zoťatej hlavy však vyrastú dve nové… Herakles zvíťazil nad Hydrou tak, že ju holými rukami vytiahol z jej “domova” bahna a tmy na čistý vzduch, slnko a svetlo. Vtedy nad ňou zvíťazil.

Test súvisiaci s Hydrou nemôže žiak začať, kým nezíska vnútornú koordináciu a rovnováhu. Keď ju získa, rovnováha sa znova zachveje a vyššia myseľ a duša strácajú vládu nad emóciami. Hydra symbolizuje temné stránky našej mysle: trvá dlho, kým pochopíme, že Hydru ustavične kŕmime nízkymi myšlienkami. Boj s ňou sa zdá byť nekonečný: keď niektorú nízku potrebu či myšlienku stlmíme, iné, podobné, ju hneď nahradia.

Žiak si musí uvedomiť kriticky a pokorne temné stránky svojej osobnosti a uzrieť ich vo svetle múdrosti. Kým Herakles bojoval s Hydrou na jej úrovni, nemohol ju premôcť (preto nemáme bojovať rovnakými zbraňami ako zlo). Keď padol na kolená, do bahna a zodvihol Hydru hore, čiže uzrel problém z inej perspektívy, podarilo sa mu nad ňou zvíťaziť.

Každá z deviatich hláv Hydry zosobňuje jeden problém, ktorý vyvstane pred človekom, ktorý chce zvíťaziť nad sebou samým. Prečítaj zvyšok tohto článku

Advertisement

Posted in Astrológia, Horoskopy a Znamenia, Karma a Život, Ličebné metódy, cvičenia a kúry, Mytológia a Bohovia, Partnerstvo, Vzťahy a Láska, Zaujímavosti | 2 komentáre »

Ako rýchlejšie Pochopiť svoj vývoj v Živote? VI.časť

Posted by elizabethin na 11. januára 2013

Favim.com-9580

V prelomových, ale zároveň aj ťažkých časoch, v ktorých žijeme, si v konečnom dôsledku ľudia začínajú silnejšie uvedomovať potrebu duchovnosti vo svojom živote. Vychýrená anglická ezoterička Alice A. Baileyová vo svojej práci The Labours of Hercules (u nás zatiaľ nevyšla!) vysvetľuje skrytý význam Heraklových úloh v symbolike dvanástich znamení zverokruhu.

Ako rýchlejšie Pochopiť svoj vývoj v Živote? I.časť

Ako rýchlejšie Pochopiť svoj vývoj v Živote? II.časť

Ako rýchlejšie Pochopiť svoj vývoj v Živote? III.časť

.

Nemusíme akceptovať špinu v živote

Jedenásta Heraklova práca však ukazuje, že nemusíme akceptovať “špinu” ani vo svojej povahe ani vo svete, ktorý nás obklopuje. Zbaviť sa jej môžeme vtedy, keď vedome usmerníme energiu “dvoch riek” do svojho života.

Ten, kto vo svojom živote dostatočne trpel, prestáva myslieť len na seba. Pochopí, že cesta k šťastiu nespočíva v zbavení sa utrpenia, ale v rozplynutí v čomsi, čo prekračuje vlastné problémy. V znamení Vodnára sa žiak stáva majstrom, ktorý začína slúžiť iným. Môže sa ním stať, lebo sa naučil slúžiť iným a vie slúžiť, lebo sa už stal majstrom.

V tejto etape vývoja človeka zaväzujú tri vlastnosti. Ak neboli dostatočne rozvinuté, človek ešte nevstúpil na cestu zasvätenia.

Ide o nezištnú službu iným (pre majstra je pomoc iným prirodzená, neznamená žiadne odriekanie sa). Schopnosť pracovať v skupine znamená celkom zabudnúť na seba na prospech skupiny. Existuje veľa skupín, organizácií, spoločenstiev, ktoré sú živnou pôdou pre mnohých ambicióznych ľudí. Každá takáto skupina je liahňou žiarlivosti: ľudia sa snažia zapôsobiť na iných svojim vedomosťami, svojim zaradením, dosiahnutým stupňom “duchovnosti”. Prečítaj zvyšok tohto článku

Posted in Astrológia, Horoskopy a Znamenia, Karma a Život, Mytológia a Bohovia, Partnerstvo, Vzťahy a Láska, Zaujímavosti | Leave a Comment »

Ako rýchlejšie Pochopiť svoj vývoj v Živote? V.časť

Posted by elizabethin na 10. januára 2013

Favim.com-31150

V prelomových, ale zároveň aj ťažkých časoch, v ktorých žijeme, si v konečnom dôsledku ľudia začínajú silnejšie uvedomovať potrebu duchovnosti vo svojom živote. Vychýrená anglická ezoterička Alice A. Baileyová vo svojej práci The Labours of Hercules (u nás zatiaľ nevyšla!) vysvetľuje skrytý význam Heraklových úloh v symbolike dvanástich znamení zverokruhu.

Ako rýchlejšie Pochopiť svoj vývoj v Živote? I.časť

Ako rýchlejšie Pochopiť svoj vývoj v Živote? II.časť

Ako rýchlejšie Pochopiť svoj vývoj v Živote? III.časť

Otvára sa brána Zasvätenia

Je čas odkódovať zmysel rozprávok a mýtov a zreteľne ľuďom túžiacim po poznaní povedať, v čom spočíva tajomstvo ľudskej existencie. Preto dnes vychádza najavo toľko skrytého poznania, ktorého sa, žiaľ, neraz dostáva aj nepripraveným…

Úlohou v znamení Kozorožca je prekonanie psa Kerbera, strážcu podsvetia. Učiteľ otvoril Heraklovi tretie oko a on zbadal trpiacich titanov, ktorých mal oslobodiť po tom, čo prekoná Kerbera.

Keď Herakles získal múdrosť a silu, mal svoje schopnosti použiť na oslobodenie iných od utrpenia. Herakles premohol Kerbera a oslobodil titanov. V širšom chápaní sa cieľ tejto práce prejavuje nasledovne: na svete nemôže zavládnuť pokoj a súlad, kým trpia titani a ich bolesť padá na prsia matky Zeme. Zmysel desiatej práce je v tom, aby žiak svojim každodenným životom dokázal, že vie byť čistý, oslobodený od pokušení a egoizmu.

Potom Herakles prešiel zasvätením. Musel prejsť osobným peklom, prežiť vo svojom živote veľmi ťažké obdobia, kým dokázal vstúpiť do všeobecného pekla, slovom musel zažiť peklo ako individuálnu skúsenosť. Až potom mohol zaujať neosobný postoj, zakúsiť pocit všeobjímajúcej lásky, ktorá bola spočiatku nasmerovaná len ku konkrétnym ľuďom. Teraz má túto lásku pocítiť voči celému ľudstvu. Takýto človek je schopný milovať každého, dokáže ho vidieť takého, akým je, spolu s jeho chybami a pádmi a napriek tomu ho akceptovať a milovať. Prečítaj zvyšok tohto článku

Posted in Astrológia, Horoskopy a Znamenia, Karma a Život, Mytológia a Bohovia, Partnerstvo, Vzťahy a Láska, Zaujímavosti | Leave a Comment »

Ako rýchlejšie Pochopiť svoj vývoj v Živote? III.časť

Posted by elizabethin na 8. januára 2013

Favim.com-951

V prelomových, ale zároveň aj ťažkých časoch, v ktorých žijeme, si v konečnom dôsledku ľudia začínajú silnejšie uvedomovať potrebu duchovnosti vo svojom živote. Vychýrená anglická ezoterička Alice A. Baileyová vo svojej práci The Labours of Hercules (u nás zatiaľ nevyšla!) vysvetľuje skrytý význam Heraklových úloh v symbolike dvanástich znamení zverokruhu.

Ako rýchlejšie Pochopiť svoj vývoj v Živote? I.časť

Ako rýchlejšie Pochopiť svoj vývoj v Živote? II.časť

Keď inštinkt nestačí

V znamení Raka sa hľadajúci učí prehlbovať svoju intuíciu. Inštinkt (mimovoľný pocit, vnuknutie, tušenie), ktorý v tejto fáze poznávania získavame, musíme ustavične prehlbovať a zmeniť na intuíciu (vycítené vnuknuté poznanie). Postupne obohacujeme aj svoj intelekt o intuíciu, vďaka čomu začíname chápať všetko to, čo sme nedokázali pochopiť len intelektom alebo inštinktom. Tento proces symbolizuje v príbehu o Heraklovi laň so zlatým rohom, ktorá patrila bohyni Artemide (bohyni Mesiaca) a bola nesmierne plachá a rýchla (presne ako intuitívne vnuknutie)…

Číslo človeka

Piata Heraklova úloha je vari najznámejšia: hrdina mal zabiť nemejského leva, ktorý ohrozoval ľudí. Z ezoterického hľadiska má číslo 5 kľúčový význam, pretože symbolizuje proces individualizácie ľudskej bytosti. V tejto etape si človek uvedomuje existenciu svojho JA, preto päťku možno nazvať číslom človeka. Až po zvládnutí piatej skúšky začína proces skutočného učenia sa.

Človek v tejto etape vývoja môže byť priveľmi sebavedomý, pyšný, dokáže byť dokonca agresívny a pôsobiť vo svojej rodine a spoločenstve deštruktívne. Preto ho symbolizuje lev, ktorý narúša pokoj celého okolia. Piatou úlohou je teda prekonať leva svojej osobnosti. Hľadajúci musí zabiť to, čo predtým dosiahol. Egoizmus, sebaláska, snaha dominovať, nafúkanosť musia ustúpiť altruizmu a podriadiť sa službe širšiemu spoločenstvu. Prečítaj zvyšok tohto článku

Posted in Astrológia, Horoskopy a Znamenia, Karma a Život, Mytológia a Bohovia, Partnerstvo, Vzťahy a Láska, Zaujímavosti | 1 Comment »

Ako rýchlejšie Pochopiť svoj vývoj v Živote? II.časť

Posted by elizabethin na 7. januára 2013

 

Favim.com-300

V prelomových, ale zároveň aj ťažkých časoch, v ktorých žijeme, si v konečnom dôsledku ľudia začínajú silnejšie uvedomovať potrebu duchovnosti vo svojom živote. Vychýrená anglická ezoterička Alice A. Baileyová vo svojej práci The Labours of Hercules (u nás zatiaľ nevyšla!) vysvetľuje skrytý význam Heraklových úloh v symbolike dvanástich znamení zverokruhu.

Tvrdí, že každý z nás môže ísť touto cestou. Na duchovnej ceste čaká človeka veľa úloh – tak ako bájneho Herakla. Ale kto by nechcel naplniť svoj život, poradiť si v každej situácii? Získať takúto vnútornú silu si však vyžaduje námahu a čas.

Ako rýchlejšie Pochopiť svoj vývoj v Živote? I.časť

Práce, ktoré Herakles vykonáva, sú symbolické, ale svojou povahou aj univerzálne. Zobrazujú etapy a problémy, ktoré sa týkajú každého človeka, ktorý sa túži oslobodiť od sveta hmoty. Každý, kto si uvedomuje, že sme duálne bytosti (teda nielen hmotné, ale predovšetkým duchovné), kto chce kráčať duchovnou cestou, je postavený pred rovnaké úlohy a musí dosiahnuť spomínané ciele.

O ceste duchovného rozvoja vznikla celá záplava kníh. Ak sa nám však podarí pochopiť Heraklove úlohy, získame výnimočne ucelený a presný pohľad na duchovný vývoj. To nám umožní hlbšie pochopiť cieľ a význam tejto cesty vďaka prepojeniu jednotlivých jej etáp so znameniami zverokruhu.

Vzbudzuje to dojem, že na nebi bol namaľovaný veľký evolučný plán, obraz pokroku ľudskej duše, ktorý sa končí návratom k jej zdroju. Stačí vari len dodať, že slovo zverokruh, pôvodne zodiak, je odvodené z prvotného kmeňa hebrejského “sodi”, čo znamená cesta: akoby všetky formy života smerovali k rozvoju touto kozmickou cestou.

Pochopenie príčiny neúspechu znamená úspech v budúcnosti

Baileyová je presvedčená, že to, čo sa učíme v znameniach od Barana do Leva je prípravou na ceste k osvieteniu a od Panny k Strelcovi – učením sa. Zasvätenie prichádza v znameniach Kozorožca, Vodnára a Rýb. V krátkom seriáli vám povieme podrobnejšie o týchto etapách duchovnej cesty. Prečítaj zvyšok tohto článku

Posted in Astrológia, Horoskopy a Znamenia, Mytológia a Bohovia, Partnerstvo, Vzťahy a Láska, Zaujímavosti | Leave a Comment »

Ako rýchlejšie Pochopiť svoj vývoj v Živote? I.časť

Posted by elizabethin na 6. januára 2013

Favim.com-28631V prelomových, ale zároveň aj ťažkých časoch, v ktorých žijeme, si v konečnom dôsledku ľudia začínajú silnejšie uvedomovať potrebu duchovnosti vo svojom živote. Vychýrená anglická ezoterička Alice A. Baileyová vo svojej práci The Labours of Hercules (u nás zatiaľ nevyšla!) vysvetľuje skrytý význam Heraklových úloh v symbolike dvanástich znamení zverokruhu.

Tvrdí, že každý z nás môže ísť touto cestou. Na duchovnej ceste čaká človeka veľa úloh – tak ako bájneho Herakla. Ale kto by nechcel naplniť svoj život, poradiť si v každej situácii? Získať takúto vnútornú silu si však vyžaduje námahu a čas.

Alice Baileyová sa rozhodla prizrieť mýtom o Heraklovi z inej strany a dospela k názoru, že každá úloha, ktorú dostal primitívny, divoký Herakles, je stupňom na ceste jeho duchovného rozvoja. Aby sme boli schopní kráčať cestou osobnej evolúcie, musíme dosiahnuť vnútornú silu a pestovať svojho ducha prekonávaním prekážok.

Herakles mal božského otca (Dia) a pozemskú matku (Alkménu, manželku kráľa Amfitryóna). Otec, symbol ducha a matka, symbol hmoty, sa spojili v jednej osobe. Poslednou úlohou hrdinu bolo vyslobodiť z pút matku – hmotu – a rozvinúť v sebe duchovné vlastnosti. Podarilo sa mu to, keď zvládol dvanásť prác. Práve ony symbolizujú cestu zrýchleného duchovného rozvoja.

Duchovný rozvoj sa môže odohrávať dvoma spôsobmi:

– pomalým, “prirodzeným” procesom zmien, ku ktorým dochádza počas nespočetných vtelení v procese našej individuálnej evolúcie;

– môže byť výsledkom vnútornej disciplíny a vedomého systematického snaženia urýchliť tento prirodzený proces. Vtedy človek dôsledne pracuje na tom, aby vôľou ovládol svoju prirodzenú povahu. Platí pritom pravidlo: keď je žiak pripravený, učiteľ príde.

Znamenia a rozvoj

Pomocou channelingovej spolupráce s majstrom Tibeťanom Alice Baileyová ukazuje, ako 12 Heraklových prác súvisí s dvanástimi znameniami zverokruhu. Herakles pomocou úloh, ktoré mu zveril duchovný učiteľ, absolvuje pomyselnú cestu zverokruhom posúvajúc sa od znamenia Barana až k znameniu Rýb. Každá z jeho prác tematicky súvisí s určitým znamením a ilustruje jeho charakter a vlastnosti. V každom znamení prekonáva prirodzené sklony (a chyby!), ktoré s ním súvisia: po vykonaní danej úlohy získava cnosti, akými ho toto znamenie obdarúva. Prečítaj zvyšok tohto článku

Posted in Horoskopy a Znamenia, Karma a Život, Ličebné metódy, cvičenia a kúry, Mytológia a Bohovia, Partnerstvo, Vzťahy a Láska, Zaujímavosti | 2 komentáre »

Dušičky, Hallowen, Keltský svátek a jeho energie

Posted by elizabethin na 2. novembra 2012

Na internete som našla pekný článok o  Dušičkách, Halloweene. Dosť sa mi páčil a dúfam, že zaujme aj Vás.

Též zvaný také jako Shamain, neboli keltský Nový rok.

Dnes i povězme něco o starém Keltské svátku Shamain, který nebyl pouhým hallowenem, nebo jestli chcete svátkem zesnulých ( dušičky ) jak ho známe dnes. Tento svým původem Kelstký svátek byl daleko významnější, pro Kelty totiž znamenal „nový rok“ jako pro nás silvestr.

V keltském pojetí začíná nový rok za chladných nocí listopadového novoluní, kdy končí světlá polovina roku a nastupuje vládu temná polovina roku.

Keltové věřili, že o Samainu ( 1.listopadu ) – zvláště v noci před tímto svátkem ( tj. 31.října ) – se mohou duše mrtvých vracet ze zásvětních krajin, navštívit svůj někdejší domov a hřát se u ohně.

Proto bývalo zapalováno co nejvíce ohňů a ohníčků – pozůstatkem jsou dnešní „dušičková“ světélka na hřbitovech. Bludné duše však těkaly po podzimní pusté krajině s marným hledáním teplého plamene.

Samainová noc byla pochmurná a děsivá. Nejen, že se na konci a začátku roku dotýkaly i dva světy – živých a mrtvých –, ale kolem lidských příbytků (pečlivě uzavřených) se potulovaly také mocnosti zla, temné síly, přízraky a strašidla… V tento den se také dělá jeden hezký rituál.

V případě, že za sebou chcete nechat své provinění a omyly za rok, který jste prožili, udělejte si slaměnou panenku, a večer v den před Samainem ( to je dnes !! ) rozdělejte venku oheň a svou slaměnou panenku do ohně vhoďte. Tím by jste měli spálit v tento mystický den své „kostlivce“ z tohoto roku a vstoupíte do dalšího roku očištěni od svých předešlých omylů.

Otevře se před vámi nový rok, ve kterém své omyly už nezopakujete. Nezapomeňte k celému rituálu přistupovat s pokorou, aby měl ten největší účinek. Jestliže se někdo z vás rozhodne tento rituál podstoupit, nezapomeňte a podělte se s námi tady na facebooku o svou zkušenost. Prečítaj zvyšok tohto článku

Posted in Astrológia, Horoskopy a Znamenia, Karma a Život, Ličebné metódy, cvičenia a kúry, Mytológia a Bohovia, Niečo o kalendároch, dňoch a mesiacoch, Symboly okolo nás, Zaujímavosti | Leave a Comment »

Džinovia a zázračné lampy

Posted by elizabethin na 18. júna 2012

Démoni islámu. Dle obecně známého povědomí stvořil Alláh džiny z ohně, stejně jako anděly ze světla a lidi z prachu. Podle méně známé verze vznikli z temného ohně bez kouře někdy dva tisíce let před stvořením Adama a nedožijí Posledního soudu. Jejich původ je ovšem mnohem starší, stejně jako kořeny Koránu. Jejich příbuzenství s lidským rodem se odráží i v možnosti džinů rozmnožovat se (a samozřejmě také umírat) Prečítaj zvyšok tohto článku

Posted in Mytológia a Bohovia, Symboly okolo nás, Zaujímavosti | Leave a Comment »

Vodník alebo Hastrman

Posted by elizabethin na 12. marca 2012

Individualista, obývající řeky, potoky či jezera. Tvrdí se, že je bubákem až na výjimky slovanským, ale není to tak docela pravda. (Slované ze všech elementů nejvíce inklinovali k vodnímu živlu, o tom svědčí jednak celá řada nejrůznějších vodních bytostí a mystérií, jednak sama postava vodníka, rozšířená po celém slovanském světě kromě Jadranu). Proto se slovanským budeme věnovat – s malou odbočkou na sever, kam se mohli dostat přes Balt a také vývojem z jiných nadpřirozených tvorů.

Povahou je – jak již bylo řečeno – samotář a tak trochu misogyn. Je nadán schopností měnit podobu ve zvíře, vodní, ale i suchozemské, příkladně koně (často bez spodní čelisti). Umí dokonale pracovat s vodou, několik kapek dokáže proměnit v povodeň, dovede umně lámat ledy. Ve vodě je silný, ale souš mu příliš nesvědčí. Prečítaj zvyšok tohto článku

Posted in Mytológia a Bohovia | 4 komentáre »

Bludičky

Posted by elizabethin na 22. januára 2012

Prečítaj zvyšok tohto článku

Posted in Mytológia a Bohovia | 4 komentáre »

Meluzína – bohyňa Zimy

Posted by elizabethin na 11. januára 2012

Prečítaj zvyšok tohto článku

Posted in Mytológia a Bohovia | Leave a Comment »

Znamenia horoskopu a Druidi, strážcovia prírody

Posted by elizabethin na 11. septembra 2011

Druid je keltský kňaz, vedomec a veštec. Slovo ‘druid’ pochádza zo slova ‘dru-wid’, veľmi učený. Naša stará dobrá wikipédia hovorí, že Druidi  bola pevne organizovaná kňazská vrstva, ktorá sa podieľala  aj na rozhodovaní právnych a politických záležitostí. Ochraňovali vedomosti a morálku tej doby a utužovali tak jednotu Keltov.V činnosti druidov hrali dôležitú úlohu duby, z ktorých v predvečer kultových slávností trhali imelo.

Druidi zbežne povedané boli vševedi svojej doby. U súkmeňovcoch vzbudzovali úctu a rešpekt. Boli „nedotknuteľní”. Predstavovali veštcov a čarodejníkov, ktorí bežne komunikovali s bohmi a duchmi. Ich  vedomosti o prírode a prírodných zákonoch, ktoré zbierali dlhé roky sa odovzdávali z generácie na generáciu. Prečítaj zvyšok tohto článku

Posted in Bylinky pre zdravie, Horoskopy a Znamenia, Mytológia a Bohovia, Symboly okolo nás | 2 komentáre »

Znamenia horoskopu a Mytológia

Posted by elizabethin na 9. júla 2011

Prečítaj zvyšok tohto článku

Posted in Astrológia, Horoskopy a Znamenia, Mytológia a Bohovia | 2 komentáre »

Letný Slnovrat-21.jún

Posted by elizabethin na 21. júna 2011

Prečítaj zvyšok tohto článku

Posted in Astrológia, Bylinky pre zdravie, Detoxikácia a Ludské telo, Ličebné metódy, cvičenia a kúry, Mytológia a Bohovia, Niečo o kalendároch, dňoch a mesiacoch, Numerológia | 2 komentáre »

Egyptský Bohovia

Posted by elizabethin na 9. mája 2011

Nikde na svete nenájdeme tak pestrý a zložitý systém bohov a démonov ako v Egypte. A niet divu lebo egyptský kňazi sa sami stali akýmisi “bohmi” a pohrávali sa s osudmi posvätných postáv, tak ako práve potrebovali. Tu zmenili rodičov, tu sa zo syna stal otec svojho otca. Inokedy vytvorili toľko bohov rovnakých vlastností, že ich spoji Prečítaj zvyšok tohto článku

Posted in Mytológia a Bohovia | 2 komentáre »