elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena baran a Muž panna

Posted by elizabethin na 16. apríla 2012

Když někdo popisuje dívku Berana jako ctižádostivou, panovačnou, impulzivní, nepraktickou a nevyzrálou, muž Panna, který ji miloval, nebude téměř nikdy souhlasit.Pro něj ona znamenala mnoho žen – možná až příliš mnoho na to, aby je mohl zvládnout – ale on si jí pamatuje především jako přímou a otevřenou, svěží a nevinnou. “Byla velkorysá, co se času i peněz týče,” bude vám tvrdit. “Lásku brala stejně idealisticky jako já, naučil jsem se od ní mnoha věcem a vždy ke mně byla něžná a milá.

Možná že občas byla trochu podrážděná nebo žárlivá, ale nikdy nedělala žádné opravdu nesnesitelné scény. Vždy byla připravena vše se mnou prodiskutovat a vyslechnout mé argumenty. A když jsme se po nějaké menší hádce usmiřovali, vždy mě znovu dokonale přesvědčila o štěstí, které spolu sdílíme. Byla něžná, plná lásky – a plná mládí.”Když tento muž dokončí svou nostalgickou řeč, jeho přítel se ho zeptá. “Jsi si jistý, že byla Beran?” Ano, byla Beran, ovládaný Marsem, planetou války a agresivity, ale žena Beran překvapivě často vystavuje na odiv i svou něžnější stránku, svou skrytou ženskost také svou hluboce ukrytou schopnost nesobecké lásky k Panně. Jakmile nachází muže, jenž je milý a pozorný, muže, jenž se obdivuje její odvaze a její bystré mysli, který s ní jen zřídkakdy bojuje, který ji s něhou učí, který má porozumění pro její chyby a věří v její sny – takovému muži potom ona důvěřuje celým svým srdcem.

V takovém případě jsou její tajné obavy a vnitrní nejistota ty tam, a spolu s nimi i potřeba prosazovat se pomocí násilí, k níž dospěla kvůli pomatenému přesvědčení, že zvítězit znamená někoho porazit – v lásce stejně jako ve válce. Potřeba soubojů u ní mizí, jakmile je jí dána darem láska, kterou ona tak zoufale hledala, čistě a plně, tak jak je láska Panny vždy darována. Proč tedy nakonec nevydržela? Kvůli instinktivnímu panenskému strachu z manželství. Kvůli tomu, že žena Beran není schopna v trpělivosti spatřovat ctnost a čeká, že všechna její přání se splní okamžitě, v té chvíli, kdy řekne “abrakadabra” – nakonec může ztratit odvahu (možná někdy až příliš brzy), může utéct se slzami v očích a přesvědčit sebe samu, že to všechno bylo jen pěkné přátelství, nic víc. Je s podivem, že právě v přátelství se zhrzená láska mezi těmi dvěma může proměnit, jakmile jsou jizvy zahojeny.

Díky vrozené panenské zdvořilosti a galantnosti zůstává totiž méně hořkých vzpomínek, než zůstává po zpřetrhaném svazku mezi jinými slunečními znameními.I přesto láska mezi Beranem a Pannou někdy trvá věčně, a pokud k tomu dojde, čeká je skutečně nádherný život. Sice bude sluneční svit občas zastíněn příležitostnými mráčky, ale ty je třeba vnímat nikoli s emocemi, nýbrž realisticky. On je připraven postavit se čemukoli realisticky, bez sebeklamu, ovšem jí je k tomu potřeba trochu dopomoci. (Ve skutečnosti jí bude potřeba dopomoci značně.) Jakmile však uspěje, zaslouží si větší uznání než on. Pro muže Pannu je snadné analyzovat situaci, uvědomit si chyby, dosáhnout kompromisu a vyvarovat se každému zmatku, a není tedy zapotřebí ho nějak příliš obdivovat za to, co je pro něj přirozené.

Naproti tomu dívka Beran vždy instinktivně přistupuje k problému s kladivem v ruce, s touhou rozbít jej svými tvrdými beraními rohy na padrť. Pokud se jí to nedaří, je připravena sedět a diskutovat o všech pro a proti, nicméně všechna pro jsou vždy na její straně, zatímco všechna proti jsou na straně jeho. Proto pokud se skutečně naučí přistupovat k neshodám s chladnou hlavou a rozumem, potom si zasluhuje obdiv, jaký si schováváme jen pro ty, kteří dokázali téměř nemožné. Veškeré vzpomínky onoho muže Panny na dívku Berana, které jsme zde uvedli, byly vyřčeny v době, kdy jejich láska právě vznikla. Pokud by jejich vztah trval déle nebo by býval vyústil v manželství, připadala by mu téměř jako anděl, a také on by pro ni znamenal skoro dokonalého světce.

Většina hádek mezi Beranem a Pannou má co dělat s jeho sklonem kritizovat ji, a.pokud je on skutečně schopen analýzy, potom si brzy uvědomí, že daleko větší nebezpečí mu hrozí od Beranova “ledu” než od jeho “ohně”, neboť oheň brzy sám vyhoří, zatímco led může astrologického začátečníka nepříjemně překvapit: žena Beran zkrátka přestane volat na poplach a začne volat “sbohem”. Jakmile je pryč, již se neohlíží přes rameno do minulosti, neboť dnešní svoboda je pro ni daleko lákavější než rychle blednoucí vzpomínky na včerejší bolest, kterou cítila ve svém srdci. Říká se, že Berani se nikdy nepoučí, že jsou schopni sahat na rozpálená kamna holou rukou znova a znova. Možná ano, ale rozhodně nesáhnou znovu na ta stejná kamna – to je třeba vzít na vědomí. Ale zpět ke kritizování.

Je pravda, že on má svůj tajný způsob, jak ji ujistit o tom, že to, že ji kritizuje, neznamená, že ji nemiluje. Ať už ji miluje či ne, ona rozhodně nebude šťastná, pokud bude seznam jejích nedostatků a chyb delší než seznam jejích dobrých stránek. Pokud on chce s touto ženou žít v pokojném vztahu, měl by se naučit oceňovat její vkus a čistotu, s jakou vede pohlednou domácnost, a měl by přestat nahlížet podezíravě do umyvadla, zda ho pořádně umyla, a určitě by neměl otevírat skříň, aby zkontroloval, zda má v poličkách pořádek. Pravděpodobně tam pořádek nemá, ale ten přece může udělat někdo jiný – jako například on. Nebo pokojská. Ona může také ráda utrácet, z čehož je Panna lehce nervózní, ale rozhodně nemá smysl trucovat v rohu a schovávat před Beranem kreditní karty. Nejlepším řešením je nechat jí, ať si najde prácí, aby mohla utrácet vlastní peníze. Kombinace Berana s Pannou je vzorec slunečních znamení 6-8.

Mimo jiné to znamená i to, že součástí jejich vztahu je nesobecká láska, vzájemná pomoc a společná práce. Zároveň je tento vzorec předznamenáním něčeho, co může ty, kdo nerozumějí astrologii, docela překvapit – a sice podivuhodné vzájemné sexuální přitažlivosti. Ona pro něj představuje sexuální tajuplnost. On je pro ni sexuálním vztahem, jemuž může důvěřovat. Přes všechny základní povahové rozdílnosti se tito dva mohou těšit vzácné harmonii mezi tělesnou žádostí a jejím vyjadřováním. Snad byla harmonie zrozena z nevinnosti a čistoty úmyslu, které si symbolický novorozenec a Panna v esoterickém slova smyslu do svého milostného vztahu přinášejí, nebo to lze přičíst na vrub jejich vzájemnému přesvědčení, že sexuální spojení je ve skutečnosti závěrečným splynutím nejtajnějších tužeb muže a ženy, jejichž těla, duše i mysl jsou v dokonalé, něhyplné harmonii.

Je to právě přímost této ženy, nekomplikovanost, s jakou přistupuje k důvěrnostem, co vrozenou upřímnost muže Panny nejvíce oslovuje – a na druhé straně ji nejvíce okouzluje pozornost, již nesobecky a s něhou věnuje muž jejím potřebám, a také skutečnost,že jeho skrytou vášeň dokáže probudit pouze někdo, kdo s ním sdílí touhu po pozvednutí tělesné lásky na rovinu vyšší, než je příležitostné erotické spojení, jež přináší jen kratičký okamžik rozkoše.At’ už je ten důvod jakýkoli, sexuální vztah mezi nimi bývá skutečně mocnou silou, jež často vyúsťuje v jakýsi druh citového pokoje a tělesného naplnění, díky nimž oba daleko snáze tolerují své vzájemné odlišnosti a jiné nesoulady v ostatních rozměrech svého vztahu. Pro Berana a Pannu sex znamená obnovení nadějí a opětovné vzájemné zaslíbení. Ve většině spojení mezi Beranem a Pannou muž Panna pociťuje, že žena Beran je přesně tou ženou, kterou vždy hledal a po které toužil.

Jeho základní instinkty Země jsou téměř vždy ještě zvýrazněny právě jejím entuziasmem a spontánní vášní, ovšem ona občas může pociťovat, že on není ani dostatečně spontánní, ani vášnivý, může vedle něj probdět v posteli celé noci a přemítat o tom, zda toto je skutečná láska, neboť si tak nějak představovala, že skutečnost daleko překoná sny a že bude ještě divočejší a bouřlivější. Oceňuje sice jeho něžnosti a porozumění, ale občas může skutečně toužit po tom, aby ji přemohl a podrobil si ji – jako Heathcliffe Kateřinu mezi vřesovišti. Dívka Beran si musí uvědomit, že muž Panna, kterého miluje, je často pod vlivem spojených sil svého pěstouna Merkura a svého skutečného, doposud neobjeveného vládce Vulkána, jenž ho nutí k tomu, aby se v daném okamžiku vždy podrobil méntální gymnastice a sledoval určitou myšlenku až na samý konec její cesty.

Pokud ho v takovýchto chvílích žena obviní z toho, že ji zanedbává, muž Panna jí neporozumí, nebot jeho mysl se bude právě zabývat třeba myšlenkami na měňavky, které se reprodukují tím, že se od sebe oddělují, a v takovém okamžiku mu návrat do reality lásky mezi mužem a ženou nemusí připadat nijak lákavý. Tato jeho netečnost ji bude přivádět k zuřivosti. Ohnivou marsovskou metodou se snaží upokojit svou instinktivní potřebu toho, aby jí věnoval více pozornosti, a proto může dojít k mnoha nepříjemným scénám. Jemu se totiž rozhodně příliš nezamlouvá její agresivní nátlak ani to, že od něj vyžaduje přímé odpovědi, a to především ve chvílích, kdy je ponořen a zaklet do svých častých melancholických nálad.

V takových chvílích je nejlepší, pokud ona bude předstírat, že si žádné jeho melancholie či smutku vůbec nevšímá, měla by se snažit, aby si sama zachovala veselou mysl, co nejvíce krotila svou nespokojenost s tím, že ji zanedbává – a soustředila veškerou svou péči a porozumění k němu, a nikoli k sobě samé. Měla by navrhnout, aby spolu dělali něco pěkného … a měla by hovořit o společných pozitivních plánech do budoucnosti. Ovšem klidně a šetrně nikoli tak, že na něj spustí nekonečný proud výmluvnosti, kterým ho zažene ještě hlouběji do duševní odloučenosti. Když se muž Panna zabývá svými starostmi, rozhodně nepotřebuje žádné brebentění, ale také jí nikdy nepoví, co ho doopravdy trápí. Potřebuje pouze cítit, že ona je u něj, to je vše .. . že je mu zkrátka nablízku, že si prozpěvuje nebo si něco povídá pro sebe … že si někde v pozadí dělá svou vlastní práci a důvěřuje mu.

To ho naplňuje pocitem bezpečí. I když s ní třeba zrovna odmítá někam jít a nechce se podvolit jejímu jemnému naléhání, aby změnili prostředí, pokud na něj nebude vyvíjet tlak, posléze bude souhlasit. Není třeba něco navrhovat několikrát – jedenkrát bohatě postačí, a pokud na vaši nabídku hned nadšeně nekývne … raději chvilku vyčkejte. To, čeho je mu během zádumčivých meditací typických pro Panny zapotřebí nejméně, je vidět v slzách ženu, kterou miluje. A ta žena říká, že se kvůli jeho lhostejnosti a netečnosti cítí zanedbávána, a tudíž se u ní objevuje sebelítost. Sebelítost je to nejhorší, co si může dívka Beran vymyslet, když je od ní její muž Panna na chvíli vzdálen … intelektuálně i citově. Trpělivost, jemnost, něha, být poblíž, když ji bude potřebovat, toto jsou ty nejjemnější alchymické ingredience, které mu do jeho čistých panenských očí zaručeně vždy navrátí třpytivé jiskřičky.

Měla by přestat hledat na něm jenom chyby (Berani velice snadno a rychle dokážou napodobovat druhé a po čase přijímají za svůj sklon Panny ke kritizování) a místo toho by měla vidět pouze dobré stránky. Tento muž jen velmi zřídka omezuje její svobodu tím, že by se jí snažil nějak bránit v činnosti. (To je od něj velmi moudré, neboť by si svoje věci stejně dělala dál, a to již z pouhého vzdoru, protože nemá ráda, když jí někdo určuje, jak se má chovat, kam může chodit, kam ne a v kolik hodin má být zpátky doma.) Nelze však zapřít, že někdy ostrá a kousavá slova muže Panny dokážou velice hluboko ranit její citlivou sebedůvěru. Zrovna tak je i pravděpodobné, že nebude zdaleka tak vášnivý, jak by si ona přála – a to se netýká ani tolik jejich sexuálních důvěrností, ale spíš jejich dennodenního kontaktu a komunikace.

Vášnivost určitě nepatří k přirozeným vlastnostem Panny, ovšem pokud si chce ženu Berana udržet, bude v sobě muset vášeň alespoň do jisté míry povzbudiv, neboť v ženě Beranu je hluboce zakořeněna potřeba hmatatelných výrazů oddanosti (jako jsou doteky, objetí, polibky na tvář, občasné významné mrknutí či nečekaně pevný stisk). Pokud v jejich vztahu toto neustálé ujišťování o vzájemné náklonnosti chybí, potom neshody přerostou až v ženino citové strádání. Dívka Beran je společenská, láskyplná a vášnivá. Velice ji dokáže ranit, vidi-li, že muž, jehož miluje, dává najevo, že by občas raději trávil svůj čas jinak a bez ní. Jenže on potřebuje pro svou samotu daleko více času než většina ostatních mužů, neboť pokud by tyto chvíle k dispozici neměl, potom by mohla vzrůst jeho nervozita a podrážděnost. I když pro dívku Berana nebude snadné porozumět jeho časté potřebě soukromí a samoty, může se na druhé straně utěšovat tím, že u tohoto muže je daleko méně pravděpodobné než u jiných mužů, že by jí v její nepřítomnosti dokázal ublížit flirtem s jinou ženou. Jak Beran, tak i Panna se zamilovávají neustále. Ano, je jisté,že láska, která trvá věčně, je zázrakem, ale pokud zázrak očekáváte, potom ho také prožíváte … v každém okamžiku.

zdroj – denne .sk


Baran (21. 3. – 20. 4.) všeobecne

Baran – ako ho spoznáte

Žena baran a Muž vodnár

Žena baran a Muž ryby

Žena baran a Muž býk

Žena baran a Muž baran

Žena baran a Muž blíženci

Žena baran a Muž rak

Žena baran a Muž panna

Žena baran a Muž lev

Žena baran a Muž váhy

Žena baran a Muž škorpión

Žena baran a Muž strelec

Žena baran a Muž kozorožec

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: