elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena baran a Muž strelec

Posted by elizabethin na 25. apríla 2012

Pokud máme na astrologickou pravdu pohlížet nepokrytě a bez obalu, jak to Střelci dělají, musíme říci, že u muže Střelce je větší pravděpodobnost nevěry než u jiných mužů (kromě Blíženců), ať již tělesné nebo pouze duchovní, kdy jde o neškodné flirtování.Přirozeně že je to míněno všeobecně a rozhodně není nikde psáno, že každý Kentaur musí být nevěrný. Nicméně je to pravda do té míry, aby se z milostného vztahu mezi dívkou Beranem a dokonce jen “lehounce” promiskuitním chlapcem Střelcem mohla stát asi taková taškařice jako slalom přes minové pole. Muž, který žije v domnění, že nezaškodí zahrát si podobnou milostnou ruskou ruletu se svou ženou Beranem, by si zvolil daleko bezpečnější zábavu, kdyby se rozhodl přivést papeže na satanský obřad. Pokud narazíte na dívku pod Marsovou nadvládou, která by tvrdila, že jí vůbec nevadí, když její muž projevuje sympatie jiným ženám, potom bud’ lže, nebo je adoptovaným dítětem a její rodiče jí neřekli skutečné datum narození. Klidně se můžete vsadit a já vám zaručuji, že vyhrajete. Zaručuje vám to astrologie. Samozřejmě, pak je tu také ještě možnost, že muže, který v ní neprobouzí žárlivost (jež je hluboce zakořeněným strachem ze ztráty partnera), prostě nemiluje a prostě jí může být ukradený. Ve skutečnosti je stupeň žárlivosti dokonalým barometrem citů dívky Berana. Pokud se k manželovu či milencovu flirtování staví lhostejně, potom ho již nemiluje a on se také o jejím nezájmu dozví velice brzy.

Je to první varovný signál milostného neuspokojení (signál vyslaný Marsem) a od jeho odeslání uplyne jen velmi kratičká doba do chvíle, kdy žena Beran zamává svému muži definitivně na rozloučenou. Beran i Střelec jsou znameními Ohně a Oheň přitahuje Oheň jednoduše tak, že mezi jednotlivými plameny poletují jiskérky, které pak vzduchem urazí i několik metrů … rozhodně z jednoho rohu místnosti do druhého. Proto je muž Střelec k ženě Beranovi přitahován již od první chvíle, kdy se potkají, ať již s úmyslem láskyplným či přátelským. Jsou ovlivněni vzorcem 5-9, jejich Slunce jsou v trigonu, a z tohoto důvodu k sobě pociťují sympatie. Pokud ještě muž Střelec není dostatečně připraven na to, aby se usadil a stal se naprosto monogamní, je lepší, když je jeho úmysl spíše přátelský než milostný. On se sice může báječně bavit při scéně z amerického filmu “Bob a Carol a Ted a Alice”, kde jsou spolu všichni čtyři protagonisté v jedné posteli, nicméně ona je tím typem člověka, který při této scéně vyskočí ze sedadla, a když bude vycházet z kina, ještě vztekle vmete uvaděči do obličeje zbytek popcornů.

(Jak jsem již řekla dříve, Beranův vztek propuká vždy znenadání.)Co je však možno uvést na omluvu typického muže Střelce, je skutečnost, že pokud cítí pokušení podlehnout svodům nové lásky, pravděpodobně se s tím, stejně jako žena Beran, okamžitě svému partnerovi svěří. Muž ovládaný Jupiterem je v zásadě upřímný a poctivý, a ani jeden, ani druhý nesnesou, když jsou delší dobu podváděni. Je však třeba také připustit, že s dívkou Beranem by asi udělal lépe, kdyby nebyl zase až tak pravdomluvný. Nemusí se jí přece svěřovat s každým mrknutím oka, kterého se mu dostane od žen-lovců, kterých je v dnešní době jako máku. Se svou marsovskou představivostí před sebou žena Beran ihned vidí dokonalou nevěru, protože proč by se jí svěřoval s nějakým pouhým bezvýznamným mrknutím?Je až s podivem, že dívka s tak zřejmou sebedůvěrou, která je naprosto nezávislá, je tak citově zranitelná. Je tomu však tak a ona velice trpí svým vnitřním strachem z toho, že jí někdo ublíží nebo ji podvede v milostném vztahu.

Beran je znamením mužským, a dívka Beran si tedy nikdy není jista svým ženstvím, což ji vede k vnitřnímu přesvědčení, že i ženy méně atraktivní a inteligentní, než je ona, jsou pro muže, kterého miluje, daleko přitažlivější, a když ne z žádných jiných důvodů, tak alespoň díky jejich vnějším ženským způsobům. Přesto se však bohužel její výbuchy žárlivosti často setkávají s velice malým pochopením ze strany muže Střelce, který na osobní svobodu a vzájemnou důvěru dvou milujících se lidí klade velký důraz.Na takovém přesvědčení sice není nic špatného, ovšem pokud se nenaučí s povahou této ženy zacházet poněkud jemněji, pokud se nebude snažit její skryté obavy s něžnou péčí rozptýlit, pokud nebude ochoten si s ní občas o všem popovídat, aby upokojil její mysl – potom ji ztratí ještě rychleji, než ji našel, a prázdno, které ona zanechá v jeho srdci, rozhodně nezaplní tak snadno, jak se domníval. Když se od sebe odloučí muž a žena, jejichž znamení jsou v trigonu a kteří se milují, vždy na obou stranách zůstává obrovský pocit osamění.

Pokud k sobě chovali cit, o kterém si mysleli, že je to láska, přestože to bylo pouhé přátelství, potom je jejich rozchod méně bolestivý – a dokonce mohou zůstat přáteli i nadále. Ovšem nikoli tehdy, pokud se hluboce milovali, neboť v takovém případě je bolest příliš velká na to, aby jejich dřívější vzájemný cit bylo možné proměnit v přátelství.Pokud jsou schopni si již od začátku mezi sebou pěstovat vzájemnou důvěru, potom má dívka Beran skvělou možnost dosáhnout s mužem Střelcem citové harmonie. Mnozí Střelci jsou sexuálně stálí a spolehliví, a s těmi, kteří takovými jsou, může být láska věčně vzrušující a stimulující stálost a spokojenost jsou totiž city, které jaksi podivuhodně přinášejí do srdcí těch, kdož jsou narozeni ve znamení Ohně, mír a spokojenost. Míru a spokojenosti totiž všechna znamení nemohou dosahovat stejným způsobem.Oba tito milenci hýří optimismem, srdečností a přátelskostí. Oba jsou též vizionáři, ovšem jeho vize jsou daleko praktičtější, neboť Střelec, na rozdíl od Berana, má schopnost předvídat následky svých snů již od jejich počátku.

A stejně oplývá schopností odlišovat realitu od pouhé fantazie, založené na sebeklamu. Ačkoli oba rádi šplhají ke vzdušným zámkům, jeho vzdušný zámek je jen zřídkakdy přeludem.Když se tento muž a tato žena do sebe zamilují, splynutí jejího marsovského entuziasmu s jeho jupiterskou smělostí jim zaručuje, že si spolu příliš nudy neužijí. Láska mezi těmito dvěma lidmi, kterým je společné vzrušení z nových myšlenek a věčné mládí ducha, slábne jen velmi zřídka. Pravděpodobně i při volbách dávají hlasy stejným stranám, neboť Beran či Střelec, který by nebyl politicky liberální, je něčím naprosto výjimečným. Samozřejmě, v obou znameních se vyskytují příležitostní konzervativci, i když Střelec poněkud více než Beran tíhne k pravici. Ale i v takovém případě je výjimečný konzervativní Střelec motivován především politickým idealismem.Je jedině poctivé upozornit dívku Berana na to, že muž Střelec se stává častěji starým mládencem než jakékoli jiné sluneční znamení, s výjimkou Panny a Vodnáře.

Díky své láskyplné, milující povaze (která je velice podobná té její) velice snadno upadá do milostného vztahu, ovšem její marsovskou silou může být poté nucen k závazku, na který není dosud připraven. Jelikož většina Střelců nemá rozhodně chuť jít k oltáři, zrušená zasnoubení a na poslední chvíli zmizelí ženichově nejsou u tohoto znamení naprosto ničím neobvyklým. Nejsou krutí – pouze upřímní. Znám jednoho muže Střelce, který jisté okouzlující vdově slibuje manželství tak dlouho, že už si ani jeden z nich nepamatuje, kolik je to let. Ona však se svou račí vytrvalosti stále čeká na jeho nabídku. Kdyby byla Beranem, řekla by mu od plic, aby si tedy chodil na kafe k někomu jinému, vyměnila by ve dveřích zámek a nechala si změnit telefonní číslo. Takový náhlý šok často přivede Střelce k rozumu, pokud ženu skutečně miluje. Pokud ne, potom může ona obviňovat pouze sebe samu. Pravděpodobně jí totiž nikdy předtím ani neřekl, že ji miluje.

Střelci jsou obvykle velice opatrní na to, aby někomu říkali “miluji tě”, nemyslí-li to upřímně, a mají k dispozici spoustu prohnaných slovních úskoků, které jim umožňují se něčemu takovému bez podezření vyhnout. Zde je několik takových kliček, které každý energický Střelec určitě několikrát ve svém životě použil. Pozorně si je přečtěte: Dívka: Miláčku, miluješ mě, že jo? Střelec: (uraženě a nazlobeně) Jak se mě můžeš ptát tak hloupě? Copak nevíš, jak se teď cítím?(nebo) Dívka: Miluješ mě doopravdy?Střelec: Co je to za otázky, dušinko. Jak můžeš o něčem takovém vůbec pochybovat? (A zahrne ji přívalem vášnivých polibků.) Později ho možná obviní z porušení slibu, ale je téměř jisté, že předtím pozorně neposlouchala, co jí skutečně říkal. On jí totiž doopravdy nelhal. Střelci nikdy nelžou. To jste nevěděli? Normálně tento muž není žádný domácí typ. Jen si všimněte, že se svou rodinou zachází docela lhostejně a své příbuzné miluje tak nějak s odstupem.

Ovšem ani dívka Beran není se svým citem svázána nějak přehnaně, a proto proti jeho toulkám nic nenamítá, pokud ji bere s sebou. Jestliže mu dostatečně povoluje uzdu a zároveň mu dává na vědomí, že i ona věří v osobní svobodu, dokáže být Střelec velkorysým a stimulujícím partnerem, ať již v rámci manželství či mimo ně. Ona by se měla naučit mít ráda zvířata, neboť dříve či později tento muž přivede domů psa či koně. Pokud spolu žijí v malém bytě, potom doufejme, že to bude pes.On může trávit spoustu času ve stáji, v lesích, turistikou či tábořením, může se zajímat o sport, ať již aktivně či jako divák, nebo též o divadlo, a to též bud’ aktivně nebo pasivně. Intelektuálněji založený Střelec se pak namísto přírodou, sportem či prkny, co znamenají svět, zabývá filozofií a knihami, ale ať již budou jeho zájmy jakékoli, vždy se jim bude věnovat mimo domov. To však neznamená, že ji nemiluje, a dívka Beran si to musí uvědomit, pokud si ho chce udržet natrvalo.

Jejich vzájemné sexuální přizpůsobení je téměř automatické. Oba jsou plni hlubokého láskyplného citu a nikdy jim nechybí vášeň, neboť jsou oba znameními Ohně. Jeho přístup k tělesné lásce může být sice o něco lhostejnější než její, a ne tolik intenzivní, ovšem rozhodně není o nic méně upřímný, a dozajista o nic měně idealistický. Každý z nich je schopen vřelého vztahu, díky čemuž se jejich důvěrnosti nádherným způsobem naplňují, ačkoli jim nemusí být zcela cizí jakési sexuální sobectví (jedna z nejčastějších příčin sexuální disharmonie). Oba se budou muset naučit, že skutečné štěstí pramení pouze z vnitrní potřeby milovat, a nikoli být milován, což pro ně nemusí představovat zase tak veliký problém, neboť oběma je vlastní radost z rozdávání a obdarovávání. Jelikož po duchovní a citové stránce jsou vhodnými partnery, tělesný vztah mezi nimi může být ideální v každém směru (pokud nedochází k žárlivosti a k nevěře).

Ona nemá ráda, když on někdy slibuje něco, co nemůže dodržet, neboť Střelci často impulzivně šátrají rukama někam příliš daleko, kam nemohou nikdy dosáhnout. Ona občas vztekle propuká v pláč, když z něj bezmyšlenkovitě vypadne nějaká nepříjemná pravda, aniž by ho napadlo, že by mohl zranit její city. Též by mohla mít za chvíli plné zuby jeho netaktního smyslu pro humor, kterému popouští uzdu obyčejně v těch nejméně příhodných chvílích. Střelci jsou totiž napůl klauni a klaunovy šprýmy, jak si umíte představit, občas lezou na nervy. Proč by se ale nedokázala nad ně povznést, proč by si od něj nemohla vzít pytlík buráků, cukrovou vatu a nechat se jeho kousky bavit? I když mu občas nebude po chuti její snaha o omezování svobody a její nároky na jeho čas, přesto si na ní bude cenit bystrou mysl a bude respektovat její nezávislost.Pokud se týče možnosti, že jeho jupiterský sklon k promiskuitě v ní probudí marsovskou žárlivost, nesmíme zároveň přehlížet Střelcův silný smysl pro čest a osobní bezúhonnost.

On se chová tak, jak je od něj očekáváno, a také podle toho, do jaké míry je mu důvěřováno. Zde můžeme zmínit jednu metafyzickou formuli, která funguje kouzelně, až zázračně. Jistý můj přítel, Hank Fort, jednou napsal písničku, v níž shrnul právě neomylně působící univerzální zákon. Zpívá se v ní:,Štědrost plodí štědrost – hrabivost plodí hrabivost. A květina plodí květinu – a plevel plodí plevel. Čistota plodí čistotu – prach zase plodí prach. Pochyby plodí pochyby – a důvěra plodí důvěru. Žena Beran, která miluje Střelce a bude si donekonečna opakovat zvláště poslední verš, zjistí,že ten verš je skutečně zázračnou mantrou, jež jí přinese daleko více důvodů k radosti než k nářku. Neboť pravda plodí pravdu – a lež plodí lež.

zdroj denne .sk


Baran (21. 3. – 20. 4.) všeobecne

Baran – ako ho spoznáte

Žena baran a Muž vodnár

Žena baran a Muž ryby

Žena baran a Muž býk

Žena baran a Muž baran

Žena baran a Muž blíženci

Žena baran a Muž rak

Žena baran a Muž panna

Žena baran a Muž lev

Žena baran a Muž váhy

Žena baran a Muž škorpión

Žena baran a Muž strelec

Žena baran a Muž kozorožec

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: