elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena škorpión a Muž váhy

Posted by elizabethin na 9. januára 2016

Favim.com-32376Pro ženu ve znamení Střelce, kterou už rozčarovali muži Blíženci nebo Panny nebo byla možná hluboce raněna nepozorným šípem jiného Střel-ce, se může stát láskyplná ochrana muže ve znamení Vah hojivým zážitkem. Jeho starostlivost může z jejího srdce sejmout mnoho bolest-ných vzpomínek na méně citlivé milence.Ale ráj nenastane okamžitě, protože první problém, který se mezi nimi vyskytne, zní: Jak daleko to má zajít?

Má to být jen kouzelný okamžik, jemuž je určeno vymizet do vzpomínek jako zázrak, který nikdy úplně ne-polapili? Není to jeden z těch nevysvětlitelných, bláznivě šílených výletů, který byl podnícen mocnou fyziologií? A tehdy přichází strašné rozhodo-vání: Máme žít spolu a čekat, až čas o našich citech rozhodne a bud je prohloubí, nebo zničí? A pokud spolu budeme žít, máme žít tajně, nebo nic neskrývat? Co si vybrat?Situace může být ještě komplikovanější. Možná už jeden z nich v man-želství žije a zákonně nebo citově se s partnerem rozešel.

Je jejich vzájemná touha jen pomíjivou vášní, nebo je dostatečně hluboká na to, aby jim dovolila skoncovat s poutem předcházejícího vztahu?A může být ještě hůř. Možná jeden z nich (nebo oba dva) je již něko-lik let po rozvodu, a nemusí se tedy bát, že by mohla jejich láska způsobit konečný rozchod s někým jiným. Nastává zde však otázka, zda mají riskovat další manželskou epizodu, když z té první se vyklubal tak vážný a smutný omyl, který jim způsobil jen utrpení a neštěstí. Jsou-li jedním z partnerů Váhy, je možné, že předchozí zkušenost ovlivní rozhodován’ “milovat, či nemilovat”. Váhy vstupují do manželství téměř vždy v mládí a jsou úspěšné jen v polovině případů. (Vážky musejí být vyrovnané dokonce i v oblasti statistik.)Možná že ona ještě nebyla vdaná, když se poprvé setkají.

Vždy existují vy jímky, ale typická dívka Střelec do zákonných svazků nespěchá, jak jsou zvyklí spěchat muži Váhy. Je ale téměř jisté, že i když ještě nikdy neměl manžela, tak měla alespoň nějakou jinou lásku, než se seznámila s uhlazeným mužem ve znamení Vah, který ji ovine prachovou peřinou svého úsměvu {pokud ovšem nejsou teprve středoškoláci, i když možná už tehdy zažila dívka Střelec nějaké dobrodružství – Střelci jsou totiž, pokud jde o záleži-tosti lásky, zvídaví a v každém období života s ní experimentují). Muž Váhy, který tuto ženu miluje, má lepší vyhlídky na trvalejší vztah tehdy, když ji pozná až poté, co citově dospěla.

Stát se její úplně první láskou sice může být báječný a dojímavý zážitek, který si bude pamatovat po celý zbytek života, ale ne vždy dosáhne žádoucího výsledku. Její srdce musí dozrát, aby dokázalo pochopit a docenit trvalou lásku.Nebere lásku na lehkou váhu, i když už prošla několika románky … s těma dětskýma, doširoka rozevřenýma očima, které však byly tak slepé ke skutečnostem lidské povahy. Díky dvojakosti a touze nalézt pravdu chodí někteří ženští Střelci po citových oklikách, které sahají od promis-kuity až ke staropanenství či zbožným slibům čistoty. Ale v této kapitole probíráme průměrné, typické Střelce, kteří stojí svýma půvabnýma (ale trochu nemotornýma) nožkama na miskách mužských Vah.

Tento typ dívek bere jen málokdy lásku na lehkou váhu. Když miluje, pokaždé věří celým svým srdcem, že to musí být poprvé, co se spolu dva lidé cítili takto báječně. Pokaždé když klopýtne o další milostné dobrodružství, upřímně si přeje, aby byla jejich láska opravdová a věčná, jak o ní čítávala v po-hádkách. Tím se nepatrně liší od průměrného mužského Střelce, pro něhož není trvalost na prvním místě. (K tomu, aby si přál věčnou lásku, musí být mužský Střelec sveden.)Muž Váhy, který je zamilovaný do tohoto půvabného dívčího vtipálka, by měl pamatovat na to, že jako Jupiterova poddaná má v krvi přimíchá-na divadelní líčidla. Mnoho Střelců je profesionálními herci a herečkami (tak jako Váhy jsou právníky, soudci, policisty, spisovateli nebo majiteli knihkupectví).

I když není přímo herečkou, tak je “od divadla”, a byť si to ani neuvědomuje, dokáže sehrát geniální představení, za které však od ži-vota Oscara nikdy nedostane. Miluje, věří, důvěřuje, snaží se s veškery’m svým ohnivým zápalem a odhodláním, pak upadá do zoufalství a žádná záchranná sít není v dohledu, protože Střelec si vždy raději pohrává se štěstěnou, než aby se zatěžoval zajištěním a pojištěním. Když spadnete bez sítě, tak to bolí. Srdce této ženy má na sobě mnoho ran, modřin a ji-zev, ty bolístky však lidé nevidí, neboť vnímají pouze její zářivou, optimistickou povahu. Ať už je sekretářkou, vědcem nebo zpěvačkou, je-jí herecký talent a široký úsměv skryje zármutek.Když se její radostný jupiterský úsměv setká s pustošivě oslnivým úsměvem muže Váhy,místnost, ve které se zrovna nacházejí, nepotřebu-je umělé osvětlení.

Ti dva ji prosvítí tak intenzivně, že se z půlnoci stane rázem poledne. Není to žádný přehnaný pokus o astrologické vtipkování, je to úplná pravda. Kdyby se někdy Váhy a Střelec rozhodli přepadnout banku (ne že by to bylo pravděpodobné, protože Váhy by se nemohly rozhodnout, kde za-parkovat auto, a Střelec by zakopl o vak s penězi a upustil pistoli), ale kdyby se přece rozhodli, vrhli by takovou směs jupiterského zazubení a úsměvu Venušina, že pokladník by jim pravděpodobně podal peníze, usmál se na ně a srdečně by jim zamával na rozloučenou. Tvoří neodola-telný, nakažlivě radostný tým.Jakmile si jednou vyřeší všechna svá “měli bychom, neměli bychom a kdybychom měli”, dokážou ze své lásky načerpat tolik štěstí, že nebu-dou potřebovat přepadávat banku ani dál hledat jiného partnera pro život.

Budou se muset samozřejmě jako kdokoli jiný snažit, ale bude je to stát mnohem méně úsilí. Mají vše potřebné, aby z románku vytvořili trvalou lásku. Dalším požehnáním pro jejich vztah bude fakt (tak jako u všech vibrací 3-11), že si budou nejen milenci, ale i kamarády. To je svedlo do-hromady – podobné cíle a sympatie, společné ideály a touha po změně a vzrušení. Všichni opravdoví milenci si jsou i kamarády, ale ne všichni milenci zůstanou přáteli, když pomine romantická láska. Váhy a Střelec zřejmě přáteli zůstanou.Přátelství dodá vždy citovému poutu mezi mužem a ženou nový, bo-hatší rozměr a vždy prohloubí jejich sexuální prožitek. Navzdory impulzivnímu, někdy lehkomyslnému přístupu všech Střelkyň k silnému citu bude k manželovi nebo milenci ve znamení Vah nezvykle starostli-vá, něžná a ženská. Je krásné, když je sex mezi dvěma lidmi tak šťastný, otevřený a svobodný jako mezi nimi.

Jako čistý, chladivý podzimní vá-nek prohřátý sluncem, když obloha je tak modrá, že se vám zdá, jako by vám někdo nakapal do očí tyrkys. Po intimním spojení s někým, koho skutečně milujete a kdo je současně i přítelem, se cítíte očištění, odpo-činutí – a lepší. Láska mezi Jupiterem a Venuší je vždy poněkud zvláštní. Téměř všechny páry vědí, jak zázrak lásky způsobí, že se najed-nou cítíte laskaví, vlídní a šlechetní a své sny vidíte zřetelněji – tak se cítí básníci, když polapí cit do slov. Láska to vše dokáže. Způsobuje, že muž a žena chtějí obejmout nejenom sebe, ale celý svět, zahrnout do svého štěstí všechny lidi. Strach ze zítřka se zdá být pošetilostí – a sebedivočejší nápad se zdá uskutečnitelný. Váhy se Střelcem jsou si schopni lépe než kdokoli jiný vzájemně tyto pocity sdělit slovy.

A když své city vyslovíte, trvají déle.Tito dva vědí, jak spolu hovořit. Možná se budou hádat jako kterýkoli jiný pár, snad i častěji a divočeji, ale jde o to, že spolu budou mluvit Pokud spolu otevřeně hovoří o svých bolestech, žárlivosti, otázkách sexu starostech o peníze a vzájemných stížnostech, pak už učinili velký krok k tomu, aby potíže vyřešili … někdy jen pouhý rozhovor způsobí, že problémy zmizí. Neshody mezi Váhami a Střelcem často končí milová-ním a smíchem. Své chyby si uvědomíte snáze, když někdo, kdo vás miluje, nastaví vašim nedostatkům zrcadlo pravdy.Občas se stane, že mu žena tak necitlivě vytkne chyby (například že pracuje dlouho přesčas a ona je sama doma), až ho to zabolí a bude pra-covat ještě déle, jen aby jí ukázal, kdo je tady pánem. Střelci jsou impulzivnější, rychleji pochopí, co chtějí, a tak se stane, že jí bude vadit jeho váhavost. Tehdy mu řekne, ať se rychle rozhodne, jinak ho opustí.

On jí odpoví, že to není spravedlivé, možná si zajde na několik večírků bez ní, možná zkusí své starosti zapít nebo zajíst, až opět jeho váhy naberou rovnováhu. Potřebuje tichý, klidný a pokojný domov, stejně jako potřebu-je dýchat vzduch. Ona nesnáší otročinu domácích prací (i když dokáže být okouzlující hostitelkou). On si může stěžovat, že televize nebo magneto-fon jsou příliš hlasité, že v kuchyni je nepořádek a záclony se nehodí k pokrývkám, tak proč je tedy kupovala? Odsekne mu, že na pořádkumi-lovného pedanta je sám pěkně nepořádný a ona nemá v úmyslu trávit svůj život jako jeho služka. Ale nakonec si o všem promluví a zavládne mezi nimi opět harmonie.Jeho fyzická přítomnost má na její roztěkanou duši úžasně uklidňující účinek a on ji bude rád učit trpělivosti.

Její fyzická přítomnost ho vzrušu-je tak, že zapomíná na vše ostatní, zapomíná na svou váhavost, maličkosti mu přestávají dělat starosti, a to je velmi zdravá forma ztráty paměti. S filozofií Střelce a vyrovnaným soudem Vah mohou některé z jejich debat vyústit v hluboké, téměř sokratovské postřehy na téma mezilid-ských vztahů – když třeba rozmlouvají o lidech, o kterých si mysleli, že je milují, než poznali sebe.Váhy: Ten poslední muž, kterého jsi milovala … jak ses s ním cítila? Střelec: Bylo to, jako bych se styděla za to, co jsem. Myslím, že jsem by-la zmatená.Váhy: A už se tak necítíš?Střelec: To ty. Když jsem s tebou, nebojím se být sama sebou.

S ním jsem se cítila méně sebou, s tebou se cítím sama sebou více. Váhy: Přesně tak se cítím i já. Ne méně, ale více sebou. Je krásné,když někdo způsobí, že jsi sama se sebou šťastná a nestydíš se za sebe.Střelec: Myslíš, že to je láska?Váhy: Nevím. Ale vím, že tak vypadá naše láska. Věděl jsem to už od začátku.Střelec: Ale nevěděl! Trvalo ti to věčnost, než ses rozhodl. Málem jsem se vrátil

Prevzaté z knihy “Znamení lásky”

Advertisement

Jedna odpoveď k “Žena škorpión a Muž váhy”

  1. psychoterapia

    Žena škorpión a Muž váhy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

 
%d blogerom sa páči toto: