elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Vzťahy v novej dobe okolo nás …

Posted by elizabethin na 29. decembra 2015

561461_309636172465997_227859053_nKarmické vztahy

V tomto kontextu bych k vám chtěl hovořit o karmických vztazích. To znamená o vztazích mezi lidmi, kteří se už znali v jiných životech a prožili vzájemně spolu intenzivní emoce. To, čím se tento druh vztahů vyznačuje nejvíce je, že partneři v sobě nosí nezpracované emoce jako pocit viny, strach, závislost, žárlivost, vztek či něco podobného. Kvůli tomuto nevyřešenému náboji emocí jsou přitahováni jeden k druhému v další inkarnaci. Cílem tohoto dalšího setkání je nabídnout možnost vyřešit problém znovu na živo. To se děje tak, že se ten dávný problém rychle znovu nastolí, aby mohl být vyřešen. Když se poprvé setkají, karmičtí partneři cítí naléhavou potřebu se přiblížit a chvíli poté, začínají znovu hrát stejná stará schémata emočních rolí. Scéna je teď připravena, aby znovu čelili starým problémům a aby je vyřešili jasnějším způsobem. Duchovním záměrem tohoto znovu-setkání je to, že oba partneři mohou dělat jiná rozhodnutí, než ta, která udělala dříve.

Dám vám příklad: představte si ženu, která měla v minulém životě velmi majetnického a tyranského muže. Trpěla jej po nějaký čas, ale jednoho dne se rozhodla, že toho má dost a tento vztah ukončila. Poté se muž zavraždil. Žena měla výčitky. Cítila se vinna. Možná mu měla dát ještě jinou šanci? Strávila zbytek svého života pocitem této viny.

Setkají se znovu v jiném životě. Je mezi nimi divná přitažlivost. Na začátku je muž neuvěřitelně šarmantní a žena je středem jeho pozornosti. Zbožňuje ji. Vstoupí do vztahu. Ale od tohoto okamžiku se muž stává čím dál tím víc žárlivější a majetnický. Podezírá ji z nevěry. Ona se nachází ve vnitřním konfliktu. Je naštvaná a zoufalá z toho, že ji podezírá, ale má zvláštní pocit, že mu musí odpustit a dát mu novou šanci. „Je to zraněný muž. Nic s tím nezmůže, když má tento pocit, že bude opuštěn. Možná mu mohu pomoct toto překonat“, myslí si žena. Takto odůvodní jeho chování, ale ve skutečnosti dovolí překročení svých mezí. Vztah negativně ovlivní její pocit sebeúcty. To nejosvobodivější rozhodnutí, které by žena mohla udělat je ukončit vztah a pokračovat svou cestou aniž by cítila pocit viny. Utrpení a strach manžela nejsou její zodpovědností. Jeho utrpení a její pocit viny je vedli k destruktivnímu typu vztahu. Jejich vztah byl emočně naplněn již kvůli minulému životu. Znovu se setkali, aby se žena naučila opustit vztah, aniž by cítila pocit viny a aby se muž naučil emočně se ovládat. Tedy jediným řešením je vztah ukončit. Řešením karmy této ženy je upustit jednou pro vždy od svého pocitu viny. Chyba, kterou dělala v minulém životě nebyla to, že opustila svého muže, ale to, že se cítila vinna za jeho sebevraždu. Odchod jeho ženy v tomto životě vystavil muže znovu jeho utrpení a nabídnul mu novou příležitost postavit se svým emocím namísto toho, aby před nimi utíkal.

Karmické setkání poznáte podle toho, že vám je ta osoba velmi podivně známá. Často je zde vzájemná přitažlivost, něco jako neznámá síla ve vzduchu, která vás tlačí, abyste byli spolu a poznali jeden druhého. Pokud nastane příležitost, tato silná přitažlivost se může vyvinout v milostný vztah či v divoké šílenství. Emoce, které prožíváte se mohou zdát tak silné, že můžete mít pocit, že se jedná o duši dvojčete – dvoupaprseku. Ale skutečnost není taková, jaká se zdá být. V takovýchto vztazích budou vždy problémy, které znovu jednoho dne vyplují na povrch. Často se partneři ocitají v psychologických konfliktech, které mají za hlavní složky moc, kontrolu a závislost. Tímto opakují tragédii nějakého minulého života, který v podvědomí cítí. V nějakém minulém životě mohli být milenci, rodič a dítě, šéf a podřazený, či jiný druh vztahu. Ale vždy se dotkli druhého v hloubi jeho duše činy jako je nevěra, zneužití moci či naopak příliš silné city. Bylo mezi nimi velmi silné setkání, které způsobilo emoční jizvy a traumata. To je důvod, proč síly přitažlivosti či odpuzování mohou být tak násilné, když se znovu setkají v nové inkarnaci.

Duchovní výzvou pro duše, které se ocitnou takto zapleteny, je upustit jeden od druhého a stát se samostatnou bytostí, volnou a nezávislou. Zde zmíněné karmické vztahy nejsou téměř nikdy dlouhodobé, stabilní a láskyplné vztahy. Jsou víc destruktivní než léčivé. Velmi často je hlavním cílem tohoto setkání uvolnit sevření jeden druhého. To je něco, co nedokázalo být učiněno v nějakém či nějakých minulých životech, ale je zde nyní další příležitost osvobodit jeden druhého v lásce.

Pokud se nacházíte v nějakém vztahu charakterizovaném silnými emocemi, které vzbuzují hodně utrpení a zármutku, ale ze kterého se nedokážete osvobodit, prosím vás, pochopte, že nic vás nenutí zůstat s takovou osobou. Pochopte také, že intenzivní emoce jsou velmi často synonymem hlubokého utrpení spíše, než vzájemné lásky. Energie lásky je ve své podstatě klidnou a míruplnou, bezstarostnou a inspirující. Není tíživou, vyčerpávající či tragickou. Pokud nějaký vztah má tyto charakteristiky, je čas o uvolnit sevření, upustit od tohoto vztahu než na něm znovu pracovat.

Často se dokážete přemluvit, že spolu musíte zůstat, neboť „sdílíte tuto karmu“ a musíte „vyřešit věci společně“. Vzýváte povahu karmy jako argument na prodloužení vztahu, zatímco oba velmi trpíte. Ve skutečnosti deformujete koncept karmy. Nevyřešíte žádnou karmu společně. Karma je něco osobního-individuálního. Jediná karma ve hře v takovýchto vztazích, jaké jsem jmenoval výše, často vyžaduje úplné uvolnění sevření, které kompletně vytěžíte z tohoto vztahu, abyste zakusili být celiství ve vás samotných. Tady také platí, že vyřešení karmy je něco, co děláme sami. Druhá osoba se jen může dotknout či znovu aktivovat ve vás něco , co mezi vámi vytvoří drama. Vašim jediným úkolem a vaší výzvou však zůstává, abyste zvládli své vnitřní zranění a ne problémy druhé osoby. Jste odpovědni jen sami za sebe.

Toto je velmi důležité pochopit, neboť toto je hlavní pastí ve vztazích. Nejste zodpovědní za vašeho partnera, a on není zodpovědný za vás. Řešení vašich problémů nespočívá v chování druhé osoby. Vy jste tak často spojeni s vnitřním dítětem vašeho partnera, s tou jeho částí, která je zraněná, že máte pocit, že pouze vy mu můžete pomoci. Anebo,že to samé může váš partner učinit pro vás. Ale to nebude fungovat. Jen tím zesílíte pocity oběti a bezmoci v druhé osobě, zatímco by bylo lepší to ukončit a převzít nad sebou zodpovědnost. Je vaším osudem, být schopni se cítit celiství a kompletní, zcela autonomní, nezávislí. To je nejdůležitější podmínkou pro opravdu vyvinutý a naplňující vztah.

Léčivé vztahy

Jsou vztahy, které léčí a jiné, které ničí. Jednou charakteristikou vztahů, které léčí je, že partneři se navzájem respektují takoví, jací jsou, aniž by se snažili druhého změnit. V přítomnosti jeden druhého zažívají hodně potěšení, ale necítí se špatně, zoufalí či opuštění, když ten druhý není nablízku. V tomto druhu vztahu, nabízíte pochopení, podporu, povzbuzování tomu, kterého máte rádi, aniž byste se snažili vyřešit jeho problémy. Ve vašem vztahu je svoboda a mír. Mohou zde samozřejmě čas od času nastat nedorozumění, ale emoce, které vznikly jsou krátkého trvání. Oba partneři jsou připraveni odpustit. Je mezi nimi spojení srdcem, díky němuž nedělají osobní aféru z emocí či chyb druhého. Protože se to nedotýká hlubší úrovně utrpení, nedávají tomu tolik důležitosti. Emočně jsou oba partneři nezávislí. Nezískávají svou sílu či svou spokojenost z uznání či přítomnosti partnera. On či ona nevyplňují prázdnotu ve svém životě, ale přidávají tomu druhému něco nového a vitálního.

V léčivých vztazích se také může stát, že se partneři znají z jednoho či z více minulých životů. Ale v tomto případě zde téměř nikdy není emoční karmická zátěž, jako je tomu u karmických vztahů. Obě duše se nejspíše setkaly v nějakém minulém životě v láskyplném vztahu. Jako přátelé, partneři či rodič a dítě, se poznaly jako sesterské duše. Toto tvoří nezničitelné pouto během mnoha životů.

Dám vám jiný příklad: Nějaký mladý muž vyroste v chudé rodině někdy ve středověku, je hodný a citlivý a moc se neslučuje s okolím. Jeho rodina je složena z těžce pracujících lidí, spíše prostých, kteří moc neoceňují jeho snílkovskou a nepraktickou povahu. Když se stane dospělým, odejde do kláštera. Také není velmi šťastný, neboť jeho život je pln přísných pravidel a je v něm málo citu lidského srdce či laskavosti mezi lidmi, kteří tam žijí. Ale je zde jeden muž, který je jiný než ostatní. Je to kněz z vyššího stupně, ale není autoritativní a skutečně se o něj zajímá. Čas od času se zajímá o to, jak žije a udělí mu příjemné práce, jako je zahradničení. Pokaždé, když se vidí, je mezi nimi pocit uznání a souznění. Je zde tiché spojení v oblasti srdce. Ačkoliv se nevidí často, tento kněz je pro tohoto mladého muže zdrojem povzbuzení a naděje.

V dalším životě je tento mladý muž ženou. Je opět jemné a snivé povahy. Když dospěje, ocitne se v manželství s autoritativním a tyranským mužem. Na začátku jejich vztahu byla zamilovaná a okouzlená jeho silným charisma, ale později si uvědomí nakolik ji jeho dominace dusí a tísní. Nicméně je pro ni těžké se od něj osvobodit. Ve svém zaměstnání se o této situaci zmíní svému trochu staršímu kolegovi. Podporuje ji v tom, aby se prosadila a zůstala věrná svým skutečným potřebám. Pokaždé, když spolu mluví, intuitivně ví, že má pravdu. Po několika vnitřních konfliktech se rozvede se svým mužem. Kontakt s jejím kolegou se vyvíjí. Cítí k němu spřízněnost. On je svobodný. Cítí se s ním tak dobře, že má pocit, že se znají odjakživa. Začínají pro oba láskyplný, uvolněný a přínosný vztah. Sympatie, která mezi nimi byla v minulém životě bere formu naplňujícího vztahu manželů…

To je léčivý vztah. Žena udělala důležité rozhodnutí tím, že opustila svého manžela a vybrala si svůj život. Tím, že takto učinila, prosadila svou emoční nezávislost. To je to, co vytvořilo základ pro naplňující a vyrovnaný vztah se spřízněnou duší.

Duše dvojčat – dvoupaprsky

V tomto bodě bych vám chtěl povědět o pojmu duše dvojčat – dvoupaprsky, který je vám jistě známý. Pojem dvoupaprsku na vás dělá velký dojem, ale je potenciálně nebezpečný, neboť může být interpretován tak, že ve vás zesílí bolest ze zrození a vaši emoční závislost, spíš než by ji vyřešil. Toto se stává, když berete pojem dvouparsku jako skutečnost, že vám druhá osoba úplně vyhovuje a doplňuje vás. To je pojem dvouparsku, který je vaší druhou polovinou. Předpokládáte tedy, že jednota a bezpečí, které vám tak krutě chybí, budou nalezeny u osoby, která je vaším dokonalým dvojníkem.

Podle této nevyzrále myšlenky se považuje, že duše jsou dvě poloviny, které dohromady tvoří jednotu. Obecně jsou dvě poloviny muž a žena. Tato myšlenka tedy naznačuje nejenom to, že jste nekompletní, ale také, že ve vaši podstatě jste muž anebo žena. Asi vidíte, že tento pojem dvoupaprsku není z duchovního pohledu správný. Činí vás závislým na něčem mimo vás. Popírá božský původ, který zahrnuje to, že jste Vše, muž i žena, a že jste celiství a úplní sami v sobě. Toto vytváří mnoho druhů iluzí, odvádějících vás sami od sebe. A tím „sami v sobě“ myslím vaše „Já“, Božství vašeho „já“, vaši „Já Jsem Přítomnost“. Žádná duše není předpokládána být polovinou jiné.

Dvoupaprsky – duše dvojčata existují a jsou literárně tím, co toto slovo zahrnuje: jsou dvojčata. Jsou to duše, které mají stejnou vibrační tonalitu (tón i barvu) nebo by se také dalo říci, že jsou narozeni ve stejnou dobu, tak jak je tomu u biologických dvojčat. Určitý okamžik narození, jedinečný okamžik v čase a prostoru, dává jedinečnou tonalitu duším, které se narodí. Nejsou vůbec závislé jedna na druhé. Nejsou ani muž ani žena. Ale jsou zajisté vyladěny jedna na druhou jako blízké duše.

Z jakého důvodu byly duše dvojčata- dvoupaprsky stvořeni? Proč existují? Často se domníváte, že důvod existence něčeho je proces učení, který obsahuje. Ale to neplatí u duší dvojčat. Důvodem existence duší dvojčat není se něco naučit. Cílem je pouze radost a tvořivost. Duše dvojčata nemají žádnou funkci v dualitě. Potkáte vaši duši dvojče, když transcendujete- překročíte dualitu, když se znovu identifikujete s Božstvím v sobě, s Božstvím, které je celistvé, nerozdělené a schopné mít jakoukoliv podobu či formu existence. Duše- dvojčata se potkají na své cestě zpět k sobě, na své cestě Domů.

Vraťme se na chvilku na začátek cesty. Do okamžiku, kdy jste opustili stav Jednoty,stali se individuem a vstoupili jste do duality. Náhle se zde objeví světlo i tma, velké i malé, zdraví i nemoc, atd. Realita se roztříštila. Už nemáte nic, co by vám připomínalo, kým Jste ve skutečnosti. Předtím jste věděli kým jste podle toho, že jste byli „částí Jednoho celku“. V současnosti jste samostatnou a opuštěnou částečkou odtrženou od všeho. Ale aniž byste o tom věděli, někdo vás doprovází, je vám rovným, je vám podobný jako dvě kapky vody. Byli jste ve stejném prostoru pod ochranou Jednoty, tak blízcí jeden druhému, že jste ani nevěděli , že jste dva, až do okamžiku vašeho narození. To, co vás dva spojuje, je nad dualitou, je to něco, co předchází historii duality. Je obtížné toto vyjádřit slovy, neboť se to vymyká vaším běžným definicím identity, podle které je buď jeden nebo dva, ale ne obě varianty zároveň.

Jste tedy dva na cestě za vaším cestováním. Je to dlouhá cesta, na které procházíte mnoha zkušenostmi. Oba dva jste zakusili extrémy duality, abyste postupně objevili, že vaše podstata nespočívá v dualitě, ale mimo ni, v tom, co ji je skryté. Jakmile se stanete hluboce vědomi této skryté jednoty, vaše cesta zpět začíná. Pomaličku začínáte mít pocit, že jste méně spojeni s vnějšími věcmi jako je moc, sláva, peníze či prestiž. Čím dál tím víc chápete, že klíč není v tom, co žijete, ale ve způsobu, jakým to žijete. Vytváříte si sami své štěstí či neštěstí podle vašeho stavu mysli. Objevujete svrchovanost vašeho vědomí.

Až jednou projdete všemi výškami a nížinami duality, nastane okamžik, kdy se znovu setkáte s vaší duší dvojčete – dvoupaprskem. V energii a vzhledu vaší duše dvojčete objevíte vaši velmi hlubokou část vás samotných, vaší podstaty mimo dualitu a díky tomuto poznání, se začnete lépe chápat a stanete se vědomi toho, kým ve skutečnosti Jste. Vaše duše dvojčete je pro vás vaším zrcadlem, povznáší vás nad limity vašich omezených představ o vás samých, které jste vstřebali během tohoto života a životů minulých. Osvobodíte se od těchto představ, když spatříte váš odraz ve svém dvoupaprsku- duši dvojčete. Je to jako připomenutí a nemá to nic společného s emoční závislostí. Vaše setkání z vás učiní dvě silnější a vědomější individua, která vyjadřují svojí tvořivost a lásku na Zemi. Toto urychlí vaši cestu nazpět a pomůže vám se dostat na vyšší úroveň – a u toho stále jste a vyjadřujete svoji jedinečnou individualitu.

Nakonec jsme všichni jedním. Jsme podpořeni univerzální energií v každém z nás. Ale zároveň je v každém z nás jedinečnost. Duše dvojčete je v určitém bodě spojení mezi individualitou a Jednotou. Je to jako most k Jednotě. Když se spojíte vědomě a fyzicky s vaší duší dvojčete, způsobíte stvoření něčeho nového: třetí energie zrozené z vašeho spojeného činu. Tato energie vždy pomáhá posílit mysl Jednoty ve větším měřítku jak ve dvou. Neboť jsouc na cestě zpět Domů, duše dvojčat se cítí inspirovány zakotvit energie lásky a Jednoty na Zemi a učiní tak způsobem, který se nejlépe slučuje s jejich jedinečnými talenty a schopnostmi. Tímto způsobem láska duší dvojčat vytváří most mezi „být jeden“ a „být Jeden“.

Existuje velmi hluboké spojení mezi dušemi dvojčat ale to se nemění nic na faktu, že jsou kompletní jednotky sami v sobě. Jejich znovu-spojení vytváří lásku a radost a jejich setkání zesiluje tvořivost a sebe-realizaci. Navzájem se podporují, aniž by upadli do emoční závislosti. Láska mezi dušemi dvojčat není zde pro to,aby každou duši učinila celistvou, ale aby vytvořila něco nového: namísto toho, aby se dva stali jedním, se dva stanou třemi.

Vyléčení bolesti z kosmického zrození

Setkáte se svojí duší dvojčete v určitém okamžiku. Prosím vás, ať je tato vědění pro vás dostačující. Nesnažte se vytvořit naděje či očekávání, které vás oddalují od zde a nyní. To, co je důležité v tomto okamžiku je to, abyste si plně uvědomili, že láska a bezpečí, které si tak silně přejete jsou přítomni ve vás. Klíčem je uvědomit si, že absolutní přijetí vám nikdy nemůže být dáno někým jiným, dokonce ani ne vaší duší dvojčete.

Nejenom v milostných vztazích, ale také ve vztazích rodič-dítě, existuje snaha najít absolutní jednotu či bezpečí jeden v druhém. Vezměte si rodiče, který se tajně snaží, aby jeho dítě splnilo sny, které sám nedokázal splnit. Či dítě, které pokračuje v úzké závislosti na rodičích když už je dospělé a považuje je za absolutní bezpečí.

Je důležité pochopit skrytou dynamiku a motivace ve svých vztazích a vyléčit je světlem svého vědomí. Vaše kosmická nostalgie nebude vyléčena nějakým vztahem. Jen vy sami ji můžete vyléčit a to plným uvědoměním toho, kým Jste. Tím, že si uvědomíte, kým Jste. Uvědoměním si vlastního světla, vší krásy a Božství. Taková je destinace vaší cesty.

Nevrátíte se do stavu Jednoty, do stejného, z něhož jste odešli. Pokrývka lásky, ze které jste se zrodili představovala vaši embryonální stádium. Teď se stáváte Božstvím v plné dospělosti. Vytvoříte pole lásky a absolutního bezpečí ze svého celého srdce a dovolíte ostatním toto sdílet bezpodmínečně. To je podstata Božství: bezpodmínečná láska, která září, tvoří a miluje bezpodmínečně.

Chtěl bych vás teď požádat, abyste několik okamžiků zůstali v tichu a pocítili vaše „Já“, vaši jedinečnou bytost uvnitř vás. Pokud jste obklopeni lidmi, pociťte velmi silně vaše „Já“ během několika okamžiků. Bezpodmínečně jste touto částí Božství. Není to něco, co vám může být odstraněno, je to nepopíratelná přítomnost která JE.

A teď, vnímejte, jak pro vás tato nepopíratelná část vaši „Přítomnosti Já Jsem“ může být zdrojem radosti a síly. Řekněte „ano“ zázraku svého vlastního Bytí. Ano, Já jsem Já. Jsem oddělen a jedinečný, mé osobní já. Můžu se hluboce znovu-spojit s ostatními, ale cítím vždy také to „já“. Myslíte si možná, že za tímto je samota a opuštěnost, ale prosím vás, buďte nad těmito myšlenkami, a pociťujte sílu a vitalitu, která je ve vás. Pokud řeknete skutečně „ano“ této své individualitě, poznáte důvěru sami v sebe. Na tomto základě vytvoříte láskyplné vztahy. Samota a opuštěnost zmizí.

Když vás přepadnou pocity samoty a opuštěnosti, vezměte své vnitřní dítě do své náruče. Viďte zranění v tomto dítěti. Sní o absolutním bezpečí, které jednou znalo, když bylo zárodkem. Chce spatřit se odrážet toto bezpečí na tváři vašeho partnera, vašeho dítěte, vašich rodičů, vašeho terapeuta. Ukažte tedy svojí tvář tomuto dítěti. Máte pro něj tvář anděla. Jedině vy sami můžete uzdravit toto dítě absolutním způsobem, o kterém jste kdy snili. Ani já, ani žádný jiný „mistr“ není schopen toto pro vás udělat. Můžeme vám pouze ukázat směr. Jste zachránci sami sobě.

Nakonec bych vás chtěl požádat, abyste na několik okamžiků cítili naše spojení. Když nejste fyzicky přítomni a čtete tento text, pociťujte naše spojení. Nesoustřeďte se teď na vaše „já“, ale na to, že jsme spolu. Pociťujte energii, která nás spojuje. Je to touha být celiství. Představte si teď, že jsme obklopeni nejsilnější energií, která existuje, energií vašich probuzených Já, energií anděla, kterým Jste. Dýchejme v této energii a hluboce vnímejme její sílu.

Děkuji za vaši přítomnost, Jeshua…

Pamela Kribbe 2006

(pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila z francouzského jazyka Mgr. Mirka Soukupová)

Vloženo 6. března 2009

http://www.reiki-centrumpraha.cz/duchtrans-doklaska.html

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: