elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena škorpión a Muž strelec

Posted by elizabethin na 8. januára 2015

Favim.com-34328Štír je narozen v pevném a Střelec v proměnlivém znamení, a jak je zřejmé, “pevné” a “proměnlivé” jsou slova s naprosto odlišným významem. Štír je ovládán planetou Pluto, Střelec je pod vládou Jupitera. Pluto je křehký a uzavřený, Jupiter je otevřený a expanzivní. Živlem Štíra je Voda, živlem Střelce je naopak Oheň.

A oheň se s vodou nesnáší, rozhodně ne bez zprostředkující síly trpělivosti a tolerance. Myslíte, že některý z těchto problémů sužuje muže Střelce, který je zamilovaný do Štírky? Samozřejmě že nikoli. Pro něj je to jen astrologická výzva, a výzva je něco, nač čeká a čím žije.

Čím silnější je výzva, tím jasnější oheň plane v jeho zraku. Výzva skrytá v povaze jeho partnerky (nehledě na její hloubku a rozsah, její záludnosti a nebezpečí) jej rozhodně nedokáže odradit. Spíše ho přitahuje.Poněvadž každý muž Střelec je v tom či onom období svého života zaměstnán svým psem, koněm, svou kariérou, koníčkem, svými sny, cestovními plány či studiem (od filozofie náboženství přes homeopatii až po numerologií), bude mít vždy po ruce celou řadu témat, aby se vyhnul nepříjemnému mlčení, kdykoli potká Štírku. A můžete mi věřit, že při prvním setkání se Štírem musíte vždy překonávat nemalou hradbu mlčení. Na rozdíl od jiných mužů se nenechá odradit jejím zdrženlivým chováním.

Nenechá se odradit, neboť jej vzrušuje možnost rozehřát tuto chladnou neznámou svým šarmem a přesvědčovacími schopnostmi, logikou a optimismem. Nevzdá se také proto, že Střelec nezná bolest z ponížení. Co je pro jiné urážkou, je pro něj prostě jen důkazem, že s ním jednáte otevřeně a na rovinu, tak jak je sám zvyklý jednat s ostatními. A jak by vám mohl vyčítat něco, co má sám v takové oblibě? To je mimochodem projev neobyčejné slušnosti a zdravého úsudku. Není snadné vyprázdnit Střelcův balón plný optimismu. (Chvála jejich srdci plnému slunce a hanba jejich kruté upřímnosti.)

Pokud není ovlivňován Lunou nebo Ascendentem ve Štíru, Kozorohu, Býku či Raku, Střelec příliš dlouho nehloubá nad kritikou a netrápí se zklamáním. Prostě se jen otřepe, hodí minulost za hlavu a s vírou čeká na lepší příští. Ačkoli předpověď může hlásit vítr, sníh či déšť, pro Střelce to znamená jediné: bude slunečno, jasno a teplo. Každé ráno je pro něj novou nadějí na splnění těch nejneuskutečnitelnějších snů. , Připusťme, že to je životní filozofie, která by se naší ženě Štíru nadmíru hodila. Pokud totiž poslouchá předpověď počasí ona, pak naděje na teplé a slunečné počasí v ní vyvolává podezření, že vše bylo zosnováno proradným meteorologem jen proto, aby se pak spolu s celým světem mohl těšit z jejích deštěm zplihlých vlasů a promočeného oblečení, když předtím dala na jeho radu a nechala deštník doma.

Podezřívavost je její druhou přirozeností. Člověk podle ní nemůže být nikdy dost opatrný. Nemůžete věřit tomu, co vidíte, neboť lidé něco neustále předstírají. Často můžete pozorovat, jak se tento její “světácký” postoj sváří se Střelcovou naivitou a slepou důvěřivostí. Rozhodně by se naše partnerka mýlila, kdyby se snažila najít nějakou Střelcovu utajenou tvář. Možná že se někdy trochu nalíčí a sehraje nějakou tu epizodní roli, ale vždy jen s tím cílem, aby byl včas odhalen. Ne, tento muž vědomě a úmyslně nepodvádí. Tento muž jí nebude lhát (přestože by jí to možná občas nebylo tak zcela proti mysli).

Jakékoli jeho chyby, které by jí mohly způsobit zármutek či starost, budou pravděpodobně v živých barvách vykresleny na jeho tváři hned při prvním setkání nebo budou přinejhorším jen nedokonale skryty pod jeho veselým úšklebkem; a Štírovu rentgenovému zraku neuniknou. Střelcovy slabosti a chyby jako by na vás zdáli mávaly a upozorňovaly na svou existenci. Po krátkém rozhovoru se pravidelně ozve slabý hlas: “Haló, tady jsem. Věnuj mi trochu pozornosti.” Střelec se prostě za své chyby nestydí a nebojí se odsouzení.

Kdo by jej také mohl soudit pro pár drobných nedostatků? Kdo je ostatně bez chyby? A právě Střelci patří dík za tuto připomínku. Kdyby mezi námi nebyli Střelci (a také Panny), byli bychom v neustálém nebezpečí, že zapomeneme, kolik nám chybí k andělské dokonalosti. Jednou ze Střelcových chyb, které jsou zřejmé již při prvním kontaktu, je jeho společenskost projevující se zejména v přítomnosti žen. Má prostě ženy rád. (Ale stejně tak má rád i muže.) Má rád lidi. Rád s nimi hraje tenis, fotbal, volejbal či basketbal (s muži i s ženami – v tomto ohledu není vybíravý), rád s nimi diskutuje na nejrůznější témata, společně s nimi rád chodí do kina či do divadla, s chutí se od nich nechá poučit a rád zabředá do dlouhých diskusí.

Prostě je rád s lidmi, rád se s nimi přátelí. Možná se jeho partnerce nebudou obzvlášť líbit jeho přítelkyně a asi ji čas od času budou rozčilovat i přátelé muži. Všichni přátelé ho nutí trávit mimo domov daleko více času, než by se jí líbilo. Tato žena je totiž dosti žárlivá a vlastnická (a také podezřívavá). Na druhé straně nemůže doufat, že si udrží partnerovu lásku, aniž by mu ponechala dostatek volnosti pro jeho družný život. Útěchou pro ni může být fakt, že pokud by se náš Střelec kdy dostal do pokušení být jí nevěrný, rozhodně by to před ní neskrýval. Ještě dříve než by k čemukoli došlo, by za ní přišel a dal jí šanci celou situaci vyřešit ve svůj prospěch.

To znamená přitáhnout si jej zpět. Na jeho upřímnost je rozhodně spolehnutí. Pokud se každý večer vrátí domů, políbí ji na nos a nezačne mluvit o svém novém vztahu, může si být jista, že jeho srdce, stejně jako všechny ostatní části jeho těla včetně té nejdůležitější, jeho duše – stále ještě patří jen a jen jí. Rád se toulá a většinou se ji pokusí přesvědčit, aby se toulala s ním, nebot by byl daleko radši, kdyby se mohl na své cesty vydat s důvěrně známou osobou a nemusel hledat staré známé či se seznamovat s novými lidmi. Pokud se rozhodne sdílet s ním jeho dobrodružství, poskytne mu velkou službu, neboť právě ona je jeho nejvítanějším společníkem na cestách za dobrodružstvím.

Kompromis, ke kterému dospějí, by samozřejmě neměl být jednostranný. Nebyl by to totiž kompromis. Ustoupit budou muset obě strany, to znamená i náš Střelec, pokud chce užívat její oddané lásky. Štírka chová obdiv k partnerově čestnosti, ale zároveň je navýsost přecitlivělá a jeho neopatrné, bezmyšlenkovitě pronesené poznámky mohou zraňovat její tak citlivé srdce daleko víc, než by si kdy dokázal představit, neboť její rány zůstávají skryté hluboko uvnitř její duše. Svou bolest si pravděpodobně ponechá po dlouhou dobu pro sebe. Pak však může Střelec očekávat druhé stadium (problém je v tom, že je očekávat nebude).

Palčivé odvetné bodnutí. Je nemožné předvídat způsob, jakým bude vedeno, ale ať už bude jakýkoli, je jisté, že přinutí partnera k bolestnému sebezpytování. Pokud nebude tato odveta úspěšná, pak dojde na třetí fázi. Naše žena Štír svého partnera opustí, aby se již nikdy nevrátila. Pokud se totiž Štír k něčemu rozhodne, své rozhodnutí nikdy nezmění, neboť je spojeno s příliš bolestným rozhodováním. Muž Střelec rná poněkud impulzivní a neopatrnou povahu, ale takto ztratit milovanou bytost je až příliš velká neopatrnost. Je mu třeba pouze trocha jemného ohledu k partnerčiným citům. Jejich sexuální návyky jsou velice odlišné, nikoli však neslučitelné.

Jeho milování je vášnivé, ale také často až dojemně naivní a idealistické. Ona se miluje soustředěně, celá její osobnost je touto činností pohlcena. Není nutné se vyznat v astrologii, aby člověk pochopil, že je to pro oba partnery příležitost, jak spojit své fyzické potřeby do zkušenosti, která by poskytla naplnění jim oběma. Jednou z možných třecích ploch je její pohled na akt lásky jako na něco posvátného a nedotknutelného. Její reakcí je ticho. On se naopak může pokusit využít intimní chvíle ke sdělení něčeho, co jej již delší dobu trápilo, a přitom jej vůbec nenapadne, že by pro takové sdělení mohla být nevhodná chvíle. I když se takového prohřešku dopustí jen zřídka, pro jeho partnerku je to příliš často.

Ta se pak může pokusit využít takových společných chvil k odplatě za nějaký jeho minulý prohřešek. Úmyslně se stáhne do sebe, její reakce ochladnou a celkově se stane natolik pasivní, že uhasí veškerou jeho vášeň. To je běžné nebezpečí mezi těmito dvěma živly, totiž Ohněm a Vodou, a to ve všech oblastech, nikoli jen v sexu. Obzvláště zahanbující je ale pro oba takové chování právě ve chvíli, kdy jejich těla uskutečňují zázrak splynutí. Poněvadž jsou však oba, ať si to uvědomují či nikoli, pod vlivem znamení ve vzorci 2-12, ona si bude neustále uvědomovat, že její partner zná odpovědi na otázky, které ji sužují, a ona bude naopak díky svým karmickým vzpomínkám na podstatu povahy Štírů k její odlišné povaze tolerantnější, než by se dalo očekávat.

Pokud se náš Střelec naučí být skutečně tolerantní, což je vlastnost, která je zasuta hluboko v jeho podvědomí, kde čeká na své objevení, a pokud ona bude s vděkem přijímat vše, co se od něj může naučit (jak hloupá je podezřívavost a zbytečný věčný strach, který vede jen k pocitům beznaděje; že nadšení a optimismus jsou vlastnosti, které mohou pomoci uskutečnit všechny sny), potom mohou vytvořit vyvážený a harmonický pár. Hodně, bude také záležet na tom, zda jsou jim nakloněna světelná tělesa mezi jejich horoskopy. Oblastí, které by se měli alespoň zpočátku vyhýbat jako moru, jsou peníze. Naštěstí je-li on typický Střelec, nebude mu vůbec vadit, jestliže se jeho partnerka rozhodne pro samostatnou kariéru. To je jeden z jeho příjemnějších rysů – ochota dopřát své milované dostatek svobody k seberealizaci.

Ale poněvadž on má sklony k extravaganci a ona k šetrnosti, měli by mít oddělené účty a nikdy by neměli hlídat partnerovy příjmy či výdaje. Pokud si Střelec váží lásky své partnerky, nikdy nebude zanedbávat její city, neboť je docela možné, že právě ve chvílích, kdy se zdá být naprosto vyrovnaná a klidná, se uvnitř jejího srdce chystá k výbuchu sopka. Její skryté city mají ohromnou sílu. Mohou ji přimět k rozběsněné reakci nebo chladně promyšlené odplatě. Zároveň však mohou být zdrojem trvalé oddanosti, která mu pomůže dosáhnout vysněných vyšších sfér, pokud s nimi bude nakládat citlivě a nerozdráždí je svou prostořekostí. Pokud jde o ni, měla by si vážit jeho otevřenosti a čestnosti, měla by se snažit nedusit jeho upřímnou lásku podezřívavostí a věčným obviňováním. Nesmí nikdy zlomit jeho duši … neboť právě z ní pramení jeho optimismus a idealismus … tam se rodí jeho blankytně modré sny, A odtud jsou také neustále živeny.

 


Prevzaté z knihy “Znamení lásky” 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: