elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena škorpión a Muž ryby

Posted by elizabethin na 7. januára 2015

Favim.com-36952Jsou-li žena Štír a muž Ryby milenci nebo partneři, nikoli pouzí přátelé, s velkou pravděpodobností slýchala žena hlas tohoto muže již před mnoha lety, kdy byla ještě malou holčičkou, jež snila o spřízněné duši, která určitě někde snila zase o ní. Kde a kdy se setkají? Jak k takovému setkání dojde? Všechny tyto otázky ji trápily, nikdy však neměla pochybnosti, zda se setkají.

Tím si byla naprosto jistá, jako si byla jistá mnoha věcmi, jež se týkaly záležitostí srdce, duše a budoucnosti.I když jeho hlas mohl být jen velmi slabý, přesto i Neptun našeptával našemu mladému muži Rybě, že jednou potká někde nějakou spřízněnou duši, která jej bude chápat, která (jako on) nebude vidět věci takové, jaké ve skutečnosti jsou, ale takové, jaké by v jejich snech a přáních měly být, tak, jak si je pamatují z jakéhosi dávného, zpola zapomenutého snu.

Potom potkal všechny ty úžasné dívky, správné i nesprávné, charakterní i bez charakteru, stydlivé i odvážné. Všechny se ale zdály být jen stínem dívky jeho snů. Vždy, když už si myslil, že našel tu pravou, řekla nebo udělala něco, co jej přesvědčilo, že se znovu zmýlil. Jistě si pak dokážete představit, jak se asi cítil onoho dne, kdy jeho oči poprvé spočinuly na oné záhadné bytosti, která se zdála být tak klidná a vlídná, a přece jistým způsobem silná, ale především byla skutečná, žádný přelud či stín jeho snu. Upřeně se na něj zahleděla, ne pohledem svůdkyně či kokety jako všechny ostatní, ale jasně a odvážně, tak, že ucítil, jak ztrácí půdu pod nohama a tone v jejím pohledu.

Opětoval její pohled a v té chvíli mezi nimi cosi přeskočilo. Později nebyl ani jeden schopen říci, co to bylo. Prostě jen věděli, že k tomu došlo.Samozřejmě že se do sebe zamilovali způsobem tak typickým pro Štíry a Ryby (ve skutečnosti jde o způsob, který je typický pro všechna znamení, jejichž živlem je Voda); nikoli jako znamení ve vzorci 5-9, jejichž živlem je Oheň a jejichž vášeň vybuchuje jako supernova, nikoli jako znamení ovládaná Vzduchem, který jejich cit vynáší do oblak, nikoli jako znamení pod vládou Země, při jejichž setkání se rozbouří všechny hromy a blesky, ale jako typický Štír a typické Ryby, kteří se postupně noří do svých tajemství.

Jakmile se tito dva do sebe s konečnou platností a oficiálně zamilují, vše se pro ně změní. Jejich život získá novou hloubku, nový význam a nové vzrušení, o jakém doposud ani nesnili, a to už je co říci, neboť právě snění je jejich silnou stránkou. Objeví se však také nové problémy a zklamání. Dokonce ani vztah ve vzorci 5-9 totiž nezaručuje stálý a dokonalý soulad, pokud se ovšem jejich Slunce a Luny nenacházejí v jednoduché či dvojité konjunkci, sextilu či trigonu. Potom může jejich vztah dosáhnout téměř úplné dokonalosti.Přes celou řadu společných vlastností (a je jich skutečně dost) se jistě budou mít navzájem co učit.

On se bude muset naučit, přičemž se jistě nevyhne bolestnému poznání, že způsob, jakým po celá léta před jejich setkáním využíval své představivosti k přibarvování a obcházení reality, nevede k cíli a je potenciálním zdrojem potíží. Především nemá ve vztahu k partnerce Štírce smysl používat byť i sebenepatrnější a dobře míněnou lež. Dokáže ji totiž rozpoznat na míle daleko. Nebo spíše na vzdálenost celých světelných let. Také ji dokáže skutečně rozzuřit, ač to umí mistrně skrývat, jestliže zjistí, že muž, kterého miluje, má před ní nějaké tajemství, i kdyby to bylo jen zcela bezvýznamné tajemství. Tato vlastnost ještě vystupuje do popředí, uvědomíme-li si, že sama očekává, že do jejích tajemství se nikdo nepokusí nahlížet.

Ač sama chce mít svá tajemství, totéž považuje u druhých za jeden ze smrtelných hříchů. Pokud by její Luna byla ve znamení Vah nebo kdyby toto znamení vycházelo na východním horizontu ve chvíli jejího narození, mohla by být poněkud spravedlivější. Jinak jen stěží. A poněvadž typický muž Ryba má sklon nechávat si svá tajemství pro sebe až do chvíle, kdy je připraven s nimi vyjít na světlo, je jasné, že konflikt je téměř nevyhnutelný. Jaké tajné plány může muž skrývat před ženou, kterou miluje? Možná se chystá změnit zaměstnání nebo je chce opustit, aby se mohl konečně věnovat svému vysněnému povolání, ale dosud není rozhodnut.

Nebo přemýšlí, zda se nestát vegetariánem, a není si jist, zda je to to pravé. Rozhodně nemusí jít o nějaký temný a nebezpečný záměr, který by mohl ohrozit jejich vztah. Ale vyhýbavé odpovědi a nejasné narážky z něj mohou učinit skutečnou hrozbu.Žena Štír vždy ví, co chce a kam směřuje, i když své plány nevyhlašuje na veřejnosti a nemluví o nich často ani v soukromí. Prostě jen ví, co chce. A má také dostatek energie, aby toho skutečně dosáhla nebo aby pomohla svému partnerovi toho dosáhnout. Na cestě ke svému cíli dokáže být obdivuhodně vytrvalá a neúnavná. Nejde jen o trpělivost a víru. Tato slova její zaujetí ani zdaleka nevystihují. Spíše jde o jakýsi druh vnitřní energie, která ji nutí vytrvat tak dlouho, dokud nedosáhne svého cíle. Neexistuje překážka, která by ji mohla zastavit.

To však v žádném případě neplatí pro jejího partnera Rybu. Pro něj je daleko důležitější sama cesta než její cíl. Není si vůbec jistý, zda cokoli v životě má takový význam, aby stálo za to obětovat tomu všechnu svou duševní a fyzickou energii. Jsou tedy chvíle, kdy partnerku svým neustálým váháním a svou pomalostí rozhodně nepotěší. Jeho temperamentu by určitě prospěla trocha adrenalinu. A ona by se mohla nechat občas přesvědčit, že trocha klidu nikoho nezabije. Přílišný spěch a neustálé napětí rozhodně neprospívá jejímu zdraví. A žaludeční vředy mohou mít i ženy. Její vnitřní neklid, byt umně skrývaný, může mít zničující vliv na muže, který ji miluje.

Co se vám zdá být lepší? Sopka, z níž vytéká žhavá láva a stoupá sirný kouř a které se tak můžete včas zdaleka vyhnout a počkat, dokud se neuklidní, nebo vulkán, který bez jakékoli vnější známky doutná uvnitř? Takové sopky Ryby znervózňují. Ryby by se totiž nejraději vyhnuly každé nepříjemnosti, ať už jen signalizované nebo již reálně přítomné. Asi ale nebude mít na výběr. AE na něj vykonává čas od času jakýkoli nátlak, ať se k němu chová jakkoli vlastnicky, kdykoli se cítí být ohrožena, ať jsou její reakce jakkoli výbušné, když je rozzlobena, on jí přesto miluje.

A když někoho skutečně milujete, pak jej neopouštíte, přestože vás může i zraňovat. Spíše najdete způsob, jak byste mohli dojít k nějakému pro oba přijatelnému kompromisu. Víte totiž, že bolest z osamění je ještě horší a že bez oné milované bytosti nemůžete žít. Nic nemůže být horší než prázdno na konci vztahu. Budete se tedy znovu a znovu pokoušet onen vztah zachránit. Ryby jsou velmi trpělivé. Ale ani ony nedokážou věčně plavat proti proudu. Může se tedy stát, že náš partner náhle a bez jakéhokoli varování zmizí pod hladinou. Jeho odchod však nebude mít za následek nic než oboustranné zklamání, a je tedy lepší, když se oba nepřestanou snažit udržovat svůj vztah.

Mnoho dvojic nedokáže překonat partnerské bouře, ale Štír je odhodlán zachovat svou neuvěřitelnou vůlí vztah nedotčený. Stejnou schopnost mají i Ryby, pouze jejich způsob je poněkud jemnější a nápaditější. Je zajímavé a zároveň nešťastné, že ačkoli mají oba partneři poměrně dobře vyvinutý smysl pro humor, málokdy se dokážou upřímně a dlouho smát žertu, který se týká jich samých. Dokonce ani ona známá neptunská pokora se nezdá být v takové situaci dostatečnou ochranou. A co se týče naší dámy Štíra: kdy jste viděli Štíra smát se vtipu, který byl namířen proti němu? Nikdy. Muž Ryba má své přesné představy, jak dosáhnout pocitu bezpečí pro sebe a pro svou partnerku.

Možná že jeho partnerka si bude dělat starosti, že příliš často mění objekt svého zájmu, že jeho pozornost je příliš přelétavá a že není dostatečně ctižádostivý. On pravděpodobně odpoví, že kdyby se řídil pravidly a vystudoval dálkově nějakou školu, více se vzdělával, staral se jen sám o sebe a choval se slušně, jistě by to dotáhl na třetího asistenta v místním koloniálu s rozsáhlými pravomocemi u pokladny. Muži Ryby se dokážou vymluvit téměř z čehokoli. Jen ne z nesouhlasu své partnerky. To je důvod, proč v tomto případě zkusí jiný druh neptunské iluze. Pokusí se jí zalichotit, předestře jí svůj plán a sdělí jí, jak strašně mu záleží na jejím názoru.

To však rovněž nebude působit. Nakonec se naučí jediný účinný způsob, jak jednat s ženou pod vládou Pluta vždy dospět ke kompromisu. Nikoli zříci se svých názorů, ale také se nesnažit podvodně získat nezaslouženou výhodu. Muž Ryba patří k těm nešťastným typům, kterým máloco hraje do ruky. Nabídne-li jim někdo práci uvaděče při koncertech pod širým nebem a slíbí jim plat sto dolarů za každou noc, jistě se k jejich smůle spustí déšť a neustane po následující dvacet tři dny. A proto by neměl svým štěstím plýtvat. Nemá ho totiž nazbyt.Někdy se může stát, že žena Štír se rozpláče právě v intimních chvílích. Je to proto, že cítí, že to jsou jediné momenty, kdy dokážou být oba skutečně sami sebou.

Jakmile zůstanou jeden bez druhého, dostanou se pod mnoho různých vnějších vlivů; když jsou ale spolu a prožívají onen nepopsatelný pocit jednoty, pak se jim zdá, jako by našli odpověď na všechny otázky ne-li na celém světě, tedy alespoň na světě jejich. Když jsou sami, ona cítí a ví, jak moc ji potřebuje, a to ji naplňuje štěstím. Pro muže i ženu je dobře, když vědí, že se navzájem činí šťastnými.Pro tyto milence je velice těžké být k sobě naprosto upřímní. Ale to není nakonec tak důležité. Brzy se totiž naučí odhalovat partnerovy hádanky a o něco později i předstírat, že jim nerozumějí.

To, že ponechají některé věci nevyřčené, dodá milostnému vztahu téměř mystickou přitažlivost. Naučí se sdělit si mlčením daleko více, než by si kdy mohli říci slovy. Voda je klidná a hluboká, a taková je i fyzická láska mezi těmito dvěma vodními živly. Jednou jsem slyšela vyprávět lékaře o operaci zraněné ruky. Vyprávěl, že pacient z ní vyšel prakticky bez jediné jizvy, neboť lékař si dal tu práci, a jizva splývala s jedním z přirozených záhybů na kůži, takže nebyla téměř vidět. Podobně je tomu i s ranami ve vztahu mezi mužem Rybou a ženou Štírem. V jejich paměti mohou zůstat nějaké ty jizvy, ale většinou splynou s přirozenými záhyby života, takže nejsou viditelné.

Oba totiž vědí, co znamená skutečná láska. Ona se ale musí od svého neptunského partnera naučit odpouštět. V tom je totiž výjimečně dobrý a činí tak s naprostou přirozeností a nenuceností. Ona odpouští jen za cenu hlubokých ran ve své hrdé duši. On by se zase od ní měl naučit, jak se odolává bouřím, které s sebou nese život, a jak neztrácet víru, ne, jistotu, že vždy šťastně dorazí ke břehu.Ona jej může naučit sebedůvěře, vlastnosti, kterou potřebuje snad nejvíce ze všeho. On ji naučí důvěře a víře v druhého a postupně jí ukáže, že podezřívavost vede jen k bolesti a smutku.

Prevzaté z knihy “Znamení lásky”

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: