elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Nový rok 2014 a Rekapitulácia Starého roka 2013

Posted by elizabethin na 5. januára 2014

2 of CupsCo po nás chtěly planety v roce 2013?

BERAN

Karmické zadání pro Vás zní: probudit v sobě oheň a nenechat ho uhasnout. Hořet a být aktivní. Rozšiřovat a zakládat další aktivity. Váš život je o výzvě. Bojovat a nevzdávat se. Musíte se naučit mít dobrý vztah k financím. Naučit se s nimi zacházet.

Toto je celoživotní úkol. Rok 2013 po Vás chtěl sebeprosazení, najít nový životní směr a naučit se mnoho nového. Měli jste zvládnou pružně reagovat na lidi, kteří Vám nově přišli do života. Rok 2013 přinesl situaci, kdy jste byli svedeni z Vaší životní cesty. Museli jste se poprat s lidmi, kteří byli proti Vám, říkali, že tudy cesta nevede.

Rok 2013 po Vás chtěl, abyste si vyřešili veškeré vztahy, planety Vás nutily konat cesty, cestovat. Řešení bydlení a téma kolem financí. Minulý rok se Vám otevřelo téma pořádek ve vztazích a to doma i na pracovišti. Duben 2013, otřásl Vaším životem. Přišel nový začátek. Skončila jedna životní etapa, a nastoupila nová.

Rok 2013 po Vás chtěl učit se vzdělávat. Přišla touha umět nové věci. Nestát na místě, stále se někam posouvat a něčeho dosáhnout. Objevili se nový lidé kolem Vás a přicházeli i nové situace. Stále jste řešili rodinné vztahy a vazby. V rodině došlo ke změnám. Také jste více cestovali, konali cesty. V druhé polovině roce 2013 se změnilo téma Vašeho života. Byli jste nuceni vyřešit své bydlení, či prostory, v kterých pobýváte. Nebo vylepšovat a investovat do bydlení. Rok 2013 byl o investicích. Řešili jste úřední smlouvy a dokumenty. Do Vašeho života vstoupil někdo důležitý pro budoucnost.

BÝK
Vaše karmické zadání zní: vybudovat si pevnou půdu pod nohama. Vlastnit půdu, zasadit strom, postavit dům. Mít stabilitu a jistoty. V minulém životě jste byli vlastníci domu nebo půdy a přišli jste násilím o majetek. Proto máte něco vlastnit, aby Vaše duše byla spokojená. Ovšem pozor na vztahy. Lidi se vlastnit nedají.

2013 – po Vás chtěl uvědomit si, co je důležité, a co nikoli, měli jste vymyslet nový životní plán, změnit vše s čím jste nebyli spokojeni, a vnést do života nové situace. Květen 2013 přinesl ukončení jedné životní etapy a začátek nové životní cesty. Rok 2013 byl o vlastnictví a majetku. Investice a řešení financí probíhalo v první polovině 2013. Investovat jste mohli do bytu, domu, nebo půdy.

Během celého roku řešili partnerské vztahy. Nečekané události, vypluli na povrch. Také pracovní vztahy přišli na přetřes. Mohla vzniknout nová partnerská spolupráce. Vztahy, které Vám nevyhovovali se ukončili. Druhá polovina roku 2013 byla ve znamení rodiny a rodinných vztahů. Řešili jste auto či dopravní prostředek kvůli zvýšenému cestování.

BLÍŽENCI
Vaše karmické zadání zní: umět pracovat se svými rodinnými vztahy. Minulé životy byly o neurovnaných vztazích v rodině, o nemanželských dětech, o dětech bez otce a o rozchodech ve vztazích. Proto musíte vnést do svého života systém.

Rok 2013 po Vás chtěl, abyste si uvědomili kam směřujete, čeho chcete dosáhnout, jaký máte cíl. Ukázat svému okolí co umíte a co jste schopni zvládnout, dokázat. V roce 2013 jste si měli vyřešit bydlení a vztahy v rodině. Někteří lidé Vás zklamali. Téma kolem bydlení a dětí se v roce 2013 přeneslo do jiné roviny. Čekali Vás zajímavé změny jaro/léto 2013. Skončila jedna životní etapa a začala nová.

2013 jste měli zahájit nové pracovní aktivity, změnit okruh svých spolupracovníků. Změnili jste situace, které jste nechtěli prožívat, Vše co Vám vadilo bylo třeba ukončit. Tento rok jste mohli dosáhnout po čem jste toužili, zejména ve druhé polovině roku 2013 přišlo zhodnocení a první výsledky Vašich změn.

RAK
Vaše karmické zadání zní: umět pracovat se svými rodinnými vztahy. Minulé životy byly o neurovnaných vztazích v rodině, o nemanželských dětech, o dětech bez otce a o rozchodech ve vztazích. Proto musíte vnést do svého života systém.

Rok 2013 po Vás chtěl udělat si jasno ve Vašem životě. V čem jste byli nespokojeni, tam jste měli udělat zásadní změny. Vztahy, práce, pracovní aktivity, bydlení. Zrekapitulovat životní situaci a sjednat pořádek. Planety Vám zamíchali se životem. Měli jste odhodit vše, co Vás brzdilo a omezovalo v rozletu.

Rok 2013 byl složitý a velmi náročný. Některé plány nevyšly tak, jak byste chtěli. Od června Vám planety zamíchali s Vaším životem. Přišlo náročnější, ale úspěšné období. Začátek velkých změn. Museli jste se rozhodnout jak dál. Nastali nové začátky, jak v práci, tak i ve vztazích. Změny v osobním životě přišli na podzim 2013. Otevřela se Vám nová příležitost k osobnímu úspěchu. Téma druhé poloviny roku 2013 tvořivost, plodnost a nové projekty. Změny, rozhodování a neustále řešení nových situací. Otevřelo se také téma děti a vše kolem nich. Mohl se provalit mimomanželský vztah, pokud existoval. Řešili jste vše co se týkalo financí, majetků nebo půjček.

LEV
Vaše karmické zadání zní: „posunout svět k lepšímu“. Dát mu prestiž a vysokou úroveň. Objevit v sobě talent nebo oblast, ve které můžete být úspěšní. V minulém životě jste byli úspěšnou osobou a v tomto životě si máte úspěch zopakovat!!!

Rok 2013 chtěl po Vás aby jste přetransformovali svou osobu do zářící a nádherné bytosti, která bude oslňovat. Tato proměna bude i nadále pokračovat v roce 2014. Bude důležité pracovat na proměně vzhledu, celkového vzezření a vystupování.
Další téma, které se Vám otevřelo v roce 2013 bylo a bude i nadále bydlení a domov. Již v roce 2013 jste měli udělat kroky vedoucí k vytouženému bydlení. Investovat do bydlení, přestěhovat se, nebo zlepšit bydlení. V roce 2013 Vás planety tlačily k vyřešení rodinných záležitostí a vztahů v rodině. 2013 byl pro Vás velmi náročný.

V roce 2013 jste si měli udělat pořádek kolem přátel. Vyřadit nepotřebné falešné pseudo kamarády. Rok 2013 Vám přinesl nové zážitky a mnoho nových lidí. Toto období, jste mohli na sebe poukázat a upozornit pro věci budoucí. Stoupali jste po společenském žebříku k vrcholu. Vyhledávali jste společnost na úrovni, kam patříte a do které lehce zapadnete. Rok 2013 byl o hledání důležitých lidí. Díky nim si můžete splníte svá přání. Důležité téma roku 2013 bylo bydlení, vytvoření nového domova, vylepšení zázemí. Vaše rodina bylo otevřené téma roku.
Čekalo Vás zvýšené cestování, vyřizování záležitostí kolem úřadů a úředních věcí, smluv a dokumentů. Zejména kolem povolení a řešení spojené s domovem nebo majetkem. Druhá poloviny roku 2013 po Vás chtěla udělat si pořádek v platbách, dluzích a závazcích.
Další investice se týkali těla, nebo vylepšení vzhledu, zdravého životního stylu. Také téma roku 2013 byly ženy rodu, nebo ženy ve Vašem okolí. Měli jste si dát do pořádku všechno kolem rodiny a rodinného zázemí. Pořádek ve svých citech. Postupně jste měli ukončit vše co nefungovalo, a připravit se na nové začátky, které přijdou s jarem 2014.

PANNA
Rok 2013 Vám přinesl posun a rozmach na téma práce, pracovní aktivity a lidí kolem Vás. Touhu ukázat svému okolí, že existujete, že jste. Ujasnit si přístup a postoj k ostatním lidem. Rok 2013 byl velmi aktivní.

Tento rok prověřil Váš vztah k autoritám. Také jste museli obhájit svou pracovní pozici. Ukázat že existujete, že Vaše jste na pravém místě. Měli jste zvládnou diplomatické jednání. Změna kariéry, zvednutí prestiže Vaší osoby a přísun povinností vedlo ke zlepšení/zkvalitnění Vaší životní pozice. Dostali jste možnost se posunout a rozvinout svou duši. Dalším úkolem roku 2013 bylo udělat si pořádek kolem přátel. Oddělit ty nespolehlivé a nahradit je spolehlivými.
Dále jste řešili rodinné zázemí, rodiče nebo sourozence. Byli jste tlačeni do situace, kdy jste měli nastavit pravidla. Na vztazích jste museli zapracovat, pokud jste chtěli, aby pokračovali v souladu a harmonii. Čekalo Vás řešení na úřadech, dokumenty a písemnosti kolem úřadů zejména týkající se majetku a financí.

Zvýšené přesuny, cesty a cestování, řešení auta či dopravního prostředku. Rok 2013 byl také o studiu a rozšiřování obzorů. Dostali jste příležitost se vzdělávat, nebo se učit nové věci. Přišla velká změna – transformace na duchovní úrovni.

VÁHA
Vaše karmické zadání je naučit se budovat vztahy. V minulých životech jste žili ve společnosti kde panovalo bezpráví a nespravedlnost. Také jste řešili milenecké vztahy. Proto v tomto životě si musíte vybudovat kvalitní vztahy a žít ve vyrovnaných vztazích.

Rok 2013 přinesl zamyšlení co dál se životem. Měli jste pracovat na své osobě. Rozšířit si obzory cestováním nebo studiem. Vzdělávání přináší osobní růst a zvedá prestiž. Zahraničí, cesty a cizina Vám mohli pomoci nabýt svou hodnotu.
Rok 2013 byl a to zejména první polovina roku ve znamení vzdělávání. Měli jste začít pracovat na svém osobním růstu.
V druhé polovině roku jste museli volit mezi rodinou a kariérou. Hodně jste cestovali, ideální bylo najít si práci pro zahraniční firmu nebo hledat uplatnění v cizině.

Rok 2013 Vám otevřel téma finance. Udělat si pořádek kolem majetku a financí. Planety přáli zkvalitnění bydlení nebo investicím do bydlení, nebo pozemku. Měli jste si pohlídat finanční transakce s přáteli, partnery i pracovními partnery. Něco se dělo kolem Vašich financí.

ŠTÍR
Narodili jste se s úkolem přinášet oběti. Naučit se neprofitovat z lidí a nežít na úkor ostatních. Většinou se dostanete do narušené rodiny nebo Vám někdo rodinu naruší. Vaším úkolem je dobře vycházet s rodinou a se všemi kolem Vás.

Rok 2013 Vám přinesl změnu. Vše s čím nejste spokojeni Vám je postupně odebíráno ze života. Váš život se začal čistit. Staré a přežité odchází a na jejich místo nastupuje nové. Rok 2013 ukázal, co Vám nevyhovuje a co máte odstranit. Pokud jste na sobě pracovali, dostali jste příležitost k životnímu posunu. Měli jste se postavit na vlastní nohy. Rok 2013 Vám udělal jasno ve Vašem životě. V průběhu dvou let se Vám kompletně změní život. Začal se Vám měnit život právě v tom, v čem jste nebyli spokojení. Změnili jste svou osobnost.

V roce 2013 jste se měli naučit trpělivosti a opatrnosti. Postupně se začalo bořit vše, na čem jste stavěli svůj život. Začala nová životní etapa. Pokud jste kladně reagovat na změny, které přišly do Vašeho života, prošli jste tímto rokem bez problému.

V první polovině 2013 jste řešili finance. Čekali Vás dohody, smlouvy a úřední dokumenty. V druhé polovině roku se otevřelo téma cizina, cizinec nebo zahraničí. Mohli jste zatoužit po zahraniční cestě, práci v cizině, nebo pracovat pro zahraniční firmu. Začali Vás také zajímat pravé hodnoty života.

STŘELEC
Vaše karmické zadání zní: vytvořit velké věci. Objevit svět a smazat hranice. Všechny kolem sebe posouvat kupředu.

Rok 2013 Vám přinesl velký zmatek. Nutnost rekapitulace situací, které Vás provázeli v posledním období. Vyčlenit přátele, rozpoznat zrno od plev. Naučit se být potřebným k těm, kdo potřeboval Vaší pomoc. Rok 2013 Vám přinesl téma „vnitřní proměny“ na základě minulých událostí. Probíhala rekapitulace Vašeho života. Přišly zkoušky v oblasti osobního uplatnění.

Měli jste si vytvořit nový životní cíl. Přitom dodržovat pravidla a zákon. Omezit svou upřímnost a začít být tvrdší. V první polovině roku 2013 jste řešili téma lásky, vztahy a také nové spolupracovníky, kteří Vám vstoupili do života. Lidé, kteří přišli Vám mohli pomoct postoupit výš. Bylo nutné dodržovat řád a daná pravidla. Také ve vztazích doma jste vytvořili určitá pravidla.

Druhá polovina roku Vám otevřelo téma financí a investic. Řešení kolem bank, a úřadů. Bylo nutností mít svůj majetek pod kontrolou. Být ve střehu v oblasti financí. Také jste měli začít pracovat na svém zdraví a zdravému životnímu stylu.

KOZOROH
Život se s Vámi nemazlí. Následující rok Vás naučí, co je štěstí. Měli byste pracovat se svým myšlením a pozměnit postoj k životu. Naučte se poznat co je Vaše štěstí. V minulých životech jste o všechno přišli. Byli jste na vrcholu a zažili jste tvrdý pád. Proto se nyní chováte jinak. Budete si dávat pozor, aby se to neopakovalo.

Rok 2013 Vám pomohl vytřídit lidi z Vašeho okolí. Oddělit zrno od plev. Umět fungovat s autoritami. Naučit se, se všemi vycházet v souladu. Rok 2013 Vás prověřil, jak se umíte chovat ve společnosti, k přátelům a lidem kolem Vás. Měli jste se obklopit lidmi, kterým věříte. V roce 2013 jste mohli potkali důležitou osobu pro Vaší budoucnost. Dostali se do nové skupiny lidí, nebo začali fungovat v novém společenství, pokud jste o to stáli. Planety po Vás chtěly, abyste přijali postoj lidí kolem Vás. Co jste získali nečestně ,bude nebo bylo Vám odebráno.
2013 jste řešili práci, nebo něco kolem pracovních aktivity. Tento dlouhodobý problém byl nutný definitivně vyřešit.
Ve druhé polovině roku se Vám změnilo životní téma. Začali jste řešit osobní vztahy. Ve vztazích jste si měli ujasnit pravidla. V partnerských vztazích přišli důležité změny. Mohli jste uzavřít nový pracovní vztah, nebo získáte novou zajímavou práci. Rok 2013 byl o podepisování úředních smlouvy, dokumentů a stanovování pravidel. Zejména s partnerem, ale i v pracovních aktivitách.

VODNÁŘ
Máte těžký úkol v životě. Pracovat na svém vztahu k penězům. Možná finanční krize Vás měla poučit. V minulém životě jste byli vystěhování ze svého domova a proto si musíte stále hlídat svůj domov, abyste o něj nepřišli. Rok 2013 Vám přinesl osvobození od všeho, co Vás svazovalo. Touhu vyniknout. Toužili jste  po změně bydlení, nebo po zkvalitnění bydlení. Rok 2013 Vám přinesl změny kolem práce a kariéry. Položit základy Vaší pracovní aktivity.

Rok 2013 po Vás chtěl postavit se na vlastní nohy, najít si nový cíl, novou kariéru a nové lidi ve Vašem okolí. Osvobodit se od všech omezení. V první polovině roku 2013 jste mohli potkat důležitou osobu pro Vaší budoucnost. Mohli se zamilovat. Toto se začalo už konce roku 2012. Začali jste se měnit, změnili Váš životní styl a začali na sobě pracovat. Mohli jste dostat novou, nebo důležitější pozici v práci. Čekalo Vás povýšení nebo prosazení se v pracovních aktivitách.

Začalo se Vám otevírat téma děti nebo dítě. Zatoužili jste po potomkovi, nebo něco vytvořit. Vaše tvůrčí schopnost se zaktivovala. Zvýšili jste si svou prestiž, pokud jste byli aktivní. Druhá polovina roku po Vás chtěla pohlídat si svůj zdravotní stav. Věnovat se zdravému životnímu stylu. Mohli jste pociťovat nespokojenost kolem práce. Mezi novými spolupracovníky jste si měli zajistit své místečko, kam patříte.

RYBY
Žijete tak, jako byste žili dva životy. Proto máte ve svém znamení Ryby. Dně ryby a každá pluje jiným směrem. Pokud se Vám něco nedaří podle představ, prožíváte to neustále dokola. Naučte se nechat minulost minulostí, poučte se a jděte dál. Neradi cokoli řešíte a proto se tak dostáváte do situací, ve kterých být nechcete. Řešte veškeré problémy včas, hned na začátku, uvidíte, že se Vám zjednoduší život. Vyberte si takového partnera, který za Vás bude řešit, co Vy řešit nechcete. Ubudou Vám starosti.

Rok 2013 Vám přinesl rozvoj Vaší osobnosti. Přinutil Vás vzdělávat se, udělat si pořádek ve Vašich vztazích z minulosti. Vyřešit rodinné vztahy, zejména s dětmi a bydlením.  Rok 2013 byl na téma děti, a dítě. Rok 2013 byl o posunu ve vývoji Vaší duše. Duše dospěla. Rok 2013 pro Vás připravil zajímavé téma, a to věnovat se rozvoji Vaší osobnosti. Také jste měli přemýšlet, jak vyřešit situace kolem bydlení, nebo přímo stěhování.


Tento rok jste se setkali s novými lidmi, museli jste více cestovat, možná i do zahraničí. První polovina roku se otevřelo téma rodina, domov, bydlení a vztahy v rodině. Vztahy, zejména z ženami v rodině. Toto řešení se týkalo dokumentů, úředních listin a dohod. Pokud jste hledali partnera, objevil se v první polovině roku 2013. Tento rok byl nakloněn lásce, domovu a založení rodiny. Také jste měli najít své místo v životě a uplatnění v práci.

zdroj:astrokarty.cz

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: