elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena škorpión a Muž kozorožec

Posted by elizabethin na 11. novembra 2013

bed-bedroom-brunette-chris-craymer-color-cool-Favim.com-39928Kozoroh je spoután vlivem svého strážce Saturna, a ačkoli se beze slova odporu chová jako vzorný vězeň v cele zapovězených emocí, přesto čeká na možnost projevit se.Jakýkoli příslib, hrozba nebo vzrušení podněcuje jeho představivost a rozehřívá mu krev v žilách. Tento muž má totiž daleko živější představivost, než byste se mohli domnívat. To, že není obratným vypravěčem příběhů na veřejnosti nebo že nepíše básně, které by si nechal zarámovat a pověsil pak na stěnu svého pokoje, neznamená, že není schopen čistých a hlubokých citů. Rozhodně není imunní vůči smyslovým prožitkům.

Vůně trávy či rozehřáté jarní země mu dokáže zrychlit tep. Jako chlapec vždy doufal, že se mu splní nějaké přání, když padá hvězda. Má také rád hudbu a výtvarné umění. Samozřejmě musí jít o rozumnou hudbu a klasické umění. Nebude rozhodně ztrácet čas s něčím, co se označuje jako pop-art, a nenechá se ohlušovat decibely punkové hudby. Pusťte mu ale Rapsodii v modrém či Svit luny nebo mu ukažte krásnou sochu a na tváři se mu objeví onen stydlivě potěšený úsměv. A právě tento úsměv je něco nenapodobitelného.

Už jenom pohled na něj ve vás vyvolá příjemný pocit. Možná je to proto, že se objevuje tak zřídka. A když jej konečně spatříte, můžete si být jisti, že je upřímný, že nejde jen o společenský škleb. Kozoroh se usmívá, jen když k tomu má dobrý důvod. Lidé, jejichž tvář je ustavičně rozzářena “šťastným” úsměvem nebo kteří se usmívají, jen aby byli zdvořilí, jsou pro Kozoroha pokrytci. A možná má do jisté míry pravdu. Zároveň ale takoví lidé daleko snadněji navazují přátelské vztahy. To je pro Kozoroha vždy velký problém.Kozoroha nikdy není ve společnosti příliš slyšet.

Mluví jen zřídka, ale když už promluví, je vtipný a jeho poznámky jsou inteligentní, takové, které by bylo vhodné zapsat, aby mohly být později citovány. Kozoroh v sobě udivujícím způsobem spojuje moudrý humor s inteligencí. Není divu, že jeho saturnská aura přitahuje dámy ve znamení Štíra. Kozoroh je jim totiž v mnohém podobný, a proto se v jeho blízkosti cítí tak bezpečně. (Dokonce i v případě, že o existenci toho druhého ještě nemají ani potuchy.) Samozřejmě že mu naše dáma nedá hned najevo, jak se v jeho přítomnosti cítí.

Dokonce je velice pravděpodobné, že vynaloží veškerou svou dovednost, aby zakryla fakt, že si jej (byt jen zběžně) všimla. Kozoroh může mít pocit, že se na něj upírají dívčí oči, jakmile se ale otočí jejím směrem, zjistí, že se dívají někam úplně jinam. Jeho dojem však rozhodně nebyl jen zdáním. Skutečně jej pozorovala, avšak jen dokud si byla jista, že ji objekt jejího pozorování nevidí. Když po chvíli nabude dojmu, že Kozoroha již dostatečně potrápila, zcela nepokrytě jej začne sledovat, a to tak upřeným pohledem, že jej pravděpodobně zcela vyvede z míry, což není u Kozoroha nijak snadné. V té chvíli ví, že zvítězila. Kozoroh je zmaten. Kdo je ta žena, která má takovou moc nad jeho přísně kontrolovanými emocemi? Je zvláštní, že jen velice málo mužů dokáže o této dámě přemýšlet jako o dívce, i když na to má rozhodně věk.

Něco na ní je přesvědčuje, že jde spíše o ženu než dívku. Její oči se zdají skry’vat šeptaná tajemství z dob, kdy poprvé uzřela svět. Je tak nepochopitelná a neuchopitelná. Není nesnadné pochopit, proč jsou muži v její přítomnosti tak vzrušení a rozechvělí. Ne že by se chvěli strachem nebo zvědavostí … prostě jsou jen rozechvělí.Kozorohové nemají strach z ničeho kromě chudoby. A poněvadž nejsou v běžném slova smyslu zvědaví, procházejí kolem tajemství a záhad zcela bez zájmu. Prostě jen počkají, dokud se před nimi ono tajemství samo neodhalí. Jejich rozechvělost má tedy jiný původ. Většinou je jím vědomí, že jsou nablízku člověku schopnému odhalit jejich tajemství, které pod maskou vyrovnanosti tak žárlivě střeží ve svém nitru.

Obávají se, že by tato žena mohla pochopit, že pod jejich zdánlivě přísnou a chladnou maskou se skrývá citlivá povaha a citlivé srdce, které dokáže bolet velmi bolestivě, i když to nikdy nedá najevo. A náš Kozoroh má skutečně pravdu. Ona mu opravdu rozumí.Zpočátku bude zřejmě ještě zdrženlivější a odtažitější, než je u něj obvyklé. Jeho vrozená ostýchavost se ještě prohloubí, jeho plachost se znásobí a jeho formální chování se stane ještě formálnější. Ale postupně, téměř nepozorovaně, avšak nevyhnutelně, se začne v její přítomnosti uvolňovat, až ji nakonec obdaří svým tak typickým úsměvem. Jeho oči se rozzáří a sdělí jí vše, co by jí nikdy nemohla říci jeho slova. Její srdce se mu otevře, a to je velmi vzácné, neboť Štír srdce nerad otvírá.

To je způsob, jak se Kozoroh a Štír zamilovávají. Nepozorovaně a téměř bez jediného slova.Jejich rodiny a přátelé budou potřebovat nějaký čas, než si uvědomí, co se vlastně stalo. Mám na mysli především jeho tři přátele (málokterý Kozoroh jich má víc) a jeho rodinu. Ne že by totéž neplatilo i pro její přátele a její rodinu, ale pro nás mají význam jen lidé kolem něj. Kozoroh se bude snažit vyhýbat všemu, co by se jim mohlo nelíbit nebo co by je mohlo učinit nešťastnými. Stejně tak by nesnesl, kdyby musel omezit čas, který byl zvyklý trávit se svou rodinou a se svými přáteli jen proto, že se zamiloval. Chci tím říci, že všichni tito lidé jsou zvyklí, že je jim nablízku nebo že o něm mají alespoň pravidelné zprávy.

A pokud by snad čas od času potřebovali jeho finanční výpomoc, pak …Ano, to může být jeden z problémů naší dvojice. Ona se s ním tak či onak vypořádá. Běhá mi mráz po zádech, když pomyslím na možné způsoby, ale zvládne to. Myslím, že bychom se tímto problémem už neměli více zabývat. Ted’, když jsme nastínili možnou oblast konfliktů, měli bychom je nechat, aby si své problémy vyřešili sami. Ona bude jistě po nějakou dobu sladká a trpělivá, ale … Kozoroh je v podstatě nepopiratelně vlastnický, a to zejména tehdy, když vstoupí do vztahu, který by tak rád udržel navždy. To není nic, co by těšilo jeho ženu ve znamení Štíra, neboť vždy více či méně cítila, že rnajetnický reflex je její vlastní výsadou. Bude jistě zajímavé, až zjistí, že je to jejich společná vlastnost.

Je to však ona, kdo by měl být připraven ke kompromisům, neboť je-li Kozoroh zamilován, jen zřídka tráví mimo domov dostatek času, aby tak mohl své partnerce zavdat příčinu k žárlivosti, pokud však nejde o ženu neobyčejně posedlou svou posedlostí. Ta slovní hříčka se mi sem dostala sama od sebe. Typický Kozoroh se nebude příliš vzdalovat svému rodinnému krbu. Má rád tiché večery ve společnosti člověka, kterého miluje více než všechny myslitelné činnosti, snad s výjimkou práce. Když Kozoroh tvrdí, že zůstane v práci dlouho do noci a bude pracovat, mluví téměř jistě pravdu. Pokud je jedním z těch podivínů, kteří se angažují v politice, nebo má zaměstnání, jehož součástí jsou časté cesty, pak bude asi jeho partnerka mužovou nepřítomností rozmrzelá. Průměrný Kozoroh jí však nezavdá příčinu k nedůvěře.

Daleko více důvodů ke starostem bude mít pravděpodobně on sám.Štírka většinou trvá na své nezávislosti. Život pod jakýmkoli pantoflem jí nesvědčí. To samozřejmě neznamená, že by svého partnera nemilovala nebo že si za něj našla náhradu. Jen prostě potřebuje volnost, aby mohla dělat to, na co má právě v dané chvíli chuť, aniž by musela “skládat účty” za každou minutu takto stráveného času, aniž by musela někoho žádat o dovolení, aby mohla navštívit svou přítelkyni, jít na nákupy, zastavit se v knihovně nebo si prostě zajít do kina. Role poslušné žačky není nic pro ni. Měla by chápat, že každý, ať je jeho či její sluneční znamení jakékoli, potřebuje tento druh svobody a že způsob, jak vyjít s vlastnickým partnerem, je přesvědčit ho, že jej miluje a že není čeho se obávat, a to tak, aby v něm nezbyla ani špetka pochybností.

Čím častěji ho bude přesvědčovat,tím lépe. Opravdu není tak těžké zapudit tento majetnický komplex a jeho příbuzného, kterému se říká žárlivost. Většinou k tomu stačí jen několik přesvědčivých důkazů lásky. Skutečně je to tak jednoduché. Každý, kdo se zdráhá poskytnout takovou pomoc svému trýzněnému druhovi (a majetnictví a žárlivost jsou čistým utrpením pro takto postiženého člověka), má ve své povaze sadistické sklony. Vždyť vyléčit strach (a co jiného než strach ze ztráty milované osoby je majetnictví a žárlivost) je tak jednoduché! Pokud někoho milujeme, proč bychom mu měli odpírat tolik potřebnou úlevu? Pokud svému partnerovi poskytneme dostatek lásky a vřelými slovy jej ujistíme o své věrnosti, určitě zjistíme, že dosáhnout vysněné svobody není tak složité, jak se zprvu zdálo.

Žena Štír svou sexuální aktivitou rozhodně rozšíří citový obzor svého partnera. Hloubkou a šíří svých fyzických potřeb mu odhalí pocity, které nikdy předtím nezažil. On jí na druhé straně poskytne pocit bezpečí. Svou jemnosti a klidem utiší všechny nepojmenované obavy, které ji pronásledují a které jsou součástí její záhadné povahy. Možná si naše dáma bude občas přát, aby byl její partner poněkud nápaditější a při milování verbálně výraznější. Jemu se zase bude někdy zdát, že její nároky jsou přílišné, a to může být příčinou deprese, kterou jen stěží dokáže vyjádřit slovy. Tito partneři pod vlivem slunečních znamení ve vzorci 3-11 jsou zároveň přátelé i milenci, což by jim mělo umožnit mluvit o společných problémech často a otevřeně. Jistě to pomůže pročistit mnohdy napjatou atmosféru a poskytne jim to prostor pro skutečnou seberealizaci.

Oba mají sklon skrývat své pravé já před zraky nezaujatých zvědavců, ale chvíle splynutí není ničím než rnomentem pravdy. Je načase začít zcela důvěřovat, říkat plnou pravdu a samozřejmě se podle ní i chovat. Tito partneři jsou dokonale ukáznění a umějí se skvěle ovládat, a možná se budou muset naučit, že vášeň spoutaná neustálou kontrolou není cestou k naplnění ve svazku s člověkem, kterého milují. Změna místa, ať už jde o nové bydliště nebo jen o výlet, je často oním zázrakem, který tito milenci potřebují k osvěžení své emocionální energie.

Štírka a Kozoroh jsou ve své vzájemné lásce ovlivňováni Plutem a Saturnem, což znamená, že čas od času bude jejich vztah komplikován a zároveň prohlubován tóny starých vzpomínek na šťastné i méně šťastné chvíle jejich mládí. Téměř vždy mají nějaké společné tajemství, které posiluje jejich vzájemnou oddanost. Vytváří kolem nich silové pole, jež jim dodává trpělivost :.. a trpělivost je nejlepší pomocnicí lásky.

 


Prevzaté z knihy “Znamení lásky” 

Reklamy

Jedna odpoveď to “Žena škorpión a Muž kozorožec”

  1. mastermind22blog said

    Práve som skolabovala. Toto je tak vystižné. :O

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: