elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Archive for máj 5th, 2013

Jeff BROWN – O láske

Posted by elizabethin na 5. mája 2013

20 JudgementNa internetovej adrese som našla jeden pekný citát od Jeff BROWNa  o tom, aké to je , keď zrazu skutočná láska vstúpi do vašeho života a ochromí tak všetko v čom ste doteraz žili …..

Jeff BROWN – I didn’t realize how alone I was, until I wasn’t. It is such a relief when great love comes your way after years, lifetimes without it. Let there be no doubt that all love connections are not created equal. Some bonds are simply practical. Others are blindly rooted in pathology and old traumas. Still others are opportunities to heal and have essential needs finally met. And some have a mystical quality from the first meeting. Pure and simple. Apparent from the first out-breath. Unmistakably sacred. God rising on the wings of their love. This is how the timely and the timeless become indistinguishable- when love meets God deep in the heart’s inner temple. (~from new love book in process)

Neuvedomil som si, ako som bol sám až kým som nebol.Je to taká úľava, keď veľká láska príde do cesty , po  rokoch života bez nej.

Aby nebolo pochýb o tom, že všetky spojenia lásky sú stvorené pre seberovných. Niektoré väzby sú jednoducho praktické. Iné sú slepo zakorenené v patologických a starých traumách .Stále ešte  iné  sú možnosti liečenia a majúc  základné potreby sa konečne stretávajú .

A niektoré majú mystickú kvalitu od prvého stretnutia. Čistú a jednoduchú. Jasnú od prvého výdychu. Nepochybne posvätnú. A Boh stúpa na krídlach ich lásky. Toto je, ako sa časové a nadčasové stáva nerozoznateľné – keď  sa láska stretáva s Bohom hlboko v srdci  vnútorného chrámu. (~ Z novej  knihy o Láske . v procese)

Je až šokujúce a zarážajúce precitnutie toho, ako človek doteraz žil a čo všetko vybudoval, uvedomujúc si celú tú hodnotu matérie, ale aj ľudských životov detí, súčastného partnera s ktorými už má svoj život zviazaný a životnej láske na druhej strane. Uvedomujúc si, že to čo žil doteraz bol akoby omyl alebo len náhrada toho, čo by mal s tou láskou, ktorá pred ním zrazu stojí. Obrovský šok a strach, priznať si zrazu, že vo vašom srdci doteraz tá láska jednoducho nebola a to, čo bolo sa ani neodvažujete pomenovať alebo zhodnotiť, lebo sa to nedá hmhm.

Vaše srdce je zrazu čisté ako priehľadné jazero a mozog v obrovskom existenčnom šoku z toho, čo sa práve robí hmhm Všetky tie dogmy spoločnosti a náboženstva, rodiny, priateľov a príbuzných, ktorý nás chcú mať pod kontrolou , využívajúc na to také krehké veci ako sú deti a práca, súčastný partner a majetok , to čo sme volali domovom, obrovské kvantum istoty oproti krehkosti jednej lásky, ktorá zrazu pred vami stojí a šokujúco pozerá na vás, uvedomujúc si to isté v jej živote hmhm Prečítaj zvyšok tohto článku

Posted in Ako prekonať problémy v Láske, Horoskopy a Znamenia, Karma a Život, Partnerstvo, sebarozvoj, Vzťahy a Láska | Leave a Comment »