elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Kurt Tepperwein – Zákon vibrací

Posted by elizabethin na 12. marca 2013

 404582_329601170393291_1654171487_n

Tento zákon říká: Všechno se pohybuje, nic nestojí na místě, všechno neustále vibruje.

Energie a hmota jsou jen projevy vibrací různých frekvencí. Dokonce i ve hmotě, která je zdánlivě pevná, molekuly neustále kmitají. Právě tak je tomu u světla, tepla nebo energie.

Každá myšlenka, každý pocit, každé přání či každá vůle jsou provázeny vibracemi různých frekvencí a působí tak podle své síly a vnitřního obsahu. Právě tak na mě působí všechno, co vnímám nebo co si představuji.

O člověku, který ráno jezdí do města do práce a večer se opět vrací domů, říkáme, že „dojíždí“. I on „kmitá“ s frekvencí „jednou denně“.

To je jeho individuální frekvence. Současně ale jeho srdce bije rychlostí sedmdesát úderů za minutu. Vědomí má jinou vibraci než myšlenky nebo pocity.

Ty zase mají úplně jinou vibraci než atomy, z nichž se skládá jeho tělo. Nemáme tedy co do činění pouze s jednou vibrací, nýbrž s mnoha. Všechno se současně pohybuje v nesčetném množství různých vibrací, které dohromady tvoří individuální a jedinečný celek.

Nic se nepohybuje a nic nekmitá pouze v jedné vibraci. Všechno něco ovlivňuje a je něčím ovlivňováno. „Nic“ nemůže ovlivňovat. Každá vibrace je tudíž též příčinou a současně důsledkem předcházející příčiny. Každé vibraci odpovídá tón, barva, tvar apod. Na tomto světě tedy neexistuje absolutní klid, neboť všechno kmitá, vibruje, pohybuje se – prostě žije!

To, co vibruje, nazývají vědci energie, metafyzikové duch a věřící Bůh. Ale ať již tomu dáme jakékoliv jméno, důležité je, že to existuje a jeho vibrační frekvence určuje tvar manifestace, která je nakonec vždy pouze výrazem oné jediné síly.

Abychom si lépe objasnili výrazové formy různých vibrací, představme si kolo, které se pomaloučku otáčí kolem své osy. Vnímáme pohyb, ale nic neslyšíme. Nyní se rychlost otáčení zvýší a my uslyšíme hluboké bručení. Se vzrůstající rychlostí vnímáme stále vyšší tóny, až už nakonec neslyšíme tón žádný. Rychlost pořád stoupá a my registrujeme narůstající teplo.

Při neustále se zvyšující rychlosti rozeznáme temně červenou barvu, která je pořád světlejší, nakonec se změní na oranžovou, přejde do žluté, do zelené, modré, fialkové a fialové. Rychlost stále stoupá a posléze zmizí i fialová; objekt vysílá záření v neviditelné oblasti spektra. S dále se zvyšující rychlostí se vyzařuje elektřina a magnetismus a nakonec se rozpadnou molekuly a přemění se na původní atomy. Pak se rozštěpí i atomy na jednotlivé částice a nakonec se i tyto částice pomalu rozplynou v jemnohmotné substanci.

Pokud bude frekvence otáček nadále stoupat – původní hmotný objekt se dávno rozplynul –, budou stoupat i vibrace, až se opět vrátí do absolutna, do poslední skutečnosti za vším bytím. K BOHU.

Co je to energie?

Energii máme všichni, jinak bychom nemohli žít. Tato energie se může jevit jako tělesná síla, jako zdraví nebo jako vyzařování. Svou energií můžeme ostatní přímo strhnout.

Slovo „energie“ pochází z řečtiny a znamená „působící síla“. Fyzika definuje energii jako sílu násobenou délkou dráhy. Energii spotřebováváme, ať pracujeme, pohybujeme se nebo jsme v klidu. Dokonce i naše myšlení spotřebovává energii.

Energie nemůže být vyrobena ani zničena, pouze přeměněna z jedné formy na jinou. Elektrická energie může být přeměněna na světlo nebo teplo. Podle Alberta Einsteina může nastat i přeměna hmoty v energii a energie ve hmotu, neboť hmota je pouze zvláštní formou projevu energie.

Všechno, co žije na Zemi, přijímá energii ze Slunce. Rostliny hromadí sluneční energii jako chemickou energii, která je přijímána lidmi a zvířaty. Každá naše buňka má k tomu účelu k dispozici skutečnou „elektrárnu“, mitochondrie. Tady je potrava spalována pomocí kyslíku a nahromaděná energie se uvolňuje.

Část této energie potřebuje tělo ke své regeneraci; zbytek pociťujeme jako sílu nebo tělesné teplo. Pokud je tato energie namířena na cíl, jako laserový paprsek, tato síla se zmnohonásobí. Člověk, který veškerou svou energii soustředí na nějaký cíl, může dosáhnout téměř všeho. Myšlení je pohyb duchovní energie. Vytrvale se pohybující energie je viditelná. Každá myšlenka má biochemický a bioelektrický účinek.

Za den nás napadne asi 15 000 myšlenek. Většina z nich je nedůležitá, mnohé z toho jsou dokonce negativní. Z myšlenek ale vznikají činy. Za negativní myšlenkou následuje negativní jednání. Když změníme směr svých myšlenek, změníme tím i celý svůj život.

Okamžité biochemické a bioelektrické účinky myšlenky si názorně ukážeme, když si představíme, že koušeme do citronu. Rozkrojíme ho na dvě půlky a pořádně se do něho zakousneme – a podvědomí okamžitě začne produkovat více slin, aby se domnělá kyselina citronová v ústech zředila. Naše tělo okamžitě reaguje na každou myšlenku velkým množstvím tělesných a pocitových reakcí.

Musíme se tedy naučit myšlenkové disciplíně, neboť ta je předpokladem pro správné a vědomé jednání.

Čím vyšší je energie, kterou uvádíme do pohybu, tím škodlivější jsou i následky, když ji – vědomě či nevědomě – použijeme špatně. Když udělá chybu poslíček v malém podniku, je pokárán svým nadřízeným. Když ale udělá chybu generální ředitel koncernu, začne se pod ním povážlivě viklat židle.

Podvědomí si myslí, že myšlenky jsou identické s naším přáním. Nechá tedy projevit to, co si myslíme, stejně tak jako se nám na poli urodí jenom to, co do něho zasejeme.

Všechno, co je, je ve skutečnosti zhuštěný duch. Veškeré stvoření je produktem tohoto jednoho ducha, projevu jeho myšlenky.

To nejpodstatnější ve všem hmotném je tedy nemateriálni aspekt, duchovní struktura, které u lidí říkáme vědomí. My všichni jsme podle svého pravého bytí čirým vědomím. Protože umíme myslet, jsme povoláni k tomu, abychom se zodpovědně podíleli na procesu stvoření.

Tento jeden duch, kterému říkáme Bůh, působí skrze nás všechny. Stvoření je dokonalé, ale nedokončené, a neustále se děje – skrze nás. Každou svou myšlenkou měníme stvoření. Dokud hledíme jen na vnější formu, nevidíme žádnou spojitost. Teprve když pomyslíme na prapůvodní substanci, z níž je všechno stvořeno, poznáme za mnohotvárností jednotu.

Již slovo „substance“ nám dává cenný odkaz. Skládá se ze „sub“ = pod a „stare“ = stát. Substance je tedy něco, co podléhá něčemu jinému, opravdovějšímu. Tato opravdová substance je to, z čeho je stvořeno všechno, co se projevilo. Tato pravá substance nám je všude k dispozici a je připravena projevit se v jakékoli požadované formě, jakmile ji stvořitel vytvoří. Forma, kterou dáváme svým myšlenkám, tuto jedinou substanci vytváří a nechá ji, aby se projevila. Život říká vždy pouze jen ANO!!!

Proč tedy neřekneme životu, co má vyprodukovat? Cokoliv, na co stvořitel myslí, se musí projevit. Víra aktivuje stvořitelské síly v nás a nutí energii, aby na sebe vzala požadovanou formu.

Mohu dosáhnout všeho, na co pomyslím.

Hranice mi určuje pouze a jedině mé vlastní myšlení a moje víra. Když se otevřu, dovolím myšlení a víře, aby se rozšířily, tyto hranice zruším a všechno bude možné. Slovo „nemožné“ mohu pak s klidem škrtnout ze svého slovníku.

Člověk se od ostatních živých bytostí liší tím, že je schopný myslet. Svými myšlenkami dokáže uvolňovat energii a činnost.

Veškerá hmota vzniká a existuje jen v důsledku síly, která uvádí atomy do kmitavého pohybu a drží je tak pohromadě. Za touto silou musíme tušit nevědomého ducha. Tento duch je prapůvodem hmoty.

To opravdové a pravdivé není viditelná, leč pomíjející hmota, nýbrž duch, který se za ní skrývá. To je pravda a skutečnost.

Hmota je energie a energie není nic jiného než činnost jednoho vědomého ducha.

Strom bez koruny není zmítaný větrem.

Z Toga

Kurt Tepperwein – Zákon lásky

Kurt Tepperwein – Čoho sa v živote zbaviť ?

Kurt Tepperwein – Zmysel nášho života – naše životné poslanie.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: