elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Kurt Tepperwein – Čoho sa v živote zbaviť ?

Posted by elizabethin na 8. marca 2013

58765_427554080626372_846497693_nAni nie je až také pozoruhodné, že vo svete, v ktorom sa hmotné statky a formality stali takými dôležitými, sa čoraz intenzívnejšie kladú otázky o zmysle života, existencii, význame bytia, stále viac ľudí sa zaoberá týmito podstatnými vecami.

Spoznali ste, že šťastie nie je v pekných domoch, ďalekých cestách alebo kožuchoch. Uznávate, že hromadenie vonkajšieho bohatstva je len krátkodobé uspokojenie. Takýmto spôsobom určite nemožno získať spokojnosť, zadosťučinenie a radosť. Vedomie, že všetko, čo vlastníme, je len pôžička od života, môže prispieť k tomu, že nám nepríde zaťažko zbaviť sa nepodstatného.

Narodili sme sa nahí a nahí sa vrátime do večného kolobehu. Náš celý majetok je iba ozdobný módny doplnok – možno dokonca zaťaženie našej súčasnej existencie. Neškodí zdobiť sa, ani žiť v luxuse. Ale koľko ľudí venuje väčšinu svojho života hromadeniu majetku, ktorý môžu využiť len na určitý čas – na krátke obdobie pozemskej púte – a neskôr ho musia zanechať. Ale naozaj biedne je na tom ten, kto na konci svojich dní spozná, že síce nahromadil veľa peňazí, ale podstatu si nevšimol a zanedbal ju. Preto nie je priskoro usporiadať si svoje myslenie, stanoviť priority, rozpoznať skutočné hodnoty a zmysel.

Tešme sa z našich vonkajších sprievodcov, bohatstva, úspešného povolania, veľkého mena alebo aj vplyvu. Tešme sa zo svojich životných partnerov, z ľudí, ktorí nás v tomto živote dlho sprevádzajú. Všetko vychutnávajme – buďme za to vďační, ale dbajme o to, aby sme týmto faktom prikladali hodnotu, ktorá im patrí.

Nikdy nie je neskoro !

Ak by ste teraz, v tomto momente spoznali, že aj vy ste išli cestou formalít a pociťovali, že by ste potrebovali zmenu, vtedy sa pýtajte. Nehovorte: „Už som zašiel tak ďaleko, že sa nemôžem vrátiť.” Na zmenu svojho života nikdy nie je neskoro. Teraz máte príležitosť premeniť poznatok, ktorý ste práve dostali.

Keď sa dnes rozhodnete nastúpiť inú cestu, nenechajte sa ničím a nikým odradiť. Keď budete mať okamžite iné ciele, v žiadnom prípade to nebude priznanie neúspechu. Všetko, čo ste doteraz zažili, zamýšľali a dosiahli, bolo nutné, aby ste mohli byť taký aký dnes ste: otvorený pre nové veci, citlivý na podstatné veci života, pripravený vydať sa na novú cestu – naplnený želaním hlbokého vnútorného pokoja.

Pokúste sa raz vžiť do situácie horolezca, ktorý po hodinách pochodu musí zistiť, že sa vydal nesprávnou cestou, ktorá ho nevyhnutne vedie do priepasti. Namieste, v momente, keď to zistí, vráti sa. Dokonca rád prejde späť celú cestu, pretože vie, že len to mu zachráni život.

Tak je to aj s vami. Otočte sa a vráťte. Určite to nie je jednoduché, ale lepšia je namáhavá, správna a bezpečná cesta ako tá, ktorá nevyhnutne vedie do priepasti.

Na spiatočnej ceste možno pocítite tiaž svojho nákladu, ktorý ste celý čas vláčili so sebou.

Koľkokrát ste sa zamýšľali nad zbytočnými vecami ?  Koľko nervov vás stálo, aby ste dosiahli to, čo už teraz nepovažujete za dôležité ?  Koľko trpezlivosti, peňazí a sily ste vynaložili na niečo, čo vám neslúži a neprináša osoh ?  Toho všetkého sa môžete zbaviť. Nepríde vám to zaťažko.

Skôr pocítite novú slobodu. Zbadáte, ako z vás padajú ťažké kamene nesprávneho nákladu, ako si môžete voľne vydýchnuť, ako pružnejšie chodíte a vnútorne ste pokojnejší a veselší. Opäť vidíte pred sebou cieľ, jasné svetlo, ktoré vám ukazuje cestu k novým dimenziám.

Ste to, čo si myslíte.

K zbaveniu sa patrí, aby sme sa so sebou nielen zoznámili, ale aj sa poznali. Musíme sa učiť ovládať – to znamená disciplínu. Kto preukáže disciplínu, môže dosiahnuť aj dokonalosť. Disciplína sa začína poriadkom myslenia. Nič v tomto živote sa nestane, aby sa na to vopred nemyslelo. Podľa toho môžete vidieť, akú moc majú myšlienky a aké dôležité je správne myslieť. Našimi myšlienkami tvoríme podklady nášho života. Ste to, čo si myslíte. Zistite:

1. Aké predstavy o svojom živote ste mali.

   pred 10 rokmi ?

   pred 5 rokmi ?

   pred 1 rokom ?

2. Ako sa váš život vyvíjal ?  Realizovali ste svoje predstavy ?

3. Ako si dnes predstavujete svoju budúcnosť ?

4. Pochybujete, že dosiahnete svoje ciele ?

5. Boli ste o svojich cieľoch presvedčený ?

Skontrolujte si vo všednom dni, ako sa vaše myšlienky realizujú. Ráno si uvedomte, čo chcete vybaviť a ako sa to má uskutočniť. Večer si urobte zhrnutie.

Ak ešte pochybujete, cvičte s veľakrát citovaným problémom parkovania. Predstavte si: „Vždy dostanem miesto na parkovanie tam, kde ho potrebujem.” Funguje to, dokonca vo veľkomeste !

Príčina a účinok.

Kto neovláda svoje myšlienky, podkladá sa náhode. Ale náhoda neexistuje !  Náhoda znamená, že sa vám prihodí presne to, čo vám patrí. Ak neprevezmete zodpovednosť za svoj život – zodpovedným rozmýšľaním -, vtedy vaše myšlienky nevyhnutne sledujú nasledujúce situácie: stávajú sa „príliš náhodné” veci. Tento nedostatok disciplíny má za následok, že za vašou náhodou nasleduje ďalšia: život vás otĺka.

Možno si poviete: „Nemám šťastie, mám smolu, nikdy sa mi nič nevydarí.” Ale keď vstúpite do problému a pozriete sa za povrchnú argumentáciu, spoznáte, že také vyjadrenia nemôžu byť namieste. Ak nemáte úspech a šťastie, príčinou sú vaše myšlienky a nedostatok disciplíny. Disciplinujte sa, venujte sa pozitívnym javom a vaše myšlienky sa nevyhnutne prejavia v skutkoch a okolnostiach.

Kto však živorí bez cieľa a myšlienok, nesmie sa čudovať, že jeho život bude vydaný napospas náhode a budú sa hromadiť negatívne situácie. Zreteľne tu vidíte súvislosť príčiny a účinku. Nič, ani najmenšia maličkosť sa neudeje bez príčiny – prvotná je vždy myšlienka !  Zvnútornite si túto zásadu, berte na ňu ohľad, keď preberáte svoj predchádzajúci život a z tohto poznania odvodzujete úžitok pre budúcnosť !

Overte si na jednoduchom príklade, či ovládate svojho ducha a svoje telo.

Cvičenie: Odpočinok.

Posaďte sa na stoličku, dbajte o to, aby ste chrbticu mali priamo vystretú a opierali sa o operadlo stoličky. Ruky si položte na stehná, nohy rozložte v malom odstupe od seba. Zavrite oči a päť minút zostaňte v tejto polohe.

Pokojne, zhlboka dýchajte. Nežmurkajte. Nehýbte ani prstami. Ak si myslíte, že vás niečo svrbí, potlačte chuť poškrabať sa. Nenechajte sa ničím a nikým vyrušiť. Najlepšie bude, keď si nastavíte budík, aby ste mali istotu, že ste v tejto polohe naozaj zotrvali päť minút.

Zvládli ste to !  Blahoželám !

Ak sa vám to nepodarilo, nič sa nestalo. Všetko potrebuje svoj čas, o pár dní budete pokojne sedieť.

Dám vám malú pomoc, aby ste ľahšie zachovali pokoj. Povedzte si nasledujúci text – pokiaľ možno s meditatívnou hudbou z kazety.

Zatváram oči a zbavujem sa svojho tela. Som úplne nehybný. Nepripúšťam žiaden pohyb – okrem dychu. Ovládam svoje telo. Kým je moje telo nehybné, pomaly a opatrne klesám sám do seba.

Zbavujem sa vonkajšieho sveta, ponáram sa do seba. Pred svojím duchovným okom vidím jasné, teplé svetlo. V ňom, pretože som to svetlo, pomaly klesám do úplného ticha. Odpočívam vo svetle svojho skutočného ja. Moje telo je ľahké a nehybné. Odpočívam vo svetle, v tichu, v sebe. Cítim blahodarnú atmosféru, ktorá ma obklopuje.

Rozširujem svoje vnímanie. Svojmu vedomiu dovoľujem, aby sa úplne rozšírilo. Vnímam priestor, v ktorom sa nachádzam, Celé moje vedomie tento priestor vstrebáva, cítim blahodarnú atmosféru. Môžem si otvoriť srdce a cítim sa v súlade so sebou, so životom, s vesmírom. Cítim teplo, svetlo a lásku. Čím viac lásky nechám prúdiť, tým viac jej prúdi do mňa. Cítim, že je to láska Boha, ktorá ma objíma, halí a preteká mnou. Ešte viac otváram srdce a nechávam ju ďalej mnou prenikať.

Všetko je naplnené jeho láskou.

V tejto jednote vedomia spoznávam, že odteraz môžem žiť v bezpečí jeho lásky. Žijem v istote jeho vôle a jeho lásky. Nesie ma Božia láska. Nesie ma Boh, ktorý žije vo mne a pôsobí cezo mňa. A nech idem kamkoľvek, nechávam jeho lásku prúdiť mnou a pôsobiť cezo mňa.

Cez lásku, ktorá cezo mňa pôsobí, je svet o niečo jasnejší, pokojnejší a láskavejší. Som poslom jeho lásky a sám žijem v bezpečí jeho lásky.

Ale dojmy, ktoré som získal meditáciou, prijímam do všedného dňa. Nechávam ich pôsobiť a lásku nechávam cezo mňa prúdiť. Odteraz beriem každého človeka takého, aký je. Otváram preňho svoje srdce, zbavujem sa predsudkov, kritiky a vidím pozitívne. Uznávam, že každý človek má právo byť taký, aký je, že každý je svojím spôsobom hodný lásky, pretože každý človek reprezentuje Boha.

V tomto vedomí sa vraciam do svojho života – na povrch svojho bytia. Vraciam sa do Tu a Teraz. A keď som pripravený, otváram svoje srdce a znova som vedome Tu a Teraz.

Cítite sa dobre ?  Päť minút ste v pokoji sedeli, ani ste si to nevšimli, pretože ste pozornosť sústredili na iné veci. Vidíte, že to nie je až také ťažké.

Kým ste sledovali svoje myšlienky, zbavili ste sa aj starých zdrojov správania. Zbavili ste sa svojho ega a vpustili ste do seba nové vibrácie: chvenie vedomia, jednoty a lásky. Zmenená vibrácia zapôsobila na každú bunku vášho tela. Každá bunka je teraz sebavedomejšia, širšia a milšia. Keď toto cvičenie budete vykonávať každý deň, zistíte veľké zmeny – na sebe, svojom správaní, postoji, ale aj na tele. V dôsledku toho aj na reakcii vášho okolia. Na to však treba, aby ste každý deň na sebe dôsledne pracovali, otvárali a rozširovali svoje vedomie, keď necháte prúdiť lásku a stanete sa láskou.

Veľa ľudí hovorí: „Svet je skazený, ľudia sú mrzutí a agresívni. Ja som len koliesko, na tomto obrovskom svete nemôžem nič zmeniť.” Nie je to pravda. Každý z nás môže prispieť k tomu, aby bol život krajší, svetlejší, láskavejší a hodnejší života.

Najlepšie je začať u seba. Potom to ide systémom snehovej gule. Je stále väčšia, čím dlhšie ju gúľate. Malé pozitívne momenty tvoria veľké, pozitívne účinky. Tak je to aj s vaším účinkom, vibráciou, ktorú vysielate. Vydávajte pozitívne impulzy, buďte pozitívny, potom vaše vyžarovanie zasiahne iných ľudí, ktorí opäť vydávajú pozitívne impulzy. Takto bude náš svet jasnejší a svetlejší.

Konštatovali sme, že základný zákon života je harmónia. Ak sa naruší, vzniknú negatívne situácie: vojny, choroby alebo pohromy. Preto by naša hlavná úloha mala byť vytváranie harmónie v sebe aj v okolí. K tomu v prvom rade patrí vedomie súvislosti príčiny a účinku, a disciplíny.

Kto je so sebou a so svojím životom spokojný, ten sa nemusí meniť, pretože preňho ešte čas na ďalší vývin nedozrel. Na tejto úrovni vedomia musí zostať dovtedy, kým nedozrie príprava na zmenu, na zlepšenie. Práca na sebe má zmysel len vtedy, keď želanie vychádza znútra. Kto pracuje na sebe preto, že ho jeho partner na to „odsúdil”, alebo vie, že touto cestou ide jeho šéf, ten len plytvá svojím časom, kým želanie na zmenu nevyjde z neho samého.

Čoho sa chcete zbaviť ?

Poznamenajte si raz všetko, čoho sa chcete zbaviť. Buďte k sebe čestný a neklaďte si žiadne hranice. Zapíšte si všetko, čo vám práve príde na um. Zoznam si zachovajte. Každý deň ho môžete o niečo rozšíriť. Budete sa čudovať, aký dlhý je váš zoznam… každý deň o niečo narastie.

Keď knihu preštudujete, urobíte si nový zoznam. Porovnajte ho a doplňte, budete sa čudovať, akú prácu ste vykonali.

Chcel by som sa zbaviť:

Po dvoch týždňoch si jednotlivé body zoraďte podľa ich priority.

Prebudenie intuície.

Ďalší dôležitý bod pri odpovedi na otázku prečo by sme sa mali niečoho zriekať, nájdeme v slove „intuícia”. Intuíciu môže poznať len ten, kto je oslobodený od starostí všedného dňa, stresu a náhlivosti, kto si uvoľní dušu, ten dosiahne poznanie intuície. Intuícia sa vyvíja z hĺbky vnútra. Každý človek je vybavený intuíciou, ale mnohí z nich ju poriadne zasypali. V priebehu času intuíciu stratili, pretože sa orientovali na vonkajšky, na honbu za hmotnými majetkami. Na podstatné, čo sa nosí v sebe, sa potom ľahko zabúda.

Intuíciu môžete označiť aj ako vnútorný hlas. Intuícia je niečo, čo nemôžete uchopiť, ale určite ju môžete pociťovať. Keď sa naučíte načúvať svoj vnútorný hlas, intuícia môže pôsobiť. Konať intuitívne, znamená konať citlivo. Váš vnútorný hlas, alebo vyššie ego, nech to označíme akokoľvek, pozná váš skutočný postoj, vie, čo chcete, a prijíma vibráciu okolia.

Ak sa spoľahnete na svoju intuíciu, v pravom momente urobíte správnu vec, lebo vaša intuícia presne vie, kedy je čas. Intuícia je hlboko zakotvená v podvedomí. Úspešní ľudia sa už dávno spoliehajú na to – oveľa viac ako na rozum.

Prirodzene, každý – podľa svojho životného poverenia – má iné ciele a „záťaže”, ktoré môže odhodiť, zbaviť sa ich. V ďalších kapitolách sa budeme zaoberať hlavnými zaťaženiami, strachom, chorobami, predsudkami a problémami. Kým však dôjdeme k detailom, musíme si uvedomiť, prečo sa niečoho máme zbaviť.

   Svoj život chceme utvárať tak, aby bol šťastnejší a plnší.

   Je to možné len dokonalosťou.

Základná myšlienka tejto knihy je venovaná harmónii. Všetko, o čo sa snažíme, je: nechať ju rásť, znova nachádzať, zväčšovať, aby nami prúdila, naše vibrácie sa rozšírili a mohli nájsť cestu po celom svete.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: