elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Hodiny šťastného Človeka

Posted by elizabethin na 17. februára 2013

556378_360982980607829_289224031117058_983517_43919125_n

Tatvy (tattvy) jsou nedílnou součástí cyklicky se opakujícího vesmírného dění.  Představují vibrující proudění sil, kterých je pět: akaša, vayu, tejas, prithivi, apas, přičemž každá z nich má své specifické vlastnosti.

Jejich znalost nám pomůže zlepšit život, a tak dosáhnout harmonie a štěstí. Jak je to možné? Není totiž lhostejné, v kterou denní dobu něco začneme – počátek ovlivní výsledek.

(A tady jsme u důvodu, proč o tatvách píšu: Včera už jsem se večer na náš web nedívala a svolali jste meditaci na 22.00. Nechci vám (nikomu z nás) brát “vítr z plachet”, ale jestliže chceme pracovat pro vesmír, musíme pracovat v souladu s jeho silami a ne proti nim.

Včera ve 22.00 zrovna vyzařovala nejdestruktivnější síla akaša, takže účinek meditace byl minimální, ne-li žádný. Prosím (!), tohle není psáno jako výtka. 🙂 Je to prosté konstatování toho, že ke zdárnému dílu je potřeba si připravit zdárné podmínky. Do meditace v 17.00 jsem se nevměšovala, protože čas navrhovala má dcera Melory a věděla, že v tu dobu vládne nejpříznivější tatva prithivi.)

Co se s těmi tatvami děje? Každý den Slunce vychází a zapadá v jinou dobu. S výjimkou jarní a podzimní rovnodennosti jsou dny a noci různě dlouhé. Tatvami rozumíme pět časových úseků o délce přesně 24 minut, které se po dobu dvou hodin pravidelně střídají a začínají vždy s dalším východem Slunce.

Jejich pořadí je stále stejné a celý cyklus se permanentně opakuje až do dalšího východu Slunce (tj. akáša, vayu, tejas, prithivi, apas a znovu akáša, vayu, tejas, prithivi, apas … znovu … po celých 24 hodin, přičemž každá tatva trvá zmíněných 24 minut).

Jak jsem již uvedla, rozlišujeme jich pět a ty pak označujeme černou, modrou nebo zelenou, červenou, žlutou a bílou barvou.

U tatev je vždy důležitý začátek činnosti! Projekty začínáme vždy (!) v příznivé tatvě, ukončení započaté činnosti pak již není nutno sledovat. 

Každý den v týdnu je přiřazen určité tatvě a planetě, která je takzvaně vládnoucí. Planety se po celý den střídají v tzv. planetárních hodinách, střídají se vždy ve stejném pořadí a po dobu jedné hodiny. (Planetární hodiny jsou zajímavé tím, že mají různou délku mezi východem a západem slunce, tedy jinou přes den a jinou v noci.  Výpočet provádíme jednoduše  – vezmeme dobu od východu do západu Slunce a vydělíme jí dvanácti. Tím získáme dobu jedné denní planetární hodiny.

Pro výpočet noční hodiny postupujeme stejně s tím, že dělíme dvanácti dobu od západu do východu Slunce.) Vládnoucí planeta, která přísluší pro daný den zahajuje svůj vliv vždy s východem Slunce. Planety se střídají v přesném pořadí: Slunce, Venuše, Merkur, Měsíc, Saturn, Jupiter, Mars. Začíná li tedy pátek Venuší, první planetární hodinu po východu Slunce vládne Venuše, pak Merkur, Měsíc, Saturn, Jupiter, Mars a Slunce. Každá tatva má svou mantru (Ham, Pam, Ram, Lam, Vam), ale protože by vám to komplikovalo život s mantrami u čaker, nebudu se o nich dále rozepisovat, není to pro praxi nijak důležité. (Neděste se, že to vypadá nějak obtížně, závěrem vše stručně a lapidárně objasním.)

                                                                    PONDĚLÍ – MĚSÍC – APAS (bílá)

                                                                   ÚTERÝ – MARS – TEJAS (červená)

                                                                   STŘEDA – MERKUR – VAYU (modrá,zelená)

                                                                   ČTVRTEK – JUPITER – PRITHIVI (žlutá)

                                                                   PÁTEK – VENUŠE – APAS (bílá)

                                                                   SOBOTA – SATURN –  AKAŠA (černá)

                                                                   NEDĚLE – SLUNCE – TEJAS (červená)

 

Vlastnosti tatev:

Akaša – černá – sobota – Saturn

Tato tatva se obecně považuje za velmi nepříznivou, jejím vládcem je planeta Saturn. Začíná vždy s východem Slunce a pak v každé následné dvě hodiny. Tedy například v osm, v deset, ve dvanáct atd. Je tatvou klidu a rozjímání, rozhodně v ní nezačínejte nic důležitého! Každá činnost započatá v této tatvě je předurčena k neúspěchu. Nezahajujte cestu, nezačínejte jíst ani pít, návštěvu úřadu a počátek  jednání či zkoušek odložte na jinou dobu. V této tatvě příliš nefunguje ani výklad karet, “nekoketovala” bych ani s numerologickými či astrologickými výpočty. Siderické kyvadlo v tuto dobu ukazuje co chce a nevhodné je rovněž energetické léčení (až na pár vyjímek). Vhodný je úklid. Lidé narození v této tatvě mají drsný život a jako jediní v této tatvě mohou započínat své činnosti a s úspěchem je dokončit.

Vayu (wayu) – modrá až do zelena – středa – Merkur 

Této tattvě vládne planeta Merkur, která je sice příznivější, než Saturn, přesto však je i tento časový úsek považován za poměrně negativní, protože má přechodný charakter. Není vhodné v ní  jíst, pít, koupat se. V tomto období se daří lžím, pomluvám, podvodům, závisti, lakomství, nenávisti  a podobně. Statistické výzkumy ukazují na vyšší četnost kriminálních dějů, které byly spáchány právě v této tatvě. Velmi vhodná je ale pro začátek jakékoli cesty. Ta pak probíhá většinou bez nehod a nepříjemných událostí.

Tejas – červená – úterý, neděle – Mars, Slunce

Vládnoucími planetami Tejasu jsou Mars a Slunce, tatva má výrazně ohnivý charakter. Je prezentována jako neutrální až příznivá. Velmi vhodné jsou sportovní aktivity, dechová cvičení pro zhubnutí, tvůrčí činnosti a otužování.  Jídlo v této tatvě nedává žádný užitek (100% spalování v ohni), takže příjem potravin v tomto intervalu vede k hubnutí. Rizikové činnosti se nedoporučují, lidem v tomto časovém úseku totiž často schází tolik potřebná rozvaha. Případné spory se většinou vyhrocují a nekončí smírem. V tejasu dochází k velkým haváriím (Titanic).

Prithivi – žlutá – čtvrtek – Jupiter 

Činnost započatá v této tatvě je trvalého charakteru, vládnoucí planeta Jupiter zaručuje pozitivní dopady na vše, co v jejím období začneme. Jídlo se využívá při trávení maximálně a proto se nedoporučuje v této tatvě jíst, pokud chcete hubnout. Pokoušíte-li se přibrat, jídlo započaté v prithivi vám pomůže dosáhnout potřebné tělesné hmotnosti. Je to nejvhodnější tatva k léčbě, léky mají největší účinek, stačí pak menší dávky. Nemoci propuklé v této tatvě mají krátké trvání. V této době je vhodné meditovat, relaxovat, vykládat karty… Láska, která nás potká právě v prithivi, je téměř vždy vztahem na celý život.

Apas – bílá – pondělí, pátek – Měsíc, Venuše

Podléhá vládě Venuše a Měsíce, podobně jako prithivi je také velmi pozitivní. Výsledky zde mají dobrý začátek, průběh i konec, ale efekty a cíle v ní dosažené mívají spíše krátkodobý charakter. Tatva je vhodná pro materiální záležitosti, např. nákupy, podání Sportky v Apasu, (tj. v pátek -den zasvěcený Apasu-) a v planetární hodině Venuše) skýtá solidní šanci na případnou výhru. Dobré je začínat psaní literárních děl a také milování v této tatvě mívá značnou hloubku… Lidé narození v této tatvě jsou výbornými milenci, sex je také nejvhodnější náplní tohoto času.

Možná vám to připadá složité, ale není. Já si léta vystačím s pár pravidly.

Tohle je podstatné:

Všechny důležité činnosti bez ohledu na den začínám vždy ve žlutý čas prithivi, popř. v bílém apasu. (A to vč. vaření a jiných běžných činností – guláš ve vayu nebude mít chuť, knedlík započatý v akaše se stejně rozvaří…)

Pondělí a pátek září/dýchá bílý apas, výsledky dne jsou pozitivní, ale možná ne  dlouhodobé. Pokud mám jednání či jiný projekt, sjednám si schůzku/zahájím činnost ve žlutou prithivi, pokračuju v bílém apasu -který hned na prithivi navazuje- a vše skvěle dopadne. Apas je 2. nejpříznivější den v týdnu.

Úterý a neděle je červený tejas. Tejas je vhodný tehdy, když chci hubnout. Projekty opět plánovat na žlutou prithivi či bílý apas, hlídám „plamenné“ emoce… Rozmíšky započaté v tomto čase jsou dlouhodobé a nekončí dobře.

Středa je modrá vayu, mohu bez problémů cestovat (super např., když jedu na dovolenou autem). Projekty zde nedopadají příliš dobře, takže pokud už kamkoliv musím, “tlačím” jednání na čas žlutá prithivi + hned za ní bílý apas, takže mám 48 minut pozitivního prostoru, a tak (většinou) eliminuji negativní středu jako den.

Ve čtvrtek  ZÁSADNĚ dělám všechny důležité a dlouhodobé věci  (svatba, zkoušky, obchodní jednání, operace, začátek školení…), a to v čase prithivi, tj. den žlutý, hodina žlutá – skvělý výsledek je zaručen.

Sobota je destruktivní černá akaša, relaxovat, uklízet, víc nic.

Doporučuji následující opatření (v zájmu vás/nás všech i naší společné “světelné práce”):

1.

Do PC si z následujícího linku stáhnout Tattvické hodiny v. 1.43 pana Bohumila Jirsíka. Dnes už jsou ke stažení z http://www.instaluj.cz/tattvicke-hodiny  jako free. Z nich se vyčte všechno, nic nemusíte složitě hledat a kombinovat, je tam přehledný diagram. Když je nechám běžet na liště, tak se mi změny tatev hlásí cinknutím,  tudíž v období tatvy prithivi např. nezapomenu poslat veledůležitý email. Navíc na liště i barvu tatvy vidím. Bezvadné je i to, že si na nich nastavím různé souřadnice vzhledem k místu bydliště. (Což je důležité pro naše meditace! Slunce vychází v jiný čas v Košicích a jinak ve Varech, tatva někde už probíhá, někde teprve nastupuje.) Vřele doporučuji.

2.

Do peněženky si opatřit tatvické dvoukolečkové hodiny (viz níže). Menší kolečko vybarvit příslušnými barvami (akaša-černá, vayu-modrá, tejas-červená, prithivi-žlutá, apas-bílá), přelepit průsvitnou izolepou a vystřihnout. Dále je nutno znát dobu, kdy který den vychází Slunce. (Přikládám tabulku, pozor na letní a zimní časy. Časem není míněn čas středoevropský, ale lokální. Jak jsem již zmínila, v Praze Slunce vychází v jinou dobu než v Aši či v Bratislavě, rozdíl je +- pár minutek.) Tj. dnes je 7.1. a Slunce “vstává” v Praze v 8.00. Na větším kolečku si najdu čas 8.00, přiložím k tomu na menším kolečku počátek černé akaši a už vidím, kdy mi která tatva začíná a končí. (Až budete mít ty elektronické hodiny pana Bursíka, tak budete i vědět, jakou máte vůči Praze časovou odchylku +- v minutách a na kolečku si to pak přizpůsobíte. Neděste se. Není to vůbec složité, chce to jen vidět a vyzkoušet.)

Pokud mi na některé činnosti velmi záleží, pracuji s přihlédnutím i k planetárním hodinám. Běžně to ale nedělám. Já osobně tatvy považuji za jakýsi kompas své činnosti už nejméně 25 let a život bez nich už si ani nedovedu představit.

Ďakujem za zdieľanie

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: