elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Alexander Svijaš – Karma, Život bez konfliktů

Posted by elizabethin na 11. februára 2013

149617_489764027714145_1890200152_nKdyž se budeme obracet k Nejvyšší bytosti, jež stvořila tento svět, užijeme termín Stvořitel, aniž bychom uvedli jeho pojmenování zavedené v některém náboženství. Radíme, abyste se k němu modlili a dodržovali rituály obvyklé ve vašem náboženství.

Proto poznatky, které uvádíme v knize, mohou sloužit křesťanům, muslimům, buddhistům, knišnovcům, ateistům i stoupencům teozofie atd.

Kdybychom řekli, že se např. máte modlit jen k Ježíši Kristu, vyloučili bychom tím čtenáře, kteří vyznávají mnoho jiných konfesí. A proč bychom je měli vynechat?

Teorie, kterou překládáme, je mimo jakýkoliv náboženský systém a navrhuje, abyste se obraceli o pomoc a sloužili Vyšším silám. Koho máte na mysli, to nejlépe víte vy sami.

Proto se křesťané směle mohou obracet na Ježíše Krista a Boha Otce, buddhisté na Buddhu, muslimové na Alláha, křisnovci na Krišnu, svědci Jehovovi na Jehovu atd.

Obsah naší teorie se tím nijak nemění. Ba co víc. Mnoho lidí se přiklonilo k náboženství právě po přečtení našich knih. Přejeme to i vám.

Co je v ní nového?

V zásadě lze říci, že všechny myšlenky uvedené v knize najdete v bibli. Jsou obsažené ve dvou známých citátech: “Nesuďte a nebudete souzeni.” a “Proste a bude vám dáno …“. Novotou naší knihy je, že jsme se pokusili přeložit tato přikázání do současného, každému srozumitelného jazyka.

Podrobně jsme je rozvedli a dali doporučení k jejich využití v praxi. Jsou vám k dispozici! Proč byste je tedy nevyužili? Třeba jen proto, abyste zjistili, zda to opravdu funguje. Navrhujeme našim čtenářům: zkuste! Když to nevyjde, odložíte knihu k ostatním, stejně neužitečným. Když to vyjde – využívejte získané poznatky každý den. Je možné, že váš život bude klidný a bohatý.

Jak kniha vznikla

Autor tuto knihu – podobně jako předešlé – psal v úzké spolupráci se zástupci Vyšších sil. Proto se v textu říká “my” a ne “já”. Ne proto, že by byl autor naplněn pocitem vlastní důležitosti. Kromě toho se na autora různými způsoby aktivně obracejí lidé (a za nimi stojící síly Neprojeveného světa), kteří se snaží prosadit své myšlenky.

Některé z nich jsou vhodné, proto je využíváme při tvorbě naší Obecné teorie. Najdete zde tréninky, cvičení, pravidla, příklady. Proto můžete ke knize přistupovat jako k zajímavému čtení, ale i jako k příručce vědomého tvoření vlastního života. Života rozumného, bez zbytečného vzrušení a obav.

Budete-li se totiž řídit myšlenkami obsaženými v knize, váš život bude trochu méně emocionální, ale mnohem klidnější a předvídatelný. Naučíte se chápat události, které se dějí ve vašem životě. A vědomě si budete přát, aby se stalo to, co nutně potřebujete.

Určitě se to pak i stane, neboť tak  funguje naše metodika tvorby vlastního života. Když vám něco nevyjde, snadno pochopíte proč. A nebudete se zbytečně trápit. Trochu trápení samozřejmě nevadí, neboť v opačném případě by život ztratil svou chuť a vůni.

 V knize budeme pracovat se speciálními termíny, např. i s pojmem Neprojevený svět. Co to znamená? Náš svět – to je Projevený svět: hmatatelný, měřitelný, viditelný nebo slyšitelný.To ovšem, jak jistě chápete, ani zdaleka není celý svět. Možnosti našich smyslových orgánů jsou omezené, proto vědci a vynálezci neustále vymýšlejí nové přístroje a způsoby, jež by umožnily lépe poznat náš Projevený svět.

Dosah přístrojů je však limitován mírou našich poznatků, technologií atd. Každým rokem (ba každým dnem) se dozvídáme o našem světě něco nového. A tak tomu bude zřejmě ještě dost dlouho. To znamená, že kromě Projeveného světa existuje ještě svět Neprojevený, který jsme se zatím nenaučili měřit nebo pociťovat. Co je vlastně Neprojevený svět?

Všechno to, co zatím neznáme, přičemž neznámého je mnohem víc než známého. Každý si například občas položí otázku: Existuje Bůh, andělé, démoni, mimozemšťané atd.? Pokud ano, jací jsou? Kde leží hranice lidských možností? Proč žijeme? Nastane Poslední soud?

Proč se mi najednou stalo něco, co není možné? A tak dále. Každý člověk si může vymyslet spoustu otázek, na něž neexistuje dokazatelná odpověď. Je mnoho verzí, ne však přesných odpovědí. Proto v knize budeme termín “Neprojevený svět” užívat s velmi širokým významem. Označíme tak vše, co člověk nezná.

Užší význam tohoto termínu bude označovat místo, kde možná existují rozumné substance, které nám pomáhají (nebo zabraňují) kráčet životem. Uvidíme několik verzí uspořádání Neprojeveného světa. Nebudeme však všechny vymýšlet od začátku. Pokusíme se opřít o křesťanské tradice, tedy o poznatky (nebo teorie), jež lidstvo získalo během tisíciletí své existence.

V knize rozebíráme systém názorů na svět, který jsme nazvali Obecná teorie karmických vztahů. Mluví se v ní o požadavcích, jež na člověka, přicházejícího na tento svět, kladou Vyšší cíly. Jejich splnění činí život spokojenějším a bohatším. Naše Obecná teorie disponuje zatím jen malým množstvím takových požadavků, jež by si mohly nárokovat toto honosné jméno.

Jsou to pouze první a nesmělé kroky při systematizaci vědomostí potřebných k vědomému usměrňování svého života. Jednou poznáme všechna pravidla a zákony existence našeho materiálního a nemateriálního světa a budeme schopni vědomě řídit svůj život. Přítomný a snad i budoucí. Vypracování systému rozumných vztahů mezi člověkem a silami Neprojeveného svět – to je náš daleký a veliký Cíl.

Doufáme, že naše kniha pro vás bude něco jako dopravní předpisy – jenže na cestě životem. Najdete v ní nepsané zákony, jimiž se celý náš život řídí. Jsou to semafory, značky a směrovky, jichž si lidé nevšímají anebo si jich všímat nechtějí. Vynasnažíme se, aby se vám staly viditelnými a srozumitelnými. Jak naložíte se získanou informací, to je už vaše osobní věc. Každý člověk má svobodu volby.

Můžeme samozřejmě přejít i na červenou. Můžeme vejít tam, kam je vstup zakázán. Riskujte, jste-li zdraví! Pokud však chcete zůstat živi a zdrávi, neobejdete se bez dodržování předpisů. Ba co vím, když učiníte zadost určitým požadavkům, jež na vás kladou Vyšší síly, dostanete od nich podporu. To zní lákavě, ne?

Při opětovné cestě na svět dostávají duše asi takovou radu: “Nezapomínejte, že jdete na exkurzi – jako do muzea. A podle toho se i chovejte.” Neboť náš život je exkurze. Ne ovšem do obyčejného historického muzea, kde všechny exponáty leží ve skleněných vitrínách, můžeme se na ně jen dívat, ale nesmíme se jich dotýkat. Tohle je moderní muzeum, jako technická muzea ve vyspělých západních státech, kde se každý návštěvník může dotknout, ba prakticky si pohrát s jakýmkoliv exponátem.

Vystavované přístroje tvoří různé fyzikální efekty – ozvěnu, interferenci, difrakci, magnetismus, vysílají laserové paprsky apod. Návštěvník může točit páčkami, klikami, zapínat spínače, uvést kterýkoliv exponát do chodu. Když si koupíte lístek do takového muzea, můžete si s exponáty hrát, jak dlouho chcete (pokud je muzeum otevřeno, samozřejmě), nemůžete si však exponáty odnést, protože víte, že nejsou vaše. Přijdete, pobavíte se a odejdete.

Totéž platí o lidské duši. Když ji vypravují na Zem, řeknou jí: “Dáváme si možnost stát se člověkem. Jdi, podívej se, vyzkoušej si všechno. Jestli to dokážeš, naprav své hříchy. Nezapomeň ale, že tvůj čas je vyměřený. A nic ti tam nepatří, není to tvůj svět. Používej všechno, co tam je, ale neporušuj pravidla chování návštěvníků. Buď vděčný tomu, kdo tě tam pustil.”

To jsou pravidla, která musí dodržovat každý člověk. Naše duše však po příchodu do reálného světa bohužel zapomíná na rady, s nimiž ji vypravili na cestu. Takovou myšlenku hlásá ateismus a celý náš výchovný systém, zatímco každé náboženství učí, že svět nám nepatří, že všechnonáleží Bohu. Mnozí tomu nevěří. Úplně se pohrouží do tohoto světa a “drží se” ho. Vášnivě se oddávají lásce a myslí si, že je nejdůležitější.

Jiní jsou vášnivě připoutáni k penězům. K moci. Přílišné lpění na čemkoliv odvádí člověka od Boha, třebaže ten od nás ani nevyžaduje, abychom ho přehnaně milovali. Jen nesmíme zapomenout, že všechno na světě patří jemu, a řídit se podle toho. Něco si vybereš, trochu si pohraješ, ale musíš to vrátit na místo. A tak je tomu s jakoukoliv nadměrnou připoutaností k materiálnímu světu, duchovním hodnotám, schopnostem, rodině, práci, tvorbě a mnohému jinému.

Když má člověk nějaké vrozené nadání, když např. hezky kreslí, je pyšný: “Jsem vyjímečný, jsem tvůrce, jsem víc než ostatní.” A to je typicky nesprávný postoj. Tak se připoutává k materiálnímu světu, příslušná záklopka se otevře a “karmická nádoba” se začne plnit. Duše přišla na Zem, aby v “karmické nádobě” snížila hladinu svých hříchů, místo toho ji však začne zvyšovat.

Přejeme vám tedy bohatý život v Rozumném světě. Naše kniha je průvodcem tímto světem. Šťastnou cestu!

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: