elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Ako rýchlejšie Pochopiť svoj vývoj v Živote? III.časť

Posted by elizabethin na 8. januára 2013

Favim.com-951

V prelomových, ale zároveň aj ťažkých časoch, v ktorých žijeme, si v konečnom dôsledku ľudia začínajú silnejšie uvedomovať potrebu duchovnosti vo svojom živote. Vychýrená anglická ezoterička Alice A. Baileyová vo svojej práci The Labours of Hercules (u nás zatiaľ nevyšla!) vysvetľuje skrytý význam Heraklových úloh v symbolike dvanástich znamení zverokruhu.

Ako rýchlejšie Pochopiť svoj vývoj v Živote? I.časť

Ako rýchlejšie Pochopiť svoj vývoj v Živote? II.časť

Keď inštinkt nestačí

V znamení Raka sa hľadajúci učí prehlbovať svoju intuíciu. Inštinkt (mimovoľný pocit, vnuknutie, tušenie), ktorý v tejto fáze poznávania získavame, musíme ustavične prehlbovať a zmeniť na intuíciu (vycítené vnuknuté poznanie). Postupne obohacujeme aj svoj intelekt o intuíciu, vďaka čomu začíname chápať všetko to, čo sme nedokázali pochopiť len intelektom alebo inštinktom. Tento proces symbolizuje v príbehu o Heraklovi laň so zlatým rohom, ktorá patrila bohyni Artemide (bohyni Mesiaca) a bola nesmierne plachá a rýchla (presne ako intuitívne vnuknutie)…

Číslo človeka

Piata Heraklova úloha je vari najznámejšia: hrdina mal zabiť nemejského leva, ktorý ohrozoval ľudí. Z ezoterického hľadiska má číslo 5 kľúčový význam, pretože symbolizuje proces individualizácie ľudskej bytosti. V tejto etape si človek uvedomuje existenciu svojho JA, preto päťku možno nazvať číslom človeka. Až po zvládnutí piatej skúšky začína proces skutočného učenia sa.

Človek v tejto etape vývoja môže byť priveľmi sebavedomý, pyšný, dokáže byť dokonca agresívny a pôsobiť vo svojej rodine a spoločenstve deštruktívne. Preto ho symbolizuje lev, ktorý narúša pokoj celého okolia. Piatou úlohou je teda prekonať leva svojej osobnosti. Hľadajúci musí zabiť to, čo predtým dosiahol. Egoizmus, sebaláska, snaha dominovať, nafúkanosť musia ustúpiť altruizmu a podriadiť sa službe širšiemu spoločenstvu.

V súčasnosti žijeme v období urýchleného rozvoja celého ľudstva. Dnes je svet plný “významných osobností” a nastal čas, aby pocit súnáležitosti k širšiemu celku a prispôsobenie vlastných záujmov jeho dobru zvíťazilo nad sebapresadzovaním, záľubami vlastného ega. Herakles premohol leva v jaskyni s dvoma otvormi, pričom jeden uzavrel najskôr.

Mnohé mýty uchovali skrytý zmysel každej podrobnosti, napriek tomu, že ich ľudia tisícročia nepochopili. V našej hlave sa takisto nachádza malá jaskyňa, v ktorej je skrytá jedna z najdôležitejších žliaz, hypofýza. Keď správne funguje, osobnosť je aktívna, intelektuálne zdatná, vytrvalá, schopná sebakontroly. Hypofýza sa skladá z dvoch častí – v prednej sídli intelekt, v zadnej emócie, predstavivosť.

Koordinuje aj činnosť iných žliaz, napríklad vzrast človeka a ak nie je plne rozvinutá, intelekt aj emócie sú postihnuté. Práve ona je tou jaskyňou, kde lev nadmieru rozbujnelej osobnosti má svoju skrýšu – tam ho treba prekonať. To je takisto symbolické: iba vtedy, keď zablokujeme silné osobné emócie (umiestnené v zadnej časti hypofýzy) a zanecháme egoistický spôsob života, môžeme premôcť “nemejského leva”, čiže skrotiť svoju osobnosť pomocou vyššej mysle.

Prebudiť spiacu dušu

Ako však pochopiť šiestu Heraklovu úlohu, ktorou bolo získanie pásu Hippolyty, kráľovnej Amazoniek? Pás darovala Hippolyte Afrodita, ako symbol jednoty, ktorá má vládnuť medzi mužmi a ženami. Kráľovná chcela Heraklovi odovzdať pás sama, ale Herakles to nepochopil: vytrhol jej ho z rúk a navyše jej zasadil smrteľný úder. Pochopil však svoj omyl… Práca spočíva v zmierení sa s “nepriateľom iného druhu”, s ľudskou bytosťou. Heraklovým omylom bol jeho nedostatok lásky a pochopenia pre druhého.

Napriek tomu, že dokonale zvládol päť predchádzajúcich úloh, schybil. To znamená, že zblúdiť môže aj ten, kto je už vo svojom vývoji ďaleko. Omyl však možno napraviť. To, pravda, platí aj pre Hippolytu, ktorá takisto konala bez pocitu lásky, necítila vnútornú potrebu zložiť túto obeť. Amazonky, modliace sa k Mesiacu (patrónovi rôznych materiálnych foriem) a k bohovi vojny Aresovi, nepochopili úlohu, ktorú mali splniť: prebudiť dušu spiacu v hmote.

Znamenie Panny je prípravou k prvému zasväteniu. Žiak tu robí prvý krok ku svojej duchovnosti: snaží sa podriadiť materiálnu formu vôli duše, ktorá v nej žije. Ako matka dáva život dieťaťu žijúcemu v jej lone, tak aj žiak má teraz vo fyzickom svete prejaviť svoju spiacu dušu. Nie fyzické telo je zdrojom omylov, čiže nesprávnych postojov a činov. Ono je len automatickým vykonávateľom impulzov prichádzajúcich od “vnútorného človeka”.

Príčinou zla je prislabá vláda duše nad materiálnou formou. Telo má byť prispôsobené duši na fyzickom pláne.

Číslo šesť je numerologicky číslom Šelmy. Panna, tak ako Škorpión, symbolizujú trojitosť, čo znamená, že Šelmu treba prekonať na troch úrovniach: fyzickej, emočnej a mentálnej. Obe tieto znamenia sú kritickými, integračnými bodmi v skúsenostiach duše, v ktorých sa môže zjednotiť s materiálnou formou i duchom.

Symbolika znamenia Panny súvisí s cieľom celého evolučného procesu: chrániť, kŕmiť a nakoniec prejaviť duchovné úrovne skryté v každej forme. Zblíženie ducha s hmotou je konečným cieľom evolúcie, o ktorú na našej planéte ide. V znamení Panny k tomu dochádza v obmedzenej miere, lebo musíme prejsť ešte dlhú cestu, ako píše Alica Baileyová vo svojej Ezoterickej astrológii.

Astrologickým zobrazením Panny je mladá žena držiaca obilný klas: najjasnejšou hviezdou súhvezdia Panny je Spica, ktorá je týmto klasom, symbolom chleba. Pripomeňme si, že Ježiš sa narodil v Betleheme, čo doslova znamená “dom chleba”, chlieb sa počas omše mení na telo Krista, je symbolom všetkých druhov potravy: zabezpečiť ho pre všetkých, je problémom nášho sveta. Hmota je teda matkou sveta a možno povedať, že “živí” rôzne bytosti a duše, ktoré sú v nej skryté. Keď pochopíme túto peknú syntézu, žiak sa môže stotožniť s oboma úrovňami bytia – s hmotou i dušou a prenesene: s matkou a jej dieťaťom…

Keď sme “skrotili divoké kone” svojich negatívnych myšlienok (v znamení Barana), zvládli svoje rôzne telesné žiadostivosti (v znamení Býka) a pochopili, že na dosiahnutie múdrosti nestačí intelekt, ale musíme rozvíjať intuíciu (v znamení Raka), musíme prekonať leva svojej osobnosti (ego). V znamení Panny sa hľadajúci snaží podriadiť materiálnu formu vôli duše, ktorá v nej žije.

Veľký zákon karmy

Ďalšou Heraklovou úlohou, ktorú symbolizuje siedme znamenie Váh, je chytiť erimatejského diviaka. Práca súvisiaca s týmto znamením je jediná, ktorá sa končí výbuchmi smiechu, keď Herakles pred sebou vedie diviaka. Je to krásne zakončenie, hoci hrdina znova urobil chybu. Diviaka síce nezabil, len si ho podrobil, ale prispel k smrti svojich priateľov. Znamená to, že hoci sa nám zdá, že sme očistili cestu od hroziacich nám pascí, pokušenie prichádza z nečakanej strany (odporúčam prečítať si Heraklove úlohy a hľadať v nich skryté ponaučenie).

Diviak v tejto časti mýtu symbolizuje emočnú, astrálnu povahu človeka v rôznej forme, akú môže nadobudnúť. Býva tým silnejšia, o čo pokročilejšiu etapu rozvoja dosiahol žiak. Ukázalo sa, že na kontrolu vlastných emócií nestačí sila ani snaha. Možno získať chvíľkový úspech, ale emócie prichádzajú znova. Jedinou možnosťou je uvidieť svoju živočíšnu povahu z úrovne čistého rozumu a duše. Keď Herakles vedie obrovské zviera za zadné nohy, je to obraz získania konečnej prevahy duše nad nedokonalým telom a jeho pudmi.

Človek, ktorý vykonáva túto lekciu (v znamení Váh), ustavične bilancuje všetko, s čím sa stretáva: často váha, je nerozhodný, každý problém zvažuje z viacerých uhlov, zdráha sa konať. Zriedkavo býva extrémistom. Toto ustavične zvažovanie a meranie má jeden cieľ: hľadanie bodu rovnováhy. Aj vesmírny zákon karmy možno chápať ako smerovanie k rovnováhe, ako protipól k extrémnym sklonom. Katastrofy, aké človeka postihnú, ho nemajú trestať, ale prinavrátiť do rovnováhy. Ten, kto ju vo svojom živote našiel, už nemusí zažívať ťažké okolnosti a nútené skúšky.

Keď však Váhy zasimilujú mäkkú harmóniu Venuše, začínajú odpovedať na vibrácie Urána, ktorý je ezoterickým vládcom tohto znamenia. Takáto osoba cíti, že staré formy musí odmietnuť a vymiesť ich, aby sa k slovu mohli dostať nové hodnoty a myšlienky. Pravda, tieto revolučné zmeny, ktoré Urán prináša, nemajú v znamení Váh ešte tvar a vonkajšiu formu: Váhy sa najčastejšie obmedzia na zmenu vnútornú, na prestavbu svojej osobnosti, vediac, že je to prvý krok k prestavbe sveta.

 Zdroj: http://www.jurasek.sk/ezoterika/ako-rychlejsie-pochopit-svoj-vyvoj.php

Reklamy

Jedna odpoveď to “Ako rýchlejšie Pochopiť svoj vývoj v Živote? III.časť”

  1. anitraM said

    Príčinou zla je prislabá vláda duše nad materiálnou formou. Telo má byť prispôsobené duši na fyzickom pláne.

    Číslo šesť je numerologicky číslom Šelmy. Panna, tak ako Škorpión, symbolizujú trojitosť, čo znamená, že Šelmu treba prekonať na troch úrovniach: fyzickej, emočnej a mentálnej. Obe tieto znamenia sú kritickými, integračnými bodmi v skúsenostiach duše, v ktorých sa môže zjednotiť s materiálnou formou i duchom.

    Presne takto to cítim spojiť dušu z telom do jednej úrovne. Ďakujem Eli je dobré si to prečítať viackrát, lebo vždy v tom nájdeme aj niečo iné, čo sme predtým nevideli.

    Krásny zasnežený dník.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: