elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Sedem základných zákonov Univerza

Posted by elizabethin na 4. januára 2013

Ak sa Vám zdá, že Váš život nefunguje akoby mal, skúste si prečítať týchto 7 zákonov, ktoré vo všeobecnosti panujú v našom živote bez to, aby sme si ich viac či menej uvedomovali. Možno Vás inšpirujú ku zmenám, ktoré by ste v rámci novoročných predsavzatí mohli aplikovať . Helka ich veľmi pekne a zrozumiteľne vysvetľuje v tomto článku a tak som si ich dovolila nehorázne skopčiť  xixiix ..Ďakujem za zdieľanie 🙂

Keď hľadáte, kdečo začne vyzerať ako zaujímavosť, hoci ešte pred týždňom by ste to hodili do koša… V poslednom týždni mi prišlo na e-mail mnoho ponúk. Nastránke jednej z nich som našla informácie o 7 základných zákonoch Univerza. Už sme sa dávno neuniverzovali :-P , takže poďme na to!

(Mimochodom, ja som sa pri prekladaní hodne naučila o sebe a o tých svojich predsudkoch, ktoré som si ani neuvedomovala… Takže čítajte pozorne – možno to zmení váš život; a ak nič iné, tak to pravdepodobne rozšíri váš uhol pohľadu!)

Temptation_by_Sylwiaa

1. Zákon príťažlivosti / zákon rezonancie (LOA)

Zákon príťažlivosti (Law of Attraction) alebo zákon rezonancie hovorí, že čokoľvek vysielame do Univerza, to k sebe (a aj nám ako zdroju vysielania) priťahuje energie, ktoré sú v rezonančnom súlade, majú rovnakú alebo podobnú frekvenciu či vibráciu.

Zákon rezonancie možno vyjadriť rôznymi spôsobmi:

 • Energia nasleduje pozornosť. (Na čo sa sústreďuješ, do toho vteká energia – tvoja i tá “Univerzálna”.)
 • To, o čom premýšľaš, posilňuješ.
 • Rovnaké priťahuje rovnaké. (Po slovensky: vrana k vrane sadá, rovné rovné si hľadá. :-) )

Takisto existujú rôzne slovné spojenia, ktoré ho popisujú, hoci ľudia možno nevedia, že hovoria o zákone rezonancie:

 • zčistajasna
 • synchronicita
 • božie požehnanie
 • štístko
 • náhodička
 • osud
 • karma

Ešte raz, “zákon rezonancie hovorí, že čokoľvek vysielame do Univerza, to priťahuje energie podobnej frekvencie, rezonancie alebo vibrácie“.

Zákon rezonancie dáva výsledky – či ich chceme alebo nie (ak sme Univerzu vysielali nechcene nejaký signál, napr. “nezaslúžim si…”).

Priťahujeme to, čo sme, a súčasne to, na čo sa sústreďujeme. Ak cítime negativitu, priťahujeme negatívne skúsenosti. Ak cítime lásku a vyrovnanosť, priťahujeme pozitívne skúsenosti. Môžeme pritiahnuť len tie kvality, ktoré sami máme. Takže ak chceme mať v živote voľnosť a radosť, musíme sa dostať do stavu, keď sa cítime, akoby sme voľnosť a radosť v živote už mali…

Skutočne, zastavme sa na chvíľku a poďme si precítiť, ako by sa tieto veci cítili. Ako by sme cítili voľnosť? Zmenili by sme zamestnanie? Žili by sme niekde inde?

A ako by sa cítila radosť? A hojnosť?

No dobre – a teraz, keď ste si ten pocit predstavili, tak zavrite znova oči a predstierajte, že to už máte. Predstavte si, že za tmou za vašimi viečkami je už domov, auto či partner, ktorých ste si vysnívali, či trezor plný peňazí alebo celkom zdravé telo…

Nesmiete si len predstavovať, že to máte. Musíte skutočne cítiť, že to máte a že ste si to zaslúžili.

No a teraz si priznajme – ako často denne zotrvávame v takýchto úžasných okamihoch a ako často miesto toho zotrvávame v negatívnych pocitoch ako “nemám to-a-to”, “som tlstý”, “ľudia ma nemajú radi”…

Keď sa sústavne sústreďujeme na to zlé – ako chceme pritiahnuť do svojho života to dobré?

Zákon rezonancie nie je nová myšlienka! V histórii ho učili Ježiš aj Budha. A hoci názov LOA dostal prednedávnom, existoval odjakživa!

Tu je pár príkladov:

 • “Tvoja viera ťa uzdravila.” Toto povedal Ježiš. Ukázal, že ak chceme zastaviť utrpenie, musíme zastaviť naše obmedzujúce myšlienky a presvedčenia. Bola to viera toho človeka, ktorá ho uzdravila – začala ako myšlienka a premenila sa na vyliečenie. Ježiš nepovedal: “uzdravil som ťa”, ale “tvoja viera ťa uzdravila”.
  Veriť znamená mať presvedčenie, ktoré nám dodáva silu. Ktoré naše presvedčenia nám uzatvárajú cestu k tomu, čo chceme dosiahnuť? Tie nám stoja v ceste, že dnes nežijeme náš vysnívaný život! Musíme veriť v Univerzum i sami v seba!
 • “Ako človek myslí, taký je.” Toto je výrok Budhu. Na čokoľvek sa v rozmýšľaní sústredíte, to sa zhmotní do vašej konkrétnej reality.
  “Sme, čo si myslíme. Všetko, čo sme, má pôvod v tom, čo si myslíme. Našimi myšlienkami utvárame náš svet.”
  “Všetko, čo sme, je výsledok toho, čo sme si mysleli. Ak človek hovorí a koná so zlým úmyslom, prenasleduje ho bolesť. Ak sú myšlienky a činy človeka čisté, obklopuje ho šťastie ako tieň, ktorý ho nikdy neopúšťa.”

A zasa si uvedomme, že zákon rezonancie pôsobí v oboch smeroch – tak pozitívne, ako aj negatívne! Ak sa teda stále sústreďujeme na to, že nemáme dosť peňazí na zaplatenie účtov, čo sa asi stane? Nebudeme mať dosť peňazí na zaplatenie účov! Ale ak sa dostaneme do duševného stavu, kedy sme presvedčení, že peňazí bude dosť, i keď ich teraz veľa nie je, potom si tie peniaze do života pritiahneme – buď ako peniaze alebo ako nápad, ako sa k nim dopracovať.

Ale na to, aby zákon rezonancie zabral, potrebujeme ešte niekoľko zákonov, o ktorých nás nikdy neučili:

pav (2)

2. Zákon úmyselného tvorenia

Zákon úmyselného tvorenia (Law of Deliberate Creation) hovorí: “To, do čoho investujem myšlienky, začínam priťahovať.  To, do čoho investujem emócie, začínam priťahovať rýchlejšie.”

To, na čo myslím, môžem dostať. Keď na to myslím s túžbou, očakávaním a presvedčením, vtedy to dostanem.

Rozdiel oproti zákonu rezonancie je, že zákon rezonancie je ako bumerang – čokoľvek vysielame, to sa k nám vracia. Zákon úmysleného tvorenia vytvára istú vibráciu vedome, čiže nie sme otrokmi našich vibrácií, ale ich pánom.

Keď sme napríklad svedkami niečoho, čo v nás vyvoláva pocit spokojnosti, zvyšujeme svoju vibráciu a budeme vibrovať na vlne “šťastie”. Ak vidíme niečo, čo nás naštve, budeme vibrovať na vlne “zlosť”. A to, čo k nám príde, bude tá istá alebo veľmi podobná vlna. Budeme mať viac toho istého.

Ak nezapojíme zákon úmyselného tvorenia, sme len pozorovateľ. Máme istú realitu, podľa ktorej vibrujeme a podľa ktorej dostávame aj životnú odozvu. Ak máme dlhy, zistíme to a začíname myslieť “nemáme dostatok peňazí”. LOA nám ochotne prinesie viac toho, čím vibrujeme – a drží nás v uzavretom kruhu dlhov a nedostatku peňazí.

To značí, že LOA pôsobí automaticky – buď v náš prospech alebo proti nám.

Len čo začneme úmyselne tvoriť našu vibráciu, ako je to popísané vyššie, prerušujeme automatizmus pôsobenia LOA a začíname si cielene a úmyselne utvárať našu budúcnosť podľa toho, ako by sme ju chceli mať…

Snow-64-1

3. Zákon umožnenia

Tretí základný zákon je zákon umožnenia (Law of Allowing). Je to princíp najmenšej aktivity, princíp nulového odporu.

Existujú dva spôsoby, ako tento zákon začať uplatňovať. Prvý je dovoliť iným, aby boli takí, akí sú. Druhý je umožniť Univerzu, aby nám dodalo to, po čom túžime.

Poďme najprv na to prvé – umožniť ľuďom, aby boli sami sebou. Hovorme si stále dokola a nahlas:

Som, kto som.
A kým som sám sebou,
umožňujem ostatným, aby aj oni boli sami sebou.

Neexistujú dvaja ľudia, ktorí by boli rovnakí. Ak dokážeme “inakosť” toho druhého nielen tolerovať, ale aj akceptovať, vtedy žijeme zákonom umožnenia.

Ak sa zákona umožnenia nedržíme, tak veríme, že niekto by mal myslieť, cítiť, veriť a konať podľa toho, čo si my myslíme, že by “mal”. Tomuto sa hovorí mať perfektné predstavy a v našom živote tieto perfektné predstavy pôsobia veľa zla! Je to protiklad akceptovania iných – posudzovanie, a to je produktom hlboko zakoreneného strachu, že ak niekto iný myslí, cíti a koná inak ako my, je niečo s nami “v neporiadku”. 

Posudzovanie je emócia nižšej úrovne a ak vezmeme do úvahy LOA, budeme si takto priťahovať do života viac negatívnych ľudí, okolností a situácií. Ak potrebujeme, aby všetci a všetko bolo podľa našich predstáv, aby sme sa cítili na svete dobre a oprávnení, nikdy nepocítime voľnosť. Toto je presný opak voľnosti – je to zajatie vlastnými predstavami. A navyše sa nám nikdy nepodarí donútiť celý zvyšok sveta, aby sa správal tak, ako “by sa mal”. Z tohto dôvodu začínajú vojny…

Pozrime sa na možný príklad. Pozeráte na niekoho, kto rozpráva pri jedení a hovorí s plnými ústtami. Miesto toho, aby ste ho nechali jesť tak, ako je zvyknutý, začnete pociťovať znechutenie a odpor k tomu človeku. Skutočne si prajete, aby sa zmenil alebo prestal aspoň robiť túto jednu vec (hovoriť s plnými ústami). Navyše sa obávate, že aj vy nevyzeráte pritom zrovna najctnostnejšie, keď to nekomentujete… A tam miesto toho, aby ste ho nechali byť sebou samým, beriete to osobne a dovolíte, aby vám to pokazilo náladu a obralo vás v konečnom dôsledku o vašu slobodu.

Zákon umožnenia je tiež jedným zo zákonov, podľa ktorých “šľape” tento vesmír. Sú večné, sú tu navždy. Sú univerzálne, preto sú platné všade. Sú absolútne, či sa nám to páči alebo nie. Ovplyvňujú náš život, či si to uvedomujeme alebo nie…

Ak Univerzum o niečo žiadame a máme pritom negatívne pocity, blokujeme zhmotnenie nášho priania. Práve naše negatívne pocity nám bránia dostať, čo chceme. Ak prestaneme odporovať, dostávame sa späť do stavu umožňovania, aby k nám pritekala všetka tá hojnosť, úspech, blahobyt, voľnosť, radosť či šťastie.

Už vidíte, ako sa jednotlivé zákony navzájom dopĺňajú a spolupracujú? Ovládať len jeden z nich je dobrý začiatok, ale až použitie všetkých súčasne nám prinesie život, po akom sme vždy túžili…

yosemite

4. Zákon dostatku a hojnosti

Štvrtý zákon sa volá zákon dostatku a hojnosti (Law of Sufficiency and Abundance). Hovorí: “Práve teraz máš v sebe všetko potrebné na to, aby si viedol život svojich snov.”

Hoci sme boli vovychovávaní do presvedčenia, že žijeme vo vesmíre nedostatku, pravý opak je pravda – žijeme vo vesmíre hojnosti! V tomto vesmíre máme nekonečné zásoby všetkých úžasných a dobrých vecí a skúseností. Je v ňom dosť pre každého! Vždy! Miesto toho sme si osvojili lož, že nie je dosť pre všetkých… Toto je lož nedostatku a obmedzení.

Pravda je, že máme absolútnu hojnosť a sme schopní vytvoriť si, čokoľvek potrebujeme. Žijeme v svete, kde z energetického a spirituálneho hľadiska máme neobmedzený prísun “vecí”.  Keď sme dostali život, spolu s ním sme dostali aj moc utvárať život tak, ako si zvolíme. A nikto nás o nič “neoberá”, ak má úspech v svojom vlastnom živote! Sme večné bytosti vo fyzickej forme; blaho a hojnosť sú základom nášho vesmíru.

Predstavy a predsudky zakorenené v nedostatku obmedzujú našu schopnosť bez námahy zhmotniť to, po čom túžime. Tento nedostatok nás mentálne kontroluje tým, že nás udržiava v stave túženia po tom, čo majú iní, alebo v stave snaženia sa byť lepší ako iní.

Väčšina z nás cíti, že čo sme, čo máme a čo robíme nie je “dosť”. To je obrovská lož! Už poznáme zákon rezonancie. Ak máme pocit, že nič nie je dosť dobré, tak budeme presne toto vťahovať do nášho života! Ak pociťujeme, že nie sme dosť významní, tak potom nie sme dosť významní. Ak pociťujeme, že nemáme dostatok, tak priťahujeme nedostatok.

Je na čase, aby sme sa pozreli na pravdu našej bytosti: my sme “dosť”. V tomto okamihu, ako to čítate, ste perfektní, úplní a kompletní presne v tej podobe, v ktorej momentálne ste. Pretože sme rozvíjajúce sa bytosti, vždy budeme túžiť po “viac”, ale ak k tomu začneme pristupovať z pozície “dnes nie je dosť”, nikdy sa nenaučíme pociťovať skutočný dostatok a preto čokoľvek zhmotníme, nebude nám dosť dobré!

Takže kedy bude “dosť”?
Kedy sa budeme cítiť spokojní?
Keď schudneme tých 5 kíl?
Keď budeme mať milión na účte v banke?
Keď budeme mať konečne ideálny vzťah?

Ako budeme vedieť, čo je “dosť”?

Ak stále hľadíme navonok, na okolnosti a situácie, aby boli viac “dosť” ako dnes, nie sme v “tu a teraz”  a neceníme si, čo práve máme! Ak sa budeme naháňať za vecami mimo seba, aby sme cítili, že máme “dosť” (mimochodom, krásne to popisuje pesnička I am… I said od Neila Diamonda), nebudeme nikdy pociťovať, že máme “dosť” – keďže Univerzum je nekonečne hojné, vždy tam bude ešte niečo, čo nebudeme mať… :-P

Ak vychádzame z pocitu, že všetko v našom živote, čo práve máme, robíme a sme, je dostačujúce, zmocní sa nás obrovský vnútorný pokoj. Ak pocítime vďačnosť za to, čo práve v živote máme, a súčasne sa budeme tešiť na všetko to, čo si ešte ideme zhmotniť, spoznáme dokonalú radosť.

Čo keby sme sa práve teraz mentálne a emocionálne naladili na hojnosť? Čo keby sme pociťovali, že máme dostatok? Že sme perfektní takí, akí sme? Ako to urobiť?

Buďme spokojní práve teraz. Nečakajme, že budeme spokojní niekedy v budúcnosti.

Položme si ruku na srdce a povedzme nahlas: “Som spokojný(á) s tým, čo mám. Moja láska, bezpečnosť a šťastie ku mne prichádzajú z môjho vnútra, zo zdroja môjho stvorenia, ako zdroj a zásobáreň pre moje vlastné tvorenie.”

Začnime s tým, kde sme práve teraz a čo máme práve teraz. Stanovme si ciele, viďme sa, ako sme ich dosiahli, a buďme rozhodnutí urobiť všetko, čo treba, aby sme ich dosiahli. Mám takú malú afirmáciu, ktorú na to používam – a opakujem si ju denne: “Som ochotná urobiť absolútne všetko, čo bude treba, aby som sa stala lepšou a mala lapšie – každý deň a každým spôsobom.” To ma núti využívať každú, i drobnú šancu na zmenu a nečakať, až sa predo mnou otvoria hradné vráta do nového života!

Zhmotnenie nastáva, keď sme uzmierení s tým, kde sa momentálne nachádzame, kým súčasne nás vzrušujú možnosti, ktoré sú pred nami.

vulkan copy

5. Zákon čistého potenciálu

Piaty základný zákon Univerza je  zákon čistého potenciálu (Law of Pure Potentiality). Tento zákon sa zakladá na poznaní, že naša skutočná podstata je čisté vedomie. Zdroj všetkého, čo je, je čisté vedomie, prípadne čistý potenciál (=možnosť), ktoré sa snaží vyjadriť samé seba pomocou rôznych foriem. (Ak je to zložité, nič si z toho nerobte, budeme sa okolo toho sústavne vrtieť ako pes za svojím chvostom.)

Keď si uvedomíme, že vedomie, ktoré hýbe našimi telami i dušami, je vedomie čistého potenciálu, rezonujeme na tej istej vlnovej dĺžke ako tá sila, ktorá zhmotňuje čokoľvek v našom Univerze. Všetko je možné a kreativita nepozná hraníc.

Zákon dostatku a hojnosti nás naučil, že Univerzum nepozná hraníc. Jeho potenciál (=možnosti) je neobmedzený. Jediné obmedzenia predstavujú naše vlastné strachy, pochybnosti, neistota, nedostatok viery, nedostatok dôvery alebo hociktorá iná nízkovibračná emócia.

Ak v živote pociťujeme obmedzenia, naše ego pociťuje strach a túži po veciach, ktoré ho “oslobodia” – peniazoch, prestíži, moci.

Čo sa stane, keď tieto veci odrazu zmiznú? Keď máme všetky tie peniaze, ktoré chceme – a odrazu o ne prídeme?

Naša sloboda bola podmienečná… Ak v svojej viere a v svojom vnútri vieme, že sme súčasť Univerza a že Univerzum nám poskytne všetko to, čo potrebujeme a kedy to potrebujeme, vtedy je náš potenciál (=možnosti) neobmedzený. Keď rezonujeme unisono s čistým potenciálom, neexistuje strach. Vtedy sme skutočne slobodní.

Ak sa chceme dostať do stavu čistého potenciálu my sami, potrebujeme si vytvoriť vzťah so Zdrojom a potom konať, akoby sme boli časťou tohto Zdroja. Preto je taká dôležitá pravidelná meditácia. Keď dovolíme sami sebe stíchnuť a len byť, vytvárame si spojenie so Zdrojom a s naším čistým potenciálom.

Keď cítime spojenie s Prírodou a vidíme tú úžasnú inteligenciu v každom jej výtvore a v každej živej bytosti, vtedy sa napájame na čistý potenciál. Sedíme a sledujeme západ slnka, počúvame padať lístie alebo žblnkať vodu, cítime vôňu kvetov… Všetko toto a oveľa viac je len prejavom čistého potenciálu.

Sme neobmedzení, poznáme len lásku, netreba sa ničoho báť, sme súčasťou čistého potenciálu. Všetko je možné, pretože nič nie je nemožné. Keď sme naladení na zákon čistého potencálu, sme ukotvení v svojom strede a cítime sa pokojní a v mieri so všetkým.

odstup

6. Zákon nezaangažovanosti

Šiesty základný zákon Univerza je zákon nezaangažovanosti (Law of Detachment). Hovorí: “Ak chceme získať čokoľvek vo fyzickom Univerze, musíme sa vzdať svojej naviazanosti na to.”

To neznačí, že musíme vytvárať veci, o ktoré nestojíme, alebo že nesmieme stáť o veci, ktoré zhmotňujeme! Spomeňme si: “náhodička” a “štístko” neexistujú… Ak chceme niečo, musíme použiť zákon rezonancie. A zákon nezainteresovanosti pôsobí v súčinnosti s ním a s ostatnými zákonmi.

Celé je to o dôvere. Keď sme v stave nazaangažovanosti, dôverujeme. Nebyť zaangažovaný na tom, či výsledok príde, znamená naučiť sa dôverovať.

A teraz slovná hračka o dôvere, ktorá sa po anglicky povie TRUST:  TRely Unto SpiritTotally, čiže “totálne sa spoľahnúť na Spirit”. A Spirit je v tomto ohľade naše Univerzum, ktorým tu toľko mávame hore-dole.

Keď vieme, že Univerzum nám dá to, čo potrebujeme – nie nutne to, čo chceme, ako by to najradšej videl náš “egúšik” -, potom sa naučíme urobiť, čo treba, a ísť ďalej. Výsledok sa už sám o seba postará a dostaví sa. Kedy? V tom najvhodnejšom okamihu. A keď dôverujeme Univerzu, že vie, ktorý okamih je “najvhodnejší”, tak sa veci dejú ešte rýchlejšie, pretože si zaprajeme a “praceme sa z cesty” zhmotňovaniu. Ak blokujeme proces zhmotňovania našimi strachmi, nedôverou vo výsledok, neistotou alebo úzkosťou, vlastne znižujeme efektívnosť toku energie a odďaľujeme okamih zhmotnenia. Ak sa naučíme dôverovať, žijeme v múdrosti neistoty a neurčitosti, kde v každom novom okamihu vznikajú nové a nové príležitosti… Spomínate si na zákon čistého potenciálu? :-)

A sledujete, ako zákony budujú jeden na druhom?

Nezaangažovanosť je iný spôsob umožnenia. Keď skombinujeme naše úmysly a neangažujeme sa do výsledku, začínajú sa naše túžby zhmotňovať.

To neznamená, že by sme nemali stanovovať ciele a robiť opatrenia na ich dosiahnutie. Zákon úmyselného tvorenia, sila zámeru a zákon nezaangažovanosti spolupracujú pri zhmotnení našich túžob. Ak k naším cieľom a túžbam pristupujeme cez zákon nezaangažovanosti, zostávame pružní a plní dôvery, keď nám Univerzum prinesie niečo, čo s nami rezonuje, ale my sme to neočakávali. Nezaangažovanosť nám umožňuje zostať otvorení a umožniť Univerzu, aby nám donieslo niečo možno ešte lepšie, niečo, čo sme ani nepovažovali za možné…

cicavrana

7. Zákon polarity

Siedmy základný zákon Univerza sa volá zákon polarity (Law of Polarity) a hovorí:“Jednota je množina najmenej dvoch.”

V dualite tejto hmotnej reality má všetko svoj protiklad. Polarita predstavuje dva extrémne aspekty jednej a tej istej veci. Napríklad “teplota” má dva póly: teplý a studený. Teplota je tá istá “vec” a prejavuja sa cez “veci”, ktoré sú rozptýlené medzi dvomi extrémami (=pólmi): teplý a studený. Mieru vzdialenia od týchto pólov meriame v stupňoch a priradenie k jednému z týchto dvoch pólov je podmienené individuálnym vnímaním toho, čo je “teplý” a čo “studený”. “Teplý” a “studený” značia pre rôznych ľudí rôzne veci – rovnako ako bohatý a chudobný, láska a nenávisť, dobrý a zlý, …

Čo je dôležité pri zákone polarity je pochopiť silu transformácie. Tým, že zmeníme svoje vnímanie a svoj následný postoj, dokážeme zmeniť naše prežívanie niekoho/niečoho zo “zlý” na “dobrý”. “Dobrý” sa pre nás stáva novou realitou. Ak sa budeme orientovať na vyššievibračnú energiu v tomto transformačnom procese, nahradíme ňou tú nižšievibračnú. Zo “zlého” sa stane “dobré”. Keď urobíme nejakú podobnú  voľbu, dostaví sa automaticky pôsobenie zákona príčiny a následku – ako seješ, tak žneš – v závislosti od toho, akú voľbu sme v danom okamihu urobili… Môžeme takto svoju vibráciu buď zvýšiť alebo znížiť – v závislosti od toho, ako sme volili.

Je v našej moci meniť postoje a vnímanie vecí. A touto zmenou začíname zhmotňovať život, ako by sme ho chceli mať.

Iným príkladom zákona polarity je fyzické a metafyzické.  Fyzické je to, čo vidíme, počujeme, cítime dotykom, chutnáme a voniame. Metafyzické je všetko, čo vnímame cez pocity, emócie či energiu. Ak chceme zhmotniť to, čo sme si predsavzali, musíme mať pokrytú tak fyzickú ako aj metafyzickú stránku veci. Fyzická časť v nás potrebuje konať, aby sa veci diali, a metafyzická časť potrebuje urobiť svoju energetickú “domácu úlohu”. Keď oboje skombinujeme, dostávame to, po čom túžime.

Preto veľa ľudí, čo videli film The Secret, je z neho nakoniec sklamaných a nedôveruje jeho obsahu. Aby sa veci diali, musíme urobiť tak fyzické, ako aj metafyzické prípravy. Až potom sa veci začnú zhmotňovať…

Ďakujem za zdieľanie –

http://eprakone.wordpress.com/2009/10/25/sedem-zakladnych-zakonov-univerza/

2 komentáre to “Sedem základných zákonov Univerza”

 1. pekné spracovanie s peknými obrázkami 🙂 a chcela by som k tomu ešte povedať, že mnoho ľudí sa zameriava len na jeden zákon: zákon rezonancie, ale dôležité sú všetky zákony a ich aplikácia do života…nestačí pozrieť film Tajomstvo a život sa zmení na rozprávku… 🙂

  • sakmis, cely clanok je ,od hely z eprakone, ja zvycajne menim obrazky, ale toto som cele ponechala 🙂
   tento clanok je reakciou na to ze som pochopila zhmotnovanie a tak som to nasla na eprakone a dala sem, nech si ludia precitaju, ako zapustit korene svojim snom 🙂
   ja som videla Tajomstvo a je to velmi pekne spravene a aj je tam co treba, len clovek ako tvor lenivy, si mysli, ze to niekto za neho spravi, tie vypovede ludi hovoria jasne ako pracovali na svojom sne, mali sen a sli za nim, drzali sa toho, mesiace roky, vkladali energiu :-)))) len ludia si to prehodia v hlavke po svojom a potom sa stazuju ze nefunguje hmmh
   clovek je taky 🙂 dejte mi lidi a ja to udelam xiixixixi ale pekne sa stretavam s tym, ako nas zivot dokope k tomu a do tej 70 siatky kazdy pochopi ci chce aci nie, ako to v skutocnosti ide a ten cosa brani, trpi este aj v dochodkovom veku, nemaieto toho aby laskavo prijal svoju zmenu v mysleni a citeni mhmmhm
   je to take zvlastne, lebo teraz vela deti uci svojich rodicov ako sa menit a ako zit inak ako boli zvyknuti a o tom je aj toto

   pekny den sakmis 🙂

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: