elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena strelec a Muž bliženci

Posted by elizabethin na 14. decembra 2012

Favim.com-20164Zamiluje-li se dívka ve znamení Střelce, celou svou duší se upíná na svou lásku, podobna lísajícímu se štěněti hladově toužícímu po přízni, kterou je připravena vrátit v plné míře. Až později ji za dlouhá léta nahromaděné chyby přinutí nasadit teatrální masku skepticismu a cynismu, kterou ukrývá pod vesele pomalovanou klaunskou tváří. Její vrozená poctivost a odzbrojující upřímnost dokáže zasáhnout i nejtvrdší mužské srdce.Ovšem určité typy Blíženců to někdy svádí, aby si ověřili svou chytrost tím, že pokoušejí její mravní neporušenost, její ideály, a dokonce její lásku obratnou hrou. Tímto si Blíženec říká o katastrofu. Nebude to ovšem tragédie pro něj, ale pro ni. Blíženec vždycky nějak dokáže na poslední chvíli uniknout.

Bude to právě dívka ve znamení Střelce, komu to zlomí srdce a kdo ponese jizvy způsobené krutou hrou merkurovského intelektu … a jizvy zůstanou po mnoho měsíců … možná napořád. Ovšem ještě než bude po všem, může si dívka ve Střelci na pomoc povolat Jupiterovy síly a poznamenat tu převzácnou svobodu Blížencovu pořádnými šrámy; zasadí rány svou prudkou vášní. A takový trest si Blíženec (pokud jde o typ Blížence, který popisujeme, tedy který dovolil svému negativnímu Dvojčeti, aby jej ovládlo) nejspíš opravdu zaslouží. Je to dívka srdečná a upřímného srdce a přímo zoufale potřebuje náklonnost a citovou stabilitu. Pokud je aspekt Slunce a Luny v jejich horoskopech negativní, hledá na nesprávném místě, protože Blíženec, převládne-li jeho negativní Dvojče, dokáže být až krutě lhostejný, chladný a bez soucitu.

Co se stalo s tím báječným, veselým, něžným, milujícím mužem, za kterého jej považovala, který psal tak nádherné básně, který by jí přinesl modré z nebe, zulíbal její slzy, usmívaje se něžným chlapeckým úsměvem? Je pořád zde a hraje nelaskavou hru na schovávanou v bludišti své komplikované osobnosti. Klidně ji plačící opustí s nezúčastněným, unuděným pokrčením ramen … ani mu nebude stát za to, aby se po ní s lítostí ohlédl – druhý den se vrátí s kytičkou fialek, s novou básničkou, bude .ji prosit o odpuštění a znovu jí přísahat věrnost. Pro ni to neznamená nic dobrého. Dívka zrozená ve znamení Střelce je nesmírně zranitelná. Takový stále začínající a končící vztah s tímto mužem, který je schopen ledového chladu a lhostejného nezájmu (a často přímo odmítavosti) a zároveň ji dokáže zahrnout žárem lásky, s mužem, který dokáže svým kouzlem zkrotit syčící hady, takový vztah dovede otřást její duší, ona znejistí sama nad sebou jako nad ženou, nebo dokonce jako nad lidskou bytostí. V tomto okamžiku může Blíženec začít se svou pseudopsychoanalýzou. Není to on, kdo potřebuje terapii. Je to ona. Dokonce ji o této nepravdě může přesvědčit. Zpočátku, dokud důvěřivá obět neprokoukne jeho hru, dokáže Blíženec přesvědčit kohokoli o čemkoli.

Muž ovládaný Merkurem je schopen páchat ty nejohavnější skutky a pak čekat, že žena, která jej miluje, mu promine a omluví jej, jako kdyby se těchto nešlechetných skutků dopustila sama. Ted’ je snad jasné, proč tito muži bývají mimořádně úspěšní v obchodě. Dokážou prodat cokoli komukoli, a co víc, málokdy se dají přistihnout při podvádění, ať už jde o literu zákona, lásku či cokoli jiného.To ovšem platí pouze pro Blížence, jejichž horoskop je nepříznivě planetárně ovlivněn. Takoví Blíženci si zasluhují, aby byli před dívkou ve Střelci, pro kterou může mít tento vztah tragický konec, co nejdříve demaskováni. Naštěstí u velké většiny Blíženců inteligence a důvtip převažují nad charakterovými vadami. Přesto nesmíme zapomínat, že Blíženec negativního typu zlomí tolik srdcí a rozbije na kousky tolik životů, že je neslepí ani celé moře lepidla. Nemají v sobě špetku soucitu, i když možná někdy jdou trochu do sebe a projeví trochu Iítosti za peklo, které způsobili svým nedostatkem vřelosti, svou krutou a podivnou potřebou vyhrát všechna kola intelektuálního pokeru. Ke vší smůle je i tento druh Blíženců neodolatelný, když se s nevinnýma očima (i když při bližším pohledu uhýbá) zeptá: “Kdo, já?” Ano, ty.

Tento druh Blížence poznáme i podle množství přezdívek a pseudonymů. I pozitivní lidé v Merkuru se rádi schovávají za různá jména, ale tento typ tak činí z mnohem nekalejších pohnutek. Není to pravda, Jime? Myslím: Davide – nebo se jmenuje Mel – či Fred? To je jedno. Podle slov a skutků je poznáte. Jen kdyby oni znali sami sebe. Osvícenější, okouzlující, téměř čarovný Blíženec má nicméně pro ženy ve znamení Střelce velkou slabost – a ony pro něj. Protivy se nemusejí vždycky přitahovat, ale pokud jsou to příslušníci opačného pohlaví, stává se to často. Muž Blíženec a žena ve Střelci jsou podle horoskopu protiklady, a právě pocit, že ten druhý má kvality, kterých je třeba dosáhnout, je přitahuje. Je to pravda. Každý má to, co druhému chybí. Jeden se může od druhého mnohému naučit a výsledkem může být harmonie. Tělesné přitažlivosti mezi nimi lze jen těžko odolat. Podobné je to s duchovni i citovou rezonanci. A tak jakýmsi zázrakem přitahují jeden druhého … pokud se setkají pod těmi správnými hvězdami, v nádherné noci za měsíčního úplňku.

Je jim společný věčně mladý duch, zvídavá mysl, citlivost k přírodě a vzájemná potřeba svobody – musejí mít mezi sebou dostatek prostoru, aby mohli směřovat ke svým cílům. Každý rád sní chvilku o samotě a pak se vrací do náruče druhého pro povzbuzení. O samotě neznamená samotářsky. Jak muž Blíženec, tak žena ve Střelci vyhledávají společnost, obklopují se lidmi, jelikož v skrytu mají strach z osamění. Ona určitě bude mít nějakého domácího mazlíčka. Kočičku nebo psa. A bude mu dávat zvláštní jména. Znám jednu milou dívku ve Střelci, která pojmenovala svou kočičku “Žabka”, a jiná své kočce prostě (a logicky) říká “Kočka”. On má také rád zvířátka, ale není jimi tak posedlý jako ona. Blíženec bude mít rád zvíře jen do té míry, pokud se nebude muset zříkat vlastních radostí a financí, zatímco žena ve Střelci dokáže pro svého mazlíčka obětovat i pohodlí. V jejich povahách objevíme i další jemné rozdíly. Blíženec žízní po nových obzorech, ke kterým touží vzlétnout stejně jako ona, ale žena ve Střelci bude potřebovat hřejivou a pevnou ruku, až se bude odpoutávat od země.

On se také rád drží s někým za ruce, ale když ona odejde, víceméně s radostí jí zamává na rozloučenou, zatímco když se odloučí on, ona zabloudí. V pohlavním životě obyčejně nacházejí útěchu po nejrůznějších konfliktech, jako je tomu u všech vzorců 7-7. Přitažlivá síla mezi nimi může být s postupem let dokonce ještě intenzivnější, a i kdyby měla zeslábnout, nikdy nevymizí, jako by ve skrytu čekala na chvíli, kdy bude moci zacelit trhliny v jejich vztahu. Mezi nimi existuje určitá rozumová vášeň, která vytváří plodnou půdu pro fyzické vyvrcholení. Jejich milování nezřídka začíná dlouho předtím, než se ocitnou v posteli – možná už při snídani, v pohledech, které k sobě vysílají přes místnost, v romantickém vzkazu ponechaném na místě, kde jej ona najde, sdílené intimitě důvěrně známého úsměvu nebo v oslovení jménem, které znají jen oni a které, přeloženo, znamená: “Miluji tě – potřebuji tě – chci tě.” Jejich sexuální život má i svá úskalí; Blíženec si rád zahrává. Klidně vyvolá hádku, aby partnerku vydráždil a roznítil v ní touhu, neboť hněv mezi těmito dvěma znameními dokáže probudit vášeň. Pak neshody řeší tělesným spojením – nebo by to tak mělo být. Blíženec je však někdy schopen i po skončení hádky, kdy by měly být všechny neshody pohřbeny a zapomenuty, diskusi znovu obnovit.

Abychom byli spravedliví, přiznejme, že podobné sklony má i ona. Oba by se měli naučit zakopat válečnou sekeru poté, kdy se tak důvěrným způsobem smířili. Proč používat sex jako zbraň? Blíženec i Střelec to ovšem dělají. Častou příčinou svárů bývá žárlivost, a ne bezdůvodně. Ani jeden z nich se nevyznačuje věrností bez poskvrnky. Oba jsou příliš zvědaví, příliš ovlivnitelní, příliš náladoví a toužící po změně, než aby dokázali zachovat věrnost až za hrob. Pokud jsou jejich aspekty Slunce-Měsíc příznivé nebo pokud má jeden z nich Ascendent v Kozorohu, Býku nebo Štíru, dokážou si zůstat napros to věrni celou dobu; kdy jsou spolu. Jindy se stává, že oba občas uklouznou, i když takové uklouznuti může mít podobu jen příležitostného flirtu, při němž nedojde k fyzickému naplnění. On má větší sklony k nevěře než ona. Ale dívka ve Střelci si rychle osvojí pravidla her, která ji učí merkurovské ptáče. A pak začne peří lítat! Blíženec dovede být tak … náladový. Nejprve prudký výbuch štěstí, vzrušeně tlukoucí perutě.

Pak se náhle, bez varování, objeví vráska na čele. Odvrácené oči. Smutek, melancholie. A za několik okamžiků znovu ten merkurovský rtutovitý smích – a veselé pozvání k házení oblázků na jezeře nebo k poslechu milostného zpěvu žab. Nejprve jí požádá, aby mu udělala skořicový chlebíček. Pak nemá hlad. Tak to v jejich vztahu s různými obměnami chodí, a ona se statečně snaží vyrovnat krok. Ovšemže i žena ve Střelci má své vrtochy. Protože je rovněž duální znamení, dokáže být chvilku citlivá, do sebe zahleděná, a náhle temperamentní a uštěpačná. Pokud jeden zůstává “nahoře”, zatímco druhý je “dole”, a obráceně, pak v těžkých časech dokážou jeden druhého pozvednout a podpořit. Budou-li oba “nahoře”, je to sice hezké, ale znamená to, že jednou budou oba “dole”. Tomuto muži i ženě by podle mne nesmírně prospělo, kdyby si nechali udělat kondiciogramy. Nemohu jim dál lepší dárek než tuto radu. Blíženec, když se rozhněvá, by se měl trochu mírnit ve svém sarkasmu; ona bude muset krotit své sklony k nemístným poznámkám, když on zrovna potřebuje její něhu a porozumění. Její bez obalu vyslovovaná pravda skoro vždycky bolí. Stejně tak jeho sarkasmus.

Dívka ve Střelci, tak bezelstná, vlastně ani nechápe, co má jeho sarkasmus znamenat. Sarkasmus je . .. když říkáte pravý opak toho, co si skutečně myslíte a na čem vám záleží, a ještě to patřičně zdůrazníte, aby druhý pochopil pravdu. Například: “Mně samozřejmě nevadí ten třistadolarový účet za telefon, i když tím máme po dovolené.” Vidíte? To je ono. Sarkasmus. Ji to zraní a zmate. Proč neřekne přímo, že se zlobí kvůli vysokému účtu, že je roztrpčený, protože nepojedou nikam na dovolenou. (Mohla by se přece omluvit a pracovat přesčas, aby to napravila. Ale ona se nechce omluvit, aby věděl ! ) Proč to neřekne jednoduše a prostě? Protože je to poetický snílek, je to Blíženec, milé děvče, a ten nedokáže říci jen tak, co si myslí. Chce-li dívka ve Střelci žít s tímto chytrým a fascinujícím mužem alespoň trochu v pohodě, nesmí dát na to, co říkají jeho rty, musí číst pravdu z jeho očí. I tak ovšem bude těžké v nich číst, protože neznají klidu ..: a jejich výraz se stále mění. Blížencův břitký sarkasmus předčí už jen její bezostyšná otevřenost. Pokud se nesejde zrovna ten správný pár, dokáže jeden druhému rozervat srdce na cáry.

Ale jejich vztah mívá i světlejší místa. Pokud se tito dva dají dohromady, má to ještě další stránku, v dobrém i ve zlém – a může to být v dobrém. Přinejmenším budou respektovat ducha a intelekt toho druhého a nikdy se spolu nebudou nudit – vždy budou navzájem fascinováni svými náladami. Muž v Blížencích rád vzhlíží ke galaxiím a hloubá nad těmi miliardami světů ve vesmíru. Pak, z ničeho nic, přesune svou pozornost na sebe sama a překvapeně poznamená: “Kdo by to byl řekl, že i v MÉM vesmíru je tolik světů, které mohu prozkoumávat?” Jeho vždy přítomné Dvojče křičí: “Ano! Jsou tady!” … a další dobrodružství začíná. Pokud chce žena ve Střelci udržet s Blížencem krok, bude jej muset doprovázet na výpravách do země Nikam a snažit se strpět toho třetího, který se na ně bude stále věšet – jeho stín. Může se rovněž pokusit mu stín pevně a úhledně přišít, aby pak neztrácel druhou polovinu sebe sama tak snadno. Je to pro ni těžký úkol, ale bude-li naslouchat, Jupiter zašeptá jejímu srdci, jak na to.

zdroj-denne.sk

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: