elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena strelec a Muž lev

Posted by elizabethin na 12. decembra 2012

amor-casal-couple-love-Favim.com-114170Země je poměrně rozměrná koule, a tak přirozeně ne absolutně každý muž a každá žena, jejichž sluneční znamení tvoří vzorec 5-9, jsou zanícenými milenci. Někteří jsou prostě pozoruhodně tolerantní a láskyplní, platoničtí přátelé, kteří společně zažívají vzácné souznění názorů. Někteří si vesele povídají a chovají se k sobě příjemně, ale jsou to jen příležitostní známí. Většina si zůstává cizí, jejich cestičky se nikdy neprotnou. Pak existují Lvi a dívky Střelci, kteří navzdory skvělé příležitosti k harmonii, již v sobě nese Slunce v trigonu, sdílejí značná planetární poškození. Mezi jejich horoskopy jsou aspekty světelných těles a Ascendentu negativní a jejich neharmonické karmické akordy a aurické barvy vibrují narušeně. Ti se k sobě nikdy nepřiblíží a nikdy nezpůsobí jeden druhému ani výjimečnou bolest, ani výjimečné štěstí.Toto samozřejmě platí u všech vzorců 5-9, nejen u samých Lvů a Střel-ců. Podobně, ale naopak jsou na tom muži a ženy, jejichž Slunce vytvářejí tradičně napjatý a obtížný vzorec 4-l0, a přesto jsou ostatní konfigurace jejich horoskopů velmi příznivé. Ti se tudíž spolu snadno shodnou.

Přesto musíme mít na paměti, že to jsou výjimky, které pouze potvrzují pravidlo. A samozřejmě ne každá dívka Střelec tleská v radostném obdivu nad chytrostí a nadřazeností Lva. Některé dívky Střelci odmítnou tleskat nebo jakkoli oceňovat lví ctnosti – a několik z nich se dokonce odváží krále džungle, předvádějícího své schopnosti, vypískat. Nemá příliš mnoho ce-ny zabývat se těmito nesourodými muži Lvy a ženami Střelci. Nejenže by se sami nudili, kdyby si o sobě navzájem četli, ale proč se jimi zabývat, když je tu tolik bouřlivě a vášnivě ženských Kentaurů a milování hodných Lvů, kteří jsou k sobě magneticky přitahováni a kteří si skutečně zaslou-ží naši pozornost. Takže se raději zaměřme na tyto dvojíce Lev-Střelec a těm ostatním poraďme, ať hledají štěstí a harmonií někde jinde. Přestože ne každému Lvu a ženě Střelci je souzeno se potkat a zamilo-vat, ti, kteří to mají v osudu psáno, vytvoří pouto, jež není lehké zpřetrhat. Ale oni se o to budou snažit! Občas se může zdát, že jedinou věcí, kterou mají tito dva společnou, je vzájemná touha potopit zdravé ego toho dru-hého do komplexů méněcennosti.

Nedejte se vysmát. Zdání klame. Co ti dva opravdu dělají, to je testování jejich vztahu skrze zvláštní kombinaci potvrzení a popření. Potvrzení vzájemné loajality a oddanosti – popření společného strachu z toho, že se zklamou ve vzájemné víře, jež je pro lás-ku tolik důležitá. Je to hra docela přirozená pro znamení Ohně a Lev a Střelec, protože se oba narodili v živlu Oheň, se její pravidla učí rychle.Jestliže mají štěstí (a díkybohu většina Lvů a Střelců má neobyčejné štěstí, i když ne všichni), poměrně brzy zjistí cenu šťastných chvil, které marní hraním této testovací hry. Pokud nemají tolik štěstí a jejich obvykle šťastná Slunce byla při zrození poškozena, promarní mnoho času a způso-bí si mnoho emocionálních podlitin, než pochopí, jak hloupě se chovali. Například Lev daleko překročí míru, o které dobře ví, že je správná, a arogantně a panovačně bude své dívce Střelci rozkazovat, aby plnila všechna jeho přání. Jinak bude potrestána nedostatkem jeho jasných úsměvů a vřelých silných objetí. Sebenepatrnější neposlušnost vůči Jeho Veličenstvu bude trestat řečmi a hubováním a nedovolí jí ani svobodu ná-zorů, ani žádnou činnost, jíž by mohla zastínit jeho vlastní úspěchy. Opravdu není tyran, nechce ani nezamýšlí být krutý a despotický.

Jen po-tichu zoufale (často nevědomě) hraje testovací hru, pátrá po potvrzení její loajality, důkazu její oddanosti – a ten vidí v její ochotě se mu podřídit, zkouší, jak daleko může jít, než ona přizná, že ho nemiluje tak jako na za-čátku. (A přitom se celou dobu modlí, aby ho tak milovala.) Pak ji bude zkoušet hledáním nikoli pozitivního potvrzení, ale popře-ní. Když uslyší její nenápadné “ahoj” určené jinému muži, bude bud’ zuřit a řvát, nebo trucovat a mlčet. Bude ji obviňovat ze všeho včetně nevěry, bez sebemenšího důkazu nebo příčiny, a tajně bude toužit po jejím opako-vaném popírání – jak by vůbec kdy mohla jen pomyslet na někoho jiného. Čím více bude rozzuřená a rozhořčená, tím jasnější bude popření a tím jistěji se bude cítit on. Na oplátku pak ona otočí hrací desku jejich romantické hry. Je si plně vědoma (její mysl je velmi bystrá a rychlá), jak tento muž touží po upřím-ných komplimentech, nechá ho hladovět, bude mu odmítat podat i jen drobek obdivu, bez ohledu na to, jak moc se bude snažit jí zalíbit.

Bude ho tak totiž zkoušet – jak zuřivě se bude snažit uspět, jak vysoko vyšpl-há, jaké nemožné překážky zdolá, aby získal její pozornost a potlesk. Jakou to vše má pro něho cenu. Jestliže se on přestane starat o to, co si ona o něm myslí, znamená to, že ji nemiluje tak, jak na začátku přísahal. Pak opět, plně si vědoma toho, jak trpí, je-li jeho mužská pýcha napadena před přáteli, ho bude před publikem kritizovat nebo bude vyprávět nějaké intimní příhody, které ho zesměšní. Tajně (často nevědomě) doufá, že na ni bude později hlasitě křičet a že bude zuřit, jak jen dovede probuzený Lev, a tím jí dokáže, že ji miluje, že ona je ta jediná, která má moc zažeh-nout plápolající oheň jeho citů. V části hry týkající se popření jsou pro ni pravidla stejná jako pro něho. Pokaždé když bude někam odcházet sám, bude hořce sarkastická a bu-de ho obviňovat: vždyť ona zná jeho promiskuitní chování k ženám, když není nablízku, protože jedna žena nestačí uspokojit jeho erotický chtíč džungle – a přitom bude ve svém srdci vědět, že není nevěrný ani slo-vem, ani skutkem.

Ale ona nutně potřebuje slyšet jeho vášnivé popření … potřebuje je vidět v jeho očích.Není to pro muže a ženu, kteří se milují, nedospělá a frustrující hra, která nikam nevede? Protože ona je proměnlivé znamení (přizpůsobivěj-ší) a on pevné (tvrdohlavý), ona by měla jako první toto zkoušení odhodit a začít znovu, vrátit se do doby, kdy spolu kráčeli ruku v ruce, šťastní ja-ko děti, něžně se dotýkajíce, plni radosti z objevování každodenního zázraku .. . kdy vše, co dělal, bylo úžasné a naplňovalo ji zbožňováním … vše, co ona řekla, bylo kouzelné a drahé a zábavné. Kdy ji rozechvívala jen blízkost jeho vřelé síly a klidná moudrost … kdy její statečný klaun-ský úsměv mu sevřel srdce, až mu začalo bušit v hrdle, kdy si slíbil, že ji bude navždy chránit a nikomu nedovolí, aby této veselé a rozdávající, přesto tak zranitelné ženě ublížil. Tak jako jí tolik lidí ublížilo, předtím než ji našel.

To je vše, co musí udělat – udělat první krok a promluvit si o tom. Je být přitom upřímná. A říci přesně, co cítí. Předstírání není role, kterou by Střelci dokázali hrát úspěšně. On udělá druhý krok a udělá něco, co by ni-kdy s nikým jiným neudělal. Přizná, jak špatně se choval, kolik udělal chyb, jak velmi, velmi je mu to líto … jak je omylný a lidský, a když na-venek ukazuje své sebevědomí a ledovou odtažitost, jak je uvnitř vyděšený. Ona se pak také omluví … za všechny ty trny, které vrazila do jeho velké drahé lví tlapy a jimiž mu způsobila takovou bolest, a za všech-ny ty chvíle, kdy ho přinutila věřit, že pochybuje o jeho loajalitě. Oba dva připustí, že i během celé té trapičské testovací hry byli schop-ni číst si v očích pravdu bez ohledu na to, co kdo říkal. Slova nejsou tak důležitá. Po chvíli, když už si všechno řekli, usnou spolu v temnotě a rá-no se probudí jako důvěrně blízcí a budou slyšet stejnou hudbu, jakou slyšeli první ráno, když se probudili do slunečního jasu a věděli, že osa-mělé hledání je pryč a že objevování všech vzájemných tajemství teprve začíná.

V tuto chvíli bude hudba sladší, akordy hlubší, protože melodii a rytmus znají nazpaměť. A nejlepší je, že se naučili slova nové písně upřímnosti, která by se mohla jednoho dne rozrůst v symfonii. Téměř jeden druhého ztratili, ale hru skončili dříve, než se z jejich očí vytratila pravda. Muž Lev a žena Střelec jsou šťastlivci, prožívající tu chvíle vášně, tu chvíle něžné lásky, jejich potřeby jsou zpočátku mírné, pak intenzivní – ať spojují svá těla, své duše nebo své mysli. Ti, jejichž aury jsou v rozporu (ti, o nichž jsme se zmínili na začátku této kapitoly), se nikdy úplně nespojí, ani mentálně, duchovně, ani fyzicky, a navždy se na sebe budou dívat apatickýma očima. Ale pro Lvy a Střelce, kteří jsou předurčeni k lásce, je život kouzelný karneval nápadů a ideálů, snů a ob-jevů. Jeden v druhém vyvolávají fyzickou touhu, intelektuální hledání a duchovní osvícení.

Jakmile jednou prorazí bariéry jeho falešné pýchy a jejího skepticismu – a nechají do svého vztahu vstoupit dostatek slu-nečního světla, aby povzbudilo jeho vřelé nadšení a její víru v budoucnost, nebudou mít na hraní her čas. Jejich dny a noci se naplní tisíci dobrodružstvími, ať budou spolu někde cestovat (což budou velmi často) nebo jen tak ležet jedné letní noci na trávě na vlastní zahradě a po-čítat hvězdy a poslouchat cvrčky.Měla by si uvědomit, že je lapena do jeho chytré lví pasti – a neopravovat ho, jestliže jí na obloze ukáže Ly-ru, a ona bude vědět, že je to Kasiopeja. On to ví. On jen zkouší její znalosti astronomie. Když ona konečně pochopí, že on vždy ví, budou už na poloviční cestě do ráje.

zdroj-denne.sk

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: