elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena strelec a Muž baran

Posted by elizabethin na 12. decembra 2012

casal-couple-cute-love-Favim.com-182879Dívka Střelec, která je přitahována k muži Beranovi, činí pouze to, co je přirozené. Obdivuje se odvaze, vyžaduje vzrušení, ráda se baví – a toho všeho u Berana nachází dostatek. Pravda, je trochu panovačný a trvá na tom, aby vše bylo po jeho, ale na druhé straně je to věčný a sentimentální romantik, a to je právě to, co ona hledá, i když to dívka sama o sobě neví, dokud ji na to někdo neupozorní.

Jakmile si to ale uvědomí, je schopna hledat svůj cíl na všech možných i nemožným místech a utržit přitom nemálo jizev, které však zakryje, často právě klaunskou maskou. Tato žena zoufale potřebuje milostný vztah, neboť pouze ten dokáže zhojit její instinktivní cynismus. Narodila se s jistou skepsí a její příležitostné výlety za láskou tuto skepsi často neutlumí ani o chloupek, ale naopak ji ještě o něco přibrousí – stejně jako její důvtip.Průměrný muž Beran není nějak nadměrně citlivý (pokud jeho Luna není ve znamení Vody nebo pokud v jeho horoskopu není Neptun s extrémně pozitivními aspekty), a proto dojde-li k analyzování lidské povahy, není příliš vnímavý. Více či méně bere lidi takové, jaké je potkává, a proto ženinu potřebu romantického milostného vztahu nemusí ani pocítit, neboť ji potkává jako zábavného Valentýnka s cynickým smíchem, s knihou Sexuální revoluce od Kate Millettové pod paží a s výzvou, aby se jí zmocnil, nebo ji také potkává v jedné z jejích divadelních masek Střelce, díky nimž budí dojem ztřeštěného, poskakujícího štěněte – nebo nesmělé, roztržité panny.

Ve skrytu své duše dívka Střelec touží po inteligentním, čestném muži, který ji vezme do své srdečné náruče a bude ji navždy chránit – před ní samou. Avšak dříve než je on schopen tak učinit, musí z ní jemně setřít líčidla a s rozhodností jí oznámit, že již je po komedii. Musí se připravit na její námitky, neboť žena Střelec miluje divadlo a též je posedlá Popelčiným strachem z půlnočního klekáni, kdy se její krásné šaty změní opět ve špinavé hadry. Nicméně je to nutné. S dívkou Střelcem lze vyjít daleko snáze, je-li oblečená do chudého šatu a je-li bosa, než když se na bále vznáší tanečním parketem, flirtuje a muži dává najevo svou nepoddajnost. Jakmile je však zkrocena (což je úkol asi stejně tak snadný jako předjet na želvě závodního koně), dokáže být tou nejsladší ženou na celém světě. Ovšem Beranovi bude zapotřebí hodně rychlá želva, aby tuto klisnu Střelce dohnal. Beran se však může utěšit myšlenkou, že tato dívka je nejen poněkud tělesně neobratná (přes veškerou dokonalou chůzi a elegantní držení těla), ale též je poněkud neobratná i v oblasti citové.

Dříve či později rozhodně klopýtne a poté ji bude moci zvednout a vzít do své vřelé, chápající náruče, opět obléci do jejího chudého šatu a konfrontovat ji s životní realitou – a sice že on je mužem a ona ženou. (Střelec, jak víte, je znamením mužským.) Může to být pro něj výzva silnější než zkrotit ženu Berana, neboť žena Střelec, jelikož má napůl tělo koně, dokáže běžet rychleji než Beran. Pokud se mu podaří ji přesvědčit, že může důvěřovat jeho naprosté a bezmezné lásce (a že je jiný než ti falešní pokrytci, kteří jí zlomili srdce), odmění ho svobodou, bohatě stimulující konverzaci, oddaným přátelstvím, láskou, smyslem pro humor, srdečností a velkorysostí – prostě vším, co stojí za trochu těch starostí na startovní čáře. Zpočátku může být Beran poněkud vyveden z míry její neuhlazenou řečí a nedostatkem porozumění vůči jeho něžnému mužskému egu. Také ho příliš netěší její neuvěřitelné štěstí v hrách ani její upřímnost, kvůli které on občas před přáteli vypadá směšně.

Muži Berani jsou připraveni podržet si svou mužskou nadřazenost, nezávislost a osobní svobodu za každou cenu, a pokud se mu nedaří jí to dát najevo, mohl by to zkusit s historií: “Miláčku, víš, kdo napsal nejúžasnější prohlášení o svobodě, jaké kdy svět viděl – Prohlášení o nezávislosti? Muž Beran – Thomas Jefferson. Kdo jiný by také mohl být autorem tak nádherné oslavy nezávislosti než Beran?” Mohlo by to na ni učinit dojem. Samozřejmě že tatáž historie ji může poučit i o věcech jiných, jako je například neskromnost Marsovy povahy. Beran Thomas Jefferson je totiž též autorem vlastního epitafu, dokonalého příkladu skromnosti Beranů: “Zde leží Thoma,s Jefferson, autor Prohlášení o nezávislosti, autor Zákonu svobody náboženského vyznání státu Virgirzie a zakladatel univerzity ve Virginii. ” To, že byl prezidentem, už ani nemusel zmiňovat, neboť o to se podle tradice postarali jiní, takže si Tom mohl dovolit takovéto gesto sebepopření, a tím tuto poctu svému dílu, kterou sám sepsal, učinit o něco chudší.

Stejně jako všichni Berani i Thomas Jefferson byl radikál, inovátor nových myšlenek, milovník nezávislosti – a podle všeho vůbec ne příliš ostýchavý. Ale proč by také měl být ostýchavý? Koneckonců, vždyť byl ve všech uvedených věcech průkopníkem a rozvinul je se svým entuziasmem a marsovskou odvahou. Proč by tedy měl své zásluhy schovávat za nějakou falešnou skromnost? V oblasti ega mezi mužem Beranem a ženou Střelcem není žádné velké napětí. Nu, snad jen trochu, ale ne mnoho. On, jako základní znamení, nedokáže odolat svému instinktu, který ho ponouká k vůdcovství, zatímco ona, jako znamení proměnlivé, se příliš netrápí svým egem či osobností a raději, pokud jsou v rozporu s jejím sklonem cestovat, ať již v duchu či skutečně, je drží někde ve skrytu, mimo dohled. Proměnlivá znamení nejsou nadměrně hnána svým egem. (Druhými dvěma proměnlivými znameními jsou Ryby a Panna a tito lidé bývají jen zřídka sobeckými egoisty.) Ze tří proměnlivých znamení je Střelec tím, kdo si své já uvědomuje zřejmě nejvíce, ale i tak je jeho sebeuvědomění relativně slabé.

Ne všechny ženy Střelci, ale většina z nich se raději přátelí s muži než se ženami, takže žárlivý Beran bude mít dostatek příležitostí, aby si mohl neustále připomínat, že ona je pouze přátelská, veselá a společenská, a nikoli nevěrná. I ona má docela silný sklon k žárlivosti, jakmile k ní má příležitost, ovšem nikoli tolik co on. Ať již se v její duši ukrývají jakékoli obavy či podezření, rozhodně se příliš často nepotvrdí, neboť i její muž či milenec Beran raději vyhledává mužskou společnost. Jaká šťastná shoda náhod ! Tato dívka má většinou v životě štěstí. Veškeré přehmaty, kterých se dopustí, se obvykle nakonec v dobré obrátí, a to díky vlivu jejího vládce, Jupitera, který ji jako pohádkový kmotříček obdařil vírou a optimismem, jež dohromady tvoří opravdovou moc, vytvářející předpoklady pro čiré ,,štěstí”, které však ve skutečnosti není štěstím, ale výsledkem zákona přitažlivosti. Člověk totiž k sobě přitahuje to, na co myslí – a ona myslí na štěstí skutečně podstatnou část svého života.

Přes její všeobecně uvolněné a nekonvenční společenské chování si musíme uvědomit, že Jupiter vládne spirituálnímu porozumění a věštecké podstatě veškerého náboženství. Tato dívka je obdařena vnitřní nevinností a pohnutou vírou v lidi (alespoň byla obdařena, když byla mladší). Díky tomu se často dostává do nepříjemných situací a působí dojmem kokety, kterou však ve skutečnosti není. Začíná to vše tak nevinně: Beran: Tak ty jsi musela přespat v domě pana Cromwella, protože je to tvůj šéf a nutně tě tam potřeboval? To se nedivím, že tě potřeboval, ten starý slizoun. A co se tebe týče, ty máš asi tolik morálky jako toulavá kočka. [Berani si neberou servítky a rozhodně nepřemýšlejí nad každým slovíčkem, když jejich marsovský temperament exploduje. ] Střelec: Jeho fenka měla mít včera v noci štěňata a on mě požádal, abych mu s tou chudinkou pomohla. Beran: Starý chlípník, který si tahá domů sekretářky, aby je dostal do postele, to u mne není žádná chudinka. Střelec: Chudinka byl ten pes. Pan Cromwell je mizera. Šel si v klidu spát a já se musela starat v kuchyni o štěňata sama.

Jedno z nich se narodilo mrtvé. Bylo to tak smutné. Plakala jsem celou cestu domů. Beran: Ty jsi plakala.? Tak proto máš rozmazaný mejkap? Miláčku, promiň, já myslel… Střelec: Nemusíš se mi omlouvat. Prostě jsi mi nevěřil. Řekl jsi, že jsem toulavá kočka. To je naprosto jasná známka tvé psychotické nenávisti ke zvířatům – v ubohé kočce vidí děvku ! ! ! Ty si myslíš, že j sem děvka, co? ! Jdi k čertu – nechci tě už vidět ! Stačí pár podobných scén a Beran přijde (snad dříve, než ji ztratí) na to, že bezdůvodná žárlivost je něco, co ona nesnese, neboť ji tím podezírá z nepoctivosti; a Střelci jsou v souvislosti s pravdou a vlastní ctí citliví natolik, že to u mnohých z nich hraničí až s neurózou. Jen se zeptejte jejich psychiatrů. Pokud by byla neodolala páně Cromwellovým svodům, potom by o tom Beranovi pravděpodobně byla upřímně řekla a nevynechala by přitom jedinou delikátní podrobnost. Vyjma případ takového otevřeného přiznání by tedy v ní měl mít Beran absolutní důvěru.

Je sice pravda, že ženy Střelci, stejně jako ženy Blíženci a Ryby, více tíhnou k sexuální promiskuitě či častějšímu střídání milostných vztahů než jejich sestry v jiných znameních, neboť jejich povaha je proměnlivá, či dokonce podvojná – ale Střelci nejsou zrádní. Pokud ji muž Beran může z něčeho obviňovat, tak rozhodně ne z klamu. Tato žena je totiž vždy poctivá jak k sobě samé, tak k muži, kterého miluje, pokud ho milovat nepřestane – či pokud o ní nemá nespravedlivé pochybnosti. A i v takovém případě raději podobný vztah zlostně a rázně ukončuje, než aby ho potrestala nevěrou. (Pokud její Luna či Ascendent není ve Štíru.) I takové dívky Střelci, které inklinují k častějšímu střídání partnerů, normálně mají v určité době vždy jen jediný milostný vztah. Přílišné střídání partnerů je obyčejně následkem řady milostných zklamání. Střelec i Beran oplývají jistou domýšlivostí, panovačností a lehkomyslností, které oba shodně považují za ctnosti. Stejně tak pro opatrnost, rozvážnost a trpělivost, v nichž spatřují vlastnosti špatné, mají jen slova pohrdání.

Jakmile docházejí k poznání, že kompromis je nejlepším způsobem, jak vyřešit neshody a ukončit hádky, mohou dosáhnout duchovní a citové harmonie, včetně harmonie tělesné, o které si jiné dvojice, jejichž pohled nemíří tak vysoko (a které nejsou vedeny vzájemnými sympatiemi vibrací 5-9), mohou nechat jen zdát. Jejich sexuální vztah by měl být stimulující i uklidňující … vřelý, plný představivosti … a dynamický. Pokud bude mít ona na paměti, že během jejich milování “mlčeti zlato”, a pokud si nebude jeho vášeň vybírat za cíl svých slovních štiplavých střel, pokud bude pamatovat, že důvěrné momenty nejsou tou správnou chvílí pro radostné brebentění či nezaujaté poznámky, potom způsob, jakým tito dva vyjadřují a sdílejí svou lásku, může být pro oba naprosto uspokojující. Ani jedno z těchto znamení není přirozeně šetrné, takže mezi nimi ohledně peněz nejsou velké rozepře, snad kromě způsobu, jak a kde je zase získat, poté co všechny utratí. Pokud by spolu měli soutěžit o to, kdo je marnotratnější, potom bych vám radila, abyste si vsadili na Berana, neboť typický či průměrný Střelec je za Beranem v rozhazování peněz o několik délek pozadu.

Také její temperament je o pár stupňů chladnější než jeho, ale na to nelze spoléhat, pokud tedy nemá Lunu či Ascendent v Rybách či Býku. Proto by si on raději neměl být příliš jistý, že se mu nemůže nic stát, bude-li se k ní chovat panovačně, bude-li kritizovat, jak vaří a uklízí. A vaření ani uklízení rozhodně nepatří k silným stránkám průměrné dívky Střelce. Je důležité, aby si muž Beran zapamatoval, že tato dívka je v souvislosti s láskou a životem stejně idealistická jako on sám – nebo i více. Její oblíbenost u mužů a její přátelské, otevřené chování nemění nic na její poctivosti. A na druhé straně, znamená jeho touha po ženské nevinnosti a ženském obdivu to, že jí bude nevěrný? Nikoli. A pokud, tak je to jen velmi vzácný případ. Stejně jako ona totiž i on zůstává věrný své lásce tak dlouho, dokud je jeho skutečnou láskou, a i poté inklinuje spíše k otevřenosti než nějakému tajnůstkářství. Měl by však mít na paměti i to, že ona má své tajné obavy, které se velice podobají těm jeho.

Pokud k ní bude upřímný, tato dívka ho bude milovat celým svým srdcem a s odvahou mu bude stát vždy po boku, kamkoli se rozhodne jít. Dívka Střelec sice může ztratit nervy a občas říci něco, co nemyslí vážně – ovšem v okamžiku, kdy ví, že je muž skutečně velmi raněn, běží k němu a obvazuje mu jeho rány, ať již fyzickéči citové, s neočekávanou něhou a porozuměním. V takových chvílích se opět rozhoří plameny jejího ohnivéhoživlu stejně jako na samém začátku vztahu. On si musí neustále pamatovat jediné – být k ní vždy upřímný, udržovat v jejich vztahu vzrušení a hravost, a jakmile cítí vztek, nemluvit neuváženě. Přesně tytéž věci by si měla pamatovat i ona, pokud se týká jeho, neboť tito dva jsou si podobni v mnoha ohledech – svou hrdostí, odvahou,štědrostí, impulzivností, vášní, idealismem a velikou, velikou zranitelností vůči chladu a nedostatku lásky, zvláště ze strany toho druhého. V momentě, kdy se oba natrvalo zbaví svého neúmyslného sobectví, nic je již nedokáže rozdělit. Síla jejich lásky je nepřemožitelná, neboť takové je i spojení Marsu a Jupitera.

zdroj-denne.sk

Reklamy

Jedna odpoveď to “Žena strelec a Muž baran”

  1. proste ja said

    áno ale pri tých výbuchoch hnevu mám taký dobrý pocit, povedať si svoje, mám pocit že žijem

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: