elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena strelec a Muž kozorožec

Posted by elizabethin na 10. decembra 2012

Favim.com-34328Takže naše dáma Střelkyně miluje pravdu, jakkoli může být bolestivá, není to tak? Věří v upřímnost, i když může bolet? Dobrá, tak ať dává pozor, sama si o to řekla. Možná je na zemi několik mužů Kozorohů, kteří v dětství ztratili oba své rodiče (což je pro toto sluneční znamení výjimečně bolestná zkušenost), a možná existuje i několik Kozorohů, kteří si v mládí nerozuměli se svými rodiči natolik, že utekli z domu. Může jich být tak půl tuctu.

Tedy na celé planetě. Ale pokud jejich horoskop není pod vlivem Měsíce a Saturna v poškození, je pro ně jejich rodina celým světem, který ochotně ponesou na svých ramennou se stejnou vytrvalostí jako bájný Atlas. To by mělo být varování pro jeho partnerku Střelkyni, která si pravděpodobně myslí, že její Kozoroh ji nade vše miluje. Samozřejmě že ji miluje. Může ji dokonce zbožňovat, nosit jí květiny k výročí jejich svatby (zvláště když dostane u květináře slevu), nechat ji řídit své auto (jestliže to udělá, pak ji skutečně miluje), ale nikdy pro něj nebude tím nejdůležitějším na světě. Této pocty bude hodna jen jeho rodina. A nezáleží na tom, zda spolu její členové vycházejí nebo ne, rodina je prostě vždy rodina, v dobrém i zlém. Kozoroh, který v dětství utržil od svých sourozenců či rodičů nezhojitelné rány, se k nim zřejmě nebude příliš vracet, a jeho jizvy budou bolet po celý zbytek života. Kozoroh nelpí na domě, kde vyrůstal a kde žijí jeho rodiče – jako například muž Rak. Dokonce se může odstěhovat z města nebo země, kde žijí jeho blízcí. Ať je však od nich jakkoli daleko, snažit se odtrhnout jej od rodiny je jako pokusit se vlastními silami pohnout zemí.

Jen blázen by hledal pevný bod ve vesmíru.Pro Střelkyni je rodina spíše místem, kde je možné půjčit si příležitostně pár korun nebo strávit víkend, ale její individualismus ji pravděpodobně přinutí velmi brzy opustit rodný dům a vydat se za tóny vzdálené hudby. A tak je to také správné, zvláště když dokáže udržovat alespoň kontakt na dálku. Mladí prostě musejí jednou vyletět z hnízda. V přírodě dospělí jedinci z hnízda mláďata přímo vyhazují, aby se naučila včas létat. Pro Střelce je to rozumná a zároveň vzrušující výchovná teorie.Kozoroh ji naopak považuje za odporně necitelnou. Už jen sama představa jej děsí. Jak odporné! Kdo se o ně postará a kdo je nakrmí, až přijde zima a s ní i mrazy? Ne mladé, ale jejich rodiče! To Rak touží, aby ho někdo ochraňoval. Kozoroh se tolik stará o svou rodinu ne proto, že by sám potřeboval ochranu, ale protože právě rodina potřebuje jeho péči. Výsledek je nicméně stejný. Jak Rak, tak i Kozoroh jsou téměř neoddělitelně spjati se svými rodinami. Liší se jen svými motivy.

Muž Kozoroh rozhodně nepatří k agresivním jedincům. Většinou je až dojemně staromódní a zdvořilý. Kozoroh se nikdy nespustí s ohromným řevem po liáně jen proto, aby zachránil svou Jane, se kterou se potom v milostném objetí posadí na břeh ospalé laguny. Co kdyby je někdo pozoroval, třeba nějaká neznámá gorila na noční procházce? Kozoroh je velice opatrný a vždy jej zajímá, co si o něm myslí cizí lidé. To neznamená, že není romantik. Znamená to jen, že je ostýchavý romantik. Ale pro svou partnerku Střelce dokáže být i tak hrdinou z džungle … přestože jí svá vyznání a své tiché pohledy nepředává zavěšen na liáně. Všichni ostatní muži v jejím životě jí totiž budou připadat jako nezralí a zbrklí hrubiáni. Jestliže něco Kozoroh skutečně není, pak není nezralý. Jeho emocionální zralost je ve skutečnosti právě to, co u něj jeho partnerka nejvíce hledá a za co je mu opravdu vděčná.

Muži Kozorohové se jen velmi zřídka chovají jako malí chlapci, a to dokonce i kdyby na to měli ten správný chlapecký věk. Těch několik málo Kozorohů, kteří pijí alkohol či berou drogy nebo dávají průchod svým emocím na veřejnosti, má svůj horoskop v poškození a neměli by být souzeni, spíše bychom měli tyto lidi litovat. Jejich chování je totiž trápí více než kohokoli jiného, neboť je velice vzdáleno jejich skutečné povaze. Je to totéž, jako kdybyste byli uzavřeni v těle, které se chová naprosto neočekávaně a v naprostém rozporu s vašimi představami. Být v rozporu s podstatou svého slunečního znamení je rozhodně navýsost nepříjemné. Líná Panna … stydlivý Lev … zbrklé Ryby … extravagantní Býk – tito všichni jdou nesprávným směrem a na jejich cestě je čeká mnoho trápení. Jestliže má Kozorohova partnerka výhrady k jeho chování nebo občasným náladám, měla by je dávat najevo pokud možno co nejopatrněji, bez své obvyklé přímosti a upřímnosti. Může tak ušetřit partnerovy city i jejich společný vztah.

Stačí jen chtít. Jestliže se naučí hrát si se synonymy, kdykoli je rozzlobená, ušetří také svému srdci mnoho bolesti a trápení. Zde je příklad: Jak jinak se dá říci “sobecký”? Sebestředný. Jaké jiné označení lze vymyslet pro člověka chladného a bezcitného? Co takhle rozumný, ale necitlivý? Lakomý je drsné slovo. Spořivý nebo šetrný je vlídnější. Namísto staromódní by se dalo říci opatrný a důstojný. A tak dále. Jestliže na něj ječí: “Jsi tak sobecký, chladný a bezcitný a mimo to jsi ještě lakomý a staromódní”, jistě jej ztratí. (A také ztratí šanci dospět pod jeho pevným a trpělivým vedením.) Je jemnější, méně syrové a zraňující, jestliže prostě jen klidně řekne: “Jsi velice sebestředný, tedy alespoň někdy. Jsi také až moc praktický, spořivý a opatrný. Uvědomuješ si to?” (A takto ať mluví, i když jej pro sebe nazývá lakomým, sobeckým netvorem s ledovým srdcem.)

Když své stížnosti vyjádří tímto způsobem, možná si její partner sám pro sebe řekne, že by měl poněkud obrousit ostré hrany své povahy, a snad se i usměje. Ano, řekla jsem usměje. Je velmi překvapivé, jak jsou lidé potěšeni, když slyší ostatní popisovat pochybnou kvalitu svého slunečního znamení (jestliže k tomu nejsou používána hrubá slova), ačkoli tyto kvality mohou být ostatními hodnoceny negativně. Řekněte Býkovi, že je impulzivní, a ušklíbne se. Stejná slova nevýslovně potěší Berana. Povězte Lvu, že je hrdý, a rozzáří se úsměvem. Totéž urazí Pannu. Nařkněte Blížence z nestálosti a on se souhlasně zazubí. Stejnými slovy si vysloužíte rozhořčený odpor Štíra. On, a nestálý? V žádném případě. Sdělte Rakovi, že je konzervativní, a on to přijme jako lichotku své opatrné povaze, ale řekněte totéž ženě Střelci, a ona vás pošle zčerstva do háje. A tak dále. Co je chybou v očích ostatních, je pro nositele či nositelku této chyby ctností. Je dobré, že to funguje právě tímto způsobem, neboť jinak by nikdo z nás nemohl sám se sebou vydržet, nemám pravdu? Mám.

(Beran má vždy pravdu, nikdy se nemýlí. Myslíte si, že je to domýšlivé? Já jsem Beran a považuji to za báječnou vlastnost. Pokud si myslíte, že je negativní, je to jen proto, že žárlíte.) Není pochyb, že Kozoroh často může vypadat chladně, neboť se bojí otevřeně projevit své city; bojí se, aby nebyly pošlapány (a Střelkyně je právě v tomto ohledu velice zdatná). Není však úplně sobecký. Je pravda, že na sebe bere rád a často značné ohledy, ale neustálé obviňování ze sobeckosti u něj tyto sklony může jen posílit, až se skutečně změní v sobectví. Osoba, kterou milujete, se totiž postupně přizpůsobuje obrazu, který jste si o ní vypěstovali ve svém srdci či ve své mysli. To jste nevěděli? Je to tak. Jde o všeobecně platný metafyzický zákon, který se týká citů zamilovaných lidí.Když mluvíme o lásce, tak je třeba se zmínit o sexu, neboť lásku a sex od sebe v citovém vztahu dvou lidí nelze oddělit. Sex bez lásky vede k duchovnímu otupění a celkovému pocitu prázdna. Naopak láska bez sexu zůstává nenaplněná a osamělá, neboť láska a sex jsou dvojčata. Shoda v otázkách sexu mezi dvěma slunečními znameními ve vzorci 2-12, jejichž živly jsou Země a Oheň, závisí na porozumění v ostatních oblastech jejich společného života.

Zpočátku bude převládat nutkavá touha po doteku a oběma partnery sdílená zvědavost. To bude jen posilovat jejich vzájemnou přitažlivost. On je přece ve všem tak … jiný. Jaký je asi jako milenec? Ona je tak strašně odlišná od všech ostatních. Jaké by to bylo zcela ji vlastnit? Je nepochybné, že taková vzájemná zvědavost je zdrojem silné sexuální přitažlivosti. Teprve později, až jejich láska vstoupí do nové fáze, kdy některé nové věci zevšední, se může stát, že i jejich vzájemná fyzická přitažlivost ztratí na své intenzitě. Uspokojená zvědavost utlumí jejich žádostivost. Ale s trochou jeho představivosti a její trpělivosti se jistě dokážou vyhnout vzájemnému pohrdání. I důvěrně známé věci mohou být objektem náklonnosti, která se svou hloubkou nedá s prostou zvědavostí zdaleka srovnávat. Náš Kozoroh nesmí však být natolik necitlivý, aby například upadal do hlubokého spánku okamžitě po intimním kontaktu nebo se do něj pouštěl bez dostatečné přípravy. Jeho partnerka si zase musí dát pozor na svou slovní neohrabanost, jíž jej dokáže ranit právě v těch nejcitlivějších chvílích. Zbytečně si pak totiž stěžuje na mužův chlad, když jeho vášeň chvíli předtím sama udusila svou ledovou sprchou slov.

Vliv jejich vládnoucích planet je výmluvný. On je pod vládou Saturna, který dokáže být neobyčejně omezující. Jejím vládcem je Jupiter, který bývá naopak velkoryse rozmáchlý a dominantní. Pokud se spojí vibrace těchto dvou planet, může dojít ke skutečnému zemětřesení (v astrologii k doslovnému). Každá z těchto planet má totiž jiný druh síly, žádná však není mírná ani nudná. Poučen touto znalostí, měl by se muž Kozoroh pokusit usměrnit její vášnivou a impulzivní povahu směrem k hlubším a daleko uspokojivějším prožitků extáze. Ona by si zase měla uvědomit, jak moc její partner touží po někom, kdo by mu pomohl odemknout saturnské vězení, ve kterém přebývá jeho duše, po někom, kdo by osvobodil jeho city tak, aby se konečně dokázal zbavit své omezující opatrnosti a naučil se plněji prožívat vášeň a lásku. Kozoroh patří k lidem, kteří se cítí lépe na vrcholku vysoké hory než v přeplněných ulicích života. Touží po jistém stupni proslulosti a světské slávy. (Pokud ovšem nemusí neustále rozdávat autogramy. To by nesnesl.)

Čím více je mu takové vnější uznání odpíráno, tím více je vyžaduje od své partnerky. Je to pro něj životní nezbytnost, kterou nelze nikdy podceňovat. Obdivuje slavné a úspěšné lidi a zároveň jim i závidí. Proto má pocit prohry, pokud se mu nepodaří dosáhnout alespoň nějakého výraznějšího úspěchu. Nemusí se hned stát mistrem světa nebo slavným vědcem. Klíčem k jeho náladám je jeho vnitřní pohoda a spokojenost se sebou samým, vzdálenost mezi cíli a skutečnými výsledky. Jeho partnerka Střelec s ním sice nesdílí tichou, nicméně neústupnou touhu po úspěchu, musí však vědět, že i její naděje a víra má někde v dálce svůj cíl. Bez víry a naděje by zbyla jen “smutná postava klauna”, a není nic smutnějšího než pohled na uplakanou klaunovu tvář.Když má náš Kozoroh špatnou náladu, poněvadž úspěch je stále daleko, a jeho partnerka Střelec je melancholická, protože její sny se naplňují jen nesměle a pomalu, měli by se spolu vydat na nějaké vzdálené exotické místo, kde je vzduch prosycen kouzlem naděje. Takový výlet může být pro jejich vzájemnou lásku skutečnou živou vodou.

zdroj – denne.sk

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: