elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Roztvárame lupene Koreňovej čakry

Posted by elizabethin na 16. novembra 2012

Stavebné základy chrámu nášho tela (pokračovanie série článkov z Anodey Judith):

Všetky postavené základy odpočívajú na zemi – univerzálnej pôde pre všetko čo robíme. Spojiť sa s telom znamená spojiť sa so zemou, byť uzemnený v biologickej realite jestvovania. Naše telá sú domovom pre našu dušu. Nachádzajúca sa na spodku chrbtovej kosti, prvá čakra tvorí základné stavebné kamene pre celý náš čakrový systém. Tu staviame základy chrámu nášho tela – kotvu nášho Dúhového Mostu. Bez silných a zakorenených základov môžme toho dosiahnuť málo. Musíme mať pôdu, ktorá je dostatočne pevná na to aby poskytla stabilitu a pritom je dosť poddajná na to aby boli do nej zapustené korene. Ukotvenie tohto tohto chrámu je ponorené hlboko do zeme, jej meno v sanskrite – muladhara – znamená „koreňová podpora“.

Stavebné základy obsahujú energiu chrámu tým, že určujú jeho oblasť, okraje, hrany a ohraničenie. Určujú miesto ako prvotný kontext všetkého, čo sa s nami deje. Dávajú nám pôdu, domov, bod ukotvenia pre naše skúsenosti. Základy z väčšej miery určujú tvar stavby nad nimi, stanovujú čo všetko dokáže budova udržať, ako vysoko sa dá postaviť a aké nepriaznivé vplyvy dokáže vystáť. Teda poškodenie tejto čakry je odzrkadlené v každej čakre nad ňou.

Postaviť silné základy znamená získať pevnosť. Pevnosť nám umožňuje byť tvrdým a vytvárať hranice. Pevnosť má tuhosť a dá sa sledovať. Naše telá sú pevnou formou bytia; majú určiteľné hranice. Byť solídny znamená postaviť sa tvárou v tvár tomu čo je pred nami bez ustúpenia, zostať ukotvený v pravde napriek odporu a zostať pokojný  a vyrovnaný.

PREŽITIE

Prežitie je prvou výzvou života, je pôvodným podnecovateľom pocitov, činov, kreativity a povedomia. Bez zaistenia prežitia nič nie je možné. Postaraním sa o prežitie sa možným stáva všetko.

Podstatnou zložkou vedomia, ktorá utvára základy je inštinkt pre prežitie. Tento inštinkt je prastarý, zásadný a neodvratný a kontroluje základný údržbový program našej fyzickej existencie. Keď je uspokojený, ustupuje  do podvedomia, umožňujúc nášmu vedomiu venovať sa iným aktivitám. Keď sme ohrozený, dominuje všetkým funkciám vedomia. Nad čím rozmýšľate keď Vás zrazu naháňa násilník, keď máte autonehodu či keď bojujete so život ohrozujúcou chorobou? V týchto momentoch je všetka dostupná psychická energia usmernená k prežitiu a málo jej je k dispozícii na hocičo iné.

Keď sú život ohrozujúce situácie časté (niekto vychovaný v násilnom prostredí či vo vážnej chudobe) vedomie sa ustáľuje na tejto úrovni. Toto potom drží telo v stave nadmerne povzbudenej pohotovosti, zaplavené stresovými hormónmi ktoré podporujú reakcie typu útok-alebo-útek. Človek sa potom cíti nepokojne, v napätí a je neschopný hlbokého spánku čo môže časom viesť k častým zdravotným ťažkostiam. Toto je bežné pri posttraumatickej stresovej poruche (PTSD) – stavu keď sa naďalej objavujú reakcie vyvolané stresom aj keď je už dávno po traume.

Jeden z mojich klientov vyrastal v Guatemalskej vojenskej zóne. Po pätnástich rokoch v bezpečnejšom prostredí boli jeho svaly ešte stále v ustavičnom napätí, pripravené na útek. Trpel nespavosťou a mal vážny problém kvôli častému zvieraniu čeľuste. Bol bojazlivý a celý nesvoj, nedokázal sa sústrediť a pritiahnuť si do svojho života prosperitu. Bol to veľmi kreatívny, inteligentný a citlivý muž, ktorého telo sa rúcalo na začiatku jeho tridsiatky pretože sa nikdy nevedel  uvoľniť. Nevedel ani uspokojiť ani sa vyhnúť požiadavkám jeho prvej čakry.

Keď je prvá čakra poškodená, sme morení problémami s prežitím vrátane zdravotných, finančných, pracovných problémov a problémom s ubytovaním. Môžme zistiť, že sa nám vyhýba základný pocit bezpečia bez ohľadu na to čo robíme a to aj vtedy keď neexistujú žiadne skutočné životné ohrozenia.

Inštinkt prežiť leží v podstate kolektívneho podvedomia, rovnako ako zdedené sklony a prednosti ktoré sa vyvinuli v ľudskej duši počas trvania evolúcie. Tieto inštinkty vytvárajú prirodzené obranné pudy tela. Keď zaprieme tieto prirodzené inštinkty, vytvárame trhlinu medzi bdelým vedomím a podstatou nášho bytia. Stávame sa oddelenými od svojho tela a odpojenými od svojho prostredia. Pomocou znovuzískania prvej čakry môžme žiť harmonicky s našimi základnými inštinktmi prežitia bez toho aby nás podvedome ovládali.

DÉMON STRACHU

Strach prichádza vtedy keď je to čo je sväté skryté.

Keď nám ide o život, cítime strach. Tento strach zvyšuje naše vnímanie a zaplavuje telo prirodzenými chemikáliami (ako napríklad adrenalín) aby mu dodalo energiu na čin. Strach vedie našu pozornosť k tu-a-teraz aby sme sa venovali ohrozeniu, ale sústreďuje pozornosť smerom von a hore ku čakrám vnímania a mentálnej aktivity. Stávame sa nadmerne ostražitými, nepokojnými, zúfalými. Nedokážeme sa usadiť, oddychovať, odpočívať. Akoby sme išli vyskočiť z vlastnej kože.

Keď žijeme v prostredí nebezpečenstva či strát, cítime strach. Keď je nebezpečenstvo často prítomné, strach preniká našim základným programom prežitia. Pocit nebezpečenstva v nás vyvoláva pocit bezpečia, nech to znie akokoľvek paradoxne. Cítime sa v bezpečí len kvôli tomu že sme nadmerne ostražitý a cítime sa viac a viac nepohodlne keď sa snažíme oddychovať. Nervový systém a nadobličky sú prepracované. V tomto stave nadmerného prebudenia sú naše spúšťače citlivejšie a pravdepodobnejšie budú reagovať extrémne. Naše základy sú doslova roztrasené a sústredenie sa je ťažké. Výsledkom toho je, že telo je neustále v stave stresu a tento stav sa stane normálnym. Toto môže viesť postupne k zvýšenému krvnému tlaku, srdcovým problémom, žalúdočným problémom, nedostatku imunity, slabosti nadobličiek, nespavosti či chronickej únave.

Strach zamestnáva náš inštinkt prežiť, tým že nás pripravuje na reakciu. Ale keď sa toto deje stále, strácame schopnosť vhodne reagovať.

V ideálnom prípade nás strach zobúdza z mdlého uspávajúceho stavu splývania a dôvery charakteristického pre dieťa. Keď sa ohrozenie nedá zdolať prispôsobíme sa strachu a budujeme na zmrštených a labilných základoch. Toto je protichodné ku zdravému stavu prvej čakry, spájanej s bezpečnosťou, istotou a soliditou. Prepracovať sa cez strach znamená naučiť sa oddychovať a cítiť jemné energie tela, mať potešenie a rozšíriť našu pozornosť do širších obzorov. Prekonať strach znamená posilniť prvú čakru. Žiť so strachom znamená oslabenie prvej čakry.

Aby sme boli schopní zahniezdiť sa do pevných základov schopných podporiť zvyšok našich aktivít musíme prekonať démona strachu. To v prvom rade znamená pochopenie strachu. Z čoho vznikol? Ako nám poslúžil? Pochopenie nestačí, pretože reakcia strachu je uložená v našom tele. Ďalším krokom je vypustiť a integrovať inštinktívne reakcie na strach. Zobúdza v nás strach nutkanie bežať a skryť sa? Či nás činí zúrivými a oživenými alebo nás omračuje a mätie? Keď necháme telo vyjadriť tieto reakcie napomáhame tým naplniť celkovú (gestalt) reakciu na pôvodnú traumu. Keď je reakcia kompletná, môžme sa z kolobehu strachu vymaniť a vytvoriť si zdravší vzorec. Nakoniec je dôležité vyvinúť silu a zdroje aby sme v budúcnosti mohli efektívne čeliť podobným ohrozeniam. Toto môže zahŕňať vybudovanie sebaúcty, venovanie sa bojovým umeniam, či zlepšenie komunikačných schopností.

Napriek tomu že je strach démonom prvej čakry je tiež „svätým nepriateľom“ – činiteľom, ktorý nás dokáže naučiť mnoho. Strach je spojencom seba-zachovania a učí nás o našej vlastnej dôležitosti, o potrebe starať sa o seba. Jedine vtedy dokážeme byť pánom tohto démona, keď ho uznáme za svojho spojenca.

Vonkajší strach pracuje ako transpersonálny podnet na vývin vedomia, podnet pomocou ktorého dokážeme oponovať tomu čoho sa bojíme … bez tohto strachu by nebol psychologický vývin. — Edward Whitmont

Ernest Holmes, zakladateľ  filozofie Veda mysle, opisuje rovnaké vlastnosti  strachu a viery. Strach je presvedčenie že sa môže stať niečo hrozné a viera je presvedčenie že sa niečo dobré stane. Aj keď sa výsledky odlišujú, dôvody sú rovnaké – obe sú presvedčenia ktoré riadia naše správanie a ovplyvňujú ako sa cítime. Keď nahradíme bezdôvodný strach odôvodnenou vierou získame prirodzený protijed na démona prvej čakry.

NAPRAVUJEME NAŠE KORENE

Meno pre prvú čakru v Sanskrite je muladhára,čo  v preklade znamená  „koreňová podpora“. Táto čakra nás zakoreňuje v našich telách, vo fyzickom svete a v zemi. Tak ako nedokáže rastlina prežiť bez koreňov, nedokáže to ani ľudská duša. Naše korene reprezentujú to odkiaľ pochádzame: zem, maternicu, našich predkov a rodinu a náš osobný dejepis. Nemôžme poprieť našu minulosť a súčasne si zachovať naše korene.

Aby sme vytvorili solídne základy, musíme vytriediť korene nášho detstva. V dobrom i zlom nás tieto korene vyživovali a udržiavali počas nášho najpremenlivejšieho obdobia. Kde bola zemina nepriaznivá, tam treba dušu presadiť do úrodnejšej pôdy a to tým že sa sústredíme na prostredie v ktorom žijeme a pôdu ktorú okolo seba vytvárame.

Muladhára sa zhoduje so živlom zeme, ktorá tvorí pôdu pre naše korene. Ľudský život je závislý na zdroji energie. Naše korene môžu byť vnímané ako spôsob, ktorým sa náš systém napája na rozsiahlejší systém planéty, ktorá je našim zdrojom, pôvodcom oslobodzujúceho prúdu energie, miestom odkiaľ všetko vyrastá. Prvky potrebné na fyzické prežitie prichádzajú zo zeme v rôznych formách – jedlo ktoré jeme, veci ktoré chytáme a vidíme, voda ktorú pijeme, vzduch ktorý dýchame a zvuky ktoré počujeme. Vyvíjame tlak na zem na to aby sme sa postavili alebo na to aby sme sa pohybovali a keď sa rozhodneme byť v kľude, oddychujeme na povrchu zeme (vyživovaní gravitáciou).

Pre väčšinu z nás naše korene predstavujú podvedomé vplyvy na naše správanie spojené s prvkami z našej minulosti. Aby sme zobudili muladháru vedieme pozornosť k našim koreňom, odhaľujeme minulosť, skúmame ju, prehlbujeme sa v nej. Všetko čo rastie nad konármi až do nekonečna sa stáva zložitejším. Klesanie  ku svojim koreňom nás privádza k výnimočnej jednoduchosti a ukotvuje nás vo všednosti kolektívneho podvedomia. Privádza nás domov na zem.

UZEMNENIE

Zdravá prvá čakra nám umožňuje byť energeticky uzemneným – koncept, ktorý je dôležitý na pochopenie základného uvedomenia a pocitu zdravia. Uzemnenie nás usmerňuje v čase a priestore a spája nás s prostredím. Keď sme uzemnený, máme prístup k zdroju sily cez spojenie s našim telom a prostredím. Fyzicky sa to deje cez naše nohy a chodidlá, cez ktoré vzruchy stúpajú hore telom a nadbytok vzruchov je vybitý dole do zeme – dokážeme sa postaviť na vlastné nohy a ísť vpred životom. Jedine čerpaním energie z našich základov dokážeme vytvoriť oslobodzujúci prúd tečúci do temena.

Uzemnenie privádza vedomie do tela a je dôležité kvôli formovaniu zdravých hraníc. Cítime sa viac bdelými a živšími keď nás dole smerujúci prúd vedomia spája s telom a čelí hranám a hraniciam fyzickej reality.

Veľa ľudí ktorí sa považujú za duchovných si významne zlepšilo život keď sa naučili smerovať svoju energiu rovnako dole ako aj hore. Sme učení, že duchovno sa nachádza len v nefyzických svetoch pritom naozaj okúsiť uvedomenie si nášho tela znamená zažiť hlboký duchovný stav ktorý dosiahneme prijatím našich prirodzených sklonov, keď ich nepoprieme v asketických praktikách.

Mocný dub bol raz drobným žaluďom, ktorý to ustál.

Keď sme uzemnený, dokážeme byť v prítomnosti, sústredení, dynamickí. Naša pozornosť je sústredená v tu-a-teraz, prinášajúc dynamickú intenzitu nášho spôsobu prejavovania. Naše skúsenosti sú priame, zmyselné a okamžité. Sme sebaistý , spojený s vlastným zdrojom podpory. Bez uzemnenia sme nestabilní. Strácame náš stred, strácame pôdu pod nohami, ľahko sa rozčúlime a snívame s otvorenými očami. Strácame schopnosť  pojímať, čo je schopnosť mať a držať. Keď nemôžme pojímať, nemôžme udržať naše hranice a vyvinúť vnútornú silu takže sa nedokážeme rozvíjať. Keď stratíme pôdu pod nohami naša pozornosť blúdi a javíme sa hmlisto a nehmotne.

Zdravé zriadenie svojej vlastnej pôdy je hlavnou prácou prvej čakry a základom pre akýkoľvek ďalší vývoj. Tu nachádzame základné práva prvej čakry: právo byť tu a právo mať to čo potrebujeme na svoje prežitie.

VÝŽIVA

Potreba vyživovania nás núti zostať ako systém otvorení, v neustálom vzájomnom pôsobení s našim prostredím.

Výživa je najzákladnejšou formou podpory prežitia nášho tela. Naša minulosť určuje akou formou sa podporujeme a vyživujeme. Bez podpory padáme. Bez vyživovania sa zrúcame. Osoby ktoré stelesňujú takýto fyzický kolaps odhaľujú chýbajúcu podporu v ich živote a ich telá ukazujú prehru. Môžu spochybniť svoje právo byť tu, mať ťažkosti s výživou a môžu trpieť opustením.

Poruchy v jedení sú častými ukazovateľmi problémov s vyživovaním v prvej čakre. Moja priateľka Connie sa obracala na jedlo vždy keď sa cítila osamelá, snažiac sa tak získať soliditu kvôli jej pocitom prázdnoty. Mary, s ktorou sme sa stretli už skôr, spochybňovala svoje právo byť tu tým že spochybňovala svoje právo najesť sa natoľko že častokrát bola dni bez jedla. Naše právo byť tu, uzemnenie sa a venovanie sa našej potrebe výživy sú všetko potreby prvej čakry.

MANIFESTÁCIA A PROSPERITA

Charakteristiky dobrej uzemnenosti, spojenia s naším telom a fyzickým svetom, seba-vyživovanie a seba-zachovanie prispievajú ku schopnosti privolať si do života blahobyt. Ale tým nemyslím privolanie peňazí – hovorím o uspokojení základných potrieb na prežitie spôsobom ktorý poskytuje bezpečie, stabilitu a dostatok slobody na ďalší vývin. Znamená to schopnosť zaplatiť nájomné či hypotéku, udržať  auto v dobrom stave, udržať naše domovy relatívne čisté a v hladkej prevádzke a pravidelne ponúkať jedlá na našich stoloch. Je to o schopnosti poradiť si so základnými nárokmi zemskej sféry, potrebami súvisiacimi so životom vo fyzickom tele. Aby sme vyhoveli týmto požiadavkám, musíme si vedieť dať rady s naším bezprostredným fyzickým prostredím – vyňať z neho to čo potrebujeme na zachovanie našej osoby a rodiny. Toto je skúšobná pôda na schopnosti našej prvej čakry. Dáva nám určitú nezávislosť, umožňuje postaviť sa na naše vlastné nohy, stáť na našej vlastnej zemi.

Prvá čakra je najšpecifickejšou a najviac ohraničenou  úrovňou v systéme. Obmedzenie je hranica oddeľujúca niečo od toho čím to je obklopené aby to vedelo popísať, definovať. Hranica vytvára dôležité obmedzenie ktoré nám umožňuje vlastniť niečo celé, niečo zvláštne.

Aby sme zhmotňovali, musíme byť schopní prijať obmedzenia. Musíme byť schopní sústrediť sa na to čo chceme, byť o tom špecifický. Musíme mať schopnosť vytrvať s našou predstavou aby sa nám zhmotnila. Musím mať schopnosť sedieť v mojom kresle počas mesiacov aby som nakoniec zhmotnila túto knihu. Môže byť nevyhnutné aby sme sa zúčastňovali dlhých období školení a cvičení aby sme si zhmotnili nejakú pracovnú zručnosť. Aby sme niečo dokonale ovládali, musíme to cvičiť dookola, limitujúc sa len na tú činnosť kým si ju nezdokonalíme.

Spoznala som veľa vysoko-inteligentných a talentovaných ľudí v rôznych kruhoch ktorí si nedokázali zhmotniť prosperitu. Čo som si na tejto skupine všimla, bolo nerealistické pripútanie ku slobode, nevôľa akceptovať obmedzenie, limitáciu dosť dlho na to aby si zhmotnili svoje základné potreby, výsledkom čoho nebola sloboda, ale zotročenie vedomím prvej čakry. Ako strelec milujúci slobodu som v tomto stave strávila dekádu od dvadsiatky. Bola som slobodná od obmedzenia nudných prác, ale bola som príliš chudobná na to aby som niečo so svojou slobodou začala. Kým som obmedzenie neprijala s poctou, nedokázala som si zhmotniť prosperitu.

Zhmotnenie potrebuje prijatie obmedzenia. Hranica nám umožňuje obsahovať, a tým aj zbierať a budovať.

Keď spolupracujeme s obmedzeniami prvej čakry, naša energia sa buduje a prirodzene sa rozpína do ďalších úrovní. Keď rebelujeme proti týmto obmedzeniam, zostávame v stave prežitia a nie sme schopní zdvihnúť náš oslobodzujúci prúd zo zeme. Dôležitým paradoxom tu je, že musíme prijať obmedzenie na to aby sme ho prekročili. Tento námet platí pri všetkých čakrách – musíme danú úroveň skonsolidovať aby sme sa vedeli pohnúť ďalej.

Toto je článok z Eprakone, ktorý uverejnil Glidor 24 z knihy Anodey Judith – Západné telo, východná myseľ. A ja mu týmto ďakujem za zdieľanie :-))

zdroj – http://eprakone.wordpress.com/2012/06/06/roztvarame-lupene-prvej-cakry/

Harmonizácia čakier pomocou Minerálnych liečivých Kameňov

Harmonizácia čakier pomocou cvičenia 5 Tibeťanov

Choroby a Emócie ukryté v Čakrách

Liečivé kamene a Čakry

Harmonizácia čakier Pomocou hudby I.

1. čakra Múládhára, nazývaná čakrou Koreňa alebo Základnou čakrou

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: