elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Antilopa, Žaba, Labuť, Delfín, Veleryba, Netopier

Posted by elizabethin na 6. septembra 2012

Antilopa čin

Běž, antilopo…
Uč mě činu a jeho tempu.
Rychle, rychle,
tak, abych běžel ladně…

Když čas sotva začal a “kmen lidí” byl ještě velmi malý, všimla si antilopa, že tito dvounozí jsou nazí, hladoví, a že jsou v nebezpečí záhuby. Naši předci by dávno zmizeli z povrchu Matky Země, kdyby se něco nepodniklo, nějaký rozhodný čin. Antilopa se ujala tohoto činu a odešla do tábora, svolala všechny dvounohé, a tak uspořádali Radu. Antilopa pravila:
“Veliké Tajemství mne poslalo, abych vás něčemu naučila. Touto lekcí je čin. Když víte, co máte udělat, není třeba se ničeho bát. Jdete a uděláte to.”
“A co máme dělat?” ptali se lidé.
“Když jste nazí a je vám zima, měli byste mě zabít a vzít si můj oděv, abyste byli v teple. To je můj dar pro vás. Učiňte tak.”
“Učiníme,” řekli lidé, “ale co náš hlad. Strádáme. Co bychom měli udělat, abychom se zachránili?”
“Jste-li hladoví, měli byste mne zabít a vzít si mé maso, neboť vás bude živit a stanete se silnými. To je můj dar pro vás a je to i součást mého vývoje. To je má služba. Učiňte to.” Antilopa věděla, že když se lidstvo naučí jíst maso, přežije dobu ledovou. Před tím, než se velké ledové hory daly do pohybu, byla všude hojnost ovoce a zeleniny a dvounozí nemuseli jíst těla svých bratrů a sester zvířat. Klany druhého světa jedly antilopy. Přijaly do svých těl instinkty a moudrost čtyřnohých, a tak se lidé z esence každého tvora učili, jak přežít. Naučili se nikdy ničím nemrhat a nebrat si více než potřebují. Když bylo třeba, věděli dvounozí, jak uskutečnit čin.

Lidé se dobře naučili lekci antilopy. Díky ní podnikli správné činy a přežili až dodnes. Antilopa naučila lidi uctívat dary, které přicházely z Velikého Tajemství a nedopouštět se nevybíravého ničení života.

Antilopa znamená vědomý čin. Antilopa je symbolem antény – vašich vlasů, které vás svými dlouhými světelnými vlákny napojují na Veliké Tajemství. Pohledem na antilopu si začnete uvědomovat svou smrtelnost a krátký úsek času, který je vám vymezen na této planetě. Podle toho je třeba i jednat. Správný čin potěší Veliké Tajemství. Medicina antilopy představuje znalost kruhu života. Protože antilopa zná smrt, dokáže skutečně žít. Čin je klíčem a esencí života.

Síly antilopy byly přivolávány a používány k šamanství již od úsvitu časů. Bylo mnoho klanů antilopy a antilopí lidé mají veliké síly. Medicina antilopy vám dává sílu mysli a srdce a schopnost učinit rychlý a rozhodný čin k uskutečnění vašich plánů. Pokud vám vaše situace připadá jako povážlivá a neřešitelná, povolejte medicinu antilopy. Jste-li zmatení a popletení, promluví k vám síla antilopy o správném jednání a brzy vás osvobodí. Antilopa našeptává mnoho duchaplných řešení problémů. Poslouchejte, a co je ještě důležitější, jednejte! Obklopte se osvíceným a tajným poznáním antilopy. Přidejte k němu své činy a překonáte jakoukoliv překážku a jakýkoli problém na své cestě. Je-li antilopa vaším středovým stromem a silnou osobní medicinou, děkujte Velkému Duchu. Řekněte, co má být řečeno. Máte zdravý úsudek a vaše činy budou úspěšné. Vždy poslouchejte, co vám chce antilopa říci.

Antilopa ve vašich kartách ukazuje na poselství vyššího smyslu. Antilopa vás vyzbrojuje lukem autority a nutí vás jednat v zájmu sebe, rodiny, klanu, národa a konečně i Matky Země. Antilopa říká: “Udělej to teď! Neotálej!” Antilopa ví jak a vy také. Seberte odvahu a skočte, váš smysl pro načasování je dokonalý. Dostane-li se antilopa do vašich karet, pak váš čas přišel právě teď. Síla jste vy!

Žába očišťování

Zpívej a kvákej, žabko,
přivolej deště,
uhas žíznivé sucho,
očisti zem,
a mne opět naplň.

Žába zpívá písně, které přinášejí déšť, aby byly prašné cesty snesitelnější. Medicina žáby je příbuzná s energií vody a s východem medicinského kruhu. Žába nás učí ctít své slzy, protože očišťují duši. Všechny vodní rituály patří žábě, včetně všech iniciací vodou.
Voda připravuje a očišťuje tělo pro posvátné obřady. Je to živel, který nejlépe chápeme dokud jsme ještě v lůně. Tak jako my vyrůstáme nejprve jako embryo v plodové vodě, tak se také žába naučí skákat až poté, co zažila svět vody jako pulec.

Přeměna do dospělosti připravuje žábu na její “sílu” přivolávat vody nebes – déšť. Díky tomu, že zná element vody, může žába zpívat píseň, která přivolává na zemi déšť. Když tůně a rybníčky vyschnou, povolá žába Bytosti Hromu, aby očistily a naplnily zemi vodou. Podobně jako na žábě se také na nás žádá, abychom věděli, kdy je čas osvěžit, očistit a doplnit nádobu naší duše.

Jestli dnes žába skočila do vašich karet, může ukazovat na potřebu očištění. Použili byste dnes pro popsání své situace některé z následujících slov: unavený, zmožený, uštvaný, frustrovaný, provinilý, neklidný, nenasytný, nervózní, na rozpacích, prázdný nebo zesláblý? Pokud ano, vysaďte a dopřejte si koupel ve vodách mediciny žáby. Prakticky by to mohlo znamenat dlouhou, relaxující koupel, vypnutí telefonu nebo hluboké očistné dýchání. Hlavní myšlenkou je nalézt způsob, jak se zbavit rozptylování a nahradit bahno čistou energií. Takže osvěžte svého sežehlého ducha, tělo i mysl.

Lidé mediciny žáby mají schopnost podpořit a dodat energii tam, kde je potřeba. Člověk s medicinou žáby dokáže očistit negativitu z jakéhokoli prostředí. Mnohá média a jasnovidci, kteří očišťují domy, kde “straší”, jsou nositeli mediciny žáby. Mnozí světově proslulí jasnovidci vkládají při práci s jinými říšemi reality ruce do vody, která má výborné vodivé vlastnosti. V mayských a aztéckých šamanských praktikách si šaman nalévá do úst vodu, kterou pak rozstřikuje na tělo pacienta, aby je očistil od negativní energie. Přitom udržuje pevně v mysli představu žáby, aby proběhl léčebný proces a pacient byl doplněn pozitivní energií. Vycpané žáby se někdy používají pro ochranu těla během léčení.

Žába svou dešťovou písní hovoří o novém životě a harmonii. Říká se, že hluboké tóny žabího kvákání volají k hromové bytosti: hrom, blesk a déšť. Kvákání je tlukot srdce, který harmonizuje s otcem oblohou a volá po potřebném osvěžení. Povolejte žábu a nalezněte mír v radosti, že si dopřejete čas pro sebe. Součástí toho je vlastní očista od jakékoliv osoby, místa nebo věci, která nepřispívá k vašemu novému stavu čistoty, klidu a osvěžení.

Labuťpůvab, milost

Labuť…
síla ženy
vstupující do posvátného prostoru,
dotýkající se vzdálené budoucnosti,
přináší věčnou milost.

Malá labuť letěla Dobou snění a hledala budoucnost. Na chviličku si odpočinula v chladivém jezírku a snažila se zjistit, jak najít vchod do budoucnosti. Pro labuť to byly chvíle zmatku, protože věděla, že se v Době snění ocitla náhodou. Byl to její první samostatný let a trochu si dělala starosti s tamější krajinou.

Když se podívala vysoko nad Posvátnou horu, spatřila tam největší vířící černou díru, jakou kdy viděla. Kolem právě letěla vážka. Labuť ji zastavila, aby se zeptala na černou díru.
“Labuti, to je brána do jiných úrovní představivosti. Sama jsem byla strážcem iluzí po mnoho měsíců. Chceš-li tam vstoupit, musíš si vyžádat povolení a zasloužit si právo na vstup” pravila vážka. Labuť si nebyla úplně jistá, zda chce vstoupit do černé díry. Zeptala se vážky, co je třeba učinit, aby si zasloužila právo vstupu.

Vážka odvětila: “Musíš být ochotná přijmout z budoucnosti vše, ať je to cokoliv, tak jak to uvidíš, aniž by ses snažila v plánu Velkého Ducha něco změnit.” Labuť se podívala na své ošklivé kachní tělo a odpověděla: “Budu šťastná, že zůstanu věrnou plánu Velkého Ducha. Nebudu bojovat s proudy černé díry. Poddám se plynutí spirály a budu důvěřovat tomu, co mi bude ukázáno.” Vážka byla velmi spokojená s odpovědí a začala snovat čáry a kouzla, aby přerušila iluzi jezírka. Náhle byla labuť pohlcena vírem uprostřed jezírka.

Uplynulo mnoho dní, než se labuť znovu objevila, ale nyní byla půvabná, bílá a s dlouhým krkem. Vážka užasla: “Labuti, co se to s tebou stalo!” vykřikla.
Labuť se usmála a pravila: “Vážko, naučila jsem se odevzdat své tělo síle Velkého Ducha a byla jsem odnesena tam, kde přebývá budoucnost. Spatřila jsem vysoko na Svaté Hoře mnoho divů, a protože jsem měla víru a byla ochotna vše přijmout, byla jsem přeměněna. Naučila jsem se přijímat stav milosti.”

Vážka tím byla velmi potěšena. Labuť vyprávěla vážce o mnoha divech, které jsou za hranicí iluze. Díky uzdravení a přijetí stavu milosti získala labuť právo vstupovat do Doby snění.

A tak se učíme odevzdávat milosti rytmu vesmíru a vyklouznout ze svých fyzických těl do Doby snění. Medicina labutě nás učí jednotě se všemi plány vědomí a důvěře v ochranu Velkého Ducha.

Vytažení Labutě ohlašuje čas změněného stavu vědomí a rozvoje vašich intuitivních schopností. Lidé mediciny labutě mají schopnost vidět budoucnost, poddat se síle Velkého Ducha a přijímat uzdravování a proměnu svých životů. Karta labutě vám říká, abyste přijali svou schopnost poznávat to, co leží před vámi. Pokud se bráníte vlastní transformaci, uvolněte se. Bude pro vás snazší nechat se unášet proudem. Přestaňte popírat, že víte, kdo volá, když zvoní telefon. Věnujte pozornost svým předtuchám a tušením a uctívejte svou ženskou intuitivní stránku.

 Delfín mana

Delfíne…
dýchej se mnou
dech božské many
vesmíru v jednotě…

Delfín k nám hovoří o dechu života – jediné věci, bez které se neobejdeme déle než několik minut. Bez vody a potravy můžeme žít několik dnů, ale kyslík je zdrojem našeho života. V dechu se setkáváme s rytmem energie, kterou vyzařuje veškerý život. Změnou rychlosti nebo rytmické struktury dechu se můžeme napojit na jakoukoli jinou formu života nebo tvora. Je to velmi snadný způsob, jak se napojit na božskou energii přicházející od Velkého Ducha nebo na své osobní rytmy.

Delfín je opatrovníkem posvátného dechu života a učí nás, jak uvolňovat emoce delfíním dechem. Delfín vytváří rytmus, před ponořením se nadechne a pak zadrží dech na celou dobu své cesty pod vodou. Jakmile se delfín opět vynoří nad hladinu, vyfoukne vzduch jako vystřelenou zátku. Tutéž techniku můžeme použít k uvolnění napětí a vytvoření úplné relaxace. Je to dobré cvičení před vstupem do ticha.

Mana je životní síla. Mana je přítomná v každém atomu a je esencí Velkého Ducha. Delfín nás učí, jak používat životní manu prostřednictvím dechu. Oživuje všechny buňky a orgány a rozbíjí omezení a dimenze fyzické reality tak, abychom mohli vstoupit do Doby snění.

Jednoho dne, když Babička Měsíc spřádala vzorce vln, cestoval delfín v oceánu. Babička Měsíc požádala delfína, aby se naučil jejím rytmům a otevřel svou ženskou stránku jejímu stříbrnému světlu. Delfín začal plavat v rytmu jejích vln a naučil se dýchat novým způsobem. S tím jak dál dýchal v tomto novém rytmu, vstoupil do Doby snění! Tato realita byla pro něj zcela nová a odlišná od moří, která dosud poznal. Delfín v Době snění objevil podzemní města a dostalo se mu daru prapůvodního jazyka. Tento nový jazyk byl jazykem zvuků, které přinesl pavouk od národa Velké Hvězdy. Delfín se naučil, že veškerá komunikace sestává ze vzorce a rytmu a že novým aspektem komunikace je zvuk. Tento původní vzorec s sebou nosí dodnes. Když se delfín vrátil do oceánu Velké Matky, byl velmi smutný, dokud nepřiplula velryba a neřekla mu, že se může stát poslem pro obyvatele Doby snění a vrátit se tam, kdykoli pocítí rytmus a použije dech. A tak delfín dostal nový úkol. Stal se nositelem poselství o našem pokroku. Obyvatelé Doby snění byli zvědaví na děti Země a chtěli, abychom dospěli a byli v jednotě s Velkým Duchem. Delfín měl být spojkou.

Pokud se vám ve zpěněných vlnách vašich karet ukázal Delfín, máte být spojovacím článkem pro nějaké řešení dětí Země. Může to být čas, kdy se máte napojit na Velkého Ducha a získat odpovědi na své vlastní otázky nebo na otázky druhých. Navíc to také může znamenat dobu komunikace s rytmy přírody. Vědomě a pozorně sledujte své tělesné rytmy a vzorce energie, kterou vás napájí Tvůrce. Napodobte delfína a nechte se vozit na vlnách smíchu a rozšiřujte radost do světa. Dýchejte a prožívejte manu, kterou tak volně dostáváte. Rozbijte dosavadní bariéry a spojte se s Dobou snění nebo s Národem Velké Hvězdy. Uvědomte si, že my všichni jsme v očích věčně existující jednoty jediným celkem.

 Velryba opatrovník záznamů

Velrybo…
mohutných oceánů, tys to všechno viděla.
Tajemství věků je slyšet ve tvém hlasu.
Nauč mě, jak slyšet tvá slova
a jak pochopit samotné kořeny historie
počátku našeho světa.

Velryba se podobá plující knihovně. Velryba nese historii Matky Země a říká se, že ji sem umístili dávní návštěvníci ze Psí hvězdy, Síria, Biologové říkají, že velryba jako savec velmi pravděpodobně žila na zemi před miliony lety. V legendách některých kmenů se říká, že se velryba přestěhovala do oceánů v době, kdy se Země pohnula a mateřská země Lemurie zmizela ve vlnách oceánu. Všechny naše petroglyfy hovoří o zemi Mu a o katastrofě, která přivedla rudou rasu do Severní Ameriky ze západu, z oblasti za velkými vodami. Symboly petroglyfů hovoří o tom, jak naši předci překonávali řeky a hory, když hledali pevnou zemi v době, kdy vody ustupovaly. Velryba viděla události, které vedly k utvoření Želvího ostrova (Severní Ameriky) a dosud střeží záznamy a poznatky o mateřské zemi. Říká se, že až přijde oheň z nebes, země Mu opět vystoupí na povrch a přistane v jiném oceánu Matky Země. Indiánští lidé mediciny očekávají tuto událost jako příští znamení změn na Zemi. Děti Země, aby přežily, se budou muset sjednotit, respektovat a uznat všechny cesty a všechny rasy.

Lidé mediciny velryby mají ve své DNA zakódováno pochopení, že frekvence zvuku mohou vynést záznamy z pamětí dávných znalostí. Obvykle jsou to jasnovidci, kteří pro sdělení používají vnitřního sluchu anebo slyší velice nízké a velmi vysoké frekvence. Rovněž bývají psychicky vyspělí a mívají telepatické schopnosti. Často však jejich nadání nebývá probuzeno, dokud nepřijde čas, aby uložené záznamy použili. Mnoho lidí s medicinou velryby má schopnost napojit se na univerzální mysl Velkého Ducha a přitom nemají ani potuchy jak a proč vědí to, co vědí. Teprve později, když se jim přicházející vědomosti potvrdí, začnou chápat, jak to ví anebo proč k nim určité dojmy přicházejí.

Medicina velryby nás učí používat zvuky a frekvence, které harmonizují emocionální těla a uzdravují naše fyzická těla. V souladu s poselstvím velryby je rozpomenout se, proč šamanský buben uzdravuje a přináší mír. Buben je tlukot vesmírného srdce a spojuje srdce všech bytostí. Před příchodem řeči a prapůvodního jazyka se užívalo gest rukou a mnoho kmenů většinou mlčelo. Rozuměli jazyku zvuků zvířat stvořených Velkým Duchem.

Pokud jste si vytáhli kartu velryby, napojte se na “záznamy” a nechte si zpívat od těch, kteří mají původní jazyk. Jsme jediní tvorové, kteří nemají svůj vlastní křik nebo volání. Najděte si ten svůj. Nechť váš hlas užívá tento zvuk k uvolnění napětí nebo emocí. Velryba ohlašuje dobu, kdy můžete nalézt svůj původ, spatřit celý svůj osud zakódovaný ve vaší DNA a nalézt zvuk, který tyto záznamy uvolní. Možná už nikdy nebudete stejní. Konečně, vy jste melodií vesmíru a harmonie je písní všech ostatních tvorů. Užitím svého hlasu k otevírání své paměti vyjadřujete svou jedinečnost a svůj osobní zvuk. Otevřete-li se této jedinečnosti, mohou zvířata, která se nacházejí ve vašich devíti totemech, vysílat své zvuky a volání k vám nebo skrze vás. To otevře vaše osobní záznamy, abyste mohli dále prozkoumávat historii své duše a důvěrně hovořit s velrybou, která nese historii nás všech

 Netopýr znovuzrození

Posvátný netopýr…
slétl ke mně z temnoty jeskyně.
Myšlenky, připomínající lůno,
odpovědi, jenž mi dal.
Zrození, smrt, znovuzrození, cykly celku…
Nikdy nekončící, jen útlum, zastínění.
Cesta duše.

Mystéria středoamerických kmenových rituálů jsou prodchnuta legendami o netopýrovi. Podobně jako v buddhismu je i ve Střední Americe netopýr symbolem znovuzrození. Netopýr byl celá staletí vzácnou medicinou Aztéků, Toltéků, Tolukanů a Mayů. Netopýr s sebou přináší ideu šamanské smrti. Rituální smrt léčitele zahalená tajemstvím byla často součástí iniciačních obřadů. Šamanská smrt je symbolickou smrtí starého způsobu života a osobní identity iniciovaného. Zasvěcení, které s sebou nese právo léčit a být nazýván šamanem, nutně předchází rituál smrti. Většina těchto rituálů je neobyčejně tvrdá pro tělo, mysl i ducha. Ve světle dnešních norem by bylo velice těžké nalézt osobu, která by snesla tak hrubé zacházení a nenechala by se vyvést z rovnováhy.

Základní myšlenkou dávných iniciací bylo zrušit všechna dřívější pojetí sebe, která budoucí šaman měl. Iniciace mohla vyžadovat brutální zkoušky fyzické síly a psychických schopností včetně aplikace nejrůznějších emocionálních podnětů. Běžný byl výsměch a poplivání, což mělo adepta obrnit, aby příkoří snášel s pokorou, statečností a mravní silou. Posledním stupněm iniciace bylo pohřbení zavěcence na den do země, aby se druhého rána probudil bez dřívějšího ega.

Tento rituál se velmi podobal noci strachu, který taktéž praktikovali původní obyvatelé Želvího ostrova. Při tomto rituálu byli budoucí šaman nebo šamanka posláni na určité místo, aby si vykopali svůj vlastní hrob a strávili noc zcela sami v lůně Matky Země. Vchod do hrobu byl zakryt přikrývkou. Tma a zvuky zvířat potulujících se a plížících se všude kolem vystavovaly iniciovaného konfrontaci s vlastními strachy. Tak jako má v tomto rituálu své místo temnota hrobu, má je také netopýří jeskyně. Netopýr zavěšený hlavou dolů symbolizuje přeměnu původního já a nově zrozenou bytost. Je to také poloha dětí, které z ženského lůna vstupují do světa.

Pokud vám dnes vlétl do karet netopýr, symbolizuje potřebu rituální smrti některé části života, která již nevyhovuje vašemu novému vzorci rozvoje. To může znamenat dobu vzdávání se starých zvyků a zaujetí takového životního postoje, který vás připraví na znovu zrození, nebo v některých případech na iniciaci. V každém případě netopýr signalizuje znovuzrození některé vaší části nebo smrt starých způsobů. Jestliže odporujete svému osudu, může to být dlouhá, prodlužovaná nebo bolestná smrt.Vesmír od vás neustále vyžaduje, abyste rostli a stávali se svou budoucností. K tomu musíte zemřít šamanskou smrtí.

  Medicinské karty; Autor: Jamie Sams, David Carson

2 komentáre to “Antilopa, Žaba, Labuť, Delfín, Veleryba, Netopier”

 1. slobodnacesta said

  Fajn karty, keď som si ťahala tieto karty, tak som si hovorila: “Už žiadnych hlodavcov.” 😆 Fungovalo to, nevytiahla som ich. 🙂

  • ja ich mam tiez rada :-)))
   dakujem za komentar a a j pockanie na odpoved, snazim sa ale velmi nestiham teraz :-))))

   dufam, ze karticky potesia aj nadalej a pomozu objasnit ak sa vyskytne nieco v zivote, lebo mne vzdy pomohli a povzbudili :-)))

   pappa akrasny tyzden prajem 🙂

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

 
%d blogerom sa páči toto: