elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena lev a Muž strelec

Posted by elizabethin na 30. augusta 2012

Nyní vám, Střelci, chci dát několik nevyžádaných a pravděpodobně neví-taných, přesto spolehlivých astrologických rad. Nacpěte si své pokušitelské, sarkastické šípy zpět do – prostě tam, odkud vyšly – a ne-pokoušejte se získat lásku této ženy marnými snahami spoutat její žárlivou povahu. Probudit ve Lvici zuřivost je naprosté bláznovství. A pokud jde o vyvo-lání její žárlivosti – těžko byste si vybrali horší způsob, jak rozehřát její srdce a sblížit se s ní. Také vaše spíše neohrabané, třebaže okouzlující žer-ty vás s ní příliš nespojí. Ani ji neškádlete, i když je vaší malou sestřičkou a vy jejím nenapravitelným, ale milovaným a ochraňujícím velkým brat-rem. Ona ví, že jste nenapravitelný. Ona také ví, že jste pomilování hodný (to je to, co ji frustruje). A ona nepotřebuje ani nechce být ochraňována. Královská vznešenost nepotřebuje ochranu. Vznešenost ochranu poskytu-je. Ona není vaše sestřička a vy nejste její velký bratr. Váš vztah je jiný a vy jste si toho dokonale vědom. Tak si přestaň hrát na neviňátko. Možná jste neuvěřitelně naivní (další věc, kvůli které jste pomilování hodný), ale jste také moudrý a filozofický, což jsou vlastnosti, které jste získal tím, jak tisíckrát byla vaše nevinnost pošramocena, zasažena dotekem skepticismu, ale nikdy nebyla v celé své naivitě zkalena.
Je to ona dualita ve vaší pova-ze (jste duální sluneční znamení, napůl “kůň”, napůl “člověk”), co ji v počátcích přitahovalo k vašemu chlapeckému zašklebení, k vašim kašpa-řinám a k ovzduší moudrosti – to vše obsaženo v poskakujícím klubku nezávislosti a velkomyslnosti. Byla tím prostě fascinována. Studujte svou astrologii. Nebo alespoň přinejmenším jděte do knihov-ny a přečtěte si o kočičích zvycích pána džungle, chcete-li, aby vám vaše Lvice předla na klíně. Pokračujte ve svých neomalených řečech, dále ji trapte až k zuřivosti, a místo aby předla, ukáže své kočičí drápy, které vám mohou uštědřit několik velkých emocionálních škrábanců, jež pozna-menají vaše ego více, než byste si mysleli – a zapomeňte, jak jste dobří ve společenských hrách. Nevěřili byste, co to je ocitnout se v nemilosti; to pochopíte, až se v ní ocitnete. A pak budete toužit po tom být někde úplně jinde. Pokud ji opravdu milujete. A to vy ano. (Ji můžete obelstít, ale nemůžete obelstít astrologa.) Vy ji opravdu milujete, protože oba jste ovlivněni a vedeni šťastnými a blahodárnými vibracemi vzorce 5-9. Samozřejmě že ne každý Střelec a Lvice má z trigonu svých Sluncí prospěch. (Vysvětlím to v další části této kapitoly, takže se tím teď nebudeme zdržovat.) Ale mnoho Kentaurů a Lvic se z těchto vibrací těší a vy dva k nim bezpochyby patříte, protože jinak byste tuto kapitolu nečetli.
Byl byste někde venku se svým jupi-terským lukem, na vše strany byste vysílal svůj entuziasmus, rozsíval úžasné nápady jako hvězdný prach všude po světě; cestoval byste po zeměkouli (nebo jen ve své hlavě) a hledal upřímnou ženu nebo muže jako Diogenes, ale bez jeho svítilny – někoho jiného, než je dítě, na něž se můžete spolehnout, protože není pokrytecké. Proto si tak rozumíte s dětmi a ony vás za to tolik milují. Respektujete jejich upřímnost a integ-ritu, jejich naivitu a víru, která je podobná vaší. Rozumíte jim tak, jako “.. .ony rozumějí vám. A přesto, i když jsou děti tak báječné, mají tak zvonivý smích a zábles-ky kouzel v očích, nastane čas, kdy byste chtěl vše sdílet s někým vaší velikosti, být schopen rovnocenně respektovat a obdivovat dospělého, který by s vámi uměl komunikovat a pátrat po všech těch věcech, které děti ještě nezačaly znepokojovat (kéž by tak mohly zůstat v tom nevědo-mém stavu!), ale které stále znepokojují vás. Potřebujete si vyměňovat myšlenky s někým, na koho se můžete spolehnout, komu můžete věřit a hrát s ním trošku složitější hry než na schovávanou nebo člověče, ne-zlob se. Tak nyní jste našli někoho, kdo může dokonale splnit všechny vaše potřeby. Je vznešená a loajální a – možná není schopna takové vnitřní upřímnosti jako vy, ale určitě neumí podvádět.
Také ráda hraje hry. A umí to. Ať je to tenis, šachy, monopoly, bridž nebo softbal, je schopna vyhrávat, a díky tomu je vzrušující partnerkou. Vždy si více uži-jete hry, ve které vás protivník nutí bojovat tvrději a kterou nakonec vyhrajete. Tato dívka vás svým lenošně ladným pohybem dokonce pora-zí v běhu. Vaše stopky se zastaví. Takže … teď když ji máte, co se chystáte s touto královskou výhrou udělat? Ano, pravda, občas ji ve své “koňské půlce” cítíte spíše jako královskou bolest než královskou cenu. Ale ona je velmi, velmi zvláštní. Ženství v plném květu. První věc, kterou musíte udělat, je přestat s ní zacházet jako s malou sestřičkou. Střelci mají díky Jupiterovu daru (má-li Jupiter dobrou náladu a rozdává dary) neobyčejné štěstí. Jestliže se hrdá Lvice do vás zamiluje, může to být jeden z největších darů. Víte, co se stává hráčům v Las Ve-gas? Vyhrají – a pak ztratí poslední dolar dalším a dalším sázením. Nyní jste vy vyhrál dívku Lva — nebuďte proti své lásce a nezkoušejte, jak dalece můžete pokoušet své štěstí. Žena Lev je tak uhlazená a vznešená jako plnokrevník, který vyhrál kentucké derby. Je hravá, srdečná a slunná – je velkorysá, moudrá a ro-zumná. Má také velmi citlivé ego, neobvykle velkou hrdost (někdy falešnou pýchu, někdy pravou hrdost) a dokáže být dosti pohrdavá, aro-gantní a náročná. Tím pravým slovem – musím-li být upřímná, a já si myslím, že kvůli Střelci musím – je “rozmazlená”. Všichni vládcové jsou rozmazlení. Nezapomeňte, ona je pyšnou královnou džungle -a všeho, čemu vládne. (V její lehce sebestředné mysli, samozřejmě.)
Stře-lec by si toho měl být vždy vědom, zejména vládne-li jemu – musí se pokusit rozhodnout se, stojí-li za to být jejím královským manželem. Lvice také potřebuje uctivé astrologické vyhubování. Má sklon očeká-vat od muže, který ji miluje, příliš mnoho, nevědomky na něho klade takové královské nároky, které by sotva nějaký smrtelník dokázal splnit. Muž Střelec je odvážný a statečný, pravděpodobně je ze všech slunečních znamení nejnebojácnější (má více odvahy než Lev, který svůj strach halí do sametového a hermelínového sebevědomí, takže ho neukazuje). Bude se velmi snažit přinést jí rubíny a smaragdy, ať již pravé od Tiffanyho nebo cennější drahokamy jeho jiskřící upřímnosti. Kvůli ní porazí armá-dy problémů, bude jejím úspěšným objevitelem nových světů a idejí, bude-li ona královnou Alžbětou, on bude Essexem, bude-li Isabelou, bude Kolumbem, bude demonstrovat svou loajalitu a inteligenci, bude dokazo-vat zanícení hodné křižáckých výprav nebo víru ve svatý grál hodnou samého Artuše či Lancelota. Ale s jedním jediným darem bude mít potí-že – s darem otrockého uctívání.
Tento muž prostě není schopen padnout někomu k nohám, v tradičním postoji úcty a bázně (u dvora, ve Vatikánu nebo kdekoli jinde, včetně rodinného hnízdečka, kuchyně – a už vůbec ne v ložnici). Rád jí věnuje úctu jako absolutně rovné (a někteří muži by to nedokázali). Nebude se na ni dívat svrchu, ale ani k ní nebude vzhlížet. Nebude s ní zacházet ani jako s méněcennou, ani jako s nadřazenou, ale bude se k ní chovat se stejně oddanou náklonností, vřelostí, vášnivou loa-jalitou a něhou, s jakou přistupuje ke svému psu nebo koni. (Lví dáma by neměla pohrdavě ohrnovat nos; tento muž zbožňuje zvířata s větším zaní-cením a skutečným citem než mnoho lidí své bližní.) A tak se jí od jejího vesele pomrkávajícího dvorního šaška, jejího vo-jáka hledajícího štěstí, dostane všech těchto bezcenných darů – ale uctívání v pravé podobě bude chybět. A nic nezáleží na tom, že Střelec je proměnlivé znamení (většina proměnlivých znamení je poslušných a po-volných), protože jeho “proměnlivost” je z velké míry utvářena a měněna Ohněm a také faktem, že se zrodil v mužském slunečním znamení, ovlá-daném rovněž mužskou planetou, Jupiterem. Chtěla bych jí připomenout, že Střelec má velice výbušnou povahu. Ale jeho hněv, stejně jako její, i když vypukne snadno, brzy nahradí (jako její) upřímná lítost nad impulzivními slávy a téměř nikdy jí nic nezazlívá (tak jako ona jemu).
Je vždy dostatečně velkodušný, aby odpustil a zapomněl. Ona odpouští a za-pomíná na své prohry výrazně pomaleji, protože se narodila v pevném znamení, ale jestliže ji on dokáže přesvědčit, že je mu to opravdu líto, roz-taje a milostivě mu poskytne ještě jednu šanci, a to s takovou laskavostí a vznešeností, jakou ji mohlo obdařit pouze její vládnoucí Slunce.Kdyby vše, kvůli čemu si tito dva musí dělat starosti, byla jejich fyzic-ká přitažlivost, na jejich nebi by nebylo mráčku. Splývání v jednotu s hlubokou vášní, kterou si nese srdce z dávno uplynulého snu, je jedním ~z velkých a slavných darů, které poskytuje skvělý Jupiter a mocné Slun-ce – ne každému Lvu a Střelci, ale těm Lvicím a jejich Střelcům, kteří jsou doopravdy zamilovaní. Jejich fyzické naplnění hladu těla je hravé, smyslné, svěží, měkké a jemné jako kapky deště, s polibky teplých letních vánků – a na oplátku divoké, zhýralé a zvířecí, jako by se oba ztratili v pravěkém pralese. Milování může být také klidnou a tichou záležitostí míru. Jediné varování, které se vztahuje k jejich sexuálnímu štěstí, je astrologické výstražné znamení pro Střelce: Ať si Střelec dává pozor, aby jí v nesprávnou chvíli (Střelec nemá zrovna nejvyvinutější smysl pro na-časování) neřekl podle svého zvyku něco trochu příliš upřímného nebo přímého, co ji raní víc, než si uvědomuje.
Raněná lví královna patří k těm ženám, které se samy v chladném, vznešeném mlčení (jako lvice v džung-li) někam uchýlí a léčí si své rány pomaličku – a jsou během té doby vážně a smutně sexuálně frigidní.Tento muž je klaun. Tato žena je nádherná lvice. Dohromady vytváře-jí obraz barvitého, vzrušujícího cirkusového představení. Jeho klaunský výraz, akrobatické kousky a pohyby – její žlutohnědá krása a pomalý, smyslný půvab, její vřelé inteligentní oči – to vše dohromady vytváří ab-straktní dojem vrcholných představení, která vám kdysi jako dítěti brala dech. Vhod’te do té imaginární scény nějaké růžové balónky, nějakou říz-nou hudbu (Střelec bude hrát úlohu odvážného muže na létající hrazdě, který lehce díky své dualitě zamění klaunský oblek za fialové kamaše) a uvidíte, proč se tento vztah tak často jeví jako největší show na zemi. (Střelec i Lev jsou výrazně teatrální.) Ona má divadlo v krvi, on má v kr-vi hvězdný prach. Oba se spolu na turné úžasně baví, zastavují ve všech malých městech a sní o Evropě a velké příležitosti.Ale ona nikdy nesmí zapomenout na bolavý smutek a proudící slzy pod širokým namalovaným úšklebkem všech klaunů od Pagliacciho až po Emmetta Kellyho a musí si uvědomovat, že zatímco předstírá, že je “vel-ký objevitel”, “statečný krotitel lvů”, “princ na bílém koni”, bezstarostný “voják štěstí” … všechny tyto role … jeho pravá identita je Don Quijote.
A pak – on potřebuje, aby mu jeho milovaná žena znovu připomněla, že opravdu má tolik odvahy, aby uskutečnil všechny sny, i když na chvíli tře-ba ztracené. A Střelec by neměl nikdy zapomenout, že jakmile se jednou zamilova-li úplně, dali si vzájemně svá já; nevadí, že se pohádají a on se zbrkle rozhodne sbalit si svůj luk a toulec se šípy a potloukat se světem, zanechá-vaje ji za sebou. Ať bude jakkoli daleko, rozpláče se, když konečné pochopí, jak jeho neopatrné připomínky hrdou a citlivou lví dámu bolely. A bude mu strašně chybět. Bude vzpomínat na její rozzářenost a vřelost, zvláštní směsici chvějivé intenzity a klidné, chladné rovnováhy. A bude vzpomínat na další věci. Protože ona mu bude posílat tichou, ale naléha-vou a silnou zprávu skrze zlatá vlákna, která poutají všechny skutečné milence, spojené vibrací 5-9, i když jsou na míle vzdáleni. Její šeptaný vzkaz mu jedné noci uprostřed hlubokého snění, ozářeného vzpomínkou na její vlasy a oči, rozbuší srdce. Pak vyskočí z cizí studené postele, při-stoupí k oknu a bude se dívat na sametovou temnotu třpytící se diamanty hvězd … až do východu slunce. I Slunce mu připomene její úsměv, jenž pozvolna ozařoval ranní rozbřesk. Od té chvíle bude vědět, že je načase vrátit se ke své hrdé Lvíci domů.

 zdroj- denne.sk

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: