elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena lev a Muž škorpión

Posted by elizabethin na 29. augusta 2012

V jakémkoli vážném konfliktu mezi Lvem a Štírem nevyhnutelně vítězí hluboká laguna povahy muže Štíra a promočí plápolající obranu Lvice. On je vodní znamení a Voda je nejsilnější ze všech živlů. Oheň spotřebo-vává, a co zbývá dobývat, když byl protivník zkonzumován? Ale voda jen podemílá, kapka za kapkou, proráží povrch i skály a žuly, přesně tak, jak si voda zvolí. Ani balvan hozený do proudu nezmění směr toku. Ale hoď-te planoucí pochodeň do oceánu, a jak dlouho bude hořet?Samozřejmě objem vody může výsledek měnit. Na obrovské hořící hranici pár kapek vody jen zasyčí a pak zmizí. Ale většina žen Lvů a mu-žů Štírů se k sobě spíše hodí a v běžných spojeních mezi Lvem a Štírem, jsou-li jejich individuální vibrace v rovnováze, laguna (voda) vítězí. Štír má s duší mnohem více zkušeností než Lev, protože je na horoskopickém kole před Lvem. Je dobré to vědět. Věci se mohou zkomplikovat, protože nikdo nikdy neví přesně, které ze dvou slunečních znamení je napřed v počtu oběhů kolem kola. Avšak můžete si být jísti, že pokud si Lvice v určité inkarnaci neosvojila učení sedmi znamení před ní, bude i po miliontém oběhu kolem kruhu umístěna svým vlastním vyšším já do vib-rací slunečního znamení Lva.
Protože Štír je astrálně napřed, i když je teprve na svém tisícím okruhu – je v tomto zvláštním vztahu, v této ur-čité existenci on karmicky určen naučit ji několik věcí, které se ona potřebuje naučit, ať se jí to líbí či nikoli … a nebude kvůli tomu zuřit, to vás mohu ujistit. Totéž platí, i když jsou pohlaví obrácena, Lev muž a Štír žena. Lev nemůže v boji s tímto předurčeným hvězdným kismetem vy-hrát, a tak je lepší se podvolit a přijmout to. Způsoby dívky Lva mohou být vřelé, velkorysé, společenské a přátel-ské. Ale to neznamená, že by byla zvláště nadšená z toho, že ji pitvá (jako motýla) neuvěřitelně hluboký vytrvalý pohled Štíra, který se pokouší pro-zkoumat největší hlubiny její mysli, srdce a duše, a to se nezmiňujeme o tělu. Jestliže jeho oči začnou být důvěrné příliš brzy, dokonce i když k němu ona bude magneticky přitahována, nebude váhat a promění vod-ního Štíra v led svou mrazivou, královskou vznešeností. Lvice nemají rády důvěrnosti od neznámých, takže raději vyčkejte, až ji poznáte lépe, teprve pak na ni začněte zírat v plutonském vytržení. Na královnu se ne-zírá. Mohlo by se stát, že budete vyhozeni z plesu opovržlivým, královským pohybem její ruky. Jejich první střetnutí se může týkat peněz.
Ona je ráda utrácí, i když je často překvapivě praktická v tom, jak a kde je utrácí, a jen zřídka pod-léhá výstředním nákupním horečkám. On také dovede být příležitostně dojemně velkorysý, ale na její pokusy kontrolovat jeho vydání se bude mračit. A zároveň on nebude mít žádné výčitky při kontrolování jejích výdajů, povahový rozpor, který je dosti sobecký a který bohužel sdílejí oba dva. Lvice, která se podřídí takovému uspořádání bez pravidelných feministických záchvatů vzteku, bude neobvyklá Lvice. Společný roz-počet těmto dvěma téměř vždy přináší problémy. Ona utrácí volně, a přesto je nedůtklivá nebo otevřeně nepřátelská, jestliže si on stěžuje, že všechna měsíční hotovost je vyčerpána. Muž Štír se tím bude extrém-ně dlouho zabývat. Pak se stáhne v hrozivém mlčení a s kamenným výrazem, což je rozhodně málo ideální atmosféra a nelze očekávat, že láska bude vzkvétat.Dva oddělené bankovní účty mohou přinést kýženou harmonii, kdy se nikdo neptá ani nežádá účtování, kdo kolik a za co utratil, a to i tehdy, kdyby byl její účet pouhý převod z jeho výdělků. Jen výjimečně však ty-pická žena Lev nebude mít nějaké peníze ušetřeny, když poprvé spatří svého Lva a zamiluje se do něj.
Devadesát pět procent ze všech Lvic jsou zaměstnané dívky. Možná ji bude chvíli bavit být pohlcena vlastní domác-ností, když se spokojeně provdá za muže, kterého zbožňuje, ale nebude dlouho trvat a pocítí silné nutkání vyslat své sluneční paprsky, a aby po-sílila svůj pocit důležitosti, začne toužit po činnosti mimo domov. Žena Lev může být opravdu šťastna při řízení domácnosti, avšak pou-ze tehdy, je-li ta domácnost v Bílém domě, na větrem ošlehaném hradě s věžemi nebo v rozsáhlé říši, řekněme, řeckého loďařského magnáta … jako například Jacgueline Kennedyová Onassisová rozená Bouvierová. Jackie sotva potřebovala jít do práce kvůli finančnímu zabezpečení, když podruhé tragicky ovdověla. Ale její astrologicky modrá krev si žádala do-kázat světu, že teď, když už nemá domácnost, které by vládla, má svou vlastní cenu jako lidská bytost. A tak znovu běžela do kanceláře, za stůl, k literární kariéře … Sexuální spojení Lvice a Orla by mohlo být choulostivé. Zprvu bude její romantično vyhovovat jeho náruživému a jaksi mystickému milování … ale jak poběží čas, bude ona potřebovat, aby jí hlasitěji projevoval pří-zeň, bude potřebovat bohatší, nápaditější a hmatatelnější důkazy oddanosti. Pro něho bude její zvláštní směsice vznešenosti a ohně nepo-chybně vzrušující a zřídkakdy ho unaví věčná výzva k dobývání, kterou ona ztělesňuje.
Ale bude-li příliš často odmršťován její ledovou vzneše-ností, ztratí se ten zvířecí magnetismus, který ji na začátku přiváděl k mdlobám; dokonce ji možná bude trestat svým spánkem, zatímco ona bude vedle něho ležet a cítit se úplně prázdně a osaměle. Popření sexuál-ní touhy je způsob pomsty, který Štír používá, je-li zraněn, jako jednu ze svých nejnepříjemnějších odvet. Často zcela nevědomky. Jestliže se tento muž a tato žena opravdu snaží, navzdory překážkám je-jich čtvercového vzorce 4-10, mohou spolu vytvořit nádherný obraz. Ze začátku je mezi nimi mnoho věcí, které stojí proti nim, přesto mají vzájem-nou svobodnou vůli, která pracuje pro ně. Představte si klidné jasné jezero za měsíčního svitu a tisíc zářivých plamenů vyrážejících z jeho povrchu a vysílajících jiskry nádherných barev k sametové půlnoční obloze. Jak se dokážou plameny udržet na vodě, aniž jsou uhašeny? Protože je vyživuji polena plovoucí po hladině. Tato plovoucí polena mohou pro ohnivé zna-mení Lva a vodní znamení Štíra symbolizovat jejich vzájemný cíl. Jakmile Orel a jeho Lvice jednou najdou svůj společný cíl (nebo karié-ru), který oběma naplňuje jejich sny a vzájemně se doplňuje, pak dokážou předvést alchymické tajemství a spojením vášně a síly promění útrapy v zázraky. Jeho vášně – jeji síly. Nebo její vášně – jeho síly.
Na tom ne-záleží, protože každý z nich má i vášeň, i sílu. Přijdou však bolavé situace: Když on se vydá na nějaké vzrušující do-brodružství bez ní a zanechá ji u žehlicího prkna – nebo naopak, půjde-li ona najednou v srpnovém sluncí tančit a zanechá ho v chladném listopa-du úplně samotného oslavovat Díkůvzdání. Pod skvělou, odvážnou povahou ženy Lva leží pohřbena hluboká nejistota. Pokud jí bude partner upírat právo na individualitu, může být zahořklá a neklidná, jako Lvice v kleci v zoologické zahradě. Pokud jde o něho, Štír velmi potřebuje její záři, která mu prosvětluje život; a to může přinést docela silné záchvaty plutonské žárlivosti a majetnickosti. Musí si uvědomit, že tato žena se prostě musí sem tam vyhřívat na slunci obdivu – nebo téměř doslova odkvete. Jsou-li její obdivovatelé i muži, neznamená to, že se chová pro-miskuitně, jen si procvičuje své královské právo být uctívána. Majetnický Orel nesnese pohled na jiné muže, kteří se jí dvoří, jenže zanechá-li ji sa-motnou, nemůže nic jiného očekávat. Lvice nebude nikdy spokojeně sedět u krbu, látat svému druhovi ponožky, v noci klidnit jeho vášně a každé ráno, než on odplave do lákavého světa tam někde v mlhách, si zapudrovávat svůj komplex moci. A tak, pokud nebudou opravdu spolu, může být občas cesta těchto dvou milenců kamenitá.
Ale . . . víte, co je tře-ba dělat s kameny? Odstranit je. Prostě je zvednout a odhodit. Jestliže se žena naučí oceňovat citovou jistotu a výjimečnou oddanost, kterou jí on nabízí – a muž se naučí opravdu si cenit jejího vřelého, vel-korysého a slunného ducha, mohou proměnit astrologický čtverec napětí a konfliktu mezi svými Slunci v mocnou energii a vytvořit úžasně silné pouto. Protože láska, stejně jako loď, je vždy bezpečnější a silnější až po-té, co se prokáže, že může vyplout na moře. Jako mladá dívka Lvice často flirtovala, ale jakmile bude jednou zkro-cena, a bude-li ruka jejího krotitele jemná, ne příliš přísná, bude Lvice svému muži věrná. A navzdory tomu, že mezi astrologicky neinformova-nými se o Štírovi “‘říká, že je posedlý sexem, je vnitřní a skutečné nutkání muže Štíra objevit záhady sexu a pak ho dovést do čistoty spirituálního zážitku. Pokud si tento muž a tato žena hluboce pohlédnou do očí, přímo do svých vlastních povah, uvidí, že nepotřebují na sebe žárlit ani spolu soutěžit. Snahy o upevnění vztahu prostřednictvím dítěte u ostatních párů často selhávají. Ale u Štíra a Lva osud stanovil, že pokud je jejich potřeba a tou-ha dostatečně hluboká – “dítě najde cestu k jednotě”.
zdroj -denne.sk

 

 

 

 

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: