elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena lev a Muž panna

Posted by elizabethin na 27. augusta 2012

Myslíte si snad, že uklánění se před Lvicí ležící lenivě v posteli je příliš vel-ký úkol pro jejího milence – přítele – druha – manžela – Pannu? (V dobrém manželství platí všechny tyto termíny a jsou zaměnitelné.) Ale zpátky k otázce. Možná je to příliš velký úkol pro něho, ale pro ni to nikdy nebude příliš velká pocta Cítím, že někteří z vás se usmívají, někteří se na-hlas nevěřícně smějí. Nevadí, jako vždy bude mít poslední slovo astrologie. Obracím se na ty muže kteréhokoli slunečního znamení, kteří toto čtete a máte za ženu Lvici, několikanásobně vám radím, zkuste to dnes ráno. Nepřekvapte ji náhle. Začněte tím, že jí na podnose přinesete snídani do po-stele, i kdyby to byla jen ovocná šťáva, čaj nebo káva. Možná dá najevo překvapení jemně pozvednutým obočím, ale půvabně vám poděkuje. A v tuto chvíli klesněte na kolena na podlahu vedle ní a napůl v žertu, na-půl vážně uchopte její ruku, položte si ji na tvář a řekněte měkce: “Toto je jediný způsob, který znám, jakým ti mohu vyjádřit, co pro mne znamenáš.” Zní to teatrálně a dramaticky. Jestliže je však tato žena Lev (pokud ne-byla adoptována a ve skutečnosti je Kozoroh; v tom případě by věřila, že jste se zbláznili), usměje se tato dáma svým nejzářivějším úsměvem, oči se jí zamlží, tváře zrůžoví potěšením – a pohlédne na vás s takovou lás-kou, že budete omráčeni a zapomenete na všechny pocity, že se chováte jako blázen. Zkuste to a uvidíte.

Na celém světě neexistuje Lvice, kterou by tato scéna uvedla do rozpaků. Je to opravdu udivující, jak nevzrušeně a půvabně Lev přijímá každé vyjádření zbožnění – jako naprosto přiro-zené a správné. Někteří Lvi zbožnění vyžadují, všichni po něm touží -a žádný z nich zbožnění neodmítne. To je absolutní skutečnost. Zkuste si nyní představit ženu s přetékající potřebou být zbožňována, ženu zamilovanou do muže Panny, který ji také miluje, ale přesto je pro něho těžké vybrat jí k narozeninám sentimentální přání, je příliš stydlivý, aby se na ni před ostatními láskyplně třeba jen podíval, držel ji za ruku nebo nechal svou ruku kolem jejích ramen, když se dívá někdo jiný; ženu zamilovanou do muže Panny, který své Lvici říká “miluji tě” možná jed-nou za rok, který jí stále vyčítá výstřednost, trvá na tom, aby si každé sčítání a odčítání kontrolovala na počítačce, zatímco ona před ním stojí statečně, příliš hrdá na to, aby plakala – na sobě nový svetr a nový účes, jiný odstín rtěnky, její oči marně prosící, aby řekl, že vypadá nádherně. Představili jste si ji? Představili a rozesmutnilo vás to? Počkejte. Je třeba nakreslit ještě jeden smutný obraz. Nachystejte si kapesníčky., Muž Panna může skutečně trpět závratěmi a vysokým krevním tlakem,je-li přinucen žít uprostřed nepořádku a zmatku. Tento muž musí mít ve svém životě a okolí pořádek, nebo se jeho nervový systém zhroutí. Je ad přírody praktický a konzervativní (pokud není Měsíc či Ascendent jeho zrození v ohnivém nebo vzdušném znamení) a děsí se plýtvání a výstřed-nosti. Dělá si starosti se svým zdravím, lpí na detailech, a když jsou jeho zvyky porušeny nebo jen momentálně přerušeny, cítí závrat a tlak na pr-sou.

Propadá panice, když nemůže najít své osobní věci nebo když jsou zničeny. Hlasité výlevy a dramatické citové scény rozmetávají jeho klid. Je mírný, introvertní a citlivý, takže pokoří-li ho něco, téměř si přeje ze-mřít. (Nebo alespoň milosrdně přijít o vědomi.)Nyní si představte muže s těmito návyky, těmito metodickými způsoby a jemnou emocionální stabilitou, jak je zamilovaný do Lvice, která ho rov-něž miluje, a přesto utrácí dvakrát tolik peněz, než vydělají, aby si koupila kdejakou luxusní zbytečnost, kterou uvidí, pravidelně mu přerovnává stůl i kancelář a vyhazuje jeho oblíbené ponožky a kravaty, když se ji náhodou znelíbí jejich barvy, aniž by se obtěžovala ho zeptat. Přidejte do svého ob-razu o několik více tahů štětcem. Představte si tuto vřelou a milující Lvici, jak bezmyšlenkovitě nechává v koupelně na umývadle svá líčidla, své spodní prádlo bezstarostně poházené po celé ložnici, jako by očekávala tým sloužících, kteří to vše uklidí, a jak se rozzlobí na svého muže Pannu pokaždé, když se nějakým nepatrným způsobem dotkne její vznešenosti, a trestá ho lví přednáškou před instalatérem nebo jejich papouškem. Dovedete si představit pocity tohoto citlivého muže, když mu v noci vypráví všechny ty pohádky o svých starých přátelích, právě předtím než jdou spát, zatímco on před ní pokorně stojí v pyžamu, na které ona vylila odbarvovač a na němž je veliká díra, kterou se on sám pokoušel neobrat-ně sešít, což dopadlo tak, že jedna nohavice je o deset centimetrů kratší než druhá … během jejího monologu o minulých romantických epizo-dách si nervózně uvědomuje, že je rozbitý budík, a to znamená, že možná zaspí a přijde zítra ráno do práce pozdě … a snaží se zapomenout, že od-poledne odřela přední blatník a že zapomněla odeslat pojistku na auto za minulý měsíc, protože byla zaujata malováním jejich hnízdečka, což ho přinutilo vzít si druhou hypotéku, aby to mohl zaplatit. Nepotřebujete žádnou zvláštní představivost, abyste věděli, co se sta-ne po předchozí scéně, až zhasnou světla. Lvice bude dotčena, protože její druh okamžitě usne (jako by se trvale a úplně nervově zhroutil), aniž ji po-líbí na dobrou noc. Je dokonce možné, že bude ještě více dotčena ráno, protože ten ubohý muž bude mluvit celou noc ze spaní, a to jí znemožni-lo krásně si odpočinout. Je to všechno jeho vina, říká mu, když se dívá do zrcadla a vidí temné kruhy pod očima.

Ano, jsou to všechno extrémní případy, ale extrémy jsou užitečné jako varování muži a ženě, kteří chtějí, aby láska, kterou cítili, když se poprvé setkali, vzkvétala, nikoli strádala. Oba musejí být na Achillovu patu toho druhého opatrnější. Sebestřednost, marnivost a lví pýcha se kouzelně promění v láskyplné uznání a milující velkorysost, je-li Lvice správně uctívána a zbožňována – jsou-li její vlastní city respektovány, ano, dokonce uctívány. Právě tak jako je chladné Pannino komando pátrající po chybách magicky proměně-no v něžný zájem, v klidnější a zároveň přátelštější a společenštější způsoby – je-li s ním zacházeno laskavě a je-li opravdu oceňován spíše než neustále znepokojován. Jestliže on chce, aby tento vztah fungoval, musí si hned od počátku uvědomit, že bude muset svůj přirozený sklon být kritický držet na uzdě, nebo – ještě lépe – úplně se ho vzdát. Kritizovat tuto ženu přináší vždy problémy. Kvůli její lví pýše je pro ni sebenepatrnější kritika mnohem bo-lestivější, než on může kdy pochopit (nebo než ona kdy ukáže). Mohli bychom si myslet, že bude snadnější přijímat kritiku od milovaného mu-že. Ale ne pro ženu Lva. Když muž, na němž jí záleží, odhalí chybu v něčem, co ona udělala nebo řekla, na jejím vzhledu nebo povaze, bolí to mnohem víc, než když s ní nesouhlasí ostatní. Změnit Lvici lze jen pro-střednictvím jemných náznaků, s nejvyšším možným taktem, nikdy přímou kritikou a rozhodně ne sekýrováním.

Musíte jí dovolit ponechat si iluzi, že se jí víceméně nedá nic vytknout. Nikdo neříká královně, že ne-má pravdu, ale pouze velmi opatrně navrhuje lepší řešení. Muže Pannu bude zpočátku takové naprosté potlačení kritického instinktu frustrovat, ale prostě se ho bude muset zbavit, anebo nevyhnutelně přistoupit na to, že Lvice, kterou ulovil, uprchne z uzavřené klece jeho kriticismu a bude se zase volně potulovat. Jeho volba je jasná a spočívá na něm. Ačkoli nikdy není snadné, aby Panna skládala komplimenty, musí se naučit uspokojovat hlad a žízeň své dámy po obdivu. Ovládne toto umění rychleji, pokud pochopí, že časté a upřímné poklony dokážou zjemnit a změkčit její dispozice, její hněvivý řev nebo pyšné trucování změnit ve spokojené předení. Jedno nebo dvě láskyplná slova, vyslovená v pravý okamžik, vyvolají její slunnou pova-hu v celé zářivosti. Lvice je vznešené “zvíře”, jsou-li její vlastnosti ovládané Sluncem povzbuzeny, nepohřbeny pod tunami konzervatismu zemské Panny. Lvice dokáže být zurčící fontánou naděje a štěstí, a tehdy je krásné být blízko ní – je schopna vytvořit přesně takovou harmonic-kou atmosféru, jakou on potřebuje. Je líná a nedbalá jen tehdy, jestliže se nudí a není oceňována. Přirozeně bude muset slézt z trůnu a vyjít mu napůl cesty vstříc. Ne-měla by se s ním nikdy dohadovat při jídle, když jí svou ,čočku a fazole, protože napjaté city přeměňují jídlo v kyseliny, které způsobují těžké za-žívací poruchy.

Jestliže jí dostatečně záleží na tom, aby pochopila jeho osobní emocionální metabolismus – jak se cítí povinen vyřešit každý malý i velký problém, který mu zkříží cestu, protože věří, že pokud vše nebude správné a dokonalé, jeho svět se rozpadne -, její velkorysé srd-ce najde způsob, jak vyhladit jeho vrásky a zklidnit jeho napětí. Mohla by mu připomenout, že dokonalost sama je nedokonalá, odstraňuje ze života kouzlo kontrastu, všechny ty vzrušující čáry tvořené světlem a stínem, a zanechává pouze plochý povrch, nevýrazný a nevzrušivý. Ale měla by mu tyto věci vysvětlovat jemně, ne arogantně, respektovat také jeho názo-ry- a skutečně naslouchat tomu, co on říká, když si povídají, místo toho, aby jenom čekala, až na ni přijde řada. Pokud spolu nebudou komunikovat intelektuálně ani emocionálně, nemohou očekávat, že jejich sexuální spojení bude vším, čím by mělo (a mohlo) být. Budou chvíle, kdy jeho milování bude oproti jejím spon-tánnějším touhám příliš neúčastné a mechanické. Pak se k jeho ponížení a ztrátě odvahy přidá její viditelná nelibost. Její ledová rezervovanost mů-že být sexuálně deprimující – a jeho mlčenlivý kriticismus také není právě nejmocnějším přirozeným afrodiziakem. On si musí ve svém se-xuálním vyjádření dovolit více svobody a nadšení, musí vědět, že milování má být důvěrným sdílením, beze strachu z odmítnutí, nejenom střežené částečné uvolnění pocitů – že obrovský zážitek fyzického sply-nutí mezi mužem a ženou je víc než jen řízená výměna náklonnosti. Ona si potřebuje uvědomit, že vášeň může být někdy tichá, jako šepot.

Často vše, čeho je potřeba k tomu, aby spojili svá srdce a zcela je naplnili, če-hož společně mohou dosáhnout, je změna postojů – a trocha úsilí navíc k porozumění vzájemných hlubokých potřeb, které nejsou tak odlišné, jak se možná zdají . Protože jsou ovlivňováni vibracemi 2- 12, on pro ni může určitým způ-sobem znamenat emocionální i materiální jistotu, zatímco ona cítí, že se může od tohoto inteligentního, vědoucího muže naučit hodně o štěstí. Až se lépe poznají, on bude jistě tolerantnější k jejímu nezávislému, impulzivnímu temperamentu. Pokud bude trpělivá, všimne si, že je na je-jí krásu a úspěchy nesměle pyšný. Láska mezi Lvem a Pannou je jako plamen, který hoří pomalu, ale je-li pečlivě chráněn před větry sobeckosti, každým rokem jasněji a jasněji.On je zvláštně vzdálený muž, někdy extrémně citlivý, jindy tvrdošíjně necitlivý, jeho emocionální vzorce jsou v přesné symetrii. Ale jeho duch žije v klidném pokoji. Chladné mramorové sály jeho úvah jsou místem, které navštěvuje i její duch … a občas dělá tichým způsobem věci, které jsou skutečně neobyčejně dojemné. Jestliže hrozí, že se jejich společný život stává příliš vzorným a precizním, je na ní, aby otevřela okno, a slu-neční svit může vniknout dovnitř a dát jejich lásce živoucí pocit. Zajímalo by mě, co by se stalo, kdyby ona překvapila jeho a jednoho rána mu při-nesla snídani do postele. Mělo by to být velmi časně, před rozedněním, protože on by mohl uvažovat o speciálním způsobu, jak jí poděkovat, a to by mohlo trvat dlouho … a ona musí vědět, že kvůli tomu přece nepřijde pozdě do práce.

zdroj – denne.sk

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: