elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena lev a Muž lev

Posted by elizabethin na 24. augusta 2012

A teď nad tím opravdu přemýšlejte. Jestliže bude muž Lev řvát v rozzuře-né důstojnosti (nebo trucovat v ublížené mlčenlivosti) nad ponížením, protože s ním bylo zacházeno jako se psem (a on bude, ó to tedy bude!), můžete si představit jeho reakci nad ponížením, protože s ním bylo zachá-zeno jako s příslušníkem tak zvaného slabšího pohlaví. Věc je v tom … no … ale já předbíhám. Začněme od začátku.Váhám, měla bych být neomalená a přímá? Upřímnost je rozhodně ta nejlepší vlastnost. Takže bych měla být neomalená a přímá. Role hospo-dyně je rozhodně příliš mizerná, aby ji hrála na jevišti života průměrná lví herečka. Neboť, jak víte, nebo byste měli vědět, je to metafyzický fakt, že “celý svět je jeviště, a všichni muži a ženy jsou jeho herci”.Je hluboká esoterická pravda, že vy (ano, vy) na vyšší rovině nadvědo-mého uvědomění píšete svou vlastní hru – tvoříte, inscenujete, režírujete ji, dokonce obsazujete sami sebe i všechny vedlejší role – a pak, jak opo-na stoupá, zapomínáte, že jste to vše udělali. Vy – já – každý z nás -všechna sluneční znamení, Lvy nevyjímaje.

Jediný rozdíl mezi průměrný-mi pozemšťany a těmi tajemnými moudrými guru, avatáry, mistry, učiteli, obyvateli Říše nebes nebo vesmírnými lidmi, kteří jsou mezi námi, spočí-vá v tom, že ti druzí vědí, že jsou jen na jevišti. Jsou si vědomi toho, že hrají předem obsazené úlohy v divadle života, a jsou smutní i veselí z toho, že ostatní herci a herečky berou každou scénu tak vážně a nevědí, že mohou přeměnit naprostou tragédii v komedii a přepsat poslední dějství, kdykoli nebo jakkoli si zvolí. Vypadá to, jako by je světla ramp ovládla a způsobi-la, že nejsou schopni rozlišovat mezi iluzí a realitou. Přesto si téměř každá žena Lev uvědomí, přinejmenším, že role hospodyně není ta, ve které by našla konečné naplnění jako žena. Možná ještě nepochopila svou moc nad celým představením – což je dobře, protože Lvi, když velí, jsou často u vytržení, a moc ,jako tato by jí opravdu mohla zamotat hlavu ! Vím, o čem mluvím, neboť včera v noci jsem prošla hlubokou medita-cí a kontaktovala (na astrální úrovni) osobně Williama Shakespeara (který předstíral, že je zároveň Francis Bacon i Sir Isaac Newton – víte, jaké sny jsou).

Sám básník, nikdo menší, potvrdil mé podezření, ze lady Kate-řina (Katka) ze Zkrocení zlé ženy byla sluneční znamení Lev (s Měsícem v Beranu), a také mě ujistil, že ani on by se nikdy neodvážil obsadit ji do role obyčejné hausfrau pana Petruccia. (Odhalil mi ještě jedno tajemství, ale to si schovám až na konec této kapitoly.) Smetáčky a lopatky nejdou dohromady s diadémy a korunovační slá-vou. Nezapomínejme, že Lev má v sobě esenci královské moci. S astrologickým přikázáním, že každá Lvice (a Lev) se rodí svobodná, v žádném případě neladí, je-li připoutána k vaření a praní. Instinktivně to cítí, ať s pomocí horoskopu nebo bez něj, a většina z nich jsou zaměstna-né dívky; dobré dvě třetiny z nich. A pokud mluvíme o statistice, přidávám, že výzkum členství v ženských emancipačních spolcích by slu-neční znamení Lva zařadil na přední místo seznamu – (nedaleko pak Berany). Všechno to je dobré – nenamítám nic proti dívkám Lvům, kte-ré se rozhodly soupeřit se všemi těmi dravými tvory kdesi v obchodní džungli. Kdo by chtěl stát celý den v kuchyni a sledovat řeřichu a pažitku, jak rychle rostou v květináči na okenním parapetu? Jaký je to k čertu úkol pro vynikající lví dívku? Mimochodem, možná by řeřichu a pažitku zner-vózňovalo, že jsou sledovány.

Mne by určitě znervózňovalo, kdyby někdo sledoval, jak rostu.Ne, nenamítám ani nekritizuji, jen nabízím přátelské astrologické va-rování. Kariéra je prima, pokud se dívka Lev náhodou nezamiluje do muže Lva, který se nazývá LEV. Pak by se věci mohly trochu zadrhnout. Nebude mít žádné potíže v tom, aby ho poznala, až kradmo vkráčí do jejího života – promiňte, myslím její hry – a pamatujte, obsazuje si ji sama, obsazuje i JEHO (doufejme, že do hlavní role, je-li moudrou produ-centkou, autorkou i režisérkou). Okamžitě ho rozpozná, aniž by znala jeho datum narození, protože bude mít nádhernou hřívu vlasů, dokonce bujnější a lépe ošetřovanou než ona. (Podívejte se na hlavu pravého lva a uvidíte, co tím myslím.) Bude odvážný, něžně ji ochraňující a přesvěd-čený o své vlastní ceně, bez ohledu na to, zda ji svět již uznal nebo ne. Svět ji brzy uzná. Svět by rozhodně měl! A ona by měla také. Jeho úsměv je zářící, jeho zuby jsou bělostné, ale jeho vrnící rovnováha skrývá výbuš-ný temperament a silnou vůli.

Je opravdu velkorysý, vřelý, slunný, velmi hrdý a extrémně zranitelný – například nesnáší útoky na svou mužnost. Ale vraťme se zpět k její kariéře. Jestliže ona bude náhodou vydělávat více peněz než on, když se sezná-mí, on se tomu vysměje, namyšleně přesvědčen, že jeho příjem se jejímu brzy vyrovná – nejen vyrovná, ale ten její převýší. Zkrotlý Lev, hluboce a romanticky zamilovaný do krásné, půvabné, smyslné a svůdné Lvice, nedovolí takovým nepatrným věcem, jako jsou peníze, narušovat dobývá-ní jeho vyvolené. Žádným způsobem. Vznášející se vůně a spirály mlhavého kouře kadidla lásky uvrhnou každého horkokrevného Lva do stavu slepého vytržení. A žádný jiný druh Lva neexistuje. Myslím jiný než horkokrevný. Ale bohužel ta “nepatrná věc” – peníze – se může stát v jejich vztahu po první vynikající chuti jednoty problémem. A to když je-jich první vzrušující plameny vášně vyhořely do příjemných uhlíků tiché důvěrné náklonnosti (příležitostně znovu plápolají, samozřejmě, ale jsou to stálejší plameny oddanosti, právě tak neuhasitelné jako ty plápolající – pokud je důkladně nepokropíte zahradní hadicí či podobnými věcmi).

Peníze zůstanou “malou věcí” mezi nimi, jen pokud skutečně v brzké době vyrovná své příjmy s jejími a jen pokud jeho příjmy porostou rychle-ji než její. A rovněž je třeba, aby se co nejrychleji srovnal s jejími úspěchy a výsledky v džungli kariéry. Ale jestliže jeho finanční nebo osobní rozvrh nevyjde, peníze se stanou “větší věcí” velmi rychle a brzy se promění ve “velkou věc” – pak v “obrovskou věc” – až nakonec přerostou v přízrak stojící mezi nimi, hrozící zničit lásku a vyrvat je z náručí toho druhého jako bezmocné loutky, lapené v sítích jejich vzájemné pýchy a ega. Jak můžete uprchnout přízraku, když je vaše srdce zamotáno v sítích?Zkrátka má-li ona víc peněz (nebo více čehokoli jiného) než on, vztah zachrání jen hrdinská obět. Hádejte, čí obět’? Máte pravdu. Její. Ne jeho. Vidíte, už se učíte astrologii, že? Žena Lev může ovládat muže všech slu-nečních znamení, ale pokud jde o muže a ženu Lva, Lev dominuje Lvici. Tak je to v přírodě a není správné bojovat s matkou Přírodou. Není ro-zumné to ani zkoušet. Jakou obět myslím? Nuže, jedna věc, kterou skutečně nemyslím, je podvod – například lhát o svém příjmu nebo po-stavení, pak tu polovinu, kterou zatajila, věnovat Indiánům nebo na záchranu tuleňů na New Foundlandu.

Ne že by to Indiáni nebo tulení mláďata nepotřebovali a neocenili, ale právě teď jakákoli neupřímnost, ať by byl záměr sebevznešenější, lví vztah nezachrání. Jen by všechnu lásku a úctu mezi nimi zabil. Hrdinská obět, kterou já míním, spočívá v tom, že Lvice nade vše ostat-ní postaví své štěstí – rozhodne se a vyzkouší všechny způsoby a bude ho žádat o pomoc s prací či kariérou, přesvědčí ho pak, že by nemohla být tak úspěšná bez jeho vedení (což je bezpochyby pravda), takže peníze, které ona vydělá, budou rozděleny mezi ně stejně, vzdá se své kariéry, jestliže je vážně citově odděluje či pokud by musela odcestovat za svou prací někam daleko od něj. Prostě toho nechá, bude-li to nutné. Prosté. Jestliže ho oprav-du miluje (a ona ho bude milovat, zejména je-li jeden z jejich Měsíců v ohnivém nebo vzdušném živlu či připojen ve stejném znamení), raději se bude držet jeho velké, teplé, ochranné tlapy, procházet se s ním v parku a v hubených časech krást veverkám oříšky, než by se sama povalovala na plyšové pohovce, pojídala kaviár a myslela na to, kde se její milovaná Vel-ká kočka toulá a líže si své rány – anebo pravděpodobněji, která soucitná ženská bestie konejší jeho raněnou mužskou hrdost.

Pokud ho zraní, chtěl by, aby uvěřila, že si našel vášnivý milostný vztah, stejně jako ona by chtěla, aby věřil, že si našla nového milence, po-kud by jí on ublížil. Ale v devíti případech z deseti jsou oba sami a opuštění a nevěrou vyhrožují jen proto, aby jeden druhému uštědřili lek-ci. Lvi jsou takoví. Samozřejmě že někteří jsou skutečně nevěrní během bolestného odloučení, ale většina Lvů a Lvic tak nečiní. Často zjistí, že je těžké najít si jiného krále (nebo královnu), s nímž by stálo za to sdílet trůn – příčí se jim zadat si s poddanými, a přece jsou příliš hrdí, aby přiznali svému miláčkovi samotu a opuštěnost, kterou prožili. Ne všechny, ale mnoho z hádek mezi tímto mužem a touto ženou za-čne výbuchem jeho maskulinního ega, často kvůli žárlivosti vyvolané soutěžením v kariéře anebo schopnosti vydělávat, něčeho dosáhnout a tak dále. A přece pravou příčinou je boj o pozice. Lev musí vyhrávat. Není jiné cesty. Jinak se muž Lev stáhne v patetické sklíčenosti před celým svě-tem, jako Napoleon, když kráčel sem a tam po ostrově Elba, a copak může být žena opravdu šťastna se zahořklým mručícím mimochodníkem? Žena Lev samozřejmě ne.

Jak jsme poznamenali dříve, Lev se rodí svobodný – a vidět ho zavřeného v kleci trápení, protože ztratil vládu nad ženou, kterou miluje, a tudíž také ztratil svou úžasnou sebedůvěru a hrdost, je velmi smutný pohled. Je mnoho způsobů, jak zklidňovat problémy mezi nimi: mohou praco-vat společně a mít stejné zájmy a životní dráhu, on může být plně uspokojen svou vlastní profesí, oba si v důchodu pořídí kuřecí farmu na venkově a ona mu dovolí sbírat a prodávat alespoň polovinu vajec .. . ona by měla být upřímně spokojena, že zůstává doma v pelíšku, který zůtulňu-je, aby v něm on mohl dřímat – nebo možná mohou kandidovat na prezidenta (on) nebo viceprezidenta (ona). To jsou možnosti. Mohli by se oba také stát učiteli, myslím, a v noci se pod zástěrkou zkoušení nových vyučovacích teorií střídat v učení jeden druhého. Možná bychom raději to poslední měli škrtnout. Nebudou mít v noci mnoho času na něco jiného než milování, jestliže se jeden druhému při-způsobili a jestliže potlačili soutěživé napětí mezi sebou. Pak fyzické naplnění jejich lásky bude vřelým a nádherným, téměř dokonalým zážit-kem. Oba umějí spojit sex a náklonnost stejným dílem, vědí, jak dát i získat sexuální uspokojení, aniž by obětovali romantické kouzlo.

Fyzic-ké spojení, naplnění pravého účelu lásky – dosažení Jednoty – může být pro šťastný lví pár hlubokou radostí a stálým obnovováním vzájemné oddanosti. On bude přistupovat k sexu jak s jemností, tak s vášní – a ona jednou, až jí bude instinktivní moudrost džungle napovídat přesně tu pravou roli, kterou má hrát, shledá, že touží dovolit svému muži, aby ji ovládl a dobyl něžností, která může prohloubit obyčejnou vášeň v extázi. Avšak nevyřeší-li si své konflikty v jiných oblastech, extáze by se mohla proměnit v něco podobného agónii. Lev, který není plně respektován, jehož hrdost byla raněna, nemůže naplnit představu o své vlastní mužnosti a může se na krátký čas stát impotentní.Mužská impotence začíná jako citová nemoc, ale může se rozvinout ve vážné fyzické postižení, zbarvující všechny barvy duhy do bledých, šedých odstínů zoufalství. Pak bude nosit masku ledového sarkasmu a chladného nezájmu, aby skryl své ponížení, přičemž bude lámat její nic netušící srdce. Podobně i Lvice, která není správně uctívána a obdivována jejíž hrdost byla raněna, nemůže naplnit představu o své ženskosti a může se na krátký čas stát frigidní.

Ženská frigidita také začíná jako citová nemoc, ale může se rozvinout ve vážné fyzické postižení, zbarvující všechny barvy duhy do bledých, šedých odstínů zoufalství. Pak si ona nasadí masku arogantní umíněnosti, nudy nebo kousavého posměchu, aby skryla své ponížení, lámajíc jeho nic netušící srdce. No není to směšná scéna, kterou tito dva lidé hrají – tento muž a tato žena, kteří mají ve svých povahách všechnu moc a slávu samého Slunce a kteří se narodili pod hvězdou Lva, jež představuje lásku a vládne lidské-mu srdci? (Zejména uvědomíme-li si, že si píší své hry sami a mohou scénář změnit, kdykoli se jim zachce.) Jediná cesta, jak se dostat z tohoto sobeckého a zbytečného trápení, je uvědomit si, že falešná pýcha – nebo jakákoli pýcha – krutě utýrá lásku k smrti, protože uvězní pravdu, která by mohla lásku osvobodit, a nezanechává žádnou naději na znovuzrození štěstí, jen osamělý popel starých snů. Stojí ta pýcha za to? Samozřejmě že ne. Tak proč na ní tito dva tak zoufale lpí? Nechám je na to odpovědět. Samotné . . . společně. Upřímně, bez teatrálnosti vůči druhému – čtouce si navzájem pravdu v očích. Připouštím, naprostá upřímnost může být po-kořující, zvláště pro Lva, ale když postavíte dočasné pokoření proti životu v osamělosti, objeví se ta správná volba – a občas je prostá pravda tím vším, co přináší lásku zpět domů, tam, kam patří.

Příčinou sporů mezi milujícím a láskyplným Lvem a Lvicí, které ústí v emocionálních slepých uličkách, může být cokoli od nedostatečného vzájemného lichocení – přes rychle vyřčená zlostná slova obviňující ze skutečných či domnělých projevů neloajality a nevěry (neboť oba prožíva-jí stejně bolestivé agónie žárlivosti a nedůvěry, které zanechávají hluboké, pomalu se hojící jizvy) až po týž starý, monotónní konflikt: její kariéra versus jeho potřeba nadvlády – nebo přinejmenším – úspěchu a uznání. A to mi připomíná to druhé tajemství, které jsem astrálně odhalila vče-ra v noci během meditace – to, které j sem slíbila odhalit na konci této kapitoly, pamatujete? William mi po chvíli přemlouvání prozradil, co se skutečně odehrálo mimo scénu, když se po Zkrocení zlé ženy naposledy spustila opona. Podle samého Shakespeara Petruccio zkrotí Katku, Lvici (s Měsícem v Beranu – nebo naopak, to je jedno), v jemnou, poddajnou manželku, která ho zcela obdivuje, oceňuje, respektuje a poslouchá, ale potom jí dovolí mít práci na poloviční úvazek a iluminovat staré knihy a rukopisy, jemné a vzácné umění.

Později, když už prošla touto zkouš-kou a nevrátila se ke svým starým, panovačným způsobům, jí dovolil, aby navrhovala šperky pro šlechtičny v Padově, a to na plný úvazek. Později se docela proslavila, což jejího milence-manžela netrápilo ani za mák, protože totiž již nikdy nezpochybnila jeho mužská práva. Vždy šťastně přiběhla poklusem, když její pán a vládce královsky zavelel: “Pojď sem a polib mě, Katko !”Jakmile jednou Lev uštědří své ženě lekci, ona si ji dlouho pamatuje. Ach, copak jsem vám to neřekla? Básník mi rovněž potvrdil mé podezře-ní, že Petruccio byl také Lev. Takže osud ubohé Katky byl předurčen, od začátku první scény prvního dějství. Ale “konec dobrý, všechno dobré” – na jevišti i mimo ně.

 

 

 

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: