elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Pavúk, Kolibrík, Modrá volavka, Mýval, Svišť, Diviak

Posted by elizabethin na 24. augusta 2012

Pavouk tkaní

Pavouku…spřádající sítě potěšení, upřeď mi svět naplněný mírem. Neseš stvoření ve své síti, čekající na rozvinutí!

Pavouk utkal síť, která přinesla lidem první obraz abecedy. Písmena byla částí úhlů jeho sítě. Srnka se zeptala pavouka, co tká a proč to vždy připomíná nějaké symboly. Pavouk odpověděl: “Proč? Je čas, aby se děti Země naučily dělat záznamy o pokroku na své cestě po zemi.” Srnka odvětila: “Ale oni již mají obrázky, které v symbolech ukazují historii jejich zkušeností.” “Ano,” odpověděl pavouk, “ale děti Země se stávají čím dál složitější a jejich budoucí generace toho budou potřebovat vědět více. Ti, co teprve přijdou, si nebudou pamatovat, jak číst petroglyfy.” A tak pavouk utkal prvou prapůvodní abecedu, stejně tak jako předtím utkal sen světa, který se už projevil. Pavoučí sen o fyzickém světě se uskutečnil před miliony lety.

Pavoučí tělo má tvar podobající se osmičce, tvořené dvěma částmi připomínajícími dva laloky, spojené v pase, a osm nohou.  Pavouk je symbolem nekonečných možností tvoření. Jeho osm nohou přestavuje čtyři větry změny a čtyři směry medicinského kola neboli čtyři světové strany. Pavouk tká osudové sítě pro ty, kdo se do nich zachytí a stanou se mu potravou. Podobně je tomu s lidmi, kteří se nechají chytit do sítě iluze hmotného světa a nikdy nepohlédnou za hranice obzoru do jiných dimenzí.

Pavučina osudu také představuje kolo života, které neobsahuje žádné alternativy nebo řešení. Typicky lidské je nechat se chytit do polarity dobrého a špatného osudu, aniž bychom si uvědomili, že to můžeme kdykoli změnit. Nebudete-li dostatečně rozhodní ve změně svého údělu a života, můžete skončit pozřeni svými strachy a omezeními. Pavouk představuje ženskou energii tvořivé síly, která tká nádherné vzory života. Její síť má stovky složitých vzorců zachycujících ranní rosu.

Jestliže dnes pavouk vypadl ze své sítě a objevil se ve vašich kartách, chce vám možná říci: “Tvoř, tvoř, tvoř!” Najděte nová východiska ze své současné slepé uličky. Může vás také varovat před přílišným vložením se do situace, která se stále více zamotává. Pavouk vás také může žádat, abyste používali deník a zaznamenávali si do něj svůj pokrok a sledovali ho. Pokud to učiníte, nikdy nezapomenete, jak vytváříte novou nebo odlišnou etapu ve svém životě.

Pavouk vám také přináší poselství jiného druhu. Je možné, že jste příliš pohlceni tkaním pavoučích vláken svých životních plánů, takže přehlížíte příležitost na okraji vaší pavučiny? Pak chce pavouk upoutat vaši pozornost, abyste si všimli, že něco, co jste utkali, již přineslo své plody. Gratulujeme! Pavouk vás chytil právě včas, abyste nepropásli příležitost na okraji své pavučiny nebo reality. Nejdůležitějším poselstvím pavouka je to, že jste nekonečnou bytostí, která bude i nadále tkát vzorce života a žití v čase. Nezapomínejte vidět velikost věčného plánu.

 Kolibřík radost

Kolibříku…radostná sestřičko. Vytoužený nektar! Veškerá sladkost květů je láskou, kterou jsi rozdala.

Kolibřík byl spojován s náboženstvím Ghost Shirt, které hlásalo, že správné provedení některých tanců přivede zpět zvířata, bílí lidé zmizí a původní obyvatelé opět poznají radost dávných dob. V mayské tradici je kolibřík spojován s černým sluncem a s pátým světem. Kolibřík nám může dát medicinu pro vyřešení hádanky protikladů duality. Kolibří píseň probouzí medicinské květy. Kolibřík vydává vibrace čisté radosti. Květy milují kolibříka, protože sání nektaru přináší oplodnění a pokračování jejich rodu. Rostliny kvetou a žijí díky kolibříkům.

Kolibřík dokáže létat ve všech směrech – nahoru, dolů, dozadu i dopředu. Dokáže se také zastavit a zdánlivě nehybně se vznášet na místě. Velký Duch stvořil kolibříka trochu odlišně od ostatních opeřených tvorů. Kolibří peří se po tisíciletí používalo pro čarování a kouzla lásky. Říká se, že kolibřík dokáže přičarovat lásku jako žádná jiná medicina a že peří kolibříka otevírá srdce. Bez otevřeného a milujícího srdce nemůžete nikdy okusit nektaru čisté blaženosti života. Pro bratříčka a sestřičku kolibříky je život zázračnou zemí potěšení – přelétají od jednoho krásného květu k dalšímu, ochutnávají esence chutí a září barvami.

Je-li kolibřík vaší osobní medicinou, pak milujete život a jeho radosti. Vaše přítomnost přináší radost ostatním. Spojujete lidi dohromady do vztahů, v nichž ze sebe vydávají to nejlepší. Instinktivně víte, kde sídlí krása, a ať je to blízko nebo daleko, vždy následujete své ideály. Pohodlně se noříte do krásného prostředí a pomáháte druhým, aby ochutnali šťavnatý nektar života. Kolibřík drží luk krásy jemně vykládaný zlatými a stříbrnými květy, perlami a drahými kameny. Kolibřík odmítá ošklivost a hrabivost a rychle odlétá z místa neshody a disharmonie.

Pokud kolibřík slétl do vašich karet, připravte se na melodický smích a s radostí užívejte množství darů Tvůrce. Zanechte svého posuzujícího postoje a uvolněte se. Kolibřík vám bezpochyby daruje záblesky ducha, poletujícího tu a tam a všude. Připravte se na zvláštní a nové výbuchy energie, které mohou závratně roztočit vaše smysly. Kolibřík slyší nebeskou hudbu a je s ní v harmonii. Může vás pozvat do muzea umění nebo na koncert. Kolibřík energeticky objímá nejvyšší estetiku.

Před kolibříkem nebuďte nikdy hrubí, neboť je to křehká medicina, která nemusí mít pochopení pro světské záležitosti. Cílem je krása a kolibříkovým posláním je šířit radost, nebo být zničen. Je-li kolibřík chycen a uvězněn v kleci, rychle umírá. Následujte kolibříka – a brzy budete naplněni ohňostroji radosti a zažijete obnovení kouzla života.

Modrá volavka sebereflexe

Modrá volavko… Díky ti, posvátný vodní ptáku,že´s mi poslal obraz rozjímání, zrcadlo otázek života, světy, které žijí ve mně.

Odhal mi tajemství vztahůspolu s mou stezkou vetkanou do celku, lekce spříznění s veškerým životem odrážející věčný cíl mého ducha.

Medicina volavky je silou poznávání sebe sama pomocí objevování svých vrozených darů a čelení výzvám. Je to schopnost přijímat všechny pocity a názory, aniž bychom popírali jakoukoli emoci nebo myšlenku. Volavka létá nad těmi, kteří si neuvědomují, kým jsou a kam ve světě patří. Jemně jim upustí modré peříčko a vyzývá je, aby šli za svou intuicí a vydali se na cestu sebeuskutečnění, na které naleznou svou vlastní sílu.

Jestliže dnes velká modrá volavka slétla do vašich karet, pak na vás naléhá, abyste se ponořili do vodního světa pocitů a hledali svou pravdu. Volavka vás učí rozvíjet sebereflektivní dovednosti, abyste intimně poznali sebe sama, Budete-li na sebe pohlížet skrze filmové čočky vlastní důležitosti, zkresleným vnímáním své domněle nízké ceny nebo krátkozrakýma očima sebelítosti, nikdy nepochopíte svůj opravdový potenciál a neoceníte příležitosti, které se objeví.

Volavka vás žádá, abyste chladným zrakem zvážili, co si přejete zlepšit a jak. Jestli jste se někde zasekli, může to být znamením, že jste příliš tvrdí nebo kritičtí. Obviňování jiných a neustálé poukazovaní prstem na životní situace místo převzetí odpovědnosti za své činy ukazuje na to, že vám chybí odvaha čelit vnitřnímu nepříteli.

Lidé mediciny volavky ochotně pohlíží na sebe sama a vidí pravdu své motivace, svých činů, pocitů, snů, cílů, vnitřních sil a slabostí. Při vyvažování těchto pravd vám medicina volavky ukazuje, jak se setkávat s výzvami svých vlastních slabostí a jak pokračovat v rozvoji dovedností, které vedou k vnitřní síle a jistotě záměru.  Jste ochotni se potopit do vodních hlubin svých vlastních pocitů a objevit roli své duchovní podstaty? Volavka vás nyní volá, abyste se ponořili ještě hlouběji, abyste poznali sami sebe a důvěřovali své stezce. Podobně jako Fénix, který povstává ze svého vlastního popela, se volavka vynořuje z neviditelných světů ducha do nově vyváženého pojetí svého Já, aby pokaždé znovu objala svůj potenciál. Velkolepost vašeho lidského ducha čeká na radost z objevování, máte-li dostatek odvahy následovat tohoto vodního ptáka na jeho cestě.

Volavka vám připomíná, že každý cestovatel na cestě života je poslem a že každý cíl je počátkem nového životního cyklu na Medicinském kole.

Mýval šlechetný ochránce

Mývale… ochránče vyděděnců.Živiteli těch, kdo nic nemají. Nosíš masku bandity, abys tak skryl dobré činy, které jsi vykonal?

Nauč mne, jak se odvrátit odbohatých odměn světa slávy a poznat, že má šlechetnost dovoluje, abych získal zpět svého bojovného ducha.

Mýval je nositelem mediciny ochránce prohrávajících a poražených a dárce potřebné síly pro mladé, slabé a staré. Jižní kmeny jej často nazývají “malým banditou”. Tento Robin Hood zvířecího království nás učí šlechetnosti a péči o jiné. Zkříží-li vám mýval cestu, jste žádáni, abyste se spojili se svým vnitřním bojovníkem a stali se ochránci a šlechetnými dárci a živiteli těch, kdo to potřebují.

Lidé mediciny mývala mívají podivnou schopnost pomáhat druhým, aniž by se stali oběťmi nebo upadli do závislosti. Podobně jako náčelníci za starých dob, má mýval sklon naplňovat nejdříve potřeby kmene, než si vezme cokoliv pro sebe. Skupina mývalů hledajících potravu se často změní v bujaré cvičení štědrosti. Poté, co se dostatečně vyválejí v kukuřičné nebo jiné mouce, se konečně usadí u svých oblíbených soust a dávají ty nejlepší kousky svým hlídkujícím pozorovatelům.

Když mývalové napadají tábor nebo horské chatky, stavějí stráž; bývá to obvykle nejsilnější samec. Jeho však ostatní nájezdníci nakrmí vždy jako prvého, aby uctili jeho ostražitost a funkci ochránce tlupy. Tento ne zcela běžný projev nedostatku chamtivosti je stejně vzácný jak ve světě lidí, tak ve světě ostatních zvířat. Zatímco ostatní tvorové mezi sebou bojují o nejlepší část zabité kořisti, učí mýval univerzálnímu zákonu o vracení, dávání nazpět zdroji vaší síly, vedení a ochrany. Zároveň vám též připomíná, že laskavost a štědrost se vracejí po kruhu, aby odměnily dárce.

Jestliže dnes do vašich karet doputoval mýval, pak vám možná tento malý bandita říká, abyste se rozhlédli kolem sebe, zda tentokrát někdo nepotřebuje vaši sílu. Zastaňte se člověka, kterého ostatní pomlouvají. Možná, že nadešel čas podělit se o hojnost svého času, energie nebo majetku s těmi, kteří to štěstí nemají. Nezapomeňte jim však také pomoci rozvíjet jejich vlastní schopnosti sebeochrany a zaopatření. V každém případě vás mýval žádá, abyste ctili druhé stejně jako sebe. Rozhodnete-li se štědře rozdávat, nezapomeňte při tom na sebe, aby vaše studna nevyschla. Náčelníci si zaslouží své orlí peří, když prosazují právo každého člověka na vlastní důstojnost. Jednání v tomto duchu přinese tutéž poctu vám i vaší rodině.

Svišť ústup

Svišť…mne volá, když je čas k odpočinku, když je čas uctít vnitřní hledání. Odcházím do ústraní, abych spatřil, jak znovu doplnit onen potenciál ve mně.

Medicina sviště nás učí, že sílu a inspiraci lze nalézt v tichu a zklidnění mysli. Silou této mediciny je také znalost kdy, jak a kde doplnit svou životní sílu. Lidé mediciny sviště rádi vyhledávají naplnění sílou v tichosti a klidu tam, kde mohou mít přístup ke snům a vizím bez vyrušování světským chaosem. Když se pak vrátí do světa, jsou hlubokými a silnými kotvami klidu uprostřed životních bouří.

Svišťovu medicinu lze vztáhnout ke všem kmenům svišťů, mezi něž patří klan psouna stepního, klan pozemní veverky, klan pytlonoše kanadského, klan sviště lesního, klan sviště amerického. Právě tak jako bojovníci kmenů amerických indiánů věděli, kdy zaútočit a kdy se stát neviditelnými, ví také rod svišťů, jak a kdy ustoupit. Svišti před svými nepřáteli utíkají do svých tunýlků. V zimě, v období nedostatku a chladných měsíců, šetří energii zimním spánkem.

Pokud vám dnes svišť vběhl do karet, může to být varováním, že zásoba paliva vašeho těla klesá. Možná, že potřebujete den ticha nebo si odpočinout od svých každodenních starostí dříve, než se úplně vyčerpáte. Vypsali jste si své základní potřeby na seznam toho, co máte udělat? Jestli pálíte svíčku na obou koncích, může to oslabit důraz, který při řešení nějakého úkolu normálně máte. Udělejte si tolik potřebnou přestávku dříve, než se zhroutíte vyčerpáním. Svišť učí, že k tomu, abyste měli přístup k darům inspirace a obnovy, musíte být v míru sami se sebou a dostatečně odpočatí, abyste dokázali rozpoznat požehnání, které se vám nabízí.

Jestli zápasíte s nějakou situací bez pevné půdy pod nohama, pak vám svišť připomíná, že tlačíte-li příliš silně, může to vytvořit odpor, který zamezí vzájemné interakci. Udělejte si přestávku! Odpočiňte si! Po příjemném uvolnění se můžete vrátit s čerstvým nadhledem. Mezitím se změní i dynamika situace, protože odchod do ústraní dá výzvě prostor, aby se vyřešila sama. Přestanete-li tlačit a necháte se nést proudem, získáte velikou sílu. Svišť říká, že jeho tunely vedou oběma směry. Nyní je doba, abychom pro trochu odpočinku a relaxace zvolili zadní východ.

Divočák konfrontace

Divočák…
nás naučí postavit se čelem a beze strachu,
roztrhat na kusy popírání a lži, které se objeví,
přezkoušet odvahu a nalézt pravdu.
Medicina divočáka zůstane částí každé
lidské stezky a vyznačí dosažená vítězství.

I když byl bojovník zvyklý na dusné vedro svého bažinatého domova, třásl se jako ve studeném průvanu. Rada starších ho totiž přistihla při lži. Trestem za tuto urážku bylo vykázání z kmene. Aby opět u svých lidí získal nazpět svou čest, musel se postavit divočákovi s nožem jako jedinou zbraní. Nezdar znamenal smrt roztrháním kly tohoto zvířete s divokýma očima. Vyhlídky byly děsivé.
Potom k němu ve snu přišel duch divočáka. Byl rozzuřen, protože mladý muž lhaním porušil slib bojovníka. Řekl mu, že by se měl nejdříve postavit zrádnému zvířeti vlastní důležitosti v sobě, a to porazit, chce-li souboj přežít. Mladý bojovník slíbil, že od toho okamžiku bude ctít pravdu. Pak se postavil divočákovi a zabil ho. Bojovník si schoval tesáky svého soupeře, aby mu po zbytek života připomínaly, že musí neustále čelit slabostem v sobě samém.

Existuje mnoho druhů divočáků a tato mocná medicina klanů bojovníků se vztahuje na všechny z nich. Mayové nazývali divočáka Javelina (kopí) a kmen Choctaw zase Razorback (vystouplý hřbet). Medicina divočáka nás učí, abychom se postavili lidským slabostem a přeměnili je v sílu. Lidský duch získá sílu připraveností divočáka postavit se strachům, výzvám a nepříjemným okolnostem. Stát odvážně a vzpřímeně, a neutíkat před situacemi, které život přináší, to je opravdu mocná medicina. Jestliže dnes divočák vstoupil do vašich karet, je to výzva, abyste se postavili čemukoli a komukoli, před čím jste dosud uhýbali. Dávejte pozor! Obejměte svou bojovnickou přirozenost a seberte odvahu, postavte se svým strachům. Nebo se máte postavit nějaké své slabosti nebo výzvě v profesi? Je čas dokončit projekt, který jste opustili, protože vám připadal obtížný? Postavte se pocitům týkajícím se nějaké situace, která vás znervózňuje nebo rozrušuje. Její uzavření vám přinese mír.

Pokud dosud váháte, pak vám divočák připomíná, abyste přestali uhýbat nevyhnutelnému. V každém případě naléhá, abyste byli plně přítomni a plně si uvědomovali, co se děje a proč. Jestliže jste si vytáhli tuto kartu, tak už máte odvahu potřebnou k tomu, abyste se postavili všemu, co život přináší, jen si vzpomeňte, kam jste ji ukryli. Výzvy nezmizí jen tak. Pokud aktivně neobejmete své záležitosti, nemůžete se dožadovat energie svého ducha. Polovina bitvy je vyhrána bojovníkovou ochotou kdykoli uznat a přijmout celou pravdu.

https://elizabehtin.wordpress.com/category/medicinske-karty/

Reklamy

2 komentáre to “Pavúk, Kolibrík, Modrá volavka, Mýval, Svišť, Diviak”

  1. Květa said

    Zdravím, díky za vložení karet, chybí mi ale 49 – losos, 50 – aligátor, 51 – jaguár a 52 – černý panter
    Nejsou tu nebo jsem je přehlédla?
    Děkuji za odpověď

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: