elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena lev a Muž rak

Posted by elizabethin na 23. augusta 2012

Lvice dumá. Tento račí muž je … divný. Je to jemný Rak, citlivý muž, jenž je k ní daleko ohleduplnější než kdokoli, koho kdy znala. Nenutí ji k ničemu, nechá ji, aby si téměř pokaždé prosadila svou. Samozřejmě, má své nálady, ale … má o ni obavy a opravdově a upřímně se zajímá o to, co cítí. S láskou a zájmem ji ochraňuje před bezcitnými, hrubými, surovými a vulgárními lidmi, kteří ji urážejí. Opravdu – s výjimkou svého dětství se ještě nikdy necítila být někým tak bezpečně střežena a opatrována. Konečně našla muže, který si jí upřímně cení. Přesto však cítí v jejich vztahu něco, co ji znepokojuje. Něco nedefinovatelného. Někdy jí z toho není zrovna lehko, je to jako jakési našeptávající varování. Ale varování před čím?To, co cítí, je působení Rakovy základní kvality. Rak je totiž základní znamení vůdcovství. Astrologové se to snaží opakovat všem ohnivým znamením až do omrzení. Tato kvalita znamená, že pod sladkou račí statečností a zdvořilými způsoby, za jeho chichotáním a bohatým humorem se mu daří … nu, řekněme to přímo, ovládat věci, její život nevyjímaje.

Když po ní něco vyžaduje, nikdy na ni nekřičí ani se nerozčiluje. To by unesla. Dívku ve Lvu otevřené a přímé výzvy vyloženě stimulují, rozhodně ji nezastrašují ani nematou. Ale v tomto případě jenom jakýmsi nevědomým způsobem cítí, ví, že se od ní očekává, že bude následovat jeho jemné vedení. Ať je království, jemuž vládnou, velké nebo malé, budou mu vládnout ve vzájemné spolupráci. Ona může chodit na všechny bály, může pořádat tolik bujarých oslav, kolik si umane, může se oblékat jako královna, a když má depresi a potřebuje se rozveselit zářivým rubínem, může si ke svým diadémům přidat další drahé klenoty, může poroučet mlékaři, pošťákovi a všem sluhům na zámku, může rozhodovat, které monogramy se budou nejlépe vyjímat na prostírání nebo na rodinném stříbru. Při slavnostech může sedět s úsměvem na tváři na trůně, na kterém je v růžích vyvedeno její jméno, a lehce kynout svým hostům. Muž v Raku ale bude tím, kdo v pozadí ponese skutečnou zodpovědnost, a byt bude brát její rozmary a nápady v osmadevadesáti procentech s láskyplnou shovívavostí, bude mít konečné slovo v záležitostech zbývajících dvou procent, a tehdy se její impulzivnost čelně střetne s jeho opatrností.

Je opravdu takový? Ano. Je. Dříve očekávala, že bude zosobněním toho, co považovala za přednosti vodního živlu – zosobněním laskavosti, mírnosti, citlivosti … Ale pozor: on má všechny tyto přednosti. Jednu vedle druhé. Jenom ta záležitost s jeho vůdcovstvím je jaksi zneklidňující. Proč? Vaše Lví Veličenstvo, moje milá, pokud chcete muže s povahou vodního živlu bez vůdcovských sklonů, budete si muset najít muže ve znamení Ryb nebo Štíra. Proměnlivá Ryba se vás nepokusí řídit ani v nejmenším, ale zase není tak spolehlivá jako váš něžný Rak, a byť je také velmi inteligentní a citlivá, je citově prchlivá. Ani Štír nezasvětí svůj život tomu, aby vás vedl. Štír je pevné vodní znamení a bude se vám pouze snažit věci zorganizovat . .. nezapomeňte ale na to, že má také svůj bodec pro případ, že byste chtěla šlápnout na jeho pýchu nebo ho rozhněvat. Jemný Rak vás nikdy neštípne. Může začít trucovat, zalézt na pár hodin nebo dnů do své ulity, ale nikdy vás neštípne, když to neočekáváte.Přemýšlejte o tom.

U Raka najdete všechny pozitivní a krásné vlastnosti spojované s vodním živlem, a navíc i astrologickou jistotu, že si s vámi nebude vyrovnávat účty svým ostrým bodcem. A v emocionálních věcech je na něj daleko větší spolehnutí než na jeho ostatní bratry ovládané Neptunem. Jeho chování a konání je řízeno Lunou, a tak bude jemně zrcadlit váš sluneční svit – a to přece má své výhody, nebo ne? Sama jste se narodila v pevném znamení organizátora, tak proč byste ho nemohla nechat vést, když mu na tom tolik záleží? Vy mu přece můžete jeho vůdcovství zorganizovat. On se nebude snažit skrýt vaši zář. Odráží j i přece, pamatujete si ještě na má předchozí slova? Vy jste Slunce. On je Luna. Řídíte den. On řídí noc. Nechtěla jsem sice začínat o vašem sexuálním spojení tak brzy, ale když už jsme se dostali tak daleko, tak se do toho pusťme. Ta záležitost se Sluncem (Lvem) řídícím den a Lunou (Rakem) řídící noc je dost zajímavá. Mohlo by to znamenat, že Lvice ráda dovolí Rakovi, aby se v noci ujal vedení jejich milostného aktu. A nejspíš to tak i bude. Může to však také znamenat, že její sluneční denní vláda jej přivede k překvapivému zjištění, že při milování na denním světle dochází často k zvlášť intimní fyzické jednotě.

Spojené vlivy Slunce a Luny mohou dvojici navést k touze rušit vše tradiční a měnit stará, znavená a bezobsažná pravidla ve všech sférách života. Proč by se měli milovat jenom v noci? A tato myšlenka může stát u zrodu stovek dalších nových nápadů, které se budou vztahovat k omezujícím společenským pravidlům a zákonům. Žena Lvice dokáže otevřít svému partnerovi originální a vzrušují nové světy, o kterých si dříve nechával jenom zdát. Vlastně než se s ní seznámil, snil většinou jenom o cestování. S ní mu narostla křídla, a tak mohou nyní společně odletět až k novým obzorům. A to je dobře. Pro něj i pro ni. Když jsem se zmiňovala o bourání zaběhaných tradic, nemluvila jsem o sexuální promiskuitě, o skupinových i jiných sexuálních orgiích. To by byla přímá cesta k lítosti a prázdnotě srdce i těla. Měla jsem na mysli objev, že sex mezi mužem a ženou může být plný svěžesti a neotřelosti a nemusí být nutně určován zaběhanými technikami a zvyky, které se usadily v našem podvědomí.

Erotika a smyslnost mohou být promíchány s pocity a vzpomínkami spojenými se stodolami s čerstvým voňavým senem, sněhovými vločkami jednoho vánočního rána, září hvězd, hlubokými studenými lesy, bystřinou v horách, můstky v ospalé venkovské krajině, velikonočním východem slunce, konvalinkami v údolí, koni a kuřátky, táborovými ohni . . . dokonce i s vůní novin čerstvě přinesených z verandy po letním lehkém deštíku … nebo snad s vůní kouře, když se pálí dřevo …Takový je sex, je-li něčím skutečně dobrým, správným, výjimečným. Tělesná jednota mezi mužem Rakem a Lvicí může být až dojemně silná – jeho sexuální pocity jsou poetické, citlivé, jemné a hluboké a její zase horoucí a vášnivé, ale někdy také poklidné a nevzrušené jako srpnový den. Mužova emocionální hloubka a ženina emocionální vřelost mohou z jejich spojení vytvořit požehnaný zážitek. Musejí si však dávat pozor na nebezpečí, která mohou způsobit jak Oheň, tak i Voda. Lvice může ztuhnout v chladné frigiditě, má-li pocit, že její pýcha a hrdost byly zraněny, Rak může chmuřit, trucovat a plakat, nebo naopak může začít být zarputilý a neústupný, má-li pocit, že mu bylo ublíženo.

A pro Raky je velmi lehké představit si, že jim bylo ublíženo (byť třeba nechtěně). Lvice je zase odbornicí na pěstování falešné hrdosti. A přitom mají oba jiná nadání, kterým by měli dávat přednost. Základním kamenem intimního vztahu mezi Rakem a Lvicí je něha. Jestliže se něha ztratí, jejich sexuálnímu spojení bude chybět pohoda i naplnění. Změny mužových nálad, které probíhají společně s přibýváním a ubýváním Luny, budou Lvici občas trápit a znepokojovat, jindy jí budou vadit a zlobit ji. Její lví srdce je však velké a ušlechtilé, a když miluje, dokáže rychle odpustit. Lvice nebývá ženou záštiplnou. Pokud ovšem nemá Lunu nebo Ascendent v Raku. V takovém případě bude dvojice nádherně sexuálně kompatibilní a oba budou občas nevražit – ne však na sebe, ale na druhé. A to může být nepříjemné pro jejich rodiny i přátele. Jedinou výjimku bude tvořit samozřejmě mužova matka, na tu by se nedokázal zlobit vůbec nikdy. Jeho matka byla, je a vždy bude svatá (ať už byla formálně kanonizována nebo ne). A na to by Lvice neměla nikdy zapomínat. Zatímco Lev nevisí na starých křivdách a zraněních, Rak na ně nikdy nezapomíná, ať už se odehrály před několika hodinami nebo lety.

Kdyby dokázal napodobit lví velkomyslnost a šlechetnost, cítil by se šťastnější a to je jedno z umění, kterému se Rak může právě od Lva naučit. Když se tito dva vezmou (a k tomu s největší pravděpodobností dříve či později dojde, protože Rak má rád stálost a jistotu a Lvice stoji jenom o roli královny – manželky, nikdy ne o úlohu milenky nebo odložené přítelkyně), Rak by měl o své slunečné a okouzlující družce vědět jednu zásadní věc: Lvice musí něčemu vládnout. Jinak bude vládnout někomu. Tedy konkrétně jemu. (A dětem, samozřejmě; ale co až opustí rodný dům. Třeba se jim narodí potomci ve znamení Střelce, a někteří z nich opouštějí domov už v deseti či dvanácti letech.) Jestliže tedy račí muž miluje svou Lvici upřímně a opravdově – a bůh ví, že Raci nedokážou milovat jiným způsobem, protože sami jsou tak upřímní a opravdoví -, měl by ji podporovat v tom, aby si vybudovala kariéru, která je hodna jejího nadání i lvích schopností (a ještě se nenarodila Lvice, která by neměla aspoň jeden výrazný talent; většinou jich má hned několik), nebo jí dovolit, aby se stala absolutistickým, byt dobrotivým vládcem jejich domova. Jedno, nebo druhé. Jinak bude totiž zoufale nešťastná a začne deptat a ničit jeho.

A pak se Rak může utéci k láhvi nebo k jiným “tekutým” únikům, jako je například půlnoční plavání při zatmění měsíce, kolem skalisek u pobřeží … a není vyloučeno, že by třeba mohl doplavat až do sousedního města a zůstat tam tak dlouho, dokud se mu žena neomluví. A když pomyslíme na lví alergii na omluvy, mohlo by jít o dost dlouhou dobu. A jaký život by to byl, kdyby on začal žít v ošuntělém pokoji s lacinými ručníky, mýdlem z výprodeje a láhví vína, ve které utápí své smutky, a ona by se mezitím statečně snažila ukrýt své srdeční bolesti osamělým bloumáním po velkém, pohodlném, luxusním a vkusném zámku, který původně zařídila pro něj? A co majetkové vyrovnání? Kdo dostane do péče prachovou prošívanou pokrývku, kterou dostal od mámy, jeho sbírku Lincolnových vlastnoručních podpisů, sbírku starých volebních odznáčků, jeho rybářský prut … její fén, její rubínovou tiáru, její orientální koberečky, její paví péra a trůn s jejím vyšitým jménem ... jejich psy a kočky a akvárium s rybičkami, myčku a sekačku na trávu .. . stereo, dodávku a domek na pláži, který mu dala ona, a drobounký zlatý talisman ve tvaru novoluní, který dal on jí? (Lvice a Rak si dávají vždy značně odlišné dárky. Její bývají větší a dražší, vybrané jejím velkorysým srdcem.

Jeho bývají sice o hodně menší, zato darované z milujícího srdce.) V neposlední řadě jsou tu jejich společné platební a spořitelní účty, pojistky, roční renty a vlastnictví realit. A pán bůh je ochraňuj přede dnem, kdy by se toto vše mělo dělit. Situace by se značně zjednodušila, kdyby žena spolkla velké sousto své falešné hrdosti a muž se vysoukal ze svého ochranného krunýře. Rak a Lvice se nemohou zabydlet v oceánu, kde by se ona cítila ztracená, ani v džungli, kde by se zase cítil nesvůj on. Jejich společný domov se dá najít pouze na nebi, na astrální úrovni. kdy se jejich duše spojí v milostném objetí, v němž Oheň a Voda dokážou vzdorovat živelným zákonům a mísí se … v takové jednotě, která nikdy neuznává jiné než vlastní zákony.

zdroj – denne.sk

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: