elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena lev a Muž baran

Posted by elizabethin na 15. augusta 2012

Lvice není ženou, s níž by bylo příliš snadné žít, a někdy je i zhola nemožné s ní vyjít. Dokáže být pyšná, rezervovaná, ješitná, egoistická a arogantní, ale zároveň dokáže být i silná, plná vitality, srdečná a velkorysá, pokud je uznána a respektována její zjevná nadřazenost. Ačkoli se nikdy snadno nepodrobuje, ve spojení s mužem Beranem, který je opatrný na to, aby nikdy nenarušil její hrdost, a který dává jasně najevo, jak moc ji obdivuje, dokáže být až nečekaně poddajná. Nikdo, kdo ji zná, by nevěřil, že je něco takového možné.

Nikdo neviděl, že by se někdy přizpůsobila přání někoho jiného než právě Berana. Astrologie v podstatě tomuto dubnově-srpnovému vztahu vzorce 5-9 zaručuje harmonii a štěstí, a to obzvláště tehdy, když je blahodárný aspekt mezi jejich světelnými tělesy. V takovém případě je milostný vztah či manželství záležitostí téměř nebeskou. I v případě, kdy je v jejich společném horoskopu aspekt mezi Sluncem a Lunou nepříznivý, dokážou se oba dostatečně tolerovat. Jemu její marnotratnost vadí daleko méně, než kolik by vadila jiným mužům, narozeným pod ostatními slunečními znameními.

Ve skutečnosti ji dokonce může i sám podporovat, neboť je pravděpodobné, že bude v souladu s marnotratností jeho vlastní. Samozřejmě že ženy Lvi nerady přiznávají, že jsou marnotratné – většinou vám povědí, že jsou spíše šetrné, a některé z nich takovými jistým způsobem skutečně i jsou. Lvi dokážou totiž být chladně uvažujícími a praktickými, pokud se týče běžných výdajů, ale jakmile jde o luxus, mohou se dostat do opravdového tranzu a jsou ochotni utrácet velké částky peněz.

Pokud jsou měsíční znamení či Ascendent některého z nich spíše šetrné, potom tomu tak být nemusí, ale i v takovém případě dříve či později oba odhalí podstatu svého slunečního znamení velkorysými gesty. Oba rádi dávají a zároveň i rádi přijímají dary.Není příliš překvapivé, že muž Beran, jenž miluje ženu Lvici, ji podporuje v tom, aby žila v souladu se svou vrozenou hrdostí a důstojností, neboť podle jeho přesvědčení jí přísluší luxus královny. (Zároveň se cítí jako skutečný vítěz už jen díky tomu, že ji získal pro sebe.) Ačkoli Beran žije v přesvědčení, že všechny ostatní ženy jsou zde proto, aby ho obskakovaly, a výhradně pro uspokojení jeho tužeb, s touto ženou často odkrývá i něžnější stránku své povahy a je daleko pozornější k jejím vlastním přáním. Je schopen ji umístit i na piedestal, aby si vydobyl a udržel její královskou přízeň, ale pravým důvodem je spíše to, že otevřeně pociťuje, že ona potřebuje úctu, neboť je ženou velice zvláštní … stejně zvláštní jako on sám! Jedno z nejšťastnějších manželství, o němž vím, je manželství Lvice a Berana, Rosemary a Normana.

Celá léta pro ni vařil, uklízel v domě, láskyplně ji choval jako v bavlnce a dohlížel na to, aby měla naprostý klid a pohodu, a ona díky němu hladce vystudovala medicínu a stala se úspěšnou psychiatričkou. Díky tomuto prožitku se zjemnila Beranova egoistická povaha, aniž by jakkoli utrpěla jeho mužnost, neboť. Norman o svou krásnou Lvici pečuje s takovou opravdovou láskou, že není absolutně žádných pochyb o tom, kdo je v jejich manželství Tarzanem a kdo Jane. Když Rosemary nepracuje, podává na stůl jídlo, jež připravil Norman, když na něho pohlédne, v jejích hnědých očích se zatřpytí skutečně láskyplný cit. Z celého jejího chování lze přímo cítit jakousi tichou spokojenost ženy, jejíž ženskost je dokonale naplněna. On na ni s tichým obdivem upírá svůj pohled, dokonce jí s jistou hrdostí dovoluje být středem pozornosti, když mají hosty, ačkoli jejich vztah nikdy nikoho nenechá na pochybách, kdo je pánem domu. Není to tím, že by se ti dva shodovali naprosto ve všem.

Psychiatři nejsou o nic méně imunní vůči příležitostnému emocionálnímu tlaku než jiní lidé, stejně jako nejsou zubaři imunní vůči bolesti zubů, ale mezi znameními Ohně jsou občasné hádky kořením, jež jejich vztahu dodá na vzrušení … a zároveň jim umožňují kouzlo usmiřování. Příležitostné hašteření totiž Beranu i Lvu připomíná, že jejich láska není žádným jistým, zaručeným faktem, a tím je chrání před stereotypem a nudou. Tito milenci mají zkrátka potřebučas odčasu dobít svou vášeň na původní hodnotu.Muži Berani vždy tvrdě postupují za svým cílem, a tedy je zde i možnost, že Beran bude svým cílem zaměstnán natolik, že ženě zapomene věnovat dostatek láskyplné pozornosti. Jakmile žena Lev pocítí, že není náležitě oceňována, stává se chladnou, lhostejnou a dokonce i línou. Bud začne zanedbávat ženskost a přestane se zajímat o svůj vzhled (což může být smutným a vážným příznakem její niterní bolesti), nebo bude její reakce naprosto opačná, začne na svém půvabu pracovat až přespříliš a otevřeně začne povzbuzovat zájem jiných mužů. Takový muž Beran, který by snesl flirtování své ženy či její milostnou pletku s jiným mužem, se ještě nenarodil.

Pouhý náznak nevěry má pak za následek divokou žárlivou scénu. Z dlouhodobého hlediska to může lecčemu napomoci, neboť on si díky tomu uvědomí, že kvůli svému zaneprázdnění nebyl schopen jí jako ženě prokazovat úctu, kterou ona po celý život vyžaduje.Ve skutečnosti se nedá říci ani o jednom z nich, že by nevěděl, co je žárlivost. Občas jeden z nich tudíž může dostat nápad, že by bylo “zábavné” trochu toho druhého poškádlit předstíraným zájmem o jiného muže či jinou ženu. Výsledná zuřivá bitva mezi těmito ohnivými znameními však může být asi tak stejně “zábavná”, jako když se třeba rozhodnete škádlit rozlícenou gorilu tím, že ji budete lechtat pírkem na bradě. Žena Lev potřebuje často slyšet, jak moc – a proč – ji partner miluje. Potom není tak podezíravá, jestliže on tráví nějaký čas mimo její společnost. Beran, který svou majestátní družku rozmazluje, rozhodně nebude litovat. Možná že bude poněkud náročná, ale rozhodně to bude projev daleko příjemnější než její chování, je-li zanedbávána.

Jakmile totiž tato žena pocítí, že ji partner ignoruje, začne i naprostým maličkostem přikládat až absurdní důležitost. Tutéž reakci na podobné ignorování lze očekávat i od Berana. Jakmile si totiž v důsledku imaginárního či skutečného podnětu usmyslí,že se mu nedostává dostatečné láskyči pozornosti, dokáže být téměř dětinsky náročný, nevrlý a rozmrzelý. V obou je až příliš výrazně zakořeněna potřeba být obdivován, ale zároveň i potřeba sebeúcty. Pokud obdiv a úctu nenacházejí ve vnějším světě, k čemuž dochází často, mohou se jimi obdarovávat navzájem, aby si tak vynahradili jejich nedostatek. Po stránce sexuální jde o neobyčejně příznivé spojení. Společnou instinktivní potřebu otevřené vášně při milování upevňuje také společná touha po něze a lásce. Ačkoli oba jsou milenci v pravém významu tohoto slova, zároveň jsou oba idealisté. Něžný polibek na tvář má pro ně stejně velký význam jako erotické vyjádření sexuálního spojení. Muž Beran ve své povaze oplývá dostatkem jak ohně, tak i citu, což u Lvice vždy nalezne žádaný ohlas. To, po čem oba prahnou, když dojde na tělesné naplnění, je ohnivá uvolněnost lady Chatterleyové a jejího milence, kombinovaná s poetickou něžností Elizabeth Barrettové a Roberta Browninga, a naděje na dosažení tohoto citového splynutí je pro ně takto daleko větší, než kdyby byl jejich partnerem někdo narozený v jiném znamení.

Pokud jim něco idylický sexuální vztah narušuje, potom je to jeho odpor k jejím “dřívějším plamenům”. “Staré plameny” totiž v ženě Lvici většinou zcela neuhasínají a uhlíky jsou po letech stále žhavé, a to nikoli proto, že by třeba chtěla tuto starou známost obnovovat, ale prostě proto, že není ochotna se rozloučit se suvenýry a památkami na obdiv a úctu, které jí dříve byly poskytovány. Tyto vzpomínky pro ni nikdy nepostrádají na lákavosti a třpytu. Pokud Beran třeba náhodou objeví některý z jejích starých milostných dopisů, které si ona schraňuje a občas čte, aby ukojila svoje romantické choutky, bude raněn a rozezlen téměř tak, jako by ji chytil při skutečné nevěře. Pravděpodobně ji podrobí vyčítavému výslechu o bývalých láskách, a jelikož ona nemá daleko k jisté chvástavosti, možná se mu bude celá záležitost v jejím podání zdát ještě významnější a on zcela ztratí veškeré iluze o tom, že byl prvním mužem, který si ji kdy sexuálně podrobil a ztráta takové iluze může velice negativně poznamenat jejich sexuální harmonii.

Beran musí být ve hře lásky i ve všech ostatních hrách, které hraje, vždy první (a poslední). a zrovna tak chce být vždy nejúspěšnější i společensky a být středem pozornosti na různých večírcích – proto nikdy nepohrdne žádným obdivným a zaujatým pohledem jakékoli ženy. (Berani nejsou sobečtí, spíše někdy bezohlední.) Co se stane v takovém případě? Je třeba se na to ptát? Cožpak nevíte, že Lvice chce za každou cenu, a.by všichni věděli, že muž, kterému dovolila, aby ji miloval, zbožňuje pouze a jedině ji’? Bylo by od něj velice hloupé, kdyby ji takto před zraky ostatních ponížil, ať již by byl jeho úmysl jakkoli nevinný, neboť tato žena rozhodně podobnou urážku hrdosti nestrpí. Díky svému osobnímu kouzlu si sice může obdivem svého milence či manžela být jista, ale je pro ni stejně důležité, aby tento jeho obdiv vůči ní byl stejně evidentní i ostatním. Jen ať si zkusí na veřejnosti jiné ženě třeba oloupat pomeranč – a bude svědkem, jak se jeho chytrá, jako sluníčko usměvavá a láskyplná družka v okamžiku promění v obrovskou kočku s vytaženými drápy .. . . nebo ještě hůře, v mramorovou sochu, ztělesnění chladného nesouhlasu, přičemž k výbuchu emocí dojde až později, když zůstanou o samotě.

Nicméně tito dva se vždy usmíří, možná ještě rychleji, než stačí vyschnout slzy v jejích očích – a on bude mít další příležitost jí donekonečna opakovat, jak drahá je jeho srdci, zatímco ona bude mít další možnost k tomu, aby mu pověděla, jak moc ho potřebuje a oba si budou moci znovu ověřit, jak mělcí a prázdní jim připadají ostatní lidé poté, co poznali hloubku své vlastní Iásky a přátelství, neboť Beran a Lev jsou obšťastněni tím nejkrásnějším ze všech Božích požehnání schopností být milenci a zároveň i přáteli. Střídavě se občas vzájemně neúmyslně citově zraňují, ale ve své podstatě si důvěřují daleko více, než by byli ochotni důvěřovat komukoli jinému. Jakmile vzájemný nesouhlas překonají, vždy se do jejich domova navrací štěstí – přičemž to je právě na hádkách mezi Beranem a Lvem nádherné, a v tom se jimžádná jiná sluneční znamení nemohou rovnat. Stejným zázrakem, jakým je po studených zimních větrech příchod jara, je ištěstí a láska, která přichází po ponurých chvílích, kdy byla uražena ješitnost jednoho z nich. Impulzivní, vášnivý Beran nachází v srdci své Lvice ten nejsrdečnější domov, ona svého beraního druha zahrne obdivem a on jí za to věnuje ten nejvzácnější dar — sebe celého – a to je něco, co nikdy nikomu nevěnoval … dokud nepotkal ji.

zdroj – denne.sk

 

 

 

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: