elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena lev a Muž ryby

Posted by elizabethin na 14. augusta 2012

Asi si myslíte, že ledový, povznesený a královský postoj typické Lvice vůči někomu cizímu, kdo usiluje o její ruku či srdce, by mužské Ryby vy-plašil dřív, než by vůbec měla tato dívka možnost nahodit háček. Ty byste si mohli myslet. Ale zapomněli jste, že existuje ještě jedna stránka této dámy. Lví žena umí, když uzná za vhodné, kolem sebe šířit radostnou, rozpustilou náladu, hřejivou a dobrotivou, stejnou náladu, jakou šíří její vládce Slunce. A kromě toho ne všechny Ryby se roztřesou strachy v pří-tomnosti astrologického královského majestátu. Pokud si vzpomínáte, existují také Ryby Velryby, které hltají lidi, pochopitelně v přeneseném významu. Spolknout Lvici se Velrybě nepodaří nikdy. Ale také se nemu-sí nutně roztřást, když Lvice zchladí první pokusy studenou sprchou. Většina mužů Ryb však Velrybami není a skutečně potřebují pomoci, když se chytí na háček této ženy. A proto se na situaci podíváme z jejich zorného úhlu.
Velryby se o sebe nejspíš postarají samy. Uvažujme o ty-pických, průměrných mužských Rybách, které se zapletou s Lvicí. Děsivé. Je to vyloženě děsivé. Z krásné, zdravé Lvice sálá vitalita a síla, jež vyzařuje odvážnou výzvu všem, kdo se Lvici dvoří: “Jsi mne hoden, zasloužíš si mne`?” zní její tichá zpráva. Ryby by to nemělo zastavit. Je to jen její královský způsob, jak uzemňovat a odrazovat venkovské balíky, kteří si dělají zálusk na její trůn. Jediný způsob, jak si s tím poradit, je dokázat jí, že nejste žádný ba-lík. Jak to jen může člověk takovéto dámě dokázat? Začít můžeme královskou hostinou s vínem v nejlepší restauraci a vě-novat jí dar, když ne nákladný, tak alespoň dostatečně vkusný. Láhev levného vína, náramek z pouti, který zanechá na zápěstí zelenou šmouhu, nebo plastiková panenka, kterou jste vyhráli v tombole, se za vkusný dárek nepovažují. Zkuste značkový obchod v centru města. K tomu vůbec nepotřebujete být pohádkově bohatí, vždy naleznete třeba nějakou drob-nost, abyste zapůsobili na ženu, kterou začínáte milovat.
A hlavně, počítá se krabička. Pokud je na ní napsáno třeba Tiffany, dostane se vám nejzá-řivějšího úsměvu a Lvice vám vlídně, se slunným letním příslibem v očích poděkuje. Jsou i jiné, stejně vkusné dárky, které jí můžete dát. Toulavé koťátko, Svou zarámovanou fotografii ve věku šesti let. Kytici sedmikrásek s jed-nou zlatavou růží uprostřed, která představuje ji. Vkus nemusí být nutně spojován s penězi, je spíše záležitostí vycvičeného srdce a citlivé duše. Ať už jí dáte cokoli, nemělo by jít o obvyklé svátky a příležitosti. Narozeni-ny či Vánoce vypadávají ze hry. Takto to dělají všichni balíci. Svůj dárek by měl muž doprovodit lístkem, na němž by prostě stálo: “Protože je čtvrtek dopoledne a já tě miluji.” … Nebo jí říci, že právě osla-vujete výročí seznámení, a to na hodinu a minutu přesně (první výročí, páté … to nehraje roli). To se jí bude líbit. Lvice má vroucí a úžasný smy-sl pro humor. (Ovšem nezapomínejme, že pro humor vkusný. Jen žádné dvojsmysly a vyčpělé příběhy.) Je citově založená a i maličkosti pro ni mají význam. Její záliba ve všem intelektuálním, romantickém a neoby-čejném se nesmí opomíjet.
Tato dáma je Dáma, a to doslova a do písmene, k smrti ji nudí vše světské, obyčejné, běžné a nezázračné. Je mnoho způsobů, jak jí muž může dokázat, že není balík, že pochá-zí ze šlechty, vládnoucí třídy, a je tudíž hoden její pozornosti a úcty. Může vystavit na odiv své přirozené neptunské nadání (či alespoň vkus) pro hudbu nebo poezii, což bude shledáno naprosto rozkošným. Může pama-tovat na to, že skutečný majestát nikdy neuhýbá, vždy zachovává důstojnost, i v těch nejzmatenějších situacích. Ale především nikdy nesmí ranit její královskou povahu hrubým, drsným a nezdvořilým chováním či sprostou mluvou, dokonce ani tehdy, pokud by si zasloužila pořádné slov-ní i tělesné naplácání, což by si zasloužila často.Tehdy by neměl zaváhat a měl by jí dát, co si zasluhuje, nikoli hrubě a sprostě, ale jako džentlmen.
Když jednou přijdete na to, jaký je rozdíl mezi nižší vrstvou a vládnoucí třídou, je to opravdu jednoduché. Jen čer-stvě pasovaný šlechtic by si dovolil odkázat královnu do patřičných mezí tím, že by jí naplácal na zadek, když zlobí. Je to jasné? Ne? Tak to řeknu takto: Žena Lvice se nikdy nepodřídí muži, který jí není roven, který ji ne-dokáže zvládnout, když to sama potřebuje. Nezamiluje se nadlouho do muže, za něhož by se musela svým přátelům omlouvat, který by ji v sou-kromí nebo na veřejnosti ponižoval a zraňoval. Jak s aristokraty zacházet a jak je vycvičit, je nepopiratelně umění. Muž narozený ve znamení Ryb má vlastně slušné vyhlídky na to, že to-mu přijde na kloub rychleji než muži jiných slunečních znamení. Ne snad že by měl falešné představy o své vznešenosti, ale proto, že Ryby vlastní tajemnou schopnost očarovat i tu nejdivočejší šelmu – umějí totiž spojit něžný soucit s pasivní rezistencí. Navíc jsou Ryby dobrými posluchači a s touto ženou budou jejich citlivé a chápavé uši vykazovat přesčasové hodiny. Lví dívku těší publikum a Neptunův muž umí hrát tuto úlohu roz-tomile, s opravdovým zaujetím pro hry lidské povahy odehrávající se na jevišti Života a Lásky. Když se muž občas dopustí před Její Výsostí faux pas, nemusí se třást a očekávat popravu.
Jedním z nejpůvabnějších odstínů na třpytivě duho-vé auře dívky Lva je její schopnost vlídně odpouštět těm, kteří ji o odpuštění upřímně požádají. Má tak radostnou povahu a vyzařuje tako-vou vřelost, že vyjma pravidelné doteky megalomanie (psychiatrický termín pro nabobtnalé ego) jsou lidé šťastní, když jí mohou být nablízku. Pokud se Lvici dostane té úcty, již vyžaduje (a celkem často i zasluhuje), její povaha rozkvétá do zářivé ušlechtilosti, které nelze odolat, jako nelze odolat rozkvetlé voňavé růži. Ale zná i způsob, jak v tiché pýše ztuhnout, když milenec či manžel (nebo kdokoli jiný) se jí pokusí vydat rozkaz. Ne že to budou Ryby zkoušet příliš často. Je pravděpodobnější, že se muž Ryba bude lví královně dvořit s půvabem, důvtipem, inteligencí a s pře-kvapivě intuitivním porozuměním pro její nálady. Žena ze znamení Lva má někdy skutečně nemožné milostné požadav-ky. Touží se spojit pouze s takovým mužem, který se podřídí všem jejím rozmarům, ale současně je natolik moudrý a sebejistý, že se jí vždy vyrov-ná. Je to poněkud schizofrenní úkol, ale Neptunem ovládaný muž má skutečně dobré vyhlídky na úspěch.
Většině Ryb totiž povrchní zdání slu-žebnosti nevadí a ústup do pozadí jim spíše pomáhá než překáží. A pokud jde o jeho rovnost se Lvicí, telepatický talent a nepřeberné množství po-dob jeho inteligence (karmicky nasbíraných od ostatních jedenácti slunečních znamení) jsou dost oslnivé na to, aby zaujaly pozornost i ob-div Lvice, která pak alespoň na okamžik uvěří, že nalezla onu dokonalou směs, kterou v muži hledala. Jakmile pobledne první nával milostné vášně, oba si začnou uvědomo-vat rozdílnost svých charakteristických živlů, Ohně a Vody. Jak si ze základů fyziky pamatujete, oheň a vodu nelze smísit, aniž by jeden, druhý nebo oba zanikly. Jeho vodní podstata vyžaduje dlouhé, osamělé přemítá-ní, takže lví extrovertnost je pro jeho jemné ladění občas příliš drsná. Její ohnivá povaha je družnější a potřebuje množství dramatických bojů, po nichž se chce políbit a usmířit. Její vzplanutí jsou pro něj někdy příliš hru-bá, a bude-li jí tedy chtít odmítnout, musí být dostatečně výmluvný.
Když je jeho duše poničená, uniká do rozmrzelosti, která se dá porovnat snad jen s jejím pyšným trucováním, když jí kladl odpor nebo si jí nevšímal. Jeden z největších rozporů mezi nimi bude dán tím, že Ryby mají vro-zený odpor k tomu se svěřovat se svými niternými, soukromými myšlenkami. Lev však musí všechno vědět; kdo by si mohl dovolit mít před královnou tajemství? On. A dělá to často. Lvice pak bude tak dlou-ho sálat ohněm nebo mrazivým chladem, dokud se muž nevzdá. Ryby by si měly dát pozor, aby nedávaly Lvici příliš dlouhé vodítko … jinak je na něm Lvice dozajista pověsí. Pokud jde o sexuální soulad, cesta k jejímu srdci vede přes hudbu a poezii. Takto se Caesar i Marcus Antonius dvořili Kleopatře a posléze ji i dobyli; a Kleopatra byla nepochybně Lvici. (“Je-li hudba pokrmem lásky, hrej dále.”) Lvice rády naslouchají tichým serenádám, třebas i v přeneseném významu.
Podobně jako nilská svůdkyně i žena ve zname-ní Lva miluje vonné oleje a romantické ozdůbky, čím exotičtější, tím lepší. Nechť toto bude radou muži narozenému ve znamení Ryb: Lvice nikdy nenalezne opravdové štěstí ve všedním a obyčejném setkání. Jakmile si jednou typická Lvice vybere důstojného knížecího manže-la, je jen málokdy nevěrná. A protože monogamie je jí vlastní, zrádného manžela či milence se žárlivým řevem pohltí. Sama sice zbožňuje, dokon-ce potřebuje být uctívána a obdivována každým mužem, který je v dohledu, ale bude vám tvrdit, že to je něco úplně jiného. Ona má totiž královská privilegia. Dokáže svést muže jiné ženy, protože je to její krá-lovské právo, ale poté bude hluboce raněna, když se její muž ukáže stejně věrný jako ona. Nechť si jen muž, jehož miluje, zkusí třeba i nevinně hodit očkem po její nejlepší kamarádce, a bude toho až do konce života hořce litovat. (Sama jako Beran v živlu Ohně samozřejmě nechápu, jak by nějaké mrknutí mohlo uškodit, ale …) Tato žena nebude tolerovat ani bez-významné flirtování.
To jí náleží veškerá pozornost. Smutné, leč pravdivé pak je, že i to nejmírnější zranění způsobené nevěrou vyvolá v typické Lvici neschopnost fyzické lásky. Žárlivost ji okamžitě dovede proměnit ve studenou bohyni bez sexuál-ní i citové vroucnosti. Příliš mnoho nadutých kázání Jejího Veličenstva však může způsobit stejný druh tělesného znecitlivění mužské Ryby, a je-jich intimní sexuální soužití se pak bude střídavě posunovat od vřelosti k ledovosti a zpět. Když si jednou muž zasloužil onu vzácnou oddanost, jíž ho Lvice obdařila, měl by jí být vděčný a neměl by zkoušet provoko-vat její nelibost, její hluboký smutek nad nevděčnou nečestností a nevěrností Ryb. V jejich sexuální rezonanci může něco chybět. On mů-že být při milování příliš éterický, mystický a nepolapitelný nebo příliš vyhýbavý na to, aby v ní plně uspokojil ženu džungle. Ona může být ve své potřebě ohromné vášně tak náročná a neodbytná, že se muž stane při milování ještě netečnější, éteričtější, mystičtější, nepolapitelnější a vyhý-bavější. A tak to bude dál a dál pokračovat, v kruhu, bez počátku a bez konce. Kdo to vlastně začal? Nikdo neví. Pro tyto dva zde mám alespoň vysvětlení.
Žijí ve vibraci slunečních znamení 6-8 a pro lví ženu a rybího muže z toho vyplývá, že on pro ni představuje osmý astrologický dům sexuálního magnetismu, záhady a hluboké duchovní podstaty (pokud nebereme v úvahu všechna možná vzájemná planetární poškození v jejich horoskopech, která by mohla vzá-jemné sexuální zápasy zmírnit – nikoli odstranit, pouze zmírnit). Ona pro něj (kromě jiného) představuje šestý astrologický dům služby. Možná je to tak, že Ryby od této hrdé ženy očekávají příliš mnoho oddané “služ-by”, a Lvice nezůstane nikdy dlouho přespříliš podřízená, aniž by dala burácivě najevo svou nespokojenost. Oba by si o tom měli promluvit. Mají-li ve svých horoskopech v souladu Slunce a Lunu nebo Luny ve vzájemné konjunkci, může se veškeré jejich napětí změnit ve veselý, radostný popěvek, nadšení a rozkošný soulad, a jejich sexuální svazek tak bude obohacen o jemnost, romantiku a něžnost, jež on přinese jí, a vrou-cí lásku a vášeň, jež přinese ona jemu.
Bez takovéto planetární pomoci však musí být žena neobyčejně opatr-ná, protože mocné sluneční paprsky její žhavé sexuality (a latentní frigidity) by v tomto muži mohly sežehnout (či zmrazit) veškerou touhu – i on musí být neobyčejně opatrný, aby při milování nedovolil zasně-nosti své neptunské sexuality zchladit její slunečnou podstatu … a zanechat ji s pocitem prázdna, jako by ji nezasáhla opravdová hloubka lásky … ale jen jemný vánek, po kterém nezbude ani vzpomínka. Podstata ženského hnutí za rovnoprávnost spočívá v něčem, co se ve všech proslovech přehlíží – v citové rovnoprávnosti muže a ženy. Až umlknou hlučné slavnostní průvody, jako konečný a trvalý užitek pro obě pohlaví zůstane jedno: i pro muže jsou vhodné takové ženské vlastnosti, jako je citlivost, citovost a vnímavost, stejně jako pro ženu jsou vhodné některé vlastnosti muže, jako je odvaha, přímočarost a nezávislost. Je to velmi dobré. Božské a svaté.
V takovémto milostném vztahu mezi ženou narozenou v mužském zna-mení s mužským vládcem Sluncem (dostává se jí tedy dvojnásobného mužského vlivu) – a mužem v ženském znamení řízeném ženským vlád-cem Neptunem (dostává se mu tedy dvojnásobného ženského vlivu) je však k udržení citové rovnováhy mezi milenci třeba vědomé a trvalé péče. Ženskost neznamená slabošství ani změkčilost. Muž Ryby, který je pod dvojnásobným ženským vlivem, však může projevovat přílišnou pasivitu. Mužnost také neznamená agresivitu ani horlivou snahu o sebe-prosazení. Žena dvojnásobně ovládaná mužským znamením však může projevovat příliš mnoho energie a síly – nevyváženost je tedy na obou stranách. Málokdo si připustí, že pohádky v sobě obsahují skrytou esoterickou pravdu. Jinak by astrologie a pohádky zrušily psychiatrii. (Pro muže Neptuna to je logické.) Například pohádka a třech medvídcích má mno-hem hlubší význam, než by se na první pohled zdálo. Lvice a muži Ryby (a vůbec všechny páry slunečních znamení) by si z této staré bajky měli vzít ponaučení, jak spolu vyjednávat.
Židlička a postýlka táty medvěda byla příliš tvrdá (převaha mužské energie). Židlička a postýlka mámy medvědice byla zase příliš měkká (převaha ženské pasivity). Polévka tá-ty medvěda byla příliš horká, mámy medvědice zase příliš studená. Ale ovesná kaše medvíďátka, jeho židlička a postýlka byly … prostě akorát.Nejúčinnější moudrost lásky, již mohou hvězdy nabídnout muži a že-ně, je pro oba stejná; pamatujte na dokonalou rovnováhu útočnosti a pasivity medvíďátka. Nejdůležitější rada planet zní takto: k udržení rov-nováhy citové výměny je zapotřebí vědomé a ustavičné péče.Je zbytečné, aby se žena Lev přespříliš spoléhala na podstatu táty med-věda (ačkoli trocha jí i všem ženám skvěle sluší). Je zbytečné, aby se muž Ryby příliš spoléhal na podstatu mámy medvědice (ačkoli trocha jemu i všem mužům krásně sluší). Může se zdát, že mezi nimi jde o neřešitel-ný problém, ale vůbec tomu tak není. Je to skutečně naprosto jednoduché.
Ani jeden nesmí zapomínat na medvídky. Variace na téma potíží v lásce zaslechneme od milenců všech sedmde-sáti osmi kombinací slunečních znamení. Syndrom tří medvědů vytváří mezi mužem a ženou, kteří jsou oba pod dvěma mužskými nebo dvěma ženskými vlivy, velké napětí. Stejný problém nastává mezi mužem pod dvěma mužskými vlivy a ženou pod dvěma ženskými vlivy (což možná zní ideálně, ale ve skutečnosti u nich vzniká nebezpečí sadismu a maso-chismu). Neexistuje žádné sexuální řešení kromě jediného – ponaučení medvíďátka o rovnováze.Milovat ženu ze znamení Lva a být jí milován je problém, který si vy-žaduje veškerou znalost lidského srdce, tou je naštěstí muž Ryby požehnán. Chvíli bojuje se saní překypující emocemi, která prská a syčí jako vzteklá kočka. Poté, co ji tento ohňostroj vysílí, se záhadně promění v hebounké a něžné koťátko, prosebně předoucí a žadonící o náklonnost, o pochvalné pohlazení po hlavičce. Lvice je znepokojivou a oslnivou směsí ledové královské důstojnosti a vroucnosti, veselí a ušlechtilosti.
Může být sice protivně domýšlivá, přesto je do hloubi srdce věrná. Se zdravým smíchem pohazuje svou okázalou lví hřívou a hned poté se po-noří do slz uražené pýchy .., to vše s rafinovaným kočičím šarmem. Ryby, které uvázly na háčku její okouzlující chladné nadřazenosti, ne-překvapí, že kočku uctívaly starověké kultury. Nastanou okamžiky, kdy se muži bude zdát, že je někde mezi pyramidami a klečí ve svatyni před bohyní s kočičí hlavou. Egypťané byli moudří – viděli v kočičích křiv-kách ženu. Milovat muže ze znamení Ryb a být jím milována je problém, který si vyžaduje veškerou vřelost a prosluněnou moudrost, jíž je žena ve znamení Lva obdařena. Když bude žena slídit po tajemstvích mužovy duše nebo naruší jeho samotu, ukáže jí svou neptunskou povahu a ledovou neteč-nost. Je jemný a ochotně, s nádhernou duchovní pokorou slouží – není-li sužován vášnivou žárlivostí a neustálým peskováním a výtkami.
Tehdy odplave hledat své ztracené balíkovství, neboť pochopí, že tato smetánka je pro něj přespříliš slavnostní. Aby tito dva milenci snáze překonali rozdíly mezi sebou, měli by si vzít ponaučení ze smutného a nešťastného selhání jiného páru Lva a Ryb, britské princezny Margaret Roseové, typické lví královny, a jejího man-žela narozeného ve znamení Ryb, Antonyho Armstrong-Jonese, hraběte ze Snowdonu. Začít můžeme tím, jak lví princezna nikdy nedokázala odpustit své vznešené rodině, že jí zmařila první lásku, osudové milostné dobrodruž-ství s Petrem Townsendem. Avšak vše se ještě pořád mohlo šťastně zakončit sňatkem s pohlednou Rybou Tonym. Je citlivý umělecký foto-graf, a to sehrálo při seznámení nemalou roli, neboť Lvice zbožňují fotografování, obzvláště pokud samy stojí modelem. Ale tato Ryba foto-grafovala i mnoho jiných modelek, ne jen svou manželku s korunkou To byl počátek problémů se žárlivou lví ženou, která musí vždy zvítězit, do-konce i nad takovýmto romantikem. Často si také sám pracovně vyjížděl do světa, takže s ní nemohl navštěvovat všechny vznešené královské spo-lečenské události.I když je občasné odloučení pro mnohé páry užitečné a vhodné, nepla-tí to pro Lvice a Ryby.
Vždy vede k nezájmu. Milenci ve znamení Lva a Ryb by se při čtení těchto řádků měli z nešťastného konce skutečně po-hádkového příběhu o princezně poučit a nenapodobovat stejné chyby ve vlastních svazcích. Žádná oddělená dovolená pro tato znamení!Lvice má v sobě tolik falešné pýchy a její neptunský muž tak málo, že muž může jemně konejšit dívčiny často zraněné city. Ryby v sobě mají tak málo sebedůvěry a Lvice tak mnoho, že může žena něžně utišit mužovu tajnou vnitřní úzkost. To je nejlepší způsob, jak milovat – vyměňovat si navzájem sílu – pokud budou mít pochopení pro slabosti toho druhého.

 zdroj-denne.sk

 

 

 

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: