elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Moriak, Mravec, Lasica, Tetrov, Koň, Jašterica

Posted by elizabethin na 2. augusta 2012

Krocan dávání

Ó bratře krocane!
Tak svobodně rozdáváš
ze všeho, co jsi,
aby ostatní mohli opravdu žít.

Mnoho přírodních národů považuje krocana za Orla dávání neboli Jižního orla. Mnoho kmenů také praktikovalo filozofii dávání. Jednoduše řečeno, je to hluboké a trvalé uznání sebeobětování i obětí druhých. Lidé v dnešní moderní společnosti mají mnohonásobně více než potřebují, a proto by měli studovat ušlechtilého krocana, který se obětuje, abychom my mohli žít.
Smrtí krocana my žijeme. Ctěte jej.

Pozorovatelé, kteří nejsou obeznámeni s kulturním jevem “potlatch” (čti: potlač) – slavnosti severoamerických indiánů, při které se rozdávají dary – jsou často zmateni. Člen kmene se s radostí vzdá všeho, co vlastní, a nečiní tak proto, aby někomu pomohl. V současném městském životě jsme vychováváni, abychom dříve, než něco dáme, brali a dostávali. Ten, kdo má nejvíc hraček, vyhrává. V některých kulturách se nikdo neraduje z výhry, pokud nejsou uspokojeny potřeby všech lidí. Člověk, který by si dělal nárok na víc než činí jeho podíl, by byl považován za sobce, blázna nebo za obojí. Chudí, staří a slabí jsou ctěni. Ten, kdo toho rozdá nejvíc a nese břemena druhých, je nejvíce respektován.

Krocan byl medicinou mnoha světců a mystiků. Máte-li medicinu krocana, radujte se. Máte mnoho ctností. Transcendovali jste své Já! Jednáte a reagujete v zájmu všech. Chcete pomoci těm, kteří pomoc potřebují. Nevychází to z nějaké licoměrnosti a pokrytecké morálky nebo z pocitu náboženské viny. Pomoc a živobytí poskytuje medicina krocana z uvědomění, že veškerý život je posvátný. Je to poznání, že Velký Duch přebývá ve všech lidech. Je to uznání toho, že cokoli učiníte pro druhé, učiníte pro sebe. Medicina krocana spočívá v pravém já, v osvícení.

Činnost pro druhé a vyživování lidí je poselstvím všech opravdových duchovních systémů.
Podle toho, jaké místo mezi vašimi kartami krocan zaujímá, je vám dáván dar. Tento dar může být duchovní, hmotný nebo intelektuální. Dar může být velký anebo malý, ale nikdy není bezvýznamný. Gratulujeme. Možná jste právě vyhráli v loterii. Darem může být krásný západ slunce nebo vůně květiny. Naproti tomu můžete také pocítit, jak se ve vás rozrůstá “duch dávání” a touha dělit se s ostatními

 Mravenec trpělivost

Ó, mravenečku,
tvá trpělivost vzrůstá jako písčiny času.
Mohu se naučit být jako ty?
Nebo je to příliš velkolepé?

Mravenec dokáže nést list stovky kilometrů, jen aby ho dostal do mraveniště. Mravenci v Africe dokáží v době nedostatku potravy oholit celý les, i když jim to trvá celý rok. Medicina mravence je strategií trpělivosti. Mravenec je stavitel jako bobr, agresivní jako tchoř, má životní sílu jako los, chuť prozkoumávat jako myš a schopnost dávat jako krocan.

Každý mravenec v mraveništi je součástí mravenčí skupinové duše, protože všichni mravenci pracují pro mravenčí královnu a pro mraveniště. Součástí mediciny mravence je sebeobětování. Největší z jeho medicin je však trpělivost.

Lidé mediciny mravence jsou aktivní lidé zaměření na společnou komunitu, kteří vidí širší budoucí potřeby svého města.
Lidé mediciny mravence plánují jako veverka a jsou spokojení, když vidí, že se jejich sny krok za krokem naplňují. V dnešní společnosti je tato vlastnost vzácná.

Jeden druh mravence žijící v poušti vyhloubí v písku kuželovitý otvor. Mravenec se schová dolů a trpělivě čeká, až nějaký nic netušící hmyz spadne do jeho pasti. Písek se sesype a kořist spadne až na dno, kde ji čekají kusadla mravence. Trpělivost přináší růže!

Mravenčí lidé znají sladké vítězství na závěr. I když se vypraví do výprodeje mezi posledními, nikdy si nedělají starosti, zda ještě něco seženou. Je-li to, co chtěli, vyprodáno, jsou si jisti, že seženou něco stejného nebo lepšího.

Máte-li medicinu mravence, jíte pomalu a rozvážně a jste spokojeni s vědomím toho, že “to, co je vaše, k vám přijde”. Toto vědění je dobrou medicinou. Ukazuje na důvěru ve vesmír, který se o nás postará.

Jestliže dnes mravenec prokličkoval do vašeho výkladu, je na čase v některých životních situacích projevit trochu důvěry a trpělivosti. Možná jste zapomněli, že vždy dostanete to, co potřebujete, ve chvíli, kdy to potřebujete nejvíce. Není-li to na obzoru a nebo hned za sousedním mraveništěm, buďte trochu strategičtí. Jak můžete využít svou tvůrčí sílu do doby, než “to” přijde – ať již vaše “to” znamená cokoli? Mravenec pracuje pro dobro celku. A co vy? Pokud ano, pak si můžete být jisti, že i celek chce totéž dobro pro vás a že jej dostanete.

Lasička slídění

Lasičko…
Lasičko…
Lasičko…
Kdo to je teď v kurníku?
Kdybych se tě zeptal,
řekla bys, že krává!

Lasička má neuvěřitelné množství energie a důmyslnosti, ale pro ty, kdo mají tuto medicinu, je to obtížný silový totem. Není náhodou, že králové nosili hermelín neboli kožešinu z hranostaje, nejbližšího příbuzného lasičky. Její uši slyší, co se doopravdy říká. Je to její velká schopnost. Oči lasičky vidí pod povrch situace a poznávají mnoho důsledků a souvislostí událostí. To je také vzácný dar.

Náčelníci vysílali lasičku do tábora nepřítele na výzvědy. “Jakou medicinu má nepřítel?” ptali se náčelníci po návratu lasičky. Lasička nikdy nepřinesla chybné informace o počtu nepřátel a o jeho silných a slabých stránkách. A byla to právě lasička, která se smutným pláčem přišla říct původním obyvatelům Ameriky o příchodu bílých lidí z lodi. “Tito bratři mají podivné nové mediciny,” pravila. “Oni nám řeknou, že způsob života, jaký jsme doposud vedli, je chybný. Zmatou nás svou mluvící holí (puškou). Ukradli blesk Nebeskému otci a vložili jej do svých zbraní. Nerespektují zvířata jako své bratry a sestry a nechávají, aby jejich blesk k nim promlouval a zabíjel je. Jejich blesk promluví také k nám. Jejich počet je veliký a dá se těžko spočítat. Tito bílí bratři nám ukradnou vše kromě našeho ducha. Velký temný stín dravého ptáka smrti padl na náš lid.”

Kožešina lasičky mění svou barvu podle ročního období. Tichá lasička vás má naučit mnoha lekcím. Lasička dokáže zmást Velkého Ducha, vybrat mu kapsy a zanechat jej v meditaci na božský pupek. Máte-li tuto osobní medicinu, pak máte také velice ostrou pozorovací schopnost. Vypadá to, jako byste říkali:
“Nechte mne být a já vás také nechám.” Někdy můžete vypadat i trochu provinile díky tomu, co víte z pozorování života. Možná jste samotáři nebo dokonce poustevníci, kteří se skrývají před ostatními. Jste zdatnými a silnými spojenci pro jakoukoli obchodní společnost, protože dokážete vidět, co dělá konkurence. Lidé se mohou velmi mýlit, když vás hodnotí, protože nedokáží hned rozpoznat vaše schopnosti. Ale jakmile se pokusí vás přelstít, ihned zjistí, že vaše inteligence je větší než jejich.

Pohlédněte na sílu lasičky, která vám říká, jaké jsou “skryté důvody” za čímkoliv. Některé lidi medicina, talent a schopnost lasičky zaskočí a vyvede je z míry, ale žádná medicina není špatná. My všichni disponujeme různými silami, protože jinak bychom zde nebyli a neléčili Matku Zemi. Máte-li sílu lasičky, můžete použít svých tajných darů pro dobro všech. Sledujte, kdo nebo co potřebuje pozornost nebo řešení a nabídněte mu pomoc svým vlastním tichým a diskrétním způsobem.

 Tetřev posvátná spirála

Tetřeve…
posvátné spirály vedou nás dál,
abychom dosáhli věčných výšin,
kde bychom mohli žít jako jeden.

Tetřev kdysi žil v hojných hejnech po celé Severní Americe. Dnes už ho nenajdeme ani v prériích, kde jich bylo nespočet. Mnohé kmeny prérijních indiánů tančí tetřeví tanec k uctění těchto ptáků. Pohyb tohoto tance vytváří spirálu, která je pradávným symbolem zrození a znovuzrození, žebrovaný tunel věčného návratu.

Posvátná spirála je také jedním z nejstarších známých symbolů osobní síly. Chcete-li poznat medicinu tetřeva, představte si vír nebo tornádo, neboť vás posvátná spirála vezme do svého středu. Spirála je metaforou pro osobní vizi nebo osvícení. Mnoho těch, kteří mají být iniciováni, si při hledání své vize malují spirály na těla a věří, že Velké Tajemství je díky tomuto symbolu obdaří vizí, silou a záměrem.

Vířící derviši některých súfijských řádů jsou mistry spirálového tance a dokáží opakováním tohoto posvátného pohybu transcendovat do vyšších stavů vědomí. Říká se, že derviši dokáží cestovat do středu spirály a vrátit se s jakoukoli magickou silou, kterou si zvolí. V tomto dervišském stavu vstupuje člověk do Velkého Ticha a komunikuje přímo se Stvořitelem. Točením ve směru nebo proti směru hodinových ručiček derviš přitahuje (nebo odpuzuje) specifické energie. Súfijský tanec je systém, který prostřednictvím rituálního pohybu spojuje člověka s Božským zdrojem.

Máte-li ve svých kartách medicinu tetřeva, meditujte na různé kvality pohybu ve svém světě. Začněte s vizualizací slunce jako jedné tečky nesčíselné skupiny hvězd vířících v obrovském kole, které tvoří Mléčnou dráhu. Pak vystupte z tohoto kola světla do spirály své vlastní DNA tvořené dvojitou spirálou, podobnou provazovému žebříku stočenému jako vývrtka.

Analyzujte způsob, jakým se pohybujete svým světem. Jak si představujete sebe sama při pohybu? Jakou reakci vyvoláváte energií, kterou posíláte do vesmíru? Jaká slova byste použili pro popis svého pohybu ve hmotném a v duchovním světě? A na závěr: Je váš pohyb kompatibilní s vašimi největšími cíly a přáními?

Mnoho duchovních disciplin požaduje, abyste utišili vnější pohyb a spatřili tak svůj vnitřní život. Medicina tetřeva je naopak pozvánkou k tanci. Tetřev oslavuje Božský zdroj posvátným spirálovitým tancem, a tento tanec vám nabízí jako dar. Celý život můžete studovat lekci tetřeva, jak zharmonizovat svůj tanec s cykly Matky Země a jak nabídnout tento tanec jako výtvor nesobecké krásy.

 Kůň síla

Mocný koni…
sílo běžet
napříč nedozírnou prérií
nebo přinést vize štítů
tančících v dešti purpurového snu.

“Ukrást koně znamená ukrást sílu” je výrok, který se často používal v minulosti v Americe a vztahuje se na váženou roli, které se těšil kůň v původních kulturách. Kůň představuje fyzickou a zároveň nepozemskou sílu. V šamanských praktikách po celém světě kůň umožňoval šamanům létat vzduchem a do nebe.

Domestikace koně znamenala pro lidstvo kvantový skok, skok srovnatelný s objevem ohně. Předtím byli lidé přirozeně připoutáni k zemi, těžcí a pomalí. Jakmile se vyšvihli na koně, stali se volní, lehcí a svižní jako vítr. Najednou mohli vozit náklady na velkou vzdálenost. Díky zvláštnímu vztahu s koněm člověk totálně změnil pojetí sebe sama. Kůň byl první zvířecí medicinou člověka. Lidstvo má nepředstavitelný dluh vůči koni a nové medicině, kterou přinesl. Návštěva bratra nebo sestry by si vyžádala dlouhou cestu nebýt koně, který přivítal dvounohého jezdce na svém hřbetě. Dodnes měříme výkon strojů v “koňských silách”, což připomíná dny, kdy kůň byl uctíván a vysoce ceněn jako partner člověka.

Snový poutník, medicinman, kráčel prériemi, aby navštívil lid Arapaho. Nesl s sebou svou dýmku. Péro vpletené do jeho dlouhých černých vlasů směřovalo k zemi a označovalo jej jako muže míru. Na kopci spatřil Snový poutník, jak k němu běží stádo divokých mustangů.
Černý hřebec se k němu přiblížil a zeptal se ho, zda hledá odpověď na svou cestu. Pravil: “Pocházím z prázdna, kde žijí odpovědi. Posaď se na můj hřbet a poznej sílu vstupu do Temnoty a nalezení Světla.” Snový poutník poděkoval černému hřebci a souhlasil, že jej navštíví, až bude jeho medicina potřebná v Době snění.
Pak se k němu přiblížil žlutý hřebec a nabídl mu, že jej vezme na východ, kde přebývá osvícení. Snový poutník by tak mohl odpovědi, které nalezne, sdílet s ostatními, aby i oni došli k osvícení. Snový poutník žlutému hřebci opět poděkoval a odvětil, že rád použije tyto dary síly na své cestě.

Tu se zezadu s hravostí přiblížil rudý hřebec a vyprávěl Snovému poutníkovi o radostech rovnováhy práce a těžké mediciny s radostným prožitkem hry. Připomněl mu, že lépe udrží pozornost těch, které učí, když k lekcím přidá humor. Snový poutník mu poděkoval a slíbil, že si bude pamatovat dar radosti.
Snový poutník se blížil k cíli. Lid Arapahů byl již téměř na dosah. Tu před stádo předstoupil Bílý hřebec. Snový poutník nasedl na jeho hřbet. Bílý hřebec byl nositelem poselství pro všechny ostatní koně a představoval moudrost v síle. Tento vznešený kůň byl vtělením vyrovnaného medicinského štítu. “Žádné zneužití síly nikdy nepovede k moudrosti,” pravil Bílý hřebec.

“Ty, Snový poutníče, jsi vykonal tuto cestu, abys léčil bratry, kteří to potřebují a aby ses podělil o posvátnou dýmku a uzdravoval Matku Zemi. Svou pokorou jsi došel k poznání, že jsi nástrojem Velkého Ducha. Tak jako já nesu tebe na svém hřbetě, neseš i ty potřeby lidu na svých zádech. Moudře chápeš, že síla se nedává lehce, ale je odměnou těm, kteří jsou ochotni nést v rovnováze s ní i zodpovědnost.”Snový poutník, šaman, byl návštěvou divokých koní uzdraven a věděl, že účelem jeho cesty k Arapahům bylo sdílet tyto dary s nimi.

V pochopení síly koně tkví tajemství vyrovnaného medicinského štítu. Pravou silou je moudrost rozpomenutí se na naši celou cestu. Moudrost přichází z upamatování se na cesty, které jsme prošli v mokasinách těch před námi. Branami k síle jsou soucit, péče, vyučování, láska a sdílení nadání, talentů a schopností.

Ještěrka snění

Ještěrko…
chceš se mnou snít?
cestovat po hvězdách?
Za hranice času a prostoru,
kde žijí vzdálené vize.

Ještěrka si líně hověla ve stínu velkého kamene, který ji chránil před pouštním sluncem. Kolem se plazil had a hledal trochu stínu, kde by se mohl stočit a odpočinout si. Chvíli pozoroval ještěrku. Bylo vidět, jak se jí za velkými zavřenými víčky pohybují oči ze strany na stranu. Had zasyčel, aby upoutal její pozornost.

Dosud snící oči ještěrky se zvolna otevřely a spatřily hada.
“Hade! Tys mě polekal! Co chceš!” zvolala ještěrka.
Had svým rozeklaným jazykem zasyčel odpověď: “Ještěrko, na tebe, za takového horka jako je dnes, vždy vyjde to nejlepší místo ve stínu. Tohle je jediný velký kámen v okruhu několika mil. Možná bychom se do stínu vešli oba?”
Ještěrka se zamyslela a pak souhlasila. “Dobře hade, můžeš ke mě do stínu, ale musíš jít na druhou stranu kamene a slíbit mi, že mne nebudeš rušit.”
Had se nasupil a zasyčel: “Jak bych tě mohl obtěžovat, ještěrko. Vždyť pořád jenom spíš.”
Ještěrka ses pochopením usmála: “Ach hade, ty jsi takový hloupý plaz. Vždyť já nespím, já sním!”

Had chtěl vědět, jaký je v tom rozdíl, a tak mu to ještěrka vysvětlila: “Snění se pohybuje do budoucnosti, a proto hade, jdu ve snění tam, kde žije budoucnost. Víš, proto také vím, že mne dnes nesníš. Viděla jsem tě ve svém snění, proto vím, že jsi nasycen myší.”
To hada zcela zmátlo. “Jak to, ještěrko, můžeš tak dobře vědět? Divil jsem se, když jsi řekla, že můžu k tobě do stínu.”
Ještěrka se pro sebe usmála a pravila: “Hade, ty hledáš úkryt před sluncem a já hledám šero stínu, místo, kde žijí sny.”
Medicina ještěrky je stinná stránka reality, kde se odvíjejí vaše sny dávno před tím, než se rozhodnete jim dát fyzický projev. Kdyby chtěla, mohla si ještěrka vytvořit situaci, ve které by jí had snědl.

Ještěrka je medicinou těch, kteří sní. Snící, ať již vás vidí v kouři dýmky nebo ve snu, vám vždy mohou pomoci spatřit stín. Stínem mohou být vaše strachy, naděje nebo právě to, čemu odoláváte, ale i to, co vás stále následuje a pohybuje se kolem vás jako poslušný pes.

Jestliže si ještěrka dnes vysnila své místo ve vašich kartách, pak je možná na čase pohlédnout do tváře tomu, co vás pronásleduje. Snaží se vás dostat vaše strachy, vaše budoucnost, anebo je to ta vaše část, která chce ignorovat vaše slabosti a lidskost? Ještěrka vám možná říká, abyste věnovali pozornost svým snům a jejich symbolům. Udělejte si deník pro sny a zapisujte si vše, o čem se vám bude zdát. Rozhodně věnujte pozornost každému jednotlivému symbolu nebo opakujícím se vzorcům.  Pokud si své sny nepamatujete, zkuste si nastavit budík s hudbou na druhou nebo třetí hodinu ráno. Nebo se večer hodně napijte, aby vás probudil močový měchýř. Sny jsou velice důležité, věnujte jim pozornost!

  Medicinské karty; Autor: Jamie Sams, David Carson

Reklamy

2 komentáre to “Moriak, Mravec, Lasica, Tetrov, Koň, Jašterica”

 1. anitraM said

  Tak som zvedavá, či bude lasička dupať aj teraz , keď som v inej izbe, lebo vždy stála nad mojou posteľou, akoby vnímala moju energiu.
  Už dlho nebehala po streche. 🙄

  • xixixi tak to uvidis, je to skvele zvieratko, su to nasi ochrancovia a napovedaju nam mnoho a to je dobre 🙂
   ale vzdy sa oplati do toho pocuvat aj svoju dusicku a to je najhlavnejsie, srdiecko napovie najlepsie aj ked je jeho hlasok tenulinky :-)))
   pappa a krasne snicky martinka

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: