elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena býk a Muž kozorožec

Posted by elizabethin na 28. mája 2012

Myslím si, že budeme muset velkou část této kapitoly o vztahu mezi Býkem a Kozorohem věnovat ponaučení, jehož je zapotřebí ženám a mužům všech znamení Země. Ano, ponaučení … ale možná zároveň i jakémusi karmickému varování.Již jste si někdy všimli, jak lidé často na jisté věci zapomínají a potom předstírají, že to, na co zapomněli, nebylo stejně nikterak zvlášť důležité? Žena Býk se však k takové přetvářce uchyluje zřídka. Nezapomíná totiž často a vše je pro ni navíc maximálně důležité. Všichni Býci si skutečně dobře pamatují.O to méně pravděpodobné je, že by mohIa zapomenout na den a hodinu, kdy se setkala s mužem Kozorohem, jehož Měsíc či Ascendent jsou ve znamení

Země či Vody, zvláště pokud její vlastní Měsíc a Ascendent jsou rovněž v jednom z oněch znamení. Pokud si k tomu přičteme i harmonii mezi jejich světelnými tělesy, potom by bylo velice vzácným jevem, kdyby Býk a Kozoroh okamžitě nevycítili, že je na společné cestě životem čeká štěstí. Je to jako výhra v milostném jackpotu, když jste již pomalu klesali na mysli, když jste již prohráli příliš mnoho snů na to, abyste je dokázali spočítat – a tato výhra je zvláště povzbudivá pro Býka i Kozoroha, neboť ti hrají hazard jen velice zřídka.Protože lidé narození ve znamení Země o svém osobním životě příliš mnoho nehovoří (oba tito milenci se narodili pod vlivem živlu Země), mnoho lidí je přesvědčeno, že “duchovní blíženci” se vzájemně propletenými osudy se vyskytují pouze ve znameních Ohně, Vzduchu a Vody. Není tomu tak. Stejně fascinujícími životními osudy jsou obdařeni i Býci, Kozorohové (i Panny) a ke stejně vzrušujícímu pocitu, že jejích společné setkání bylo nevyhnutelné a jakýmsi způsobem plánované, dospívají i znamení živlu Země.

Abych toto tvrzení dokázala všem ženám Býkům a mužům Kozorohům, kteří právě čtou tyto řádky, či kterékoli jiné dvojici znamení Země, uvádím zde následující příklad. Znám Kozoroha jménem Steve (nejedná se o onoho klenotníka, o němž jsem se již zmiňovala) a Býka jménem Debbie. Příjmení těchto dvou zní Atwellovi. Kozoroh Steve a Býk Debbie Attwellovi se vzali na podzim roku 1977. Běžnému člověku se Steve a Debbie mohou jevit jako naprosto normální, obyčejní, šťastní a spokojení novomanželé. Jsou skutečně štastní a spokojení, to ano, ale jejich vztah je spíše paranormální než normální, spíše neobyčejný než obyčejný. Již od samého okamžiku, kdy se narodili, byli podle kosmického plánu přitahováni jeden ke druhému jako dva magnety – jak se to docela často stává milencům vzorce S-9, pokud jsou příznivé aspekty mezi jejich světelnými tělesy a jinými planetami. Není nikdy snadné přesvědčit dva jedince ve znamení Země, že jejich láska – či cokoli jiného – je daná osudem. Býk a Kozoroh obyčejně věří jen něčemu hmatatelnému, tomu, co mohou vidět, slyšet a cítit.

A přece “vyšší andělé” těch, kdo jsou kosmicky naprogramováni k tomu, aby se potkali, vytrvávají ve svém úsilí, dokud jejich hvězdné poslání není naplněno.Představte si, že žijete na Venuši (vládce Býka) či na Saturnu (vládce Kozoroha) a shlížíte dolů, na všechno to dění na Zemi. Malý Kozoroh Steve se právě narodil ve Woodland Parku v Coloradu. Zanedlouho potom se narodí i malý Býk Debbie, v Milwaukee ve Wisconsinu. (Stejně jako se někdy spletou astronauti či parašutisté, spletou se někdy i “duchovní blíženci” a přistanou daleko od astrálně určeného bodu.) Venuše si sice kvůli tomu dělá starosti, ale Saturn moudře radí počkejme. Uplyne několik desetiletí, milenci vyrůstají na míle daleko od sebe a z chlapce a dívky je nyní muž a žena. Potom, roku 1967, Venuše zavede Kozoroha Stevea do Milwaukee, kde se narodila a žije Býk Debbie, aby tam začal studovat na škole. Nyní se již přece oba musejí potkat; a spatřit v očích toho druhého smysl svého života. Ale ne … úzkoprsý stařeček Saturn jejich spojení ještě o něco oddaluje.

Vnukne totiž rodičům Debbie, aby se roku 1969 se svou dcerou odstěhovali do Woodland Parku v Coloradu, kde se narodil Kozoroh Steve.Kozoroh Steve putoval (podobně jako putují milostná psaníčka na svých poštovních cestách) do města, v němž se narodila jeho budoucí žena – a také ona si našla cestu do města, v němž se narodil její budoucí muž. A přece jsou nyní od sebe stejně daleko, jako byli dříve, pouze si vzájemně vyměnili místa svého působiště. A tak do této situace rázným a odhodlaným krokem vstupuje Venuše a využívá svých něžných půvabů – v roce 1971 “přesvědčí” Venuše Kozoroha Stevea, aby se vrátil domů, do svého rodiště – do Woodland Parku v Coloradu. A tam ho již nevědomě očekává Býk Debbie, jež se hodinu od hodiny cítí osamělejší a melancholicky se táže sama sebe: “Má vůbec cenu přát si něco od hvězd? Vždyť hvězdy stěží dokážou vyplnit naše přání.” Nemá však pravdu, neboť hvězdy to skutečně dokážou. A Venuše opět zasahuje a vede Steveovy kroky.

Steve, hledaje práci, přichází do firmy Debbieina otce Raka. Nyní se již oba milenci, kteří jsou si souzeni, musejí potkat! Avšak běda .. . Saturn se rozhodl, že je podrobí ještě jedné, své nejkrutější karmické zkoušce. Poté, co oddálil jejich setkání o téměř celý další rok (jak mohl Steve tušit, že jeho šéf je jeho budoucí tchán?), Saturn přinutí Stevea k odchodu ze zaměstnání. Kozoroh, jenž uposlechne Saturnova příkazu a přestane být se svou prací spokojen, se jí vzdává (samozřejmě že po řádném předběžném podání výpovědi, jak to mají Kozorohové ve zvyku) a přijímá práci jako lesní dělník několik mil daleko. V té době se Saturn dokonce pokoušel Stevea přemluvit, aby se navždy přestěhoval na Aljašku, ale nakonec Saturna porazila svobodná vůle “vyššího já” samého Kozoroha, jež své síly spojilo s Debbieinou Venuší. Steve pak bojoval s podivným nepokojem ve své duši (znamení Země nejsou za normálních okolností neklidná téměř nikdy), až se nakonec nechal unést melodií, kterou mu Venuše zpívala v noci ve snách. Roku 1972 se odstěhoval zpět do Woodland Parku v Coloradu a opět nastoupil do práce ve firmě Debbieina otce.

Vítězství lásky je na dosah!Nikoli. Ještě ne. Opatrný Saturn podrobil milence dalším třem letům čekání ve slepotě nevědomosti, avšak Venuše, jež zpočátku ronila slzy smutku, začala moudře působit na živé sny Debbieina otce (za vydatné pomoci jeho vládce, romantické, sentimentální Luny).Roku 1975, když se konečně zemský čas nachýlil až k mysteriózní době vánoční, se Debbiein otec, jenž se Stevem probíral blížící se vánoční večírek firemních zaměstnanců, zmínil “mezi řečí“, že jeho dcera na večírek asi nepřijde, protože ji nemá kdo doprovodit (Venuše to zařídila vskutku dokonale). A jelikož ani Steve neměl partnerku, nabídl se, že jí bude dělat společnost (jak víte, Kozorohové a Býci jsou velice obezřetní, co se týká společenského chování) – na první pohled se zdá, jako kdyby toto “karmické drama” sám režíroval, což samozřejmě není pravda.Potom Debbieina matka pozvala Stevea na večer. A Steve se konečně setkal s dívkou Býkem, která byla druhou polovinou jeho samého.

Toho večera se naposledy nesměle ozval Saturn, když Kozorohův i Býkův zrak zahalil rouškou, jež způsobila, že jeden na druhém nespatřili nic zvláštního; jako by se potkali obyčejní lidé, kteří spolu naprosto běžně konverzují, aniž pociťují něco silnějšího.Potom však přišel kouzelný večer vánoční a sám večírek. Jejich čas se nachýlil. Když se přiblížila půlnoc, zadívali se Býk a Kozoroh vzájemně do očí, jež byly najednou plné vroucího přátelství a prohlédli … byli pohlceni jedním z oněch zářících okamžiků věčnosti.Ano, jejich čas se nachýlil. Dva budou zrozeni … širým světem rozděleni … zpívali jejich “vyšší andělé” v radostném unisonu … jako miliony droboučkých jiskřících se hvězdiček, veselících se na nebi … Luna se usmívala ukrytá za jedinou slzičkou . .. i stařík Saturn se zubil . . . a Venuše se uložila k odpočinku na hebký obláček, zcela vyčerpána. Je skutečně nádherný zážitek sledovat z dalekého vesmíru podobné osudy, odvíjející se dole na Zemi … a být svědkem toho, jak osud spřádá své zlatostříbrné nitky. Tento vánoční večer, pro oba z nich tak nečekaný, jim mohl předpovědět esoterický astrolog, kdyby oba jejich horoskopy pečlivě prostudoval. A mohl jím to předpovědět, už když se narodili.

A proto je astrologie tak šťastným uměním a vědou, neboť ve skutečnosti nemáme žádnou svobodnou vůli, nikdo z nás ji nemá v této rovině uvědomění – můžeme pouze usměrňovat své reakce, ale naše životní dramata jsou předem napsána. Pouze naše vlastní “vyšší já” oplývá svobodnou vůlí, jíž ovládá veškeré události, s nimiž jsme konfrontováni, o něž se třeba jen maličko otřeme, s nimiž jen letmo přijdeme do styku … a pak je nám umožněno komunikovat s vyšším egem. Věřím, že tento příklad poněkud otevře oči všem ženám Býkům a mužům Kozorohům, kteří mají doposud ten klamný pocit, že by svou lásku – její alfu a omegu – mohli sami ovládat, aniž by brali ohled na své sny, jež jsou skutečnou realitou, a aniž by museli pečlivě naslouchat symfonii hvězd.Podle přirozeného chemického vztahu mezi Kozorohem a Býkem, a tak je tomu u všech milenců vzorce 5-9, by se mohlo zdát, že jejich milostný vztah bude sametově hebký, prostý jakéhokoli napětí, ovšem to nemusí být vždy pravda.

Požehnání vzorce 5-9 tkví pouze v tom, že takováto dvojice je schopna nést těžší břemeno a snášet větší tlak než většina jiných, a to díky vzájemnému porozumění mezi oběma slunečními znameními. Napětí mezi nimi tak Ize překonat s menší hořkostí, bolest, již si mohou navzájem občas způsobit, není tak velká a jejich vzájemné smiřování je většinou úspěšné. Samozřejmě že také mají své problémy, ale tito dva, obdarovaní vibracemi vzorce 5-9, se rozhodně jen tak nerozejdou, jakmile se zalíbili jeden druhému.Býk i Kozoroh mají oba tutéž motivaci – jistotu. Citovou a finanční jistotu. Pokud Luna či Ascendent jednoho či druhého není ve znamení Vzduchu či Vody, tito dva obyčejně v milostném vztahu neoplývají onou vzletnou představivostí básníků a snílků. A přece dostalo jejich spojení do vínku vlastnost, jež je pro sílu jakéhokoli lidského vztahu naprosto nezbytná – trpělivost. A trpělivost je ctností, jež nakonec téměř vždy dává vzniknout trojlístku oddanosti, víry a věrnosti, který z příležitostného poblouznění, založeného na pouhé chemii, dokáže vytvořit hluboký a trvalý láskyplný cit.

Básníci a snílci považují za naprosto nezbytný předpoklad kvetoucí a trvalé lásky cit. Na první pohled se může zdát, že dívka Býk příliš citem nepřekypuje, ovšem pro toho pravého muže dívka Býk hluboko ve svém nitru přechovává studnici plnou citu. Ačkoli je dívka Býk většinou velmi praktická, přesto je téměř sentimentálně připoutána k domovu, ke známým věcem, starým milostným dopisům, k dětem a manželovi. Tvrdošíjně je vždy proti každé zásadnější změně, i když se třeba může zdát, že s ní souhlasí. Ani své osobní zvyky nemění snadno, a co jiného je touha po změně než nedostatečně silné citové pouto k tomu, co již existuje? Proto je její odpor k jakýmkoli změnám důkazem pravého opaku – a sice: žena Býk je nesmírně citlivá a s láskou lpí na svých zvycích i na svých věcech. Dobrá, tak tedy cit jí nechybí. Ani dobromyslnost. Nicméně tato dáma rozhodně není slabomyslná. Ví moc dobře, co chce, a za svým cílem kráčí odhodlaným, i když neuspěchaným tempem.

Žena Býk je ochotná čekat a “netlačit na pilu” předčasně, což je vlastnost, která je pro muže Kozoroha neodolatelně ženská, neboť je pro něj zosobněním ženské sexuality – pasivity – podrobení se dominantní mužské síle. Tento fakt bude tak trochu šovinistického muže Kozoroha vždy těšit, vzrušovat a uspokojovat, a proto si ani nepovšimne její tvrdohlavosti – neboť je okouzlen dívčiným jemným a něžným chováním, díky němuž se může cítit jako skutečný muž, vítěz. Stejně přitažlivý je pro něj i její hluboký, hrdelní a melodický hlas – a okouzlující křivky jejího těla, tak krásné a dokonalé, stvořené přímo k laskání. Navíc je tato žena i vynikající kuchařka a má skvělý smysl pro humor.Někdy se vám může zdát, že ti dva jsou si navzájem tak podobní, že byste je od sebe ani nerozeznali. Ale astrolog mezi nimi s jistotou nějaké odlišnosti vždycky najde. Zde je jedna z nich. Dívka Býk je jen zřídkakdy ochotna plýtvat svou pečlivě zakonzervovanou energií jen proto, aby dosáhla veřejného či soukromého uznání. Jestliže nabývá jistoty, že má pravdu, chce, aby ji ostatní, mají-li jiný názor, nechali na pokoji a nemluvili jí do jejích věcí.

Jen zkuste typické ženě Býku říci, že se o ní mezi ostatními něco povídá či že ji někdo nemá v lásce, a ona jen pokrčí rameny a odpoví: “Cože? To nemají na práci nic lepšího než za mě žít můj vlastní život? To nemají život vlastní? To je ovšem lituji.” A potom si bude se spokojenou sebeúctou pokračovat v započaté práci.Na rozdíl od ní pro muže Kozoroha znamená veřejné i soukromé uznání hodně. Potajmu si přeje dosáhnout na samý vrchol svého cíle či snu, a mít tak pozici s dostatečnou mocí, aby se mohl vzdálit od hlučného davu a být zcela mimo dosah lidí, kteří se chovají zcela dětinsky, což ho na nejvyšší míru obtěžuje. Čím je Kozoroh tišší, tím intenzivněji si uvnitř duše přeje dosáhnout úspěchu. Řekněte Kozorohovi, že s ním někdo nesouhlasí, a on třeba pokrčí rameny stejně jako žena Býk a stejně jako ona odpoví, že je mu to úplně jedno, ale uvnitř se bude mračit, třeba ho z toho rozbolí žaludek či zuby, bude zatínat pěsti, jeho nervy dostanou pořádně zabrat a bude se snažit co nejdříve názor onoho člověka změnit, aniž by ovšem dal najevo, že mu jeho názor vadí.

Pro Kozoroha je úcta a obdiv jeho obchodních společníků, přátel, příbuzných a sousedů něčím velice důležitým. Žena Býk si sice umí projevů chvály cenit také, ale na rozdíl od muže Kozoroha tolik netrpí, když ji ostatní kritizují nebo když s ní nesouhlasí. Žena Býk Kozorohovo tajemství dokáže uhodnout, ale je příliš laskavá a taktní na to, aby mu dala najevo, že ví o bolesti, kterou on cítí, když ho ostatní plně nedoceňují. Mnohé emoce se mezi touto ženou a tímto mužem odehrávají v tichosti . . . bez řečí, ovšem nejsou proto o nic povrchnější či méně zavazující … a jsou vysílány a přijímány čistým srdcem.V jejich sexuálním vztahu může žena Býk k muži Kozorohovi občas nevědomě přistupovat až trochu blahosklonně. Typická žena Býk je obyčejně na důvěrnost jejich sexuálního spojení připravena lépe než průměrný Kozoroh, neboť její vysoce vyvinuté smysly – sluch, zrak, čich, chuť a hmat – zvyšují schopnost vyjadřovat obratně ve všech rovinách existence í svou tělesnou lásku.

Stejně tak je schopnější dávat svůj láskyplný cit najevo cituplnými slovíčky a gesty (i když to obyčejně nepřehání), a právě kvůli této její nadřazené erotické smyslnosti se může Kozoroh na začátku jejich vztahu občas cítit jako nedostatečný milenec. Jeho tělesné vyjádření lásky je přímé a intenzivní, a následkem toho může muž Kozoroh své sexuální tužby uspokojovat ukvapeně, nespoutaně, do jisté míry obhrouble. Obvykle dává bez okolků průchod své vášni, a ačkoli mu neschází něha, čas od času se chová vysloveně neněžně. Ovšem není problém naučit Kozoroha něžnému chování, neboť něhu má v sobě skrytou, a i když je pohřbena pod tunami jeho “zemité” povahy, rozhodně stojí za to ji objevit. Pokud ho žena s veškerou svou nezměrnou trpělivostí a jemností povede, potom on zatouží po tom, aby mohl skrze jejich sexuální spojení uspokojit veškeré její potřeby, které nejsou o nic méně intenzivní než ty jeho. Pro Kozoroha je vždy nesnadné vyjádřit své tužby a žena Býk, pokud se nechá vést svým instinktem, mu může pomoci osvobodit ty city, které on tak nesměle skrývá a kterým by tak rád dal volný průchod.

Jednou z nešťastných vlastností lidí ovládaných Saturnem (u obou pohlaví) je, že tak nějak berou lásku jako něco smutného … což je důsledek jejich dřívějších milostných zklamání. Jelikož však tělesná žádost Kozorohova je stejně silná jako žádost kteréhokoli jiného muže, může to vést k tomu, že muž Kozoroh bude přísně oddělovat sex a lásku, což mu umožní uspokojovat erotické choutky, aniž by byl vystaven bolesti z případného zklamání. Jelikož žena Býk je ovládána Venuší, je potom jejím úkolem naučit svého nesmělého, milujícího Kozoroha oné věčné pravdě, že pokud mají být obě tyto potřeby uspokojeny, nelze je od sebe oddělovat … neboť sex bez lásky zanechává tělo chladné, zatímco láska bez sexu přináší prázdnou duši.Čas od času můžeme potkat muže Kozoroha, který jako by byl celý uhněten z oněch “zemitých” vlastností, jakými jsou sobeckost, chlad, praktičnost či ctižádost, a čas od času můžeme potkat ženu Býka, která jako by byla celá uhnětena ze “zemitých” vlastností, jako je “zdravý rozum”, tvrdošíjnost, ctižádost či stálost. Ovšem v obou případech jde jen o masku, s jejíž pomocí se oba snaží udržet si lásku pěkně od těla, neboť tak jim to vyhovuje.

Proč by měli otevřít každému své srdce, nebo proč by je měli nabízet k prodeji, byt za nejvyšší nabídku? Tento muž a tato žena na svém srdci lpí až příliš, než aby je dávali všanc na kdejaké milostné dražbě. Ovšem jakmile se objeví dívka Býk, vezme ho za ruku a podívá se mu hluboce do očí, tiše … Kozoroh své srdce otevře a ochotně jí je daruje, stejně jako ona mu dá to své, jakmile objeví, že on uhodl její nejpřísněji střežené tajemství (stejně přísně střežené jako to jeho) – a sice: že je též romantický snílek.Věřím, že Kozorohové a Býci, kteří si tuto kapitolu přečetli, se nyní již nehodlají vysmívat osudu jako nehmatatelné, neviditelné síle, jež na ně nemá žádný vliv. Pokud odmítneme porozumět svému vyššímu vědomí, potom může vzít naše cesta osudu skutečně nepříjemný, smutný obrat, což se velice často stává právě ženám a mužům v dogmatickém znamení Země, i když původně na své cestě mířili za štěstím. Možná že jim pomůže, když si spolu budou zpívat stejnou píseň, jakou si spolu prozpěvovali “vyšší andělé” ochraňující Debbie a Stevea onoho kouzelného vánočního večera v Coloradu, píseň Venušinu . . . Dva budou zrozeni … širým světem rozděleni ..

zdroj – denne.sk

Reklamy

Jedna odpoveď to “Žena býk a Muž kozorožec”

  1. sex said

    I quite like looking through a post that can make men and women think.

    Also, thank you for allowing me to comment!

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: