elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena býk a Muž strelec

Posted by elizabethin na 25. mája 2012

Tady ho máme, poskakujícího šťastně nahoru a dolů jako typická Jupiterova gumová skákací kulička, protože má novou kamarádku, se kterou se dá leccos podniknout, a protože je to mimochodem i hezké děvče … kdo ví? Může to být zrovna tak dobře začátek nádherného milostného vztahu, nebo ještě lépe platonického přátelství na celý život. Jelikož Střelec tak moc miluje pravdu, nyní přichází čas, aby se jí podíval přímo do očí. Pokud je to totiž dívka Býk, potom se rozhodně nespokojí ani s rolí jeho kamarádky, ani s bezmocným objektem jeho milostného vzplanutí, protože role, kterou má pro sebe připravenu, vypadá úplně jinak.

Střelec, který si tyto řádky přečte, bude pravděpodobně předstírat překvapení a zamumlá pod vousy něco jako: “A copak asi?” A copak asi? Přece manželství, to je jasné – a nemusí sey tvářit tak překvapeně. Muž Střelec je sice tak pyšný na svou upřímnost a čestnost, ale až příliš často se snaží vyhýbat manželskému chomoutu. Možná že si v duchu myslí, že ve hře, kterou si rád občas zahraje a které říká “pomiluj a potom pryč”, nikdy neprohrává, ovšem pokud je v této hře jeho partnerkou žena Býk, měl by se pomalu připravit na to, že tentokrát prohraje – bud’ hru samu, anebo j i . .Žena Býk se zamiluje do muže Střelce z důvodů zcela zjevných. Je idealistou,. veselým společníkem, když jí není do zpěvu, je inteligentní, je snílkem, filozofem, mazaným obchodníkem – a zároveň i malým chlapcem, o něhož je třeba se starat. Přece byste nečekali, že by žena Býk mohla odolat něčemu tak lákavému. Není divu, že z něj má hlavu někde vysoko v oblacích, kde on na všechny strany rozsévá svůj entuziasmus.

Vzrušení Střelce bývá nakažlivé, ale on občas zapomíná, že je znamením Ohně. Víte, co dělá oheň? Šlehá plameny. Bude se tedy muset zchladit, pokud se nechce popálit svými vlastními jiskrami či pokud nechce, aby ho ona zasypala svou zemskou zlostí, která na něj může padnout jako lavina, když v ní zažehne lásku.Pokud je žena Býk zamilovaná, není pro ni problém vynutit si status stálé partnerky či zákonem posvěcené manželky, i když ani jedna z uvedených situací jí plně nevyhovuje a ona v každém případě čeká na svou příležitost. Co rozhodně nestrpí, je být součástí Střelcova harému. Není bezdůvodně žárlivá jako dívka Lev či Beran, nicméně má sklony k vlastnictví, což znamená, že její představa lásky nemá daleko k jisté exkluzivnosti. Tato žena by nikdy nepřijala nabídku k sňatku od jistého záletníka. Sice svého manžela nepodezírá, aniž by k tomu měla důvod, ale ani mu nepovoluje vodítko natolik, aby ji mohl tahat za nos.Ve skutečnosti je tento muž schopen hluboké věrnosti ženě, kterou skutečně miluje. Jeho problémem je však to, že si občas vybere špatně, čímž toho pravého partnera ztrácí.

Ze začátku dívku Býka jeho upřímnost a otevřenost přitahuje, stejně jako to, že není pokrytecký. S Ihářem či podvodníkem by neztrácela čas ani na chviličku, a tak je jeho upřímnost v jejích očích neodolatelná, a to až do dne (či noci), kdy jí on tuto upřímnost předvede s až bolestivou bezelstností a se slovy: “Drahoušku, včera jsem potkal jednu kamarádku, která mi nabídla, abych s ní jel na víkend na hory. Víš, jak rád lyžuji. Myslíš, že by ses tu mohla nějak zabavit, než bych se vrátil?” Za takovouto upřímnost však žena Býk tak akorát otluče Střelci ty lyže o hlavu.Ačkoli Střelec je v lásce ovládán upřímností, upřímnost nejde vždy ruku v ruce s ohledem na city jeho partnerky. Pokud se však ona bude snažit ostré šípy jeho upřímnosti přehlížet, možná že v něm odhalí to, co by vznětlivější a méně trpělivější žena nikdy neodhalila. Pokud totiž Střelec nachází ženu, jež mu rozumí do té míry, že ho miluje a věří v něj, jeho podstata se dostává do vyšší roviny. Nikdo nedokáže být nadšenějším milovníkem a oddanějším manželem než Střelec, jemuž se dostává spousty lásky a důvěry.

Je jako velký, přátelský ovčácký pes, snad trochu neobratný, ale srdečný, šťastný a věrný – a kdo by mohl mít pochybnosti o jeho hravé ryzosti? On potřebuje ženu, která bude věřit ve všechny jeho sny, nikoli takovou, jež bude neustále jeho balónky propichovat jehlami pochyb a sekýrování. Potřebuje veselou společnici, s níž bude moci chodit na výlety, jejíž nezávislost bude pro něj výzvou, jejíž myšlenky pro něj budou dalším stimulem, ženu, která ho zahrne spoustou láskyplného citu a zároveň mu ponechá dostatečnou svobodu. Tyto požadavky kladou na každou dívku skutečně vysoké nároky, ovšem dívka Býk jím pravděpodobně vyhoví, snad jen kromě těch myšlenek, jež pro něj mají být impulzem. Je sice chytrá (možná až příliš chytrá), ale raděj i poslouchá, než aby sama vedla diskusi. Někdy Býk musí nad některými myšlenkami dumat hodně dlouho, než se v něm probudí takové nadšení, které by se rovnalo nadšení Střelcovu, ovšem na druhé straně její praktičnost a “zdravý rozum” jsou dokonalou protiváhou k jeho bezstarostnosti a sklonu riskovat.

Měl by si její přízemnosti spíše cenit, nikoli očekávat, že s ním bude v jeho frenetických tvůrčích představách neustále držet krok. A kromě toho, není tak úplně od věci občas si odpočinout a položit hlavu na měkkou podušku vrnícího ženského těla. Na honičku si může hrát se svými kamarády, zatímco s ní si může vychutnávat zase jiné kratochvíle. Muž Střelec, který se cítí být omezován, se může jevit jako smířený člověk, neboť se se svým optimismem snaží v dané situaci zachránit, co se dá, ovšem později se stává podrážděným a sarkastickým – a v takovém případě má jejich vztah ke štěstí daleko. Pokud je její Slunce ve znamení Ohně či Vzduchu nebo pokud je jeho Luna ve znamení Země či Vody, potom jejich společný život probíhá k oboustranné spokojenosti. V opačném případě může jejich vztah být občas trochu trnitý. On potřebuje partnerku, která se s ním bude potulovat mezi kopci, zatímco ona potřebuje spolehlivého a předvídatelného muže, jenž by s ní seděl u rodinného krbu a držel ji za ruku. Ne že by žena Býk hodlala strávit celý život v kuchyni a míchat v hrnci nudle, ale zároveň není ani typ, který by chtěl trávit život ve věčném shonu.

Tato dívka je věrná a srdečná, je trpělivá, dokáže se ovládat, má dobré srdce a je veselá. Povahou je vtipná, pohostinná a Ize s ní snadno vyjít. Zdá se být až příliš jemná, klidná a laskavá na to, aby člověk uvěřil, že je schopna se i rozzlobit, ovšem pokud pohár její trpělivosti přeteče, dokáže vybuchnout až absurdním vztekem, postrádajícím veškerou logiku a rozum – a Střelec je jedním ze znamení, které v ní takovéto vzácné emoce dokáže probudit k životu. Ve schopnosti popudit Býka do nepříčetnosti a probudit v něm hotové zemětřesení se Střelec řadí po bok Lvu, Štíru a Vodnáři. Žena se bude muset mít na pozoru před Střelcovou metodou křížového výslechu. Zvládá ji dokonale. Střelec z vás totiž dokáže pomocí pečlivě volených otázek vytáhnout i vaše nejhlubší pocity a názory, a Býk rozhodně není vždy nadšený, pokud jsou jeho tajné city vytahovány na světlo.Ona se přece do záležitostí ostatních lidí neplete, tak proč by se měli ostatní plést do těch jejích?

Proto pro ni není Střelcova sžíravá zvědavost, jež je přirozeným důsledkem jeho bystrých a logických duševních procesů, ničím příjemným, stejně jako jeho záliba v občasném pitvání její duše, v níž jsou skryta jistá tajemství, která by si ona ráda ponechala.Pokud oba budou chápat svoje navzájem odlišné povahy a sexuální potřeby, může být jejich tělesný vztah vztahem kvalitním. Pokud žena dokáže pozvednout Střelcovo sebevědomí (a žena Býk toho schopna je), potom Střelcova touha po ní roste. Její “zemité” city jsou probouzeny k životu jeho city “ohnivými” a její zřejmý pocit rozkoše, s jakým se mu jako žena sexuálně vzdává, naplňuje muže Střelce hrdostí, ovšem citový prožitek tento muž hledá někde za hranicemi skutečné vášně. Jelikož sám si není tak úplně jistý tím, co vlastně hledá, ona jeho touhu většinou také nikdy neodhalí a oba potom mohou žít s jakýmsi mlhavým pocitem neuspokojení. Žena Býk je srdečná a smyslná, i když pro ni není zase tak úplně snadné vyjadřovat výrazným způsobem svoje city, svou lásku dává najevo spíše jen doteky a při milování má raději ticho.

Střelec oproti tomu svůj zázrak naplnění rád analyzuje i vyjadřuje, verbálně i fyzicky. Možná má přitom pocit, že se miluje se sfingou, a ona zase jako by se milovala se skutečným legendárním Kentaurem, který napůl plane živočišnou, zvířecí vášní a napůl se vznáší v myšlenkách sahajících za horizont reality. Střelec je stravován duševní činností, a tudíž vyhledává a vyžaduje demokratickou a svobodnou společnost mužů a žen různého společenského postavení, v čemž se příliš neliší od svého bratra Vodnáře. Vzpírá se veřejnému mínění, je nekompromisní ve své poctivosti, k rodinnému životu spíše lhostejný, stejně jako k rodinným svazkům. Žena Býk je ve všech těchto směrech jeho pravým opakem. Pokud je mezi jejich světelnými tělesy negativní aspekt, potom jejich manželství může být plné oddanosti, ale i vzájemné podrážděnosti, stejně jako tomu bylo mezi Sokratem a jeho manželkou Xantipou, jež sice svému filozofovi svědomitě udržovala domov v teple a pohodlí, ale zároveň jí šel někdy tak na nervy, že mu čas od času vylila na hlavu splašky z kuchyně.

Tak daleko to v jejich vztahu sice dojít nemusí, nicméně Střelec občas může pociťovat jistou netrpělivost nad tím, že jeho spontánnost nenachází u ženy Býka to pravé nadšení. A ona je většinou naopak podrážděna jeho fantazírováním, váhavostí a bezmyšlenkovitostí. Střelec je mužem, který si ráno před snídaní pohvizduje, a Býk je ženou, která je si jistá tím, že to znamená, že před večeří bude Střelec pro změnu zase naříkat.Jedině pokud je ona ochotna poněkud rozehřát své mrazivé mlčení, když je mu třeba jejího porozumění – a jedině pokud on nasadí uzdu své ohnivé povaze, kdykoli nemůže být po jeho – mohou spolu nalézt štěstí. A oba by měli mít na paměti následující: stejně jako stojí v opozici síly jin a jang, je i falešná pýcha opakem skutečné lásky.

zdroj /denne.sk

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: