elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena býk a Muž lev

Posted by elizabethin na 16. mája 2012

Každá žena Býk má ráda hudbu. Oplývá sytým, melodickým hlasem, ať již zpívá v opeře Carmen nebo prostě jen řekne mlékaři: “Dnes bych si vzala dvě sklenice smetany.” Někteří Býci skládají hudbu, dirigují či zpívají – ovšem všichni jsou hudbou okouzleni. Poslouchání konejšivých tónů má na Býky skutečně uklidňující účinek.Jak by tedy mohlo mezi mužem Lvem, který miluje hudbu, a ženou Býkem vzniknout napětí? Mohlo.

A úzce to souvisí s tím, co má na mysli astrologie, když říká, že jejich sluneční znamení jsou v kvadratuře. Jedná se o těžký a napětí vzbuzující vzorec 4-10, který může znamenat značnou překážku, který však zároveň dokáže být štědřejší než všechny vzorce ostatní, pokud dvojice problémy s ním spojené odvážně překoná. Neshody, které by mezi dvěma jinými lidmi nemusely znamenat žádný větší problém a které vycházejí ze situací, jež by samy o sobě měly být plné přirozené harmonie, mohou mezi Lvem a Býkem vyvolat hotový vulkán, pokud mezi jejich Slunci a Měsíci není neobyčejně příznivý aspekt. Před několika lety jsem byla v Kalifornii na návštěvě u dvojice, jež byla po dlouhá léta neobyčejně věrným a oddaným párem. Ona byla Býk a on Lev. Ona byla instruktorka karate a on byl básník, obchodník s orientálním uměním.

Pozvali mě na návštěvu a po báječné večeři, kterou připravila žena Býk, jsme se všichni tři bavili o hudbě a zjistili jsme, že já i Lev máme nesmírně rádi určitou verzi písně “Ave Maria”. Když pokládal na gramofon desku s touto písní, uvelebila jsem se pohodlně ve svém křesle a byla jsem připravena vychutnávat překrásné tóny, které se budou linout ze všech možných koutů celého domu, do nichž Lev vestavěl reproduktory. Ovšem jakmile se místnost naplnila prvními úvodními akordy, všimla jsem si, že žena Býk odešla. Náhle jsem uslyšela, jak někde v domě bouchly dveře – velmi silně. Její manžel, tak trochu v rozpacích, mi vysvětloval: “Louisa nemůže vystát, když poslouchám desky … asi šla spát.” To mě šokovalo natolik, že j sem se nemohla na nahrávku ani pořádně soustředit. Srdečná a pohostinná žena Býk že by mohla být hrubá ke svým hostům? Venuší ovládaná žena, která by neměla ráda hudbu? Astrologicky nemožné.

Druhý den ráno byla opět jako obvykle okouzlujícím ztělesněním klidu, a když jsem se jí zeptala, proč nemá ráda hudbu, odpověděla: “Ale kdepak, já hudbu miluji. Již od dětství.“”Tak proč tedy . . . ” zeptala j sem se.”Myslíte minulou noc,” odpověděla ledově. “Prostě jen nesnáším, když Larry pouští desky. Vždycky je přehrává tak nahlas, že všechny tóny prostě zanikají a mě z toho bolí uši. Je to podle mě hudební prostituce, pouštět hudbu tak nahlas, ale s ním se o tom bavit nedá.” (Býkova rezignace vůči nevyhnutelnosti.) “Povězte mi,” pokračovala, “vy jste astroložka – ukazuje jeho horoskop něco o tom, že by mohl být hluchý?” (Býkův humor, který není nikdy vybíravý.) Nikoli. Nebyl hluchý. Pouze tak vyjadřoval svou lví potřebu dělat vše ve velkém, i když v tomto případě byI Lev spíše typem “krotké kočičky”.

Ovšem ať již je jakéhokoli typu, muž Lev nesnese dělat věci jen tak napůl, a toto nutkání nemá vůbec co do činěni s jeho chováním (pokud je navenek Lvem spíše tišším, méně bojovným). Pokud jde o dům, potom musí být velký a luxusní, musí v něm být též “doupě” jen pro něj samého (jakýsi jeho královský trůnní sál), pokud jde o ženu, musí být krásná i inteligentní, pokud jde o prsten, musí se třpytit a musí být vidět už zdálky … Když Lev pláče, je to hotový příval slz, když se směje, potom se směje dlouze a nahlas, když poslouchá hudbu, potom potřebuje, aby skutečně byla cítit, aby přímo duněla a naplnila jeho srdce, duši i sluch. A kdykoli je mu ublíženo, řve, až se všechno otřásá, nebo zrudne vztekem, s pocitem frustrovaného ponížení, tak jak to často činil Larry, když jsem u něj a u jeho ženy Býka byla na návštěvě. Žena Býk obyčejně nikdy nic nenamítá proti tomu, když si její muž pouští hudbu, a to bez ohledu na hlasitost.

Přesto znám jinou ženu Býka ze Západní Virginie, která vzdychala rozkoší, když se jí její Lev dvořil s pomocí ukulele – nicméně kdykoli jí její manžel hrál a zpíval po svatbě, zívala nudou. Jak vidíte, to, co lze u těchto dvou dam vypozorovat, není v žádném případě antipatie vůči hudbě, ale v obou případech se hudba stala kanálem, kterým spolu se svými partnery Lvy mohly dát průchod vzrůstajícímu napětí.Lev ve skutečnosti může nebo nemusí oplývat emocionální rovnováhou, která by ho opravňovala k titulu krále, jímž ho obdařuje astrologie, v každém případě je to ale jeho tajná ctižádost – vládnout všem okolo, a zvláště svému partnerovi. Dívka Býk se sice instinktivně touží svému muži podrobit a stát mu po boku věrně a oddaně v dobrém i zlém, nicméně nechat si “vládnout” jí zní podezřele podobně jako nechat se “utlačovat” – a žádný Býk se nikdy utlačovat nenechá. Ačkoli ženy Býci jsou schopny hluboké, trvalé oddanosti a srdečného, láskyplného citu, rozhodně neplýtvají poklonami, nemají zapotřebí komukoli lichotit a jsou toho názoru, že úcta je pro malomyslné.

Jelikož však poklony, lichotky a úcta je právě to, co Lvi nadmíru vyžadují, můžete si domyslet, v čem bude hlavní problém tohoto vztahu.Lvi jsou velmi pyšní, “ohniví” lidé, kteří sami drží v ruce taktovku a nikdy nejsou ochotni hrát nikomu druhé housle. Ani “krotká kočička” není ochotna se spokojit s tím, když jí někdo zabere její právoplatné místo na slunci, místo, jež leží co nejdále od všech ostatních, kteří by se chtěli také těšit jeho paprskům. Koneckonců, Slunce je vládcem Lva, což je také důvod lví ušlechtilosti a velkorysosti, přes veškerou jeho občasnou povýšenost a chladné projevy nadřazenosti. Pro Lva není Slunce středem vesmíru, kolem něhož se otáčejí všechny ostatní planety – Lev sám je tímto středem, kolem něhož se otáčí jeho rodina {a též, doufejme, jeho přátelé) – nebo by se alespoň otáčet měli, pokud se u jeho dvora nechtějí prohřešit tím, že nebudou králi prokazovat dostatečnou úctu – a tím se vystaví jeho chladu a nepřízni.

Ačkoli povaha tohoto muže je nepopiratelně despotická, a tudíž někdy tak trochu tyranská, je milencem jemným a velkorysým – a to i po hádce. Díky ušlechtilosti ducha se s naprostou přirozeností po neshodě usmiřuje polibkem se svým partnerem. Slovní omluvy nezvládá s velkou elegancí – nedovolí to jeho ješitnost, ovšem svou omluvu dává najevo celou škálou milostných předeher. Proto tito dva většinou cítí daleko větší porozumění ve svém vzájemném sexuálním vztahu, než když se spolu pokoušejí hrát na bendžo. Tělesný a hmatatelný projev lásky je někdy jediným způsobem, jak si rozhněvanou dívku Býka opět usmířit. Ona totiž zachovává chladnou, kamennou tvář i vůči květnatým slovíčkům a přesvědčování – dlouhé rozhovory ji nudí, neboť ona vše vnímá pouze svými smysly. Býk chce činy, nikoli slova, a ona se tedy nechává obměkčit pouze jeho vášnivými projevy lásky, a vše takto funguje znamenitě.

Tito dva se tak často po hádce usmiřují, aniž by hrdý Lev musel ztratit svou důstojnost. Milování totiž není ničím, co by jakkoli jeho důstojnost snižovalo, ať již byla neshoda s jeho milovaným protějškem jakkoli vážná či ať již proběhla před jakkoli dlouhým časem. Lev potřebuje ženu, která je schopna přijímat hloubku jeho lásky a vášně, a tato žena toho schopna je. Ani její erotická smyslnost mu jistě nebude proti vůli. Bude se díky ní “cítit jako král”, což je přirovnání, které mnohý Lev často používá ve spojitosti se sexuálním naplněním.Nicméně její vlastnost “konzervování” slov pro něj mimo ložnici již není tak konejšivá. Může se stát, že jeho city budou vřít a on bude zoufale potřebovat pozorné, souhlasné publikum, ale ona bude mít k takovéto ochotě daleko. Je možné, že během některé z jeho dramatických řečí či přednášek si dokonce zívne, a nic nedokáže tak krutě poranit citlivé ego tohoto muže jako zřetelný signál nudy a vzpurnosti – zvláště pak od ženy, kterou miluje.

Pokud si ona skutečně přeje udržet tohoto muže navždy (a každá žena Býk hledá jistotu a trvalý milostný vztah), měla by se raději naučit popíjet černou kávu a dělat vše proto, aby zůstala zcela při vědomí, když je její muž na scéně.Nejčastější výtkou Lva vůči dívce Býku je to, že postrádá nadšení. Často se v ní snaží probudit život tím, že na ni třeba zakřičí: “Tak řekni něco! Udělej něco! Cokoli, jenom tam takhle pořád neseď!” Její nejčastější výtku vůči Lvu by potom bylo možno shrnout do pouhých čtyř Shakespearových slov: “Mnoho povyku pro nic.”On na ní miluje to, jak je schopna z děravého stanu učinit útulný zámek, jak dokáže ušetřit každou korunu i jaký má úžasný smysl pro humor – i když neoceňuje vtípky, které by zesměšňovaly jeho důstojnost nebo napadaly jeho ego. Ona roztaje pokaždé, když j i Lev vezme do své vřelé náruče, a hluboce se obdivuje jeho schopnosti organizovat a proměňovat své sny ve skutečnost z alabastru a mramoru.

Rozhodně však neskáče radostí nad jeho sklony k rozhazovačnosti ani nad jeho potřebou občas si vyjít na přehlídku svých vojenských jednotek, kdykoli pociťuje touhu po potlesku davu. Mezi nimi bude vždy nějaké občasné napětí. Koneckonců, oba jsou pevným znamením. A přece onen respekt, který jeden ke druhému tajně cítí, je tak hluboký, že jakékoli názorové rozdílnosti utlumí.Tato žena nevystavuje svůj vztek na odiv příliš často. Je trpělivá, veselá a je ochotná snést docela velkou dávku hlouposti i životního smutku, a to bez větších známek citového pohnutí. Ovšem jakmile se rozčilí -doopravdy rozčilí – je lepší jít jí z cesty. Třeba až na druhý konec města. Nebo raději odjet do úplně jiného města či státu a počkat, až vychladne k čemuž nakonec vždy dochází. Jakmile je totiž po zuřivosti (v níž Venušin sametově hebký hlas ženy Býka připomíná svou náhlou tvrdostí spíše seržanta nacvičujícího s jednotkou nástupy), žena Býk se za svou slabost vždy hluboce stydí a snaží se poté svůj citový výstřelek vynahradit mimořádnou krotkostí a láskyplným milováním.

Ovšem Lev by se touto roztomilostí, která bezprostředně po jejich hádce následuje, neměl nechat obelstít. Ona si moc dobře pamatuje, čím v ní její býčí vztek probudil, a bude si to pamatovat roky . . . a roky . . . Býky popadá záchvat zuřivosti velice zřídka – někdy třeba jen jedenkrát či dvakrát v životě, ovšem na vzteku Býka není důležitá jeho kvantita, nýbrž kvalita – a tou se směle může rovnat sopce. Dáma Býk dává častěji najevo svou tvrdost pouze tehdy, když ji Lev svým neustále povýšeným způsobem někam postrkuje, když ji pravidelně peskuje a poučuje. V takovém případě se odmítá podřídit každému jeho rozmaru a Lev se od ní odvrací a dlouho trucuje.V této ženě se však snoubí více než jen býčí pevnost a tvrdohlavost. Je též obdařena stálostí, odvahou, srdečností, neochvějnou oddaností, mírností, klidem a hlubokými, hlubokými city.

Je plná lásky a štědrosti a mezi její nejroztomilejší vlastnosti patří přirozená schopnost smát se sama sobě (pokud její Luna či Ascendent nejsou ve Lvu, Štíru či Kozorohu, protože v takovém případě je pro ni velice těžké přijmout žert mířený na její osobu). Je velmi rozumná, realistická a nikdy nepředstírá, že je něčím, čím ve skutečnosti není. Je opravdová a čistá, upřímná a spolehlivá – je zkrátka ženou, kterou stojí za to si udržet.Pokud jde o něj, v něm se toho snoubí daleko více než jen pýcha, ješitnost a egocentrismus. Je také plný slunečního svitu, naděje a důvěry. Jeho moudrost a shovívavost neznají mezí, pokud cítí, že ho ten druhý skutečně potřebuje. Lev je připraven odvážně se postavit třeba celé armádě a je ochoten bránit proti všem to, o čem je přesvědčen, že je správné a pravdivé. Stejně tak je připraven bojovat proti jakékoli síle, jež by se chystala ublížit ženě, kterou miluje, i kdyby měl jen mizivou šanci zvítězit.

Ať již jeho žena cítí jakoukoli bolest, tělesnou či citovou, bere Lev její bolest jako zapřisáhlého nepřítele – něco, co musí zničit, aby dokázal, že je hoden dámy svého srdce. Jako rytíři kolem krále Artuše. Ovšem s tím rozdílem, že Lev je zároveň rytířem a zároveň králem. Ve svých představách Lev totiž žije v rytířském věku, v době romantiky, patří do jiného století, jiného času … kdy ještě existovaly světy, které bylo možno dobýt, myšlenky, pro něž bylo možno žít, a sny, jež bylo možno snít. Snaží se, seč může, aby nezbloudil kdesi na cestě časem, v nějaké cizí zemi, kde o jeho vůdcovskou ctižádost nikdo nestojí, jeho ideály nikdo nevítá, kde nemůže nalézt ani svého bílého koně a kde svatý grál je pouhou vzpomínkou na časy dávno minulé. Lev, lví srdce, je proto v duchu daleko více raněn a daleko osamělejší, než by si mohli ti, kteří vidí pouze jeho vnější brnění a povýšenost, vůbec pomyslet.Bez ohledu na to, jakým překážkám musí tento muž a tato žena čelit, stojí jeden při druhém a třeba i proti celému světu, pokud je to nutné. Přinese-li jim osud trápení či bolest, nepropadá ve zkoušce oddanosti ani jeden z nich … a nad nimi zní jejich věčná píseň lásky . . . píseň, která nepotřebuje žádnou doprovodnou hudbu.

zdroj -denne.sk

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: