elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena býk a Muž vodnár

Posted by elizabethin na 7. mája 2012

Vodnáře, jenž je obdařen intuicí, překvapí jen máloco. A přesto nemusí být tak docela připraven na to, co ho čeká, když na okamžik spojí své kroky s kroky dívky Býka. Zde ho máme – muže s pevnou morálkou (možná poněkud nezvyklou, ale jeho vlastní, stejně pevnou, jako je pevné jeho znamení). Má vyvinutý smysl pro lidskost. Zajímají ho všichni lidé, nemá předsudky vůči nikomu, a přece jí dokáže někdy ublížit, i když neúmyslně. Jak jí jen mohl ublížit? Vždyť si spolu v zoologické zahradě užili tolik legrace!

Ale to proto, že se pouze snaží být jí starším bratrem, přítelem, kamarádíčkem, kámošem.Dívka Býk byla k milostnému vztahu matkou Přírodou primo stvořena a rozhodně to není typ ženy, která by se s matkou Přírodou dohadovala. On učinil chybu již na samém začátku – tehdy, když na ni soustředil svou nestálou, i když lichotivou pozornost, kladl jí šokující otázky důvěrného charakteru a s porozuměním naslouchal jejím nářkům. Měl si raději uvědomit, že ona je žena, nebot’ ona si je od prvního okamžiku vědoma toho, že on je muž, a její milostná aritmetika je jednoduchá – jeden muž plus jedna žena rovná se extáze v mnoha rovinách. A rovina uspokojen~ z doteků patří k těm rovinám základním.Vodnářům, kteří čtou právě tyto řádky, je zřejmě třeba vysvětlit slovo “doteky”. Znamená to polibky, objetí, držení se za ruce a všechny tyto věci, které snad lze též nazývat kontaktem mezi lidskými těly.

Ovšem lidský tělesný kontakt je něco, čeho se ne všichni, ale mnozí Vodnáři bojí stejně jako černého moru. (Černý mor je to, čím se můžete nakazit, pokud někdo jiný použije váš ručník či kartáček na zuby. Nebo také můžete onemocnět bílým morem. Jedním nebo druhým. Oba jsou smrtelné.) Není to tím, že by Vodnář byl proťi dotekům, jenže ony dotéky vedou k tomu, že – jak se tomu tak říká – dva se stávají jedním. Nebo k jinému podobnému nesmyslu. Vodnáři se cítí bezpečnější, když dva zůstávají dvěma, nebot’ jen tak má jistotu, že může stát sám, bez jakýchkoli závazků a povinností, bez nebezpečí, že by mohl ztratit svou osobnost. Pokud si totiž jen tak bezstarostně pouštíte lidi k tělu, zvláště dívky, kdo ví, co vás může potkat, zvláště pokud si zapomínají vzít s sebou ručník, když se jdete koupat.

Třeba i černý nebo bílý mor!Možná že se jí Vodnář věnuje jen proto, aby ji mohl celou rozšroubovat a zjistit, jak uvnitř funguje, nebot miluje všechny možné pokusy a experimenty. Ona si však neuvědomuje, že je jeho pokusným morčetem, a když ji poprosí, aby si kupovala svou vlastní pizzu a vlastní sodovku a aby se s ním dívala na oslavy Dne díkůvzdání ze střechy jejich domu, zdá se jí pouze – aby byla upřímná – trochu praštěný, a přece praštěný spíš krásně. A když se nad tím dívka Býk zamyslí (tak, jak to dívky Býci dělají), dochází k závěru, že by žádnou jinou dívku na střechu jejich domu nepozval, a že to tedy znamená, že ji miluje.Možná že ji opravdu miluje. Ovšem muž Vodnář rád lásku na první pohled mění v obyčejné přátelství … jako jistý druh testu, aby zjistil její skutečnou cenu. To je však nejkratší cesta k tomu, aby se dívka Býk následkem takového zanedbávání citových potřeb stala podle vlastního mínění naprosto ztracenou existencí, nebot ona žije v přesvědčení, že skutečná, čistá láska přichází jej jedinkrát za život (pokud vůbec někdy).

Tak proč riskovat, že ji ztratí tím, že ji bude dávat všanc? Z astrologického hlediska má naprostou pravdu. Skutečná láska (jako splynutí dvou duchovních dvojčat v jeden celek) je vzácným a nádherným prožitkem a je smutné, jestliže ji ztratíme a musíme to potom pracně dohánět v další inkarnaci. I když Vodnář je přirozeným vládcem jedenáctého astrologického domu “karmické lásky”, mnoho Vodnářů svou lásku ztrácí. ‘Ve svém sklonu k staromládenectví a v touze vyhnout se instituci manželství se řadí po bok Panny a Střelce. Samozřejmě že to má i pár dobrých stránek, třeba že se vyhnou chybám, což není v kombinaci těchto slunečních znamení nikdy k zahození, vezmeme-li v úvahu vibraci 4-10. A i kdyby chybu učinili, a tou chybou by byl jejich sňatek, potom není zapotřebí příliš velkého úsilí, aby spolu onen uzel rozmotali.

Existují sice výjimky, ale pokud je vztah mezi průměrnou dívkou Býkem a mužem Vodnářem nešťastný, potom je v něm dívka Býk daleko zranitelnější než Vodnář a také je daleko pravděpodobnější, že pro ni bude mít tento vztah negativní následky. Jakmile se dívka Býk zamiluje, očekává, že to bude na celý život. Takto může zpočátku uvažovat i on. Ale nesmíme zapomenout na jeho sklony k výstřednímu chování, které ona neumí předvídat – vlastně ani on sám své výstřední chování nedokáže dostatečně vysvětlit. On je pevným slunečním znamením, a proto si dokáže představit (a dokonce je to u něj i možné), že by s tou pravou ženou zůstal spokojený po celý život. Ovšem jakmile spokojený není, potom je jejich rozchod díky Uranovým víbracím daleko snazší pro něj nez pro ni. Vodnář se snadno přizpůsobuje změnám, pokud jsou nezbytné (někdy i v případě, že nezbytné nejsou), a to navzdory “pevnosti” v dennodenních osobních zvyklostech. U Býka je tomu naopak.

Pro dívku Býka je změna něčím hrůzostrašným. Znamená pro ni něco nového, neznámého, nevyzkoušeného a vzdáleného. Daleko bezpečnější se cítí v objetí svého milého, pokud je jejich vzájemný vztah již dostatečně důvěrný. Je prostě na něj zvyklá, jako je zvyklá na jeho účes, na jeho vybledlé džíny, jeho staré desky či na svůj otlučený hrnek na kávu – ovšem s daleko větší citovou hloubkou, samozřejmě. I když život s ním je plný napětí, a to někdy až na hranici snesitelnosti, vždy bude dívka Býk odkládat rozchod tak dlouho, dokud bude mít ještě nějakou naději. Její silná vůle si zaslouží obdiv. 4všem jakmile se rozhodne, že ho opustí, potom jde a nic ji nezadrží. Bud’ od něj odejde navždy, anebo rozchod použije jako poslední možnost, jak ho získat natrvalo. Pokud jde o to druhé, může být nakonec odměněna, nebot chvilková pauza v jejich vztahu muže Vodriáře dostatečně vytrhne z monotónnosti soužití a on se o ni opět začne živě zajímat.

Tuto strategii úspěšně využívá hodně dívek Býků, a to dokonce do té míry, že začnou milostný vztah s nějakým pěkným gigolovským typem. Účinek bývá většinou jednoznačný: Vodnář se urychleně navrátí ze vzdáleného světa zpět a postaví se před onu strašlivou možnost ztráty milované osoby – ztráty lásky, nikoli pouhého přátelství. Teprve tehdy se může v noci probouzet ze spaní a myslet na to, jak se její nos roztomile krčí, když se směje, jak si falešně prozpěvuje ve sprše (a jak se utírá do svého vlastního ručníku), vzpomene i na její ospalý pohled, když se v nedělí ráno probouzí, na její borůvkový koláč, na to, jak vždy něžně vzdychala, když se spolu milovali, na její ztřeštěné vtípky, na její zářivé vlasy, na její voňavou plef, na její – nu, možná že byla,něčím více než pouze jedním z kámošů. Byla tak báječná, když mu vytahovala třísku z paty, když mu masírovala záda, když věřila všem jeho snům a představám, snažila se, aby se cítil dobře, ze smůly si dělala legraci, zaháněla jeho bolesti hlavy, vařila mu polévku, dohlížela, aby moc neutrácel – ano, je něčím více než jen kamarádem, je něčím zcela jiným.

A tak přidá do kroku a za,chvíli je u ní, jako dar na usmířenou jí přinese malou bílou myšku, podá jí kytičku natrhaných pampelišek, rozpačitě se na ni zazubí a nesměle se zeptá: “Hele, krásko, nechtěla by sis se mnou znovu hrát na maminku a na tatínka?” Nicméně pokud ona tuto svou stávku nepojímá jako milostnou strategii, pokud je to vše výsledek jejího pečlivého zvažování, potom mu myš i pampelišky pravděpodobně hodí do obličeje. Býk, který jednou odejde, odejde navždy. Přenést horu by pro Vodnáře bylo snadnější než přemluvit dívku Býka, aby to s ním ještě jednou zkusila, pokud se již jednou rozhodla, že je mezi nimi konec.Jestliže ve vzorci 4-10 (či jakémkoli jiném) schází mezi jejich Slunci a Lunami příznivý aspekt, potom stačí i ten nejjemnějši vánek a člun se rozhoupá a potopí. Jelikož jeho uranské reflexy jsou rychlejší než ty její, ona od něj může uplavat pryč, aniž by si stačila uvědomit, co se vlastně seběhlo, a může nakonec skončit sama uprostřed oceánu emocí bez záchranné vesty, což pro ni nebude nic příjemného, jelikož jejím živlem je Země, nikoli Voda.

Proto jsou Býci v daleko větším nebezpečí než Vodnáři, pokud jejich společná láska při plavbě narazí na útes. Ovšem budou-li j im hvězdy nápomocny a mezi j ej ich Slunci a Lunami bude harmonícký vztah, potom spolu mohou přečkat všechny bouřky a jejich vztah bude plný ž~vota a lásky, porozumění a citu; a to vše pomůže překonat veškeré nesváry, k nimž mezi nimi čas od času bude docházet.Jejich sexuální vztah může být trochu zmatený a neuspokojující, pokud ona nebude dostatečně chápavá k jeho jisté pomatenosti a potřebě změny. Pokud ji například překvapí tím, že si do postele vezme na obličej masku kačera Donalda nebo jí pod peřinu strčí jejich bílou myšku, neměla by být rozmrzelá, neměla by trucovat, ani by neměla chodit spávat do pokoje pro hosty, ale měla by se také snažit občas ho překvapit, například tím, že si na noc do vlasů zastrčí pampelišky, které jí natrhal, že jim ušije povlečení ze staré britské vlajky a blízko postele bude mít po ruce magnetofon, který začne hrát God Save the Queen (Bůh ochraňuj královnu),

j akmile zmáčkne knoflík – nebo může třeba na strop namalovat zářící hvězdy a celé galaxie, takže to u nich v ložnici bude vypadat jako v Haydenově planetáriu, aby on mohl při milování ležet a snažit se spatřit Velký vůz . . . zkrátka by se měla snažit o cokoli, co by přineslo alespoň nepatrnou změnu.On bude muset mít trpělivost, nebot bude chvíli trvat; než porozumí a dokáže naplnit její potřebu hlubokého láskyplného citu a smyslnosti při milování. Ona vyžaduje i jiné důkazy lásky, než je jejich sexuální spoiení, ale tento muž dokáže být citlivý, ohleduplný milenec, pokud bude dívka Býk tolerovat jeho sexuální, citové i milostné zvláštnůstky. Dívka Býk si musí uvědomit, že jeho vášeň, vnuknutá mu Uranem, je duchovní i tělesné povahy, a měla by se pokusit nalézt způsob, jak zkombinovat jeho abstraktní tužby s jejími zřetelnějšími, tradičnějšími sexuálními potřebami.

Je to neustálá výzva – snažit se vzbuzovat v tomto muži čistou vášeň, jasnou jako planoucí raketa, ale rozhodně stojí za námahu, neboť Vodnář dokáže jejich sexuální vzájemnost obestřít nečekaným kouzlem, které vzrušuje srdce i duši, stejně jako fyzické smysly.Jedno malé varování. S tou myší, kterou jí hodlá přinést jako dárek na usmířenou poté, co se pohádají, by si to možná měl rozmyslet. Býci jsou totiž spřízněni nejen s býky a kravami, ale též se slony, i když díky jiné, přesto však stejně silné vibraci. Dokážete si jistě představit, co udělá slon, když zahlédne myš – a můžete se spolehnout, že ona docela jistě učiní totéž – zavřeští, že všem kolem ztuhne krev v žilách, kufrem, který bude držet v ruce, ve zmatku a hrůze smýkne někam nazdařbůh a skočí … skočí mu rovnou do náruče. Ach, nyní již vím, proč přinesl jako dárek myš! Hmm. Nikdy nepodceňujte vychytralost muže Vodnáře, nebot on vždy přesně ví, co dělá, jakkoli přitom může vypadat zpitoměle.

Tito dva se liší. Ona je dívka. On je chlapec. Ona by ráda, aby se k ni choval jako k ženě. On by rád, aby se k němu chovala jako k muži. U ní je to oprávněné. U. něj možná ne. (Ale muži jsou příliš nudní – s chlapci je více zábavy.) Ona má ráda tlusté koberce a luxusní nábytek. On by zase nejraději spal ve spacáku pod stanem. ona si ráda drhne záda kartáčem ve vaně plné vody navoněné koupelovými oleji. On se rád po japonském způsobu plácá ve sprše po zádech bambusovými listy. Ona tíhne ke klidu a míru – které on nazývá nudou. On tíhne ke vzrušení a kontroverzím které ona nazývá blázincem.Ona může nakonec ztratit svou trpělivost a říci mú, aby si našel někoho jiného, kdo mu bude vytahovat třísky z paty. Ale přesto … pokud ji on dokáže naučit alespoň trochu létat a ona ho zase naučí, jak alespoň do jisté míry získat vyrovnanost … kdo ví? “Pokud” je kratičké slovo, které má však široký význam. “Láska” je však slovo, které není o nic delší, ale zato vládne nekonečnou mocí.

zdroj denne.sk

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: