elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena ryby a Muž váhy

Posted by elizabethin na 12. marca 2012

Ach ano … cinkot zlatých zvonků. Slyší je společně, když se k sobě mazlivě choulí před praskajícím ohněm za chladné zimní noci. Mráz maluje na okna podivuhodné tvary a venku v nažloutlém světle ulice padá tiše sníh. Autorem tohoto obrazu uspokojení je naše dvojice, neboť Ryby a Váhy nejsou jen obyčejnými dětmi matky Přírody. On je snílek a jemně voní santalovým dřevem, které připomíná mysteria Dálného východu, zároveň však vyvolává pocit důvěrně známého domova. Ona je jakoby ukrytá v mlze a je ještě větší snílek než on. V jejích očích se odráží zvuk příboje. Ano, zvuk. To je poetická licence. A každý člověk ve znamení Vah či Ryb má svou vlastní poetickou licenci, pěkně zarámovanou a vystavenou v pokojíku své poetické mysli.

Místností však náhle přeběhne krátké zamrazení. Na stropě se začínají tvořit malé rampouchy a vřelá atmosféra chladne, jak se v jejich debatě objevuje neočekávaný disharmonický tón. Poněvadž Ryby mají převážně soucit s problémy a trápením známých i neznámých a Váhy jsou zase velice dobře informovány o problémech všedního dne, není žádným překvapením, že se ti dva ve svém rozhovoru dostali k tématu drog; problém se týká jednoho z přátel. Dívka Ryba má starosti s jednou ze svých přítelkyň, která se před rokem naučila čichat kokain. Pokoušela se jí vysvětlit, jak kokain ničí sliznici v nose, a vyprávěla jí o stále vzrůstajícím počtu lidí, kteří museli kvůli tomuto návyku podstoupit plastickou operaci, a že i těmto lidem se nos jednoho dne bez jakéhokoli varování prostě ztratí z obličeje, který pak vypadá jako jakási groteskní maska. Takto zhroucenému nosu pak už nepomůže žádná plastická operace.

Zatřásla se, přivinula se blíže ke svému muži Váze a zeptala se: “Není to strašné?” Hned jí neodpověděl, a tak mu ještě řekla, jak jí její přítelkyně namísto vděku za zájem jen chladně odsekla, aby si hleděla svého. Také mu pověděla, jak ji takový nevděk zraňuje. (Žena Ryba věnuje svému okolí neustále tolik soucitné pozornosti, že si jí sama čas od času také trochu zaslouží.) Zmlkla a čekala na jeho soucitná slova. Stále nic. Ale ona dokáže být trpělivá a umí čekat. Nenaléhá. Partner nakonec vzdychne, podívá se jí do očí a pak řekne přísně: “Proč jsi tak šo kovaná zhrouceným nosem čichačů kokainu? Zamyslila ses někdy nad tím, jak asi vypadají tvoje plíce, zanesené vším tím dehtem z cigaret, které vykouříš? Kdy s tím konečně skončíš? Plíce jsou pro zdraví stejně důležité jako nos. Obojí potřebuješ k dýchání.” To nebyla přesně ta odpověď, kterou od něj očekávala. Jak jen může být tak nespravedlivý a útočit na jednu z jejích mála slabostí, když vše, co od něj žádala, byla trocha porozumění.

Stáhla se tedy zpátky, jak to čas od času dělají všechny Ryby, a ukázala mu svou chladnou rybí tvář. Připomnělo jí to příhodu, která se stala před týdnem. Na cestě domů ,z kina se rozplývala nad příčiny měnit své názory? Možná trpí schizofrenií a měl by vyhledat psychiatra. Nic takového. Není ani sadista, ani k ní nechová nenávist; a v noci tvrdě spí. Bolí ho, když cítí, že ji zranil. Není ani schizofrenik. Je prostě jen narozený ve znamení Vah. Jeho symbolem jsou váhy, které naznačují, že vše, co slyší, musí neustále zvažovat. Misky musí být stále v rovnováze. Nezdá se mu spravedlivé vyslechnout jen jednu stranu a nevyvážit její názor názorem strany opačné. Kdyby k problému přistoupila jinak, dostalo by se jí zcela určitě očekávané reakce. Kdyby se zmínila o tom, že varovala přítelkyni ohledně nebezpečí hrozícího jejímu nosu, ale dějem filmu zabývajícího se reinkarnací. Věděla, že se mu film líbil stejně jako jí. Poznala to podle jeho chování v kině. Jeho oči se ani na chvíli neodtrhly od promítacího plátna a on sám se nepohnul, dokud z plátna nezmizel poslední titulek a nerozsvítila se světla.

Když se ale chtěla o svůj zážitek podělit, jen se ušklíbl a řekl: “Podle mne to byla pěkná nuda. Warren Beatty a Julie Christieová byli dobří, ale vlastně se ani nemohli rozjet, protože děj byl příliš plytký. A dialogy byly také příšerné:”Co se to jen děje s tímto mužem? Má snad doktorát ze sadismu? Probdí snad celé noci a spřádá plány, jak ji co nejvíce ponížit, kdykoli se snaží být veselá a pozitivní? Byl to přece on, kdo naléhal, aby přestali navště-vovat přátele, kteří naučili její přítelkyni čichat kokain. Zrovna včera se zmínil, že má sto chutí si to s nimi pořádně vyřídit. Jak jen může tak zásadně a bez jakékoli zároveň dodala: “Ale já vlastně nemám právo ji poučovat, když sama nedokážu skončit s kouřením a moje plíce jsou jistě v daleko horším stavu než její nosní sliznice”, její muž by odpověděl asi tímto způsobem: “Co myslíš tím nikdy? Už jsi jednou přestala a jistě to dokážeš znovu. A navíc nekouříš ani zdaleka tolik, aby ti kouření mohlo způsobit byť jen podobné potíže, které hrozí tvé přítelkyni. Bylo to od ní nevděčné, že tě tak odbyla, když ses jen snažila jí pomoci.

tra jí zavolám a řeknu jí, co si o tom myslím.”Pokud by naše dívka po skončení filmu v autě podotkla: “Je to jen znovu zpracovaný starý námět, a k tomu ještě dost nezajímavě. Co myslíš?”, manžel by po zbytek cesty domů vychvaloval film, herce, režii, zvuk a podobné. “Co tím chceš říct, že na něm není nic zvláštního? Jak to jen můžeš říct? Už dlouho jsem neviděl film, u kterého bych se tak pobavil a odrea-goval. Byl prostě bezvadný.” Je vám už jasné, proč jsou Váhy považovány za “nemožné”, podivínské a tak dále? Je to jen odplata za jejich snahu být poctiví a spravedliví. Filmová hvězda Charlton Heston narozený ve znamení Vah je typickou ukázkou vlivu tohoto slunečního znamení. Spojuje v sobě onen okouzlující úsměv, před nímž se vám podlamují kolena, s mužností a silou, které jsou navíc vyvažovány citlivostí. Energií nabitý mužný silák s citlivou povahou, inteligent s ušlechtilými rysy. Prostě celé spektrum Venušiny duhy. Bezvadně vyvážené, nablýskané zlaté váhy, ale také nerozhodnost a snaha být vždy a za všech okolností spravedlivý.

Když se jej zeptali na jeho názor na fakt, že herečka Vanessa Redgraveová využila ceremoniál předávání Oscarů k politickému projevu, jeho hrdinské obočí se zachmuřilo. Když se jej jeden novinář zeptal, zda souhlasí s jejími kritiky, odpověděl po pravdě: “No, Vanessa se vždycky politicky angažovala, ale zároveň je také vynikající herečka a já si nemyslím, že by ji lidé měli hodnotit podle …” V té chvíli jej vyrušila otázka jiného reportéra: “Zastáváte se jí tedy?” Načež Heston pokračovat v započaté myšlence, pouze opačným směrem: “Ale na druhé straně si nemyslím, že by od ní bylo správné venrilovat své názory při takové události.” Vanessa si zřejmě dodnes není zcela jista, co si Heston vlastně o celém incidentu myslí. Já jí to mohu prozradit. Kdyby jej onen dotěrný reportér nezmátl, byl by se jí zastal. Pro ženu Rybu a muže Váhy, stejně jako pro všechna sluneční zname-ní ve vzorci 6-8, není snadné se zamilovat. Nicméně jakmile k tomu jednou dojde, všechny rozdíly často překvapivě k jejich oboustrannému prospěchu zmizí.

Je jim společná citlivost a sentimentalita, stejně jako láska ke krásným věcem. Oba dávají přednost klidu a harmonii před agresivním chováním a konfrontací. (Diskuse s Váhami není nikdy hádkou, pouze příjemným rozhovorem.) Váhy ani Ryby nesnesou dlouhodobé napětí, které vyplývá z otevřeného konfliktu, a pokud by k němu mělo docházet kvůli vlivům v horoskopu některého z nich, jeden nebo druhý by z takového vztahu vycouval. Lepší stránkou tohoto rysu je, že oba mají stejnou tendenci unikat z dosahu vnějších tlaků a utíkat se do svého soukromého nebe, které nalézají v partnerově náručí. Oba potřebují klid a már pro zachování tolik potřebné vyrovnanosti (on) a tolik potřebného klidu (ona). Tento pár může vytvořit romantické pouto také díky sexuální blízkosti, s jejíž pomocí budou urovnávat celou řadu problémů, které se mohou vyskytnout při slad’ování životních stylů a povah. On naplní její něžné neptunské srdce vší láskou, po které kdy toužila, a instinktivně najde způsob, jak svou lásku vyjádřit fyzicky, a to tak, aby nenarušil její důvěru v něj.

Ona mu poskytne stejný druh naplnění díky své schopnosti téměř telepaticky vycítit jeho touhy. Jejich způsob milování je plný vášně, která je často jakoby zahalena do snového oparu. Ne vždy, ale často dosahuje jejich milostný vztah podoby extáze, kterou se nám snaží ve verších zprostředkovat básníci. Náš pár ji vyjadřuje svým vztahem, přičemž text a hudba je jen a jen jejich. Tato vášeň se mění, vždy však zůstává plná příslibů. Oba by si měli dát pozor, aby svého partnera nepodporovali v jeho přirozeném sklonu k neustálým odkladům a vyhledávání nejrůznějších požitků. Oba partneři jsou si v tomto ohledu podobní. Mají sklon k lenosti, alkoholu a drogám. Časté je také denní snění. Jinak může mezi oběma vzniknout velice šťastný vztah. Jeho základem se může stát její neotřesitelná víra v partnera a jeho optimismus a dobrá nálada, s níž snáší ženinu občasnou nevyrovnanost. Možná si naše žena Ryba bude občas stěžovat, že její partner není dostatečně vnímavý a nesnaží se hledat skutečné příčiny jejích nálad a pocitů, že jeho přístup je často příliš odtažitě logický.

Ale je sama dostatečně vnímavá, aby si všimla, že toto se týká jen poloviny času, který spolu tráví, a že jeli trpělivá a dokáželi čekat – jeho úsměv se znovu naplní soucitem a pochopením? On je možná nespokojený s její péčí o domácnost, s tím, jak neustále odkládá své úkoly, a může mu být záha-dou její do dáli zahleděný pohled, kdykoli se jí něco snaží “rozumně” vysvětlit. Ale na druhé straně oceňuje citovou pohodu, která je tak důležitá pro jeho představu útulného krbu. Ta je pro něj dostatečnou kompenzací za vše ostatní. Ona je tak vrozeně soucitná a on tak vrozeně spravedlivý, že vždy dokážou vyřešit všechny spory. Žena Ryba a muž Váhy jsou oba moudří, jen druh jejich moudrosti je odlišný.

On je přísně intelektuální (přes své sentimentální a romantické sklony) a ona je hluboce emocionální (přes svou navenek chladnou pózu). Je jim potřeba magické alchymie; a protože jsou oba ochotni přistoupit ke kompromisům, mohou spolu být šťastni. Jestliže ale žena v tomto vztahu kouří, bude se svých cigaret muset vzdát, aby partnerovi dokázala svou lásku. A on bude muset slevit ze své potřeby vše neustále chladně posuzovat rozumem. Jeho manželka mu nebude služkou ani kuchařkou. Bude mu partnerkou a ženou … mořskou nymfou se zvukem mořského příboje v očích, s kterou je tak dobře, když ji může držet v náručí u hořícího krbu … zatímco venku padá sníh. Slyšíte cinkot zlatých zvonků? Myslím, že jsme se kruhem vrátili zpět k počátku.

Ryby (19.2. – 20.3) všeobecne

Ryba – ako ju spoznáte

Žena ryby a Muž rak

Žena ryby a Muž býk

Žena ryby a Muž baran

Žena ryby a Muž ryby

Žena ryby a Muž vodnár

Žena ryby a Muž kozorožec

Žena ryby a Muž strelec

Žena ryby a Muž váhy

Žena ryby a Muž panna

Žena ryby a Muž lev

Žena ryby a Muž škorpión

Žena ryba a Muž blíženci

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: