elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena ryby a Muž rak

Posted by elizabethin na 2. marca 2012

Telepatické spojení mezi všemi milenci a manželi, kteří jsou vedeni vib-rací ve vzorci 5-9, je vždy silné – a pouto, které je mezi mužem a ženou ovlivněnými vibracemi 5-9 a narozenými ve vodních znameních, je vždy zázračné. Když ve svých šťastných chvílích cítí vzájemné přitahování, je to nádherné, kouzelné požehnání. Avšak nastanou-li zlé časy, jsou-li na čas odloučeni (páry 5-9 se velmi málokdy odlučují natrvalo, jen jsou-li mezi jejich horoskopy vážná poškození), pak se během těchto pustých dnů může tah pouta zdát spíše prokletím než požehnáním.

Mučí je vzpomínky a nejhorší ze všeho je, že každý z nich ví s úžas-nou přesností, co ten druhý dělá a co si myslí. A zatímco to, co ten druhý si myslí, je téměř vždy příznivé – to, co ten druhý dělá, může být pro to-ho, kdo dostává telepatické zprávy, značně sužující – protože když se tito dva hádají, každý se snaží ukázat tomu nepřítomnému, jak velmi je mu to jedno. Protože Rak a Ryby umějí dobře předstírat a oba dva jsou stejně talentovaní divadelníci, představení, která jeden pro druhého insce-nují, mohou být velmi zneklidňující. Zvláště když si uvědomíme, že dívka Ryba i muž Rak mají výjimečnou představivost. Její nepunský a jeho lu-nární sklon k fantazii občas zastiňuje původní zprávu drásavými tóny, které zbytečně zraňují srdce. Každý muž Rak je rád (někdy to dokonce vyžaduje), když je rozmaz-lován. Je rád chlácholen, jako ho chlácholila maminka (nebo měla chlácholit).

Je to vážně docela prosté. Jestliže byl vychován, aby si uklí-zel ponožky, zvládal své problémy dospěle, umýval po sobě nádobí a celkově byl emocionálně i jinak nezávislý, zatímco byl láskyplně milo-ván, pak od ženy, která ho miluje nebo si ho vzala, očekává, že bude láskyplná a loajální, a na oplátku on bude plnit svůj podíl domácích po-vinností. A stejně se bude podílet na řešení emocionálních roztržek a tenzí, které se vždy v jakkoli těsném vztahu čas od času objeví, ať mezi rodiči a dětmi, milenci nebo manželi. A ti dva budou žít šťastně až navě-ky, jak sliboval Hans Christian Andersen. Pokud však byl maminkou jako dítě rozmazlován, plně od své milova-né ženy očekává, že ho bude rozmazlovat i jako muže. Milovat ho láskyplně a loajálně, ano – ale také uklízet po něm ponožky, nežádat po něm, aby se podílel na domácích pracích, vařit mu, otročit mu, zbožňovat a uctívat ho – říkat mu, že má pravdu, i když ji nemá, bránit ho proti je-ho nepřátelům, citově ho podporovat – a nikdy po něm nechtít, aby nesl břemeno odpovědnosti za neshody mezi nimi.

Naštěstí je dívka zrozená v Rybách skvěle vybavena pro tuto speciál-ní něžně milující péči a z velké části uspěje, i když to může znamenat podřízení její vlastní osobnosti a životního stylu více, než by bylo vhod-né. Její sny budou zaujímat druhé místo a ona bude muset většinou udělat první krok k usmíření po hádce, první pokus k zahlazení všech nedorozu-mění. On bude plakat na jejím rameni mnohem častěji, než ona bude moci plakat na jeho, když se bude cítit nejistá a utrápená. S její nádhernou po-korou, soucitným srdcem a skutečnou potřebou přinášet druhým štěstí, s její nesobeckostí to bude fungovat docela dobře … pokud ho postupně velmi jemně naučí, aby byl trochu citově zralejší a aby s ní zacházel jako s člověkem, který má občas rovněž nějaké pocity a potřeby být pochopen. Jestliže snad zanedbá potřebu naučit ho chápat její osobní individuální po-třeby, ocitne se ve stejných potížích, v jakých se ocitla jeho matka, když kdysi pochopila situaci.

Pro Neptunovu dámu je velmi snadné překročit tu tenoučkou čáru mezi pokorou a masochismem, mezi podřízeností a mučednictvím. Pak je tu další druh Raka, muž, který byl jako malý Ráček opravdu ně-jak odmítán. Možná byl sirotek nebo adoptovaný, pokud ne, pak byli jeho rodiče možná příliš zaneprázdněni a nevěnovali mu pozornost, kterou každé račí mládě potřebuje. Možná byla jeho matka citově chladná a on často do noci sám plakával a hladověl nedostatkem takových pozorností, jako jsou pohádky před spaním, medvědí objetí a polibky na nos na dob-rou noc. Možná vyrostl v bídě, do jeho snů každou noc vstupovaly finanční starosti rodičů, což mu možná přinášelo podvědomý pocit viny za to, že pro ně znamená další výdaj, jednoduše tím, že je, existuje – že se vůbec narodil. Je-li toto historie dětství jejího milovaného Raka, má před sebou žena narozená v Rybách obrovský úkol. Bude muset být jeho psychologem, jeho psychiatrem, jeho nejlepším přítelem, matkou i otcem (oběma) a samozřejmě jeho milenkou a zároveň splňovat jeho krásnou představu ženství.

Hotový anděl, který ho nebude nenávidět a neotočí se k němu zády, když se on bude chovat jako hotový ďábel. Zkrátka bude muset léčit všechny jeho staré rány s neutuchající trpělivostí a soucitem, dokud kouz-lo lásky nevytvoří svou tajemnou alchymii … a jednoho dne se probudí a zjistí, že pomalu, ale jistě nabyl sebedůvěry a víry. Teprve pak ji může milovat tak nesobecky jako ona jeho. Je to pevný zákon lidské povahy -nejdříve musíš mít rád a vážit si sám sebe, pak můžeš opravdově milovat někoho druhého. Díky tajemným vibracím 5-9 dívka Ryba nezpanikaří, když pozná, že muž, kterého miluje, je jeden ze dvou zmíněných typů muže Raka. Ví, že se narodila, aby se se složitostmi lidských vztahů vyrovnala mnohem snadněji než většina lidi. Další z jejich neptunských talentů je schopnost přijmout problémy, ať velké nebo malé, a rozhodnout se, jak je trpělivě a klidně vyřešit. Nepřipustí, aby ji obtíže nemístně sužovaly, lehce se vypořádá s překážkami – a to je postoj, který si osvojila bez námahy, dí-ky svému vnitřnímu klidu a jistotě, díky svému přání, aby ji inteligence vyšší než její vlastní vedla ke konečnému naplnění všech tužeb a snů.

Bu-de dělat, co bude moci, aby překonala překážky na své cestě. Co víc může kdokoli udělat? Dál si dělat starosti potom, co jste učinili vše, co bylo ve vašich silách, je pro ni plýtvání energií. Řídit své osudy není pro Ryby typické. Ne že by byla žena Ryba zcela imunní vůči návalům pláče a zou-falství, které jí přinesou její vlastní pocity strachu z nejistoty. Sem tam opravdu upadá do deprese. Ale většinou to netrvá dlouho a její zvyk po-krčit rameny v pozitivním fatalismiu se vrací a je zase sama sebou, klidná a jistá. Pozitivní fatalismus … to zní jako protimluv, ale není tomu tak. Jednoduše to znamená, že přijímáte nevyhnutelné a věříte moudřejšímu osudu, že se vše nakonec v dobré obrátí. Navíc ke svému neptunskému instinktu má i pochopení. Je dostatečně vnímavá, aby uviděla zajiskřit diamant ještě před tím, než je vysekán a vy-leštěn. Tady velmi pomáhá její představivost.

Dokáže také v Rakovi, kterého miluje, vidět všechny dobré ctnosti, vidět ho jako možného celo-životního druha. Cítí se s ním příjemně, protože není agresivní ani příliš kritický (s výjimkou jeho špatných pondělků a pátků, kdy se uráží, proto-že se mění Měsíc). Když jde o něho samého, je měkký, což ji dojímá, ale zároveň dokáže být tvrdý, a to jí spolu se zřetelným smyslem pro odpo-vědnost přináší pocit jistoty – budoucnosti – jeho oddanosti – a jejího vlastního ženství. Je jemný, tichý muž. A ona je také jemná, tichá žena. Jakýmsi způsobem jí jeho blízkost přináší pocit klidu a dokonalosti. Je in-teligentní, má úžasný smysl pro humor. Dokáže ji rozesmát i rozplakat … vypráví vzrušující příběhy … je vtipný, chytrý a vrtkavý natolik, aby ji stále překvapoval. Je přesně tou směsicí stálého a nepředvídatelného, kte-rá činí život zajímavým a zabraňuje, aby se láska pevnými návyky omrzela.

Vedle všech těchto předností je galantní a okouzlující milenec. Umí číst její myšlenky (tak jako ona jeho), vždy jako by věděl, kde nejví-ce na svém těle potřebuje jeho ruce … kdy nejvíce touží uniknout s ním do jejich soukromého světa vášně a tajných vzájemných důvěrností.Bez jediného vysloveného slova tito dva budou vědět, kdy je čas na se-xuální vyjádření lásky, aby utišili rozbouřené vody tak, jak to přirozené spojení muže a ženy vždy dokáže. Jediný problém, který se může v jejich fyzické sounáležitosti objevit, spočívá v její dočasné frigiditě a stáhnutí se do sebe. Může se to stát, když on _jí nedá dostatečně najevo, jak velmi ji potřebuje, a soustředí se příliš na své bezejmenné úzkosti a obavy. Ale ona odpoví jako květina na déšť, jestliže si najde čas na to být něžný. Nebo se on může někdy stáhnout do své ulity předstíraného nezájmu po-tom, kdy ona byla na něho po hádce trošku sarkastická a přísná.

Žena Ryba je nelaskavá a “přísná” tak zřídka, že ty vzácné okamžiky, kdy ta-kovou je, mohou citlivého Raka šokovat a on se cítí odmítnut. Ale to jsou jen drobností a za okamžik to silný magnetismus mezi Rakem a Rybami překoná – a přitáhne je cele zase zpět k sobě. Rak i Ryby jsou tvrdošíjní – různým způsobem. Tvrdošíjnost ženy Ryby vychází z jejího odporu uvěřit, že neúspěch je trvalá věc, v tom ji podporuje tušení, že konec jakéhokoli nepříjemného období bude překva-pivě prospěšnější, než se kdy zdálo možné. To j sou kořeny štěstí, kdy časem dozrává ovoce stromu zkušenosti. Rakova tvrdošíjnost vychází z neochoty nechat cokoli opravdu vytou-ženého odejít. Račí klepeto se bude pevně držet hluboce chtěné věci, snu (nebo osoby) s neuvěřitelnou vytrvalostí, ať bude poblíž nebo vzdálený celé kontinenty. Není snadné se z Rakova sevření vyprostit. Může se dív-ka Ryba kroutit, jak chce, trvalý útěk je obtížný. Ale ona obvykle nebude plýtvat energií a snažit se osvobodit z Rako-vých sevření.

Cítí, že je nádherné, když ji někdo tolik potřebuje. To je. Vlastně je to jedna z nejkrásnějších věcí, která by se mohla typické ženě zrozené v Rybách přihodit. A přece se mohou objevit v jejich soužití mo-menty, kdy ona bude nezbytně chtít laskavě vysvětlit svému milovanému “bláznivému ptáčeti”, že být potřebována je vždy tak krásné, ale být vlastněna může být k zalknutí. “Měsíční muž” se pak odvrátí a bude pla-kat, tiše . .. cítit se osaměle a odmítnut, nemaje tušení, že to byla jeho račí přirozenost, co ji v obraně jejího osobního soukromí přinutilo takto mlu-vit. Jeho dáma Ryba řekne: “Je mi to líto. Nechtěla jsem ti ublížit. Opravdu tě mám nejraději na světě. Tak už toho nechej a pojďme si při úplňku něco přát!” Rak se viditelně rozzáří, zahihňá se, zase ji popadne svým tvrdošíjným hmatem, zašklebí se šťastně a řekne: “Tak dobře, pojďme! Vsadím se, že uhádnu, co si budeš přát.” Pak se Ryba měkce pousměje a odpoví: “Samozřejmě. Vždyť znáš mé tajnosti. Také vím, co si budeš přát.”

Rak se vzrušeně zachvěje a zašeptá: “Pšš! Neříkej to nikomu.” Žena slíbí na čestné slovo, že živé duši nic ne-prozradí … a odejdou někam na louku, budou se dívat na oblohu a zpívat své mantry úplňkových přání. Ale Rak se nikdy nedoví, že se spletl ve své domněnce o přání Ryb. Je mnoho věcí, které Neptun Měsíci nikdy neprozradil. Ted’ vám řeknu nejvíce střežené tajemství tohoto muže a této ženy. Víte, proč spolu Rak a Ryby hrají tolik her? Protože každý z nich si mů-že být jist, že ten druhý nikdy neztratí zájem.

Ryby (19.2. – 20.3) všeobecne

Ryba – ako ju spoznáte

Žena ryby a Muž rak

Žena ryby a Muž býk

Žena ryby a Muž baran

Žena ryby a Muž ryby

Žena ryby a Muž vodnár

Žena ryby a Muž kozorožec

Žena ryby a Muž strelec

Žena ryby a Muž váhy

Žena ryby a Muž panna

Žena ryby a Muž lev

Žena ryby a Muž škorpión

Žena ryba a Muž blíženci

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: