elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena ryba a Muž blíženci

Posted by elizabethin na 2. marca 2012

Dívka narozená v Rybách udělá téměř vše pro to, aby její milostný vztah (či manželství) zůstal klidný a šťastný. Přizpůsobí své zvyky (i vše ostatní) Blíženci, jehož miluje, a to i přesto, že to notně pobouří její feministické přítelkyně. Budou ji otevřeně litovat, ona se však bude jenom usmívat a nebude si všímat jejich poznámek. Ve skutečnosti totiž není otrokyní Blížencových vrtochů a nálad. To si myslí jenom její soucitné kamarádky. A nejsou samy. Její muž Blíženec má stejný pocit.
A to je přesně ten dojem, který tato sladká, uhlazená a vstřícná žena na něj chtěla udělat (a také na všechny své známé, přátele, sousedy i příbuzné). Dobře ví, co dělá. Jenom si ulehčuje život. Jakmile se jednou zamilovala do Blížence, rychle pochopila, že má jenom dvě možnosti, jak se v tomto náročném, ale fascinujícím vztahu ve vzorci 4-10 může chovat. Může se rozhodnout, že jejich láska nestojí za všechny ty nároky, které partner Blíženec klade na její jemnou psychiku, a pak ho musí opustit … vyklouznout jednoho rána z domu. Nebo se může rozhodnout, že radost, štěstí a uspokojení, které jí dává láska k němu, a jeho náklonnost a oddanost, které dostává na oplátku aspoň od jednoho z jeho Dvojčat, stojí za několik kompromisů. Jestliže se rozhodne pro druhou možnost, je téměř jisté, že se přičiní, aby jejich vztah fungoval. Možná že vám to připadá jako složité plánování, ale ona to zvládne.
Ženiným tajemstvím je Neptunovo umění pasivní rezistence. Má k ní vrozený talent, tak jako jiní mají třeba vrozený perfektní hudební sluch. Ženy Ryby vědí, kdy a nakolik se mají stáhnout z dobytých pozic, stejně jako vědí, kdy je vhodné postoupit a kam až mohou zajít. Tedy ve skutečnosti to nevědí. Cítí to. Jako by už od narození byly vybaveny jakousi neviditelnou, ale velmi citlivou anténou, která jim předává pronikavé, téměř jasnozřivé signály, jež se týkají vzorců lidského chování. Všichni Blíženci jsou intelektuálně pohotoví, bdělí a ostražití, a tak je velmi obtížné, pokud ne nemožné, podvést je či ošálit. Ale ať už je muž narozený v Blížencích chytrý sebevíce, k neptunským strategiím Ryby je slepý. Jestliže má žena v úmyslu něco, o čem ví, že by s tím její druh Blíženec nejspíše nesouhlasil, rozhodně neplýtvá energií na to, aby svými neodbytnými požadavky nebo plačtivými prosbami nabourala jejich vztah. Před mužem tedy dělá to, co chce on, a když s ní není, dělá to, co si přeje sama. Nemyslete si ale, že to, po čem touží a k čemu nedostala mužovo požehnání, je nutně něco temného nebo prohnaného. Třeba vyloupení banky nebo nevěra. Může to být něco naprosto nevinného a obyčejného, třeba o hodinu delší spánek.
Jako všichni ptáci i typičtí Blíženci většinou vstávají dost brzy, a to bud’ s veselým pískáním na rtech, nebo rozmrzelým mumláním (podle toho, které z Dvojčat vstalo jako první), a mají tedy pocit, že mohou kritizovat ty, kteří by si v posteli poleželi déle než je – podle Blíženců – záhodno. Nebo by si žena ráda přečetla něco, o čem ví, že by ji partner nedoporučil; nebo navštíví přátele, když se mu právě zdá, že by měla strávit čas nějak užitečněji; nebo navštíví kosmetický salón. Proč by měl být proti? Protože si myslí, že je krásná taková, jaká je, a také proto, že má za to, že by peníze na osobní zkrášlování mohli utratit za něco lepšího, třeba za společné cestování. Změna místa, cestování kamkoli, kde je to jiné než doma, představuje pro Blížence to největší blaho.Inteligentní Blíženci mají také silně vyvinutý instinkt pro vše účelné. Kdyby se například Blížencova družka objednávala ke kosmetičce v jeho přítomnosti, snažil by se jí to vymluvit bud’to vemlouvavým přesvědčováním a osobním kouzlem, nebo rozmrzelou kritičností.
Jakmile však uvidí výsledek, jenom zřídka protestuje. Za prvé nemá to srdce hádat se s ní, když je tak přitažlivá. A za druhé dobře ví, že by byla vyložená ztráta času pokoušet se zastavit něco, co se už stalo. A Blíženec ztrácí čas málokdy. Věří totiž, že čas je tu na to, aby byl vyplněn nějakým konáním – každá vteřina musí být plně využita (až na dobu, kdy spíme – a pro typického Blížence představuje spánek luxus, kterého si dopřává pouze na krátké chvíle). Čas je látka, z níž je tvořen život a sny. A rozmařile jím plýtvat svým nicneděláním je podle Blíženců hřích. Žena narozená v Rybách má zcela jiný vztah k času. Má pocit, že je nevyčerpatelný: když dnes nějakou minutku ztratí, zítra může vše dohnat. A nejlepší způsob, jak čas strávit, je nedělat vůbec nic. Hlavně když se cítí vyčerpaná tisíci a jednou službou druhým a její většinou radostná nálada se někam vytratila. Nejlépe strávený čas je pro ni pak ten, kdy může být jenom sama sebou, kdy může “jenom tak” být, existovat … v chladivých, zelených vodách klidného rozjímání. To posiluje duši.
A protože život s Blížencem je ovlivněn napjatými vibracemi ve vzorci 4-10, ženina duše potřebuje spoustu osvěžení a posílení. Mužovy vlastnosti, které ji na počátku tak přitahovaly, mohou postupně značně vyčerpávat její poklidnější povahu. Jeho mysl je plná malých překvapení, a to ji těší – je bystrý, pohotový a okamžitě rozumí všemu, co vidí, slyší nebo čte. Má spoustu nápadů v okamžiku, kdyby to nikdo nečekal, a téměř vždy jsou originální a vzrušující. Vypadá to, jako by byl věčně zaměstnaný sněním, myšlením, plánováním, obecně děláním, zatímco ona je zaměstnána pouhým bytím. Muž v Blížencích dokáže změnit zaměstnání pouhým mrknutím svých zářivých očí a ona nikdy neví, co je čeká za dalším rohem. Je to vzrušující. Fascinující a podmanivé. Je jako záhada, kterou nedokáže zcela rozluštit, a ona záhady miluje.
Ale právě tyto mužovy povahové rysy ji po čase přivedou k touze po samotě a klidu … po jistotě jednotvárnosti … po návratu k uklidňující tlumenosti jejích vlastních pomalejších a jemnějších snů a cílů. Mužův skvělý vtip, chlapecký úsměv, jiskra jeho výrazných očí, jeho inteligence a nadání budou dívku po jistou dobu zcela fascinovat. Když pozoruje proměny jeho nálad, kdy se dokáže změnit z láskyplného, veselého, něžného a velkorysého muže v podrážděného, sarkastického a lakomého mručouna a pak zase naopak, připomíná jí to kaleidoskop. Když tak z odstupu pozoruje jeho mentální akrobacii, připadá jí zajímavá, dokonce úchvatná a hlavně podnětná. Když se však sama stane bezprostředním účastníkem pádů a stoupání jeho nepředvídatelných intelektuálních, tělesných i emocionálních aktivit, její klid a vyrovnanost se začnou opotřebovávat. Ať se Neptunova žena snaží sebevíce, nedokáže se odpoutat od záležitostí druhých lidí. Nasává okolní pocity a emoce jako houba nebo citlivá fotografická deska (podobně jako Raci nebo Štíři).
A protože její aura je naladěna na něžné akordy, Blížencovy bicí a vysoké tóny fléten jí občas hrají na nervy a ruší její rovnováhu tak, že může propadnout lehké depresi. Této situaci se může vyhnout, vydá-li se na poklidnou plavbu mimo citové proudy valící se kolem ní, v nichž jí hrozí utonutí. Při této očistné plavbě se zase může vrátit do světa svého vnitřního klidu (at už to stoji co to stojí) … a nabýt nových sil. Žena Ryba toto období duchovní obnovy nutně potřebuje, ale muž Blíženec, jenž ji miluje, bude zmatený, dotčený a někdy i rozzlobený. Přitom ho ani nenapadne, že on sám je odborníkem na sebeobrannou taktiku duchovní obnovy, na ústup do blazeované netečnosti právě v okamžiku, kdy žena potřebuje, aby byl laskavý a starostlivý. Vzpomeňte si na to, jak jsem mluvila o tom, že Ryby mají starou moudrou duši. Blíženci jsou naopak spíše “batolata” (viz kapitolu Dvanáct tajemství lásky na počátku této knihy) a nedokážou se ubránit jisté sebestřednosti.
Navzdory jejich “dětskému” charismatu jsou však schopni překvapivého vhledu a ponoru. Muž Blíženec občas projeví neuvěřitelné pochopení pro to, čím žena prochází, a výjimečně s ní i vřele soucítí; nebo přesně vycítí, kdy je ta správná chvíle ji rozesmát či pozvat na výlet .. . nebo jenom na procházku či projížďku. To jsou ty vzácně šťastné okamžiky jejich lásky.Sexuální chemie mezi nimi bývá často jakousi mlčenlivou alchymií, která je dokáže sblížit – a to nejenom tělesně. Smíšením živlů Vzduchu a Vody, ke kterému dochází během jejich sexuálního spojení, přebírá muž některé ženiny vlastnosti a ona zase jeho. Po milování je žena často živější a energičtější a on zase tišší, něžnější a méně neklidný.Když se Voda spojí se Vzduchem a vytvoří sexuální jednotu (viz kapitolu Splývání živlů na konci této knihy), Voda čarovně promění Vzduch na životadárný, chladivý déšť, jenž očistí a občerství přírodu, najednou opět zavlaženou radostným příslibem do budoucna a provoněnou novou nadějí.
Ve společném objetí nacházejí Blíženci a Ryby prchavou harmonii, kterou tak dlouho – a vlastně marně – hledali jinde. Sexuální mysterium existující mezi nimi může být silným oživujícím a obrozujícím zážitkem pro oba, společným tajemstvím i pevným základem jejich trvalé touhy po pochopení značně odlišné osobnosti toho druhého. Ženina váhavost, její sklon vyhýbat se nepříjemným tématům muže často rozčiluje a frustruje. Žena Ryby umí neuvěřitelně obratně měnit téma hovoru. A mu nezbývá než s ní držet krok. Jeho kritičnost a roztříštěné zájmy trápí zase ji. Přesto se však žena narozená v Rybách dokáže téměř vždy vyhnout nepříjemným situacím. Muž by někdy dal přednost tomu, kdyby to tak nebylo, protože občasné kontroverzní debaty a rozhovory stimulují jeho merkurovský intelekt. Ona by zase byla raději, kdyby více relaxoval a dělal si méně starostí. Muži by vyhovovalo, kdyby jeho družka méně relaxovala a dělala si více starostí. Nebo by si třeba nemusela dělat starosti, ale aspoň by mohla vidět věci tak, jak jsou, spíše než tak, jak je vidět chce (byt on se také občas oddává dennímu snění).
Muž narozený v Blížencích je symbolickou mozaikou plnou náhlých zákrutů a odboček. Zrovna když si myslíte, že se k metafyzice staví notně kriticky, koupí si knihu o Velké pyramidě. Znala jsem jednoho Blížence, který tvrdil, že opovrhuje okultismem, a pak se zmínil o tom, že by si k Vánocům přál křišťálovou kouli. Chtěl s ní totiž experimentovat. Experimentování je pro Blížence skutečným adrenalinem duše. Když něco probudí jeho zájem, nemá klid, dokud nepřijde celé věci na kloub, popřípadě dokud ji nějak nevylepší. Složitosti mysli tohoto muže a jeho názory budou ženu Rybu zároveň přitahovat i odrazovat. Někdy jeho rozpory ještě prohloubí její obdiv k němu a možná se i pokusí napodobit jeho analytický a intelektuální, byt občas fantazijní přístup k věcem a problémům. Jindy však zase ztrácí naději, že mu někdy skutečně porozumí. On má občas podobný pocit, byť pramení z jiných důvodů. A protože jde vlastně o dvě osobnosti v jeho i jejím případě, tato hra nikdy neskončí. Blíženci i Ryby jsou znamení duality.
Občas (hlavně když je duševně i tělesně unavená) se žena Ryba stáhne do sebe a přestane komunikovat, což muže skličuje daleko více, než by byl ochoten přiznat. Ale většinou se žena snaží vyhnout scénám a je schopna ignorovat své vlastní zraněné city. Když se na obzoru objeví něco nehezkého, nějaký zmatek či konflikt, zasněná Ryba začne předstírat, že nic nevidí, a všechno nepříjemné najednou zase zmizí (pro ni). Naučila se, že když člověk trpělivě vyčkává, nakonec se věci vždy nějak vyřeší samy. Pro něj je však nepředstavitelné, že by měl čelit problémům tím, že by si namluvil, že vlastně neexistují. Musí je okamžitě rozebrat a aktivně vyřešit. Nemůže odolat, stejně jako nedokáže potlačit nutkání vyřešit každou křížovku nebo odpovídat nahlas na otázky v televizní soutěži (a vždy zná odpověď ještě dříve než dotazovaná osoba na obrazovce). Každý muž narozený v Blížencích je rozený učitel, cítí silnou potřebu vyčistit zabahněné vody jednoznačnými argumenty a logikou.
Ale i tu se paradoxně objevuje další z jeho protikladů – denní snění. Protože jsou Blíženci vzdušným a Ryby vodním znamením, nebudou nikdy tak demonstrativní, vřelí a neskrývaně láskyplní jako lidé, kteří se narodili ve znamení Ohně. A přesto – díky spojení podstat Vody a Vzduchu – umějí si dát skvělý dárek – volnost. Žena se jenom zřídkakdy vyptává muže, na co právě myslí, nebo na to, kde a s kým byl. Není majetnický typ. A on jí dává stejnou svobodu. Nevadí mu, že pobíhá z jednoho místa na druhé, když s ní není, ale když jsou spolu, očekává od ní, že mu ~ bude dělat publikum, které tak potřebuje. A ona dokáže být skvělou posluchačkou, což on považuje za vůbec jednu z jejích nejlepších vlastností. Dobře ví, že tato smířlivá dáma plná tichých tajemství a rafinovanosti se upřímně zajímá o všechno, o čem má on potřebu mluvit – a to je bezpochyby jeho nejhlubší potřeba. Žena Ryba si zase dobře uvědomuje, že tento muž mnoha nálad ji bude vždycky potřebovat – a to je bezpochyby její nejhlubší potřeba, potřeba být potřebná. litovat, že se rozhodla slevit ze svého životního stylu a řídit se jeho.
A tím, že to udělala, vlastně ani o nic Když je Blíženec sarkastický (a to on dobře umí), může jí to zlomit srdce. Když se mu však vrátí jeho kouzlo, když se v jeho očích opět objeví ohníčky překvapení a na tváři se mu usadí hranatý úsměv, dívka dobře ví, že nemá proč nepřišla, protože na oplátku získala svůj vlastní lidský kaleidoskop, jenž lehkým dotekem mění barvy, tvary a vzory. Muž ji bude opakovaně plísnit za její extravaganci a štědrost. A pak se jednoho dne bez varování rozletí městem (jako by měl připevněna Merkurova stříbrná křídla) a vypůjčí si v bance peníze, protože je chce dát příteli, který se náhle ocitl v potížích. Celé měsíce bude vážně plánovat, že se přihlásí na dálkové studium na technice, pak si ale náhle koupí psací stroj a ohlásí jí, že se stane spisovatelem.
Přijde večer domů unavený z práce, odmítne večeři, kterou mu uvařila, oznámí jí, že si jde Iehnout, a mrzutě se odebere do ložnice. Za pět minut je zpátky, oči mu zase kouzelně září a ptá se jí, zda si nechce vyjet ven pozorovat západ slunce, pak se najíst někde ve městě a zajít si třeba do divadla. Zatímco se žena převléká, bude ji pobízet, aby spěchala, a podrážděně si stěžovat, že jí vždycky všechno strašně dlouho trvá. Pak se usadí do auta a on jí neočekávaně řekne, že nikdy jí to víc neslušelo. “Víš, že vůbec nevím, co bych si bez tebe počal?” zeptá se jí. A jeho družka mu neodpoví, jenom se usměje. Ví to přece už dávno. Proto s ním zůstala.

http://denne.sk/

Ryby (19.2. – 20.3) všeobecne

Ryba – ako ju spoznáte

Žena ryby a Muž rak

Žena ryby a Muž býk

Žena ryby a Muž baran

Žena ryby a Muž ryby

Žena ryby a Muž vodnár

Žena ryby a Muž kozorožec

Žena ryby a Muž strelec

Žena ryby a Muž váhy

Žena ryby a Muž panna

Žena ryby a Muž lev

Žena ryby a Muž škorpión

Žena ryba a Muž blíženci

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: