elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena ryby a Muž býk

Posted by elizabethin na 1. marca 2012

Pamatujete se, jak jste jako malé děti sledovali kouzelníka a byli jste plni údivu nad tím, jak dokázal, aby přímo před vašima očima mizeli všichni ti bílí králíci, hedvábné růže a barevné stuhy? Muž Býk, který se zamiluje do ženy Ryby a který není obeznámen s kouzlem astrologie, má příležitost si tyto prožitky oživit. Může to trvat měsíce nebo i roky, než se jí podaří toto umění zmizet zvládnout, a když se je chystá použít, rozhodně to předem neohlašuje, neboť Ryby nesnášejí hádky ani nekonečné a ukřičené vzájemné obviňování. Prostě k tomu dojde jednoho dne či večera, který je jako stovky jiných večerů. Ona mu něžně oznámí:Ona: Miláčku, byla jsem dnes večer pozvána na literární večírek. Co kdybys mě tam hodil autem, mezitím si skočil třeba do kina a později mě zase vyzvedl?On: Nechce se mi jít samotnému do kina.Ona: Tak bys mohl jít třeba se mnou, protože . . .On: Ne, to bych tedy nemohl. Víš přece, že mě tyto literární večírky nudí. Ona: Dobře, tak já tam taky nepůjdu. A můžeme jít do kina spolu. Líbí se ti mé nové šaty?On: Jsou příliš krátké. Vypadáš v nich jako striptérka těsně před tím, než se svlékne úplně. Oblékni si něco jiného a tyhle si nechej prodloužit. Ona: Dobře, miláčku, ale všichni nosí …On: Ano, ale všichni jsou také posedlí sexem a drogami a demonstracemi a revolucí a hnutím za ženská práva. Má to snad znamenat, že žena, kterou miluji, by chtěla být stejná jako oni? Ona: Ne, to ne. Máš samozřejmě pravdu, miláčku. Jen jsem si myslela … On: Neměla bys příliš myslet, protože z toho máš pak jenom zmatek v duši a hlavu plnou podivných názorů. Raději se drž toho, čeho se ženské držet mají

A pohni, nebo nestihneme . . . hej ! Kde jsi? Kam ses ztratila? Zmizela stejně náhle jako bílí králíci, hedvábné růže a barevné stuhy. Už měla prostě dost toho, jak vnímal veškeré její pocity, měla dost jeho naprosté neochoty k jakémukoli kompromisu. Třeba se ztratila jen na chviličku, aby na okamžik byla o samotě, a potom se vrátí opět svěží a opět ochotná se mu podrobit, pokud ho skutečně miluje. Všechny ženy ovládané Neptunem jsou obdařeny jemným náznakem masochismu. Je tu však i možnost, že jednoho dne zmizí navždy, obzvláště pokud je její Luna či Ascendent v některém agresivnějším znamení – a tak by se měl mít Býk na pozoru. Vždyť v praktičnosti a v připravenosti na problémy všeho druhu je jeho síla. Samozřejmě že ne všechny páry Býk-Ryby jsou tak výrazně polarizovány jeho mužskou nadřazeností a její submisivní ženskou poslušností. To je pouhé varování pro Býka i Ryby, mezi jejichž Slunci a Měsíci je aspekt neslučitelnosti.,

Pokud je však vztah mezi jejich světelnými tělesy harmonický, jejich milostný vztah může být vzácný a dokonale uspokojující, neboť jsou v mnoha rovinách kompatibilní, a dokážou si proto být jeden druhému oporou, když se pro něj stává život příliš hlučný a horečnatý – nebo když se pro ni stává život příliš trpký a ošklivý. Každý muž oceňuje, pokud se setkává s porozuměním, s ochotou naslouchat jeho problémům, zvláště pokud tímto porozuměním oplývá pozorná žena gejša s jemným hlasem a něžnými způsoby. Ovšem jelikož je lidská povaha taková, jaká je, každý muž se také snaží poněkud zneužít tolerantnosti a porozumění své dívky. Muž Býk není dozajista žádnou výjimkou, a proto by měla dívka Ryby, která se zamiluje do silného Býka, své ego upevnit, chce-li se naučit onomu kouzlu, jak ho proměnit v roztomilého, pomilování hodného “medvídka”. Dívka Ryba má jednu výhodu, a tou je bystrá, vnímavá mysl, která se skrývá za jejím sladce povolným zevnějškem.

Dívka Ryba tak usvědčuje muže Býka v okamžiku, kdy to on nejméně očekává a kdy je přesvědčen, že mu beztrestně projde flirt s jinou ženou … i když dívka Ryba mu poté možná až příliš rychle odpustí, alespoň pokud se to stalo poprvé. Tato dívka však pevnost svého ega využije především tehdy, když se muž Býk bude snažit pošlapat její sny a její nejistou povahu ovládnout svým strohým charakterem. Ne že by byly veškeré problémy mezi nimi důsledkem jeho přehnaného zdůrazňování mužské nadřazenosti. Některé také mohou vyplynout z její váhavosti (“Ach, promluvme si o tom později…”), z její až provokující vyhýbavosti (“Nevím přesně, kam jdu, ani jak dlouho tam budu. Musíš vědět o každém mém kroku?”), z jejího tajnůstkářství (“Na to ti nemůžu odpovědět. A prosím, aby ses nepletl do mých soukromých věcí.”), z její až přehnané nesamostatnosti (“Nemůžu se sama rozhodnout, co dělat.”) či z jejího nedostatku sebedůvěry, jenž jde ruku v ruce s hotovým vodopádem slz (“Nejsem pro tebe dost hezká ani dost chytrá.”).

On jí sice může tisíckrát opakovat, že si nedokáže představit dokonalejší dívku, ovšem pokud je ona Rybou s poškozeným Sluncem nebo také s Ascendentem a Lunou v proměnlivém znamení, ve svém nitru se bude stále strachovat a podezřívat ho, zda si z ní jen neutahuje.Pro muže Býka je snadnější porozumět dívce Rybě, pokud má na paměti, že ona nejen odráží všechny citové vibrace jejího (ale i jeho) bezprostředního okolí, ale také je vnitřně absorbuje a nasává jako houba. Ten, koho jeho vládnoucí planeta nutí k tomu, aby ostatním vysoušel slzy a zaháněl jejich obavy, aby odrážel a absorboval vše kolem od bujarého veselí až po hysterickou zoufalost, má přece právo na to být čas od času poněkud nejistý či labilní. Každého Býka si však nutně nemusíme představovat jako drsného a tvrdého, necitlivého muže. Stačí si vzpomenout třeba na amerického filmového herce Jamese Masona, jenž je sice Býk, ale zároveň je také ztělesněním vytříbeného a uhlazeného vystupování (avšak též tvrdohlavosti).

Ani každou dívku Rybu si nemusíme nutně představovat jako uplakanou zpovědní vrbu, ustrašenou, slepě poslušnou a naprosto nevýbojnou. Stačí si totiž vzpomenout na bývalou (ze zákonného hlediska), avšak z astrálního hlediska nynější manželku Jamese Masona, Pamelu Masonovou, která je narozena ve znamení Ryb, ale zároveň je ztělesněním ženy, jež sebou rozhodně nenechá smýkat (ani Býkem, ani nikým jiným) a která sama velice dobře ví, co chce (avšak zároveň je i jemná, křehká a plná porozumění). Jednou z věcí, která může pro muže Býka představovat určitý problém, je Neptunův přístup k pravdě; a neptunským přístupem jeho žena Ryba oplývá. Ona vnímá pravdu jako to, co cítí v daném okamžiku – a to podle situace – a celkem snadno podléhá změně. Ryby nevidí v pravdě něco statického, ale spíše něco neustále se měnícího, v závislosti na různých interpretacích. Býk pravdu vnímá jako fakt, jenž je věčný a neměnný. Máme tu tedy typickou polaritu názorů. Který z nich je správný? Ve skutečnosti mají v různých okamžicích pravdu oba a záleží na tom, o jakém druhu pravdy je řeč.

Některá pravda je univerzální, navěky neměnná, zatímco jinou lze vidět z několika úhlů a je individuální. Některá pravda podléhá neustálým změnám, neboť je úzce spojena s lidskými pocity a emocemi – či veřejným míněním – v daném okamžiku, zatímco jiná pravda je založena na nevyvratitelných faktech, jako třeba odpověď na otázku: Byl jsi před hodinou ve sprše? A lze ji definovat tedy jen jedinou odpovědí – ano, či ne. Jelikož vše ve vesmíru je relativní, proč by měla být právě pravda výjimkou? Otázka typu Byl jsi před hodinou ve sprše ? se týká bezprostřední minulosti, ale otázky týkající se minulosti poněkud vzdálenější, jako například: Byl Lincoln zavražděn? Prohrál Napolean svou poslední bitvu? atd., spadají do hlubší esoterické a metafyzicko-spirituální kategorie, která je spojena s Einsteinovským pojetím času. Pokud jsou minulost, přítomnost a budoucnost simultánní, a nikoli navzájem od sebe oddělené, jak to předpokládal abstraktně uvažující Albert, potom – vezmeme-li v úvahu, že člověk může ovlivňovat budoucnost svými přítomnými činy – proč by nemohl stejnými činy měnit i minulost? Tento druh pravdy spadá již do studia metafyziky, nikoli fyziky

 Stěží lze tento problém v celé jeho šířce a hloubce postihnout v jediné kapitole, a proto se jím budu zabývat podrobněji až ve své příští knize. Přesto je tato otázka pro milence či partnery Býka a Ryby. zajímavá a bývá častým předmětem jejich rozhovorů. Pokud jde o jejich sexuální vyjádření lásky, nemá pravda pro tohoto muže a tuto ženu již zdaleka tak veliký význam. Toto je totiž oblast, v níž je jedinou pravdou vzájemné naplnění jejích lásky. Pokud se jich netýká nějaké vážné poškození vztahu mezí jejich světelnými tělesy čí jíné překážky v postavení planet, jež je třeba překonat, potom by měl být sexuální vztah mezi mužem Býkem a ženou Rybou plný harmonie, nekonečné pravdy a krásy – silné přitažlivosti mezi Zemí a Vodou. Tito dva, zvláště pokud je jejích vztah Slunce-Měsíc silný a pozitivní, mohou existovat ve svém vlastním světě, poutáni k sobě spojením smyslů, jež jim umožňuje vnímat krásy, které si znamení Vzduchu čí Ohně nedokážou ani představit.

Jen málo lidských prožitků ze společného sdílení je tak posilujících jako tělesný projev lásky mezi Býkem a Rybou, tedy mezi lidmi, kteří se dokázali podrobit jeden druhému, aniž by pochybovali o potřebách toho druhého, a kteří touží potřeby toho druhého uspokojit. Není to výbušná vášeň párů v jiných znameních, co jejich vztah naplňuje takovou důvěrností, ale vzácná něha a láskyplný cit, jenž je darován srdečně a přijímán pokojně. Sexuální vztah Býka s Rybami je vždy zahalen lehkým tajemstvím a oni je rádi ponechávají takové, jaké je, možná s vědomím, že kdyby ono tiché neznámo třeba jen o kousíček odkryli, mohli by se tím připravit o vzrušení, které jim poskytuje. Pokud se muž Býk snaží vtlačit násilím ženinu lásku do nějaké definitivní formy, dívka Ryba může odplout, nebo ještě hůře – může bloudit kolem, a probouzet tak Býkův vztek a jeho vlastnický instinkt. Ona se občas může cítit osaměle, když má on spoustu práce a je příliš zaměstnán na to, aby s, ní sdílel její pocity, vše to, co vidí a slyší.

Ale Voda nasycuje Zemi a Země poskytuje Vodě bezpečnou půdu, takže oba si mohou ponechat svou odlišnost, a přitom nacházet útěchu v tom, co mají společné – pokud mu ona dá dostatek hmatatelných důkazů lásky – a pokud jí on poskytne dostatek vyrovnanosti, o kterou by se mohla opřít, když ji její sny opouštějí a její touhy rozesmutňují. Jedné noci se spolu budou odkudsi vracet domů, ona se podívá na oblohu a zašeptá: “Slyšíš . . . ?” Načež on se jí zeptá: “Co mám slyšet?”Přece hvězdy. Neslyšíš, jak vycházejí nové hvězdy? Nezní to překrásně?” Místo toho, aby se zmateně a otráveně zamračil, měl by ji uchopit za ruku a poslouchat společně s ní: Neboť hudba je to skutečně překrásná … hvězdy vycházejí, padají sněhové vločky … a vy cítíte ve své ruce ruku toho druhého … vidíte jeho úsměv … a to vše mohou Ryby naučit Býky.

Ryby (19.2. – 20.3) všeobecne

Ryba – ako ju spoznáte

Žena ryby a Muž rak

Žena ryby a Muž býk

Žena ryby a Muž baran

Žena ryby a Muž ryby

Žena ryby a Muž vodnár

Žena ryby a Muž kozorožec

Žena ryby a Muž strelec

Žena ryby a Muž váhy

Žena ryby a Muž panna

Žena ryby a Muž lev

Žena ryby a Muž škorpión

Žena ryba a Muž blíženci

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: