elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Žena ryby a Muž ryby

Posted by elizabethin na 29. februára 2012

V někdy vážné a klidné, jindy vzbouřené a vřící atmosféře Bronxu v NewYorku se vznáší nejdražší, nejmilejší, nejživější, nejmoudřejší a nejtrpělivější dívka Ryba, kterou byste našli v tomto nebo jakémkoli jiném oceánu. Její jméno je Pauline Hoffenbergová Goodmanová.Každá žena Ryba, která napodobuje podmanivé způsoby drobné .Pauline, si může být jista, že jakoby kouzlem a bez nejmenších obtíží vtáhne svého chlapce narozeného ve stejném znamení do sítí romantiky. Paulin,je vzorem rybí grácie, vtipu a ženskosti a astrologická rada pro dámu veznamení Ryb, kterou může obdržet na těchto stránkách, se odvíjí od jejího osobního, neomylného instinktu, s nímž splétá ony jemné neptunské povahové nuance do podoby ženy Ryby, která je tajným ideálem každého muže v tomto znamení. Mimo toto všechno je také vynikající a rozkošná kuchařka. Co více by si mohl přát snílek ve znamení Ryb? Poezii? Pauline je také poetická a pěkná jako růžový kvítek.Ve skutečnosti má každá dívka Ryba uspokojivý díl dobrých vlastností, rysů a nadání Pauline Hoffenbergové Goodmanové, takže není žádný div, že muž ve znamení Ryb zamilovaný do své dámy pod vládou Neptuna cítí, že konečně proplaval kolem všech nebezpečně se houpajících háčků nastražených agresivními ženami, které se ho snaží ulovit, a doplul do klidných, čistých vod vlídné lásky, již hledal od dob, kdy se vylíhl poblíž nádherného vodopádu slz, na který si podvědomě vzpomíná.Pamatuje si, že jako malý pulec považoval slzy průzračné jako křišťál a hrající duhovými barvami, když skrz ně zasvítí slunce, za půvabnou věc.Potom vyrostl a jednoho zázračného rána mnoha tváří si se záchvěvem štěstí uvědomil, že zná odpověď na svou něžnou pulčí hádanku.

Náhle věděl, že láska byla oním slunečním paprskem, který prozařoval slzy jeho tichého smutku a proměňoval je v jiskřící světelné spektrum.Vzpomínky na vodopád slz dívky ve znamení Ryb jsou naprosto stejné. I ona si pamatuje melancholii provázející její chvíle zrání, kdy se jí zdály sny příliš krásné, než aby je bylo možné popsat, a něžně se vznášely jako řídká mlha nad její duší, s příslibem zítřka stejně svobodného a plného víl jako včerejší ráj. Celý svůj život se ptala, tajně a tiše, zda její sen byl skutečný, nebo jen smyšlený zlomek štěstí a vznešeného klidu.Klidně a trpělivě čekala, až se znovu vynoří z mlhy paměti, a chvíle, kdy byla zklamána, neboť se zdálo, že již znovu obklopuje její srdce, byly velice časté.Potom se podívala do jeho očí a stal se zázrak zázraků. Viděla v nich zrcadlit se svůj sen … jako v klidném jezírku uprostřed borovicemi provoněného zeleného lesa. A její sen se na ni usmíval, jako by ji poznával.Viděla se v jeho očích. Stejně jako on viděl sebe v jejích.

Bylo by božské, kdybychom se mohli odmlčet právě zde a skončit obvyklým pohádkovým … “a žili spolu šťastně až do smrti”. To však není možné. Člověk musí nejprve projít černým lesem a svést zápas se všemi těmi číhajícími draky, čarodějnicemi, ohyzdnými ropuchami a obry, kteřís osudovou nevyhnutelností číhají v hlubinách, aby chytili naše milence Ryby, rozdělili je a pak je upustili do strašné studny samoty.Hrozně nerada se vracím od poezie k próze (stejně jako každá Ryba,která se kdy narodila), ale musíme se vrátit k všednějším otázkám neptunské kompatibility; teprve pak si dopřejeme potěšení z vyřešení něžné pulčí hádanky.Jako u ostatních znamení ve vzorci 1-1 musejí dva lidé ovládaní stejnou planetou (v tomto případě samozřejmě Neptunem) počítat s jistým nárůstem a posilováním jak pozitivních, tak i negativních aspektů svých povah.

K pozitivním vlastnostem, které spolu dvě Ryby sdílejí a které mohou zmnožovat, patří: laskavost, citlivost, představivost, tvořivost, soucit,vnímavost a také velký díl chytrosti a vtipu, k čemuž lze ještě připočítat zdravý rozum, který jim velí nestát si navzájem ve světle … nebo stínu.Ke škodlivému plevelu, který budou muset Ryby plít (někdy možná i silou), neboť je nebezpečí, že by mohl zadusit krásné květy jejich romantického vztahu, patří: přílišná záliba v denním snění, povrchnost,lenost, zmatenost, nepořádnost a chaotičnost, váhavost, bojácnost; sklon k různým fobiím a neurózám, vymýšlivost a zvláštní náchylnost k nadměrné podřízenosti. Na tento pár zajisté čeká pěkná řádka draků, ropuch, čarodějnic a podobných příšer, které budou muset celí rozechvělí odrážet na cestě temným lesem. Nedělejte si ale o ně starost. Mají k dispozici všechna možná kouzla, jež jim pomohou odrazit skřítky, kteří ohrožuji jejich štěstí. A jak všichni vědí (nebo by měli vědět), dokonce i ty nejstrašnější ropuchy (nikoli žáby, ty jsou milé, ropuchy) mají strach z kouzel.

Soukromé obavy Ryb jsou rovněž zdvojené (dokonce zčtyřnásobené,pokud si uvědomíme, že naše dvě Ryby jsou vlastně čtyři jedinci), když se tito milenci ponoří do citového vztahu. Jestliže jeden z nich má silné měsíční znamení či Ascendent, nejlépe v zemském živlu, může být pro svého partnera skutečnou kotvou zajištující stabilitu. (Měsíční znamení nebo Ascendent ve vodním živlu je vynikající pro vzájemnou harmonií,ale my mluvíme o ochranářské stabilitě.) Bez takové podpory ze strany jejich světelných těles a Ascendentů čelí oba nebezpečí, že se navzájem utýrají smyšlenými obavami, nebo jen tak proplují milostným vztahem či manželstvím, které bude příliš křehké, než aby mohlo být trvalé.Existují Ryby, které se bojí svých vlastních stínů. Jsou i jiné (označované jako “Velryby”), které se nebojí žádného člověka ani žádné šelmy.Přinejmenším tvrdí, že nemají strach. Je vždy dobré pamatovat, že to, co Ryby říkají, není nezbytně za všech okolností to, co si myslí.

Některé Ryby mají větší strach samy ze sebe než z okolního světa či jiných lidí.Nikdy se neprosazují, a proto jim unikají možnosti dělat to, co by skutečně dělat chtěly. Pak jsou tu také hravé, vnímavé a naprosto úžasné typy”Delfínů”.Podivuhodně soucitná povaha žen a mužů ve znamení Ryb je příčinou toho, že jsou velice citliví na citové vjemy, které jsou někdy zavádějící.Jestliže horoskop jednoho z nich obsahuje více planet v zemském živlu než horoskop toho druhého, “zemitější” Ryba může svého méně praktického druha obvinit z neochoty čelit faktům a ze sklonu nahlížet věci skrze růžové bry’le, takže není schopen rozeznat nebezpečí, neboť každá potenciálně nebezpečná situace je jakoby zahalena světelným závojem krásy,který je však jen iluzí. To je skutečné semínko všech neptunských strachů a fobií, vzpomínka na zlatavou mlhu tak často se rozplývající v šedivé mračno. Přesto ale může jedna ze dvou Ryb lpět na takové “iluzi” s vědomím, že je reálnější než to, co se zdá být pravda, a překvapivě často může díky prosté vytrvalosti ve víře dokázat, že tomu tak skutečně je.

Pokud k tomu dojde, říkáme tomu zázrak. Není žádná náhoda, že tolik světců se narodilo ve znamení Ryb.Je možné, že bud on, nebo ona je Rybou plující v nesprávném směru a chovající se, jako by život sám byl snem. To je pak pro jejího partnera či partnerku příliš velká dávka neptunského předstírání. Anebo jedna z našich Ryb může být typem Velryby, která pohrdá vším esoterickým,ignoruje všechnu duchovní pravdu, je hlasitá, hovorná, ctižádostivá a agresivní. Jestliže se tyto Velryby chovají uvedeným způsobem, diametrálně odlišným od rybí povahy, jak je dána povahou znamení, je to, jak jsem uvedla na jiném místě této knihy, příznak nějaké formy neurózy srdce, mysli či duše. Ostýchavý Beran, impulzivní Býk a nedbalý a bezstarostný Rak, stejně jako neomalená, zřetelně extrovertní Velryba, to všechno jsou vnitřně nešťastní lidé, neboť popírají svou vlastní podstatu.

Mimochodem, když odstraníte písmeno “c” jako Christ (angl. Ježíš -pozn. překl.) ze slova “essence” (angl. podstata – pozn. prekl.), dostanete slovo “Essene” (angl. esejský, esejec – pozn. překl.), což je označení pro člena metafyzické sekty lidí, kteří učili Ježíše, vysoko v horách, během jeho “ztracených let”, o nichž není v Písmu žádná zmínka. To je druh slovních hříček, které Ryby s oblibou hrají. Jestliže se nenápadně vrátíme zpět k tématu, je jasné, že zatímco pro Kozoroha je stálost a usedlost přirozená,pro Rybu nikoli. Každé znamení se musí chovat podle toho, co je pro ně přirozené, tedy obecně řečeno dosáhnout harmonie v každé inkamaci.Jak mužská, tak i ženská polovina tohoto neptunského týmu může být dominantní Velryba nebo zahořklá Ryba, která viděla v životě příliš mnoho nehezkého a uchýlila se do romantické promiskuity či úsečného jazyka,aby skryla zlomené srdce, výsledek pošlapané víry. Pokud k něčemu takovému dojde, pak silnější Ryba bude muset jednat se svým druhem či družkou s velkým soucitem.

Je třeba nekonečné trpělivosti k záchraně takové Velryby či Ryby, která se zmateně zmítá v temných vodách deziluze a plave opačným směrem, proti skutečnému proudu rybí zkušenosti.Žena Ryba je obdařena schopností nalákat muže Rybu do sítě lásky a udržet jej v ní. Intuitivně cítí, že muž nerad pátrá ve svých soukromých myšlenkách. Panovačná žena by nikdy nebyla schopna udržet tohoto muže a dívka ve znamení Ryb, je-li typickou ženou Rybou, je submisivní bez známky masochismu. Je inteligentní, dokonce moudrá, ale přesto ještě dostatečně zranitelná, aby byla přitažlivá pro muže toužícího ochraňovat svou partnerku. Ona naopak potřebuje muže, který je dostatečně něžný,aby ohleduplně zvládl její přecitlivělost, a nikdo to nedokáže lépe než muž Ryba.Jejich fyzické vyjádření lásky bude zřídka nadměrně vášnivé a náročné, ale ne každý potřebuje noc co noc prožívat divoké chvění džungle. To neznamená, že povedou sterilní sexuální život.

Sexuální zkušenost mezi dvěma Rybami může být ve skutečnosti hluboce intimní, v pravém smyslu intimity. Ve své lásce muže k ženě mohou hledat úkryt před temným,ponurým, všedně jednotvárným materiálním světem, který je obklopuje,stejně jako přírodní ryba uniká ze stojatých vod zátok a zálivů do chladné, jasně zelené vody oceánu, jiskřící v slunečním světle, utišující břeh jemným šploucháním vln za měsíčných nocí. Sex mezi dvěma Rybami může být přesně takový … čistý, čerstvý, volný a neustále se vznášející v proudu mystické romantické poezie. Středověcí rytíři a jejich krásné dámy jistě znali podobné fyzické vyjádření lásky.Jestliže si žena Ryba povšimne, že muž ve znamení Ryb je jakýmkoli způsobem nespokojen a nešťastný ze své práce, že doma je sklíčený a zdá se být stále více tajnůstkářský, odtažitý a chladný, může se pokusit pozorněji naslouchat jeho písni osamění. Pokud se o to pokusí, je jedinou ženou, která mu může vysvětlit její slova, neboť Ryby jsou velmi zřídka sebezpytující, přes všechen jejich smysl pro intuici, pokud jde o druhé.

On se narodil ve vibracích Neptuna a instinktivně tedy ví, že člověk je duch, má totiž duši, a to je to, co touží znovu nalézt – svou duši. Jeho tajným snem je kráčet po horách, plavat v řekách, lézt po stromech, běhat v dešti trávou bosý, bez bot, žít své dny a noci neobtěžkán majetkem,neomezen pokryteckým diktátem společnosti. Stejně jako Francesco Bemardone z Assisi je muž Ryba ve svém srdci duchovní žebrák, toužící v soukromí následovat jasnou píseň slavíka na lukách, ať ho zavede kamkoli. Ale moderní materialistický svět mu nedovoluje ani vykonat zpověď, ani vyjádřit své tajné touhy.Pokud nenajde způsob, jak sledovat svůj skutečný cíl, muž Ryba může utonout ve frustraci a někdy se v tichém zoufalství uteče k bezcílnému toulání, alkoholu nebo drogám, jež poskytují dočasnou úlevu od zklamání. Potřebuje ženu, která jej může pochopit, která jej nebude svazovat řetězy svých obav ani jej odsuzovat za vášeň jeho ducha.

Pokud jde o dívku Rybu, její proměnlivé nálady a pravidelně se opakující pláč, její dlouhá období mlčení téměř vždy znamenají, že také onasi přeje, aby mohli opustit omezující akvárium své existence a plavat vstříc široce se otvírajícímu světu divů a vzrušení … aby si mohli na chvíli odpočinout na klidných a tichých vodách nerušeného štěstí a pak pokračovat v cestě vstříc kynoucím záhadám za vzdálenými horizonty. Ať je žena Ryba jakkoli trpělivá, nakonec ji unaví četba o dobrodružstvích druhých, který měli odvahu zbavit se zodpovědnosti a pronásledovat divočejší větry kdesi v dálce. Po chvíli je tak slabá, že její hlas je “smutný ještě dříve, než promluví”, jako hlas galské “Kathleen”.Vše, co hledá, je lehký dotek ruky, nějaké znamení, světlo odpovědi v očích svého milence či muže Ryby, které říká, že ví, že skutečně ví, jak melancholicky a přitom nutkavě chce vyměnit bezpečí za svobodu. Pak budou moci odjet společně, bez ohledu na to, zda je právě čas prázdnin.Neptunův budík naléhavě zvoní a oběma jim říká, že je čas, aby šli za svými sny; teď, nebo nikdy.To je chvíle, kdy by měli vyběhnout a koupit si dva lístky do Irska,Skotska, Walesu, Švýcarska nebo Tibetu. Peníze? Vše, co potřebují, je dostatek hotovosti na cestu.

Jídla a přístřeší se jim dostane od Prozřetelnosti, nejrůznějšími záhadnými a neočekávanými způsoby, stejně jistě jako se jich dostává ptákům na obloze a liliím na poli. Tento muž a tato žena v moci Neptuna to vědí lépe než kdo jiný, ale čas od času na to zapomínají, tehdy, když dopustí, aby je přemohla a zadusila starost o zítřek. Neboť pokud tito dva pracují na něčem, co je těší, cesta k materiálnímu zabezpečení je doširoka otevřená – jako okno do budoucnosti.Když se vědomě v životě i lásce oddají svobodě, mohou se tyto dvě Ryby stát Delfíny šťastně a moudře pohrouženými ve společnou hru, v naprostém klidu a spokojenosti. A sníží tak nebezpečí, že rybáři z chladného a tvrdého světa, kteří pohupují ve vodě svými ostrými háčky ve snaze chytit nic netušící Rybu, budou úspěšní. Jeden může druhého varovat před lákavou návnadou.Jestliže však upadnou do zatuchlých stereotypů a dopustí, aby je minuly všechny zlaté příležitosti, začnou se navzájem klamat a začnouustupovat více a více do sebe. Víte, co to je? To je lenost. A to je ten nejneštastnější konec příběhu okouzlení. Proč by měly ropuchy vyhrát? To není řešení jejich něžné pulčí hádanky.

Ryby (19.2. – 20.3) všeobecne

Ryba – ako ju spoznáte

Žena ryby a Muž rak

Žena ryby a Muž býk

Žena ryby a Muž baran

Žena ryby a Muž ryby

Žena ryby a Muž vodnár

Žena ryby a Muž kozorožec

Žena ryby a Muž strelec

Žena ryby a Muž váhy

Žena ryby a Muž panna

Žena ryby a Muž lev

Žena ryby a Muž škorpión

Žena ryba a Muž blíženci

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: