elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Tarot a použitie Rún pri výkladoch

Posted by elizabethin na 3. septembra 2011

Minule som našla na nete krásny obrázok, ktorý zachytáva prepojenie tarotových kariet Veľkej arkány s Runami. K tomu sa mi dostali aj celkom vhodné popisy, čo si môžete do svojho zošita o Tarote ku každej karte uviesť.

Ja mám podobný urobený a odporúčam ak si nájdete čas, niečo takto zostaviť a máte to so svojou vlastnou energiou a slovnými skladbami viet a významom, ktorý Vám osoben dáva význam a potom ho viete aj prijateľnejšie poslať ďalej iným ľuďom.

Karty v prvom rade musia dávať význam Vám osobne a Vaša intuícia v nich musí vidieť tie správne prepojenia a symboly a náveznosti, odkazy a napomenutia …..

A samozrejme s tým súvia aj ine veci ako astrologia, zdravie, i – ting, runy, numerológia, mytológia a ktovie čo ešte 🙂

Ak aj toto pomôže, troška sa zorientovať vo významoch, budem len rada …

1. Vlastné Ja – Mannaz

Runa 1 Mannaz

Zotrvať v skromnosti – to je zjavená pravda. Byť vo svete, ale nie z neho. Zostať vnímavý k podnetom, ktoré prichádzajú z vnútornej i vonkajšej sféry duchovna.

Snažiť sa žiť obyčajný život neobyčajným spôsobom. Ak vezmete runu „vlastného Ja“ a rozdelíte ju na polovicu, získate tak runu radosti a sebareflexie. Je však potrebné, aby ste boli opatrní. Akrobaticky tancujúca energia rovnováhy je tu vzývaná, aby samú seba uviedla do rovnováhy. „Ničoho nadbytok“, to bola druhá rada napísaná nad bránou do chrámu v Delfách. Prvá znela – „Poznaj sám seba“.

2. Partnerstvo, dar – Gebo

Runa 2 Gebo

Ak si vyberiete túto runu, znamená to, že jednota, spojenie alebo partnerstvo je na dosah. Zároveň však obsahuje aj varovanie, aby ste v tejto jednote, spojení alebo partnerstve nezlyhali. Skutočné partnerstvo môže byť úspešné len vtedy, ak sú obe strany nezávislé, zdravé bytosti a zachovajú si svoju vlastnú nezávislosť aj v tomto spojení. Táto rada sa dá uplatniť na všetkých úrovniach, či už ide o vzťahy milostné alebo obchodné, o partnerstvá akéhokoľvek druhu.

3.Signály, runa posolstva, boh Loki -Ansuz

Runa 3 Ansuz

Kľúčovým slovom je tu prijímanie – správ, signálov, darov. Včasné varovanie by malo byť prijaté ako dar. Ak má ten, kto vykladá runy, čisté poznanie, môže byť príjemca ich posolstva požehnaný a dať svojmu životu nový, lepší smer. Pristupujte s vnímavosťou ku každému stretnutiu, návšteve a životnej križovatke. Buďte pozorní obzvlášť vtedy, ak sa stretnete s niekým, kto je múdrejší ako vy. V opačnom prípade runa Ansuz hovorí: „Nezabúdajte, že každá minca má dve strany a v každom nešťastí možno nájsť aj jeho svetlú stranu.“

4. Odlúčenie, rozchod, dedičstvo – Othila

Runa 4 Othila

Teraz je pravý čas na to, aby sa cesty rozišli. Stará koža sa musí zvliecť, zastaralé vzťahy sa musia ukončiť. Ak si vyberiete túto runu, zmena je nevyhnutná. Othila je runa radikálneho rozchodu. Správnym postojom je v tomto prípade pokora a následný ústup, čo si vyžaduje silnú vôľu a správne načasovanie. Othila je taktiež runa zisku, pretože jej aspektom je vlastnenie alebo majetok. Kým nadobudnete majetok, napríklad dedičstvo, musíte sa najprv niečoho vzdať. Niekedy to môže byť mimoriadne ťažké, napríklad ak musíte zanechať istú stránku vášho správania, alebo ak sa musíte zriecť nejakej časti vášho kultúrneho dedičstva. V takejto situácii by ste mali zmeniť váš postoj nehybnej skaly a stať sa prúdom rieky. Takto pripravení vyčkajte, než začne vesmír konať.

5.Sila, mužnosť, ženskosť, divoký býk -Uruz

Runa 5 Uruz

Runa konca a nového začiatku. Ak si vyberiete túto runu, znamená to, že život, ktorý ste doteraz žili, už prerástol svoju formu a musí prísť zmena. Životná energia sa musí nanovo prejaviť ako pri znovuzrodení, v novej forme života. Buďte pripravení na príležitosť, ktorá sa niekedy môže skrývať pod maskou straty. Zároveň sa vyžaduje pokora. Ak chcete vládnuť, musíte najskôr slúžiť.

6. Zasvätenie, niečo skryté, tajomstvo -Perth

Rune 6 Perth

Hlboké, vnútorné transformačné sily vzájomne pôsobia a to, čo z nich vyvstáva, nie je jednoduché rozpoznať. Integrita, celistvosť je zastretá a skrytá. Napokon to, čo vylieči nás a našu dušu, zostáva hlbokým tajomstvom. V materiálnom svete sa môže objaviť prekvapenie, napríklad aj v podobe nečakaného zisku. To, čo skutočne riskujete, nie je o nič menšie ako hlbšie sebapoznanie a obrodenie vašej duše. Starý spôsob života dospel ku koncu, nemôžete viac opakovať staré chyby bez toho, aby ste netrpeli. Máte však vždy na výber: buď budete vidieť všetko negatívne, ako „nešťastie“ bez nádeje na zmenu, alebo prijmete prekážku ako počiatok svojej cesty k zmene.

7. Donútenie, nevyhnutnosť, bolesť – Nauthiz

Runa 7 Nauthiz

Je nevyhnutné prekonať silné obmedzenia. Vaše pozitívne vlastnosti môžu byť obmedzované vašimi vlastnými nedostatkami alebo ľuďmi vo vašom okolí. Ak si vytiahnete túto runu, znamená to, že by ste mali znovu starostlivo zvážiť vaše plány, aby ste sa vyhli stagnácii. Teraz je čas splatiť staré dlhy a obnoviť rovnováhu. Preto zlepšujte, obnovujte, organizujte. Ani rybári nemôžu ísť na more skôr, než opravia poškodené siete. Musíte čeliť vašim démonom a vysporiadať sa s nimi. Udržiavajte svoj hnev a jeho prejavy pod kontrolou. Zdržanlivosť a dobrá nálada sú v takýchto časoch nevyhnutné.

8. Plodnosť, nový začiatok, hrdinný boh – Inguz

Runa 8 Inguz

Runa Inguz si vyžaduje dokončenie toho, čo bolo začaté. Môže byť znamením, že prichádza čas radostného oslobodenia, nového života a novej cesty. Táto runa veľkej sily znamená, že aj vy objavíte v sebe silu nájsť a uskutočniť riešenie, z ktorého vzíde nový začiatok. Zavŕšenie, dotiahnutie do konca je veľmi dôležité. Táto runa naznačuje, že musíte zúrodniť pôdu vášho vlastného oslobodenia. Všetko sa mení a vy nemôžete žiť neustále obklopení prekážkami.

9. Obrana, obranné sily, tis -Eihwaz

Runa 9 Ziwaz

V priebehu životných skúšok získavate silu prekonávať blokády a porážky. Súčasne si však vytvárate odpor voči vzorcu správania, ktoré smeruje k napätým a nepríjemným situáciám vo vašich životoch. Radou runy Eihwaz je trpezlivosť. Je veľmi dôležité zostať pevne na svojej ceste a nenechať sa odradiť žiadnymi problémami a prekážkami. Vyžaduje sa vytrvalosť a predvídavosť. Urobte správnu vec – vyhnete sa tak predvídateľným ťažkostiam. Runa Eihwaz prináša schopnosť vidieť skutočnosť, že ťažkosti a nepohodlie napomáhajú vášmu rastu.

10. Ochrana, trstina, los – Algiz

Runa 10 Algiz

Teraz je dôležitá kontrola emócií. V prechodných obdobiach, prinášajúcich zmeny v smerovaní vašich životov a zrýchlenú vnútornú premenu a sebarealizáciu, je dôležité nenechať sa pohltiť emóciami. Či už pozitívnymi alebo negatívnymi. Nezabudnite, že včasné rozhodnutie a správny spôsob jeho uskutočnenia sú tou najlepšou ochranou. Bez ohľadu na to, aká je vaša životná situácia, bez ohľadu na to, či prosperujete alebo naopak strácate, musíte sa vždy snažiť poučiť z toho, čím práve prechádzate. Rozvážnosť a sebaovládanie sú silnými ochrannými silami tejto runy.

11. Majetok, potrava, dobytok – Fehu

Runa 11 Fehu

Fehu je runa naplnenia: uspokojenie ambícií, získanie odmeny alebo mzdy, naplnenie lásky. Taktiež sľubuje potravu, či už svetskú alebo duchovnú. Táto runa vyžaduje hlboké skúmanie dôležitosti zisku vo vašom živote. Ďalším aspektom runy Fehu je zachovanie a udržiavanie toho, čo ste získali. Je však dôležité, aby ste boli opatrní a ostražití, obzvlášť v časoch spokojnosti a dostatku. Aj v čase, keď je dôvod na oslavu, nenechajte sa zmiasť bezstarostnosťou požehnania, ktoré ste dostali, a zdieľajte ho s ostatnými.

12. Radosť, svetlo – Wunjo

Runa 12 Wunjo

Táto runa je ako konár stromu rodiaci ovocie. Čas námahy je preč a do istej miery ste už našli samých seba. Nevyhnutná zmena je teraz za vami, ste slobodní a pripravení prijať materiálne alebo duchovné požehnanie. Začne sa vám v živote dariť. Runa Wunjo obnovuje harmonickú rovnováhu vášho obmedzujúceho ega s vašim vyšším Ja. Je dôležité vnímať všetko ako skúšku. Žite vedome v prítomnosti, buďte úprimní k ostatným a dôverujte vlastnej ceste. Mali by ste vedieť, že nemôžete neuspieť.

13. Úroda, fáza plodnosti, jeden rok – Jera

Runa 13 Jera

Jera je runa úspechu, ktorý sa vzťahuje k aktivite alebo úsiliu, ktorým sa venujete. Vidieť túto runu by malo byť pre vás povzbudením, aby ste zotrvali v dobrej nálade. Mali by ste však vedieť, že výsledok nie je možné dosiahnuť okamžite. Na všetko je potrebný určitý čas, preto slovo „jeden rok“ symbolizuje celý cyklus pred zberom úrody alebo oslobodením.

14. Otvorenie, oheň, pochodeň -Kano

Runa 14 Kano

Kano je runa otvorenia, nového jasného svetla, rozptýlenia temnoty, ktorá pokrývala istú časť vášho života. Teraz máte možnosť zažiť radosť z dávania bez očakávaní. Kano je runa počiatku aktivít, úprimnej snahy, čistých úmyslov a koncentrácie, ktoré sú nevyhnutné pre prijatie a naplnenie vašich životných výziev. Táto runa ponúka ochranu: čím viac svetla máte, tým jasnejšie vidíte, čo je vo vašom živote zastarané a povrchné.

15. Energia bojovníka, boh Tiu – Teiwaz

Runa 15 Teiwaz

Toto je runa duchovného bojovníka, ktorý vždy bojuje s vlastným obmedzujúcim egom. Jeho vôľa je posilňovaná činmi, nezávisle od ich výsledkov. Bojovník vie, že musí byť sám, nepripútaný k svojej ceste a nechať božskú silu prúdiť cez seba – toto sú jeho charakteristické znaky. Táto runa taktiež stelesňuje energiu rozlišovania a jej cnosťou je trpezlivosť. Vyzýva vás, aby ste nazreli do svojho vnútra a preskúmali základy, na ktorých stojí váš život. V záležitostiach, ktorým sa venujete, či už sú to nové nápady alebo hľadanie životnej cesty, runa duchovného bojovníka odporúča vytrvalosť, niekedy v podobe trpezlivosti. Aké sú vaše priority? Ako používate vašu energiu? Runa Teiwaz symbolizuje odvahu a oddanosť.

16. Rast, znovuzrodenie, breza – Berkana

Runa 16 Berkana

Berkana patrí k tzv. cyklickým runám. Je to runa životného procesu, ktorá predstavuje plodnosť vedúcu symbolicky aj v skutočnosti k rastu. Berkana je o energii, ktorá ovplyvňuje vývoj, a o spôsobe, akým prúdi do vášho tela. Jej prejavy sú jemné a prenikavé. Rozptýľte najskôr prekážky a potom zavŕšte vašu prácu. Aby ste to dokázali, vaše želanie musí byť čisté a vedomé. Všetky temné zákutia musia byť vyčistené a je potrebné to urobiť dôkladne, niekedy aj s odbornou pomocou. V opačnom prípade tieto charakterové črty bránia rastu nového života.

17.Pohyb, pokrok, kôň – Ehwaz

Runa 17 Ehwaz

Ehwaz je runa prechodu, premeny a pohybu v podobe presťahovania, premiestnenia, nových postojov a nového života. Táto runa taktiež predstavuje pohyb, ktorý prináša zlepšenie situácie. Je spojená s postupným vývojom a neustálym pokrokom, aj keď niekedy ide len o pomalý rast a transformáciu. V opačnom prípade sa zdá, že je pohyb blokovaný. Buďte si istí, že to, čo robíte i nerobíte, sa deje v pravý čas. Neexistujú žiadne zmeškané príležitosti, stačí si len uvedomiť, že nie všetky príležitosti sú určené pre vás.

18. Tečúca voda, hybná sila – Laguz

Runa 18 Laguz

Tu pracujú neviditeľné sily, tvorivé a produktívne sily prírody. Atribútmi tejto runy sú voda, tekutina, odliv a príliv emócií, kariéry a vzťahov. Kľúč k úspechu spočíva v kontakte s vaším intuitívnym poznaním a naladením na váš vnútorný rytmus. Musíte si dať pozor na preháňanie a nadmerné úsilie. Nepreceňujte svoje vlastné sily a nepracujte len pre svoj vlastný prospech.

19. Deštruktívna sila prírody, živly, krupobitie – Hagalaz

Runa 19 Hagalaz

Atribútmi tejto runy sú zmena, sloboda, vynachádzavosť a oslobodenie. Naznačuje naliehavú potrebu vašej duše vyslobodiť sa z obmedzujúceho stotožnenia s materiálnou skutočnosťou a zažívať svet archetypálnej mysle. Toto je runa zásadného zvratu a udalostí, ktoré sa zdajú byť úplne mimo vašu kontrolu. Hagalaz má len vzpriamenú polohu, nikdy nie obrátenú, a predsa vždy pôsobí v obrátenom smere. Ak si vytiahnete túto runu, môžete očakávať prelom, ktorý môže mať najrôznejšiu podobu. Táto runa je zosobnením veľkého prebudenia. Čím ťažšie útrapy zažívate, tým dôležitejšie a naliehavejšie sú požiadavky na váš ďalší rast.

20. Komunikácia, dohoda, zmierenie, cesta – Raido

Runa 20 Raido

Táto runa predstavuje komunikáciu, naladenie na niečo, čo má dve strany, dva elementy. Jej ďalším aspektom je konečné znovuzjednotenie. Tu rastie vaša vnútorná hodnota. V tejto chvíli si musíte uvedomiť, že sa nemáte spoliehať výlučne na svoje vlastné sily a radšej sa pýtajte na správne rozhodnutie.

21. Brána, miesto nečinnosti – Thurisaz

Runa 21 Thurisaz

Táto runa so symbolom brány hovorí, že sa má niečo uskutočniť vo vás i mimo vás. Thurisaz je runa nečinnosti, pretože bránu nie je možné dosiahnuť a prejsť ňou bez rozjímania. Táto runa posilňuje vašu trpezlivosť. Teraz nie je čas na robenie rozhodnutí. Thurisaz naopak od vás vyžaduje, aby ste sa zamysleli a meditovali. Je pravdepodobné, že unáhlené rozhodnutia neskôr oľutujete, lebo boli prejavom vašej slabosti.

22. Prelom, transformácia, deň – Dagaz

Runa 22 Dagaz

Ak si vytiahnete runu Dagaz, znamená to veľký zlom alebo pokrok v procese vašej vlastnej transformácie. V každom živote nastane aspoň raz zvrat, ktorý, ak je rozpoznaný a akceptovaný, navždy zmení smer života. Spoliehajte sa preto na absolútnu dôveru, dokonca aj v prípade, keď si situácia vyžaduje, aby ste skočili s holými rukami do prázdnoty. Táto runa často znamená začiatok obdobia úspechu a prosperity.

23. Stagnácia, prekážka, ľad – Isa

Runa 23 Isa

Prežívate zimu vášho duchovného života. Môžete sa ocitnúť uväznení v situácii, ktorej význam nie je ľahké pochopiť. Ste bezmocní, nemôžete urobiť nič iné, len sa poddať situácii alebo dokonca aj obetovať dlhodobo rozvíjané želanie. Pokúste sa zistiť, čo sa deje, čo vo vás udržiava túto situáciu a nechajte to odísť. Vstúpte do seba a zostaňte v tichosti, pretože to, čo zažívate, nemusí byť nevyhnutne dôsledkom vašich činov a zvykov. Môže ísť o časové okolnosti, ktoré nemôžete zmeniť. Aby ste sa dokázali vzdať, potrebujete mať odvahu a múdrosť.

24. Celistvosť, vitalita, energia Slnka -Sowelu

Runa 24 Sowelu

Táto runa predstavuje celistvosť, ktorú naše telo potrebuje. Stelesňuje základný impulz pre sebapoznanie. Runa Sowelu má obrovskú silu, naznačuje, že životná sila je vám plne k dispozícii a je čas na jej načerpanie a regeneráciu. Je tu však varovanie, aby ste sa nestali namyslenými. Meditujte nad slovami Krista: „Sám od seba nemôžem robiť nič. Nemôžeme robiť nič z našej vlastnej vôle.“

25. Nepoznaný, boh Odin – Prázdna runa – Wyrd

Runa 25 prazdna runa - Wyrd

Prázdnota je koniec, prázdnota je začiatok. Ako fénix, ktorý povstane z popola osudu. Vzdať sa kontroly je najvyššia výzva pre duchovného bojovníka. Ak si vytiahnete prázdnu runu, musíte nabrať odvahu. Dôverujte univerzu, že zavŕši proces vašej premeny v prebiehajúcom životnom vývoji.

zdroj – O runách od Ralpha Bluma

Reklamy

14 komentárov to “Tarot a použitie Rún pri výkladoch”

 1. ambala said

  zaujimave :), clanocek som si ulozila…no nerozumiem celkom a preto sa chcem opytat preco su prave tie 2 runy (Isa a Sowelu) mimo tarotovych kariet a tiez tam neni uvedena runa Wyrd (ja som si ju tam aspon nevsimla),,,

  • takto runy pri vyklade tarotu mozete pouzit 2 sposobmi :

   1 ked sa pytate na 1 kartu, alebo vam vyjde neaka karta, mozete povedat aj jej pribuznost s runami, to je vzdy ako doplnujuca informacia 🙂

   tento system, co je tu uvedeny, runa ku karte priradena je dana podla vyznamu , co v sebe maju a tarotu je 22 a run je viac 🙂 takze ten vyznam niektorych neuplatnite

   2. co je asi efektivnejsie, je ze po vyklade im date este vytiahnut runovy kamienok, alebo runovu kartu a vtedy je mozne , ze si vytiahnu aj zvysne runy, co v tarote nie su uvadzane 🙂 a je to velmi efektivne a zvycajne sa to robi, niekto pouziva na doplnenie ku tarotu, napriklad karty od anjelov, ini medicinske karty a vy mozete mat pripravene vrecusko s runovymi kamienkami :-))))))

   a naozaj to vychadza 🙂 xixi je to take ine a pekne , ked im date vytiahnut aj kamienok 🙂

 2. anitraM said

  Asi preto, lebo veľká arkána ma len 22 kariet. Voľakedy som si ich chcela urobiť na kamienky a nalakovať. Našla som len pár vhodných kamienkov, tak som to nechala tak. Ale urobila som si feng-shuej kamienky, natrela ich na čierno, nalakovala a pekne mi zdobia jeden na druhom krb. 😀

  Ako sa vlatne vykladajú runy, na to som sa nikde nepozerala. Viem že sa zamiešajú a hodia a tie čo sú znakmi nahor niečo znamenajú. Ale akú je ďalšia postupnoasť… 🙄

  • ambala said

   viem, ze velka arkana ma 22 kariet, ale myslela som to v tom zmysle, preco prave tie tri runy neboli pridelene ku kartam a ine vynechane…:)
   runove kamienky som si volakedy robila sama, no nikdy ma nenapadlo, ze by sa dali spajat s tarotom… preto ma tento ich vyber k tarotom zaujal 🙂

  • urobit si runove kamienky je vlemi lahke v dnesnej dobe, mozete si najst priblizne rovnake ake chcete, alebo si ich kupit v obchode ezoterickom, alebo ist do zahradkarskych potrieb,
   orientujte sa na menie a ploskejsie, alebo gulatejsie s jednou plozkou, na ktoru si potom, vacsinou sa pouziva cervena 🙂 nakreslite znaky a mate, mozete si ich zalakovat normalnym lakom na nechty a ziskaju velmi pekny vzhlad 🙂 a potom uz len kupit pekne vrecusko k tomu 🙂

 3. ambala said

  ja poznam tento sposob vykladu run:
  runy pouklat znakom dole, zamiesat a vybrat 13 run. tie sa zoraduju v tvare hodinoveho kruhu (prva runa sa dava na polohu 9 hod. a potom dalsie v smere proti hodinovym rucickam a 13 runa sa dava doprostred). tieto pozicie run sa tykaju (podla poradia od 1 -13) osobnosti, bohatstva, rodiny, domu, sebavyjadrenia, zdravia, lasky / manzelstva, dedicstva, vychovy, zamestnania, priatelstva, pocitov, opytujuceho sa.
  opacne otocene runy maju aj opacny vyznam od povodneho vyznamu danej runy, teda az na prazdnu runu Wyrd, tu ja poznam s vyznamom – osud, skryte veci a jej blizsi vyznam ciastocne ovplyvnuju susedne runy.

  • jaaj to je komplikovane xixixi

   tak ak mate runove kamienky, tak sa treba ukludnit a tahat receptivnou rukou, pravaci lava a lavaci prava 🙂 po uvodnej meditacii alebo modlidbe v ktorej definujete co najpresnejsie svoj problem, poprosite o radu a vytiahnete z vrecuska kamienok 🙂
   ten potom mozete cely den nosit pri sebe na zvysenie efektu 🙂
   aj inym, dajte jeden vytiahnut po vyklade z kariet 🙂 a povedzte, co im runy odkazuju 🙂

   alebo klasicky si vytiahnete ako pri tarote 3, minulost, pritomnost a buducnost 🙂

   potom je este vela inych, kde sa tahaju z vrecuska aj 7 alebo 9 alebo 13 kamienkov 🙂

   toto hadzanie vsetkych a ktore sa otocia a ktore nie hmhm nepouzivam a ani nikoho nepoznam co toto robi 🙂

   inak su dobre aj runove karty, tie su teraz dost v mode 🙂
   tie mozete tiez vykladat na 3, 5,7,13 kariet podla navadu co dostanete v knizocke :-)))
   alebo si rano vytiahnut 1 kartu runovu a tak zacat den alebo pri neako probleme 🙂

   asi tak by som ja poradila 🙂

 4. ja ked budem pisat o runach este a vesteni, tak vam odfotim tie moje :-))))
  ja mam kamienkove vo vrecusku a sama som si ich vyrabala, nasla kamienky v rieke a nalakovala lakom na nechty znaky a napisala slovo a bezfarebnym prelakovala 🙂
  a su pekne a plnia svoj ucel 🙂 mam ich velmi rada 🙂

  tak len trenujte krasky, drzim vam palceky 🙂

  • ambala said

   super, tesim 🙂
   tie moje som tiez vyrabala sama, priblizne rovnake kamienky som pozbierala pri jazere, doma som ich ocistila a potom som nane nakreslila znaky cervenou pastelkou, ale nelakovala som ich…takze po tolkych rokoch ich asi bude treba zas premalovat…vlastne ich premalujem tak ci tak, pretoze ta farba ma vlastne rozculovala, lebo ju nemam rada (no mala som vtedy velmi zle obdobie a vtedy malujem cervenou farbou…) a asi aj preto som s nimi potom prestala pracovat…

 5. tak tie potom musia vyzerat nadherne ambala 🙂
  a som rada, ze si zvladla zle obdobie, cervena je potrebna, ked su taketo narocne obdobia, ma aj ochrannu funkciu a aj pritahuje energiu, takze by si mal clovek nieco cervene zaobstarat aby neklesal na duchu a doveroval si, ze toto obdobie ako ma svoj zaciatok tak ma aj koniec 🙂 to bola velmi dobra volba 🙂
  ja som s kartami tiez nemohla pracovat ,ked som mala zle obdobie 🙂
  a prisla som na to, ze clovek k rozhodovaniu karty nepotrebuje, vsetky odpovede na otazky sa skryvaju v nom samom, to len strach z rozhodnutia mu brani toto urobit a preto sa snazi hladat takeho spolupachatela v niekom alebo niecom inom a povie, no aj v kartach mi to vyslo, aj tie mi to poradili :-))))))))))))
  to je o tej zodpovednosti a jej prehadzovani na inych hmhm
  ak budes niekomu radit, treba sa porozpravat s tm clovekom a povedat, ze karty nie su tu na to, aby rozhodovali za neho 🙂
  vsetky rozhodnutia a cesty su uz v nom, to podvedomie sa mu to snazi len inym sposobom takto povedat, naucit ho preberat zodpovednost za svoje konanie a rozhodnutia a nevyhovarat sa na nic a nikoho 🙂
  len on sam moze za to, aky zivot ma a co si don pritiahol:-)

  pekny den moja a potom posli foto kamienkov ako sa ti podarili 🙂 papp

  • ambala said

   hm, ja cervenu farbu fakt nemusim, takze ked po nej siahnem, viem, ze je vazne zle… a ked ich premalujem, tak rozhodne nie cervenou farbou…lebo potom s nimi zas nebudem robit 😦

   no spytam sa ich, ci sa chcu fotit a ak ano, istotne poslem 🙂 (dufam, ze nie su po mne, to by som ich na fotku zrejme nedostala…)

 6. xixi tak dobre 🙂 sama najlepsie vies aka farba im pristane a mozno potom sa budu chciet aj ukazat svetu xixiixi
  hlavne nech prinesu radost a potesenie 🙂
  drzim palceky ambala 🙂

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: